Visie & Beleidsplein

Sportbeleid en onderzoek naar een gemeentelijk onderzoeksbeleid op sportgebied

eindrapport van de werkgroep onderzoek vier grote gemeenten

(1979). Sportbeleid en onderzoek naar een gemeentelijk onderzoeksbeleid op sportgebied: eindrapport van de werkgroep onderzoek vier grote gemeenten. Utrecht:

Allereerst is in vogelvlucht aandacht besteed aan de geschiedenis van het sportonderzoek vanuit de optiek van de ontwikkeling van het sportbeleid. Vervolgens zijn begrippen als onderzoek en beleid onder de loep genomen. Wat voor soort onderzoek is er en welke typen worden voor het sportonderzoek gebruikt. Ook is ingegaan op de functies die het onderzoek heeft en de organisatie ervan. Deze beschouwingen hebben vervolgens de opening gevormd voor de inventarisatie van de huidige situatie op onderzoeksgebied op de onderscheiden overheidsniveaus. Mede naar aanleiding van de resultaten van die inventariserende werkzaamheden zijn enkele punten aan de orde gesteld waaraan aandacht moet worden besteed om de relatie tussen 'onderzoek' en 'beleid' te optimaliseren. De wijze waarop een grotere mate van coördinatie op onderzoeksgebied tussen de vier grote gemeenten kan worden bereikt is daarna uitgewerkt. Één van de mogelijkheden, die daartoe kunnen leiden, zou een gezamenlijk als vier grote gemeenten te entameren onderzoek kunnen zijn. Een door de werkgroep ingestelde enquête tenslotte heeft het inzicht verdiept in de wensen, die op onderzoeksgebied binnen de kring van de vier gemeenten leven.

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lokaal beleid
onderzoeken
sportbeleid