Visie & Beleidsplein

'Het lijkt hier wel buitenland'

quick scan van ontwikkelingen in recreatie en toerisme

Jonkhof, J.F., & Winsum-Westra, M. van (2003). 'Het lijkt hier wel buitenland': quick scan van ontwikkelingen in recreatie en toerisme. Wageningen: Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte.

Dit rapport is de verslaglegging van een verkenning gehouden onder ervaringsdeskundigen, vakdeskundigen en visionairs over de voorbereiding van nieuw beleid met betrekking tot recreatieve ontwikkelingen in de samenleving, in het kader van het project Strategische Toekomstvisie Recreatie van het ministerie van LNV.

Uitgever(s): Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte,

Download(s)

'Het lijkt hier wel buitenland' : quick scan van ontwikkelingen in recreatie en toerisme

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jos Jonkhof
Marijke van Winsum-Westra

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsondersteuning
toerisme
vrije tijd
vrijetijdsbesteding