Voorwaarden online spreekuren VSG-bedrijfspartners

Op diverse vrijdagen van 09.00 uur tot 10.00 uur online via Zoom

  • Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij overinschrijving deelnemers af te wijzen en op de wachtlijst te plaatsen.
  • Deelname is uitsluitend voorbehouden aan VSG-leden.
  • Het maximale aantal personen dat deel kan nemen aan een online spreekuur van een VSG-bedrijfspartner bedraagt 30. Indien het maximale aantal deelnemers voor een spreekuur is bereikt kunt u zich op een wachtlijst laten plaatsen. Bij voldoende aanmeldingen voor een wachtlijst zullen wij het thema van dit spreekuur nogmaals aanbieden en wordt u hierover persoonlijk ge├»nformeerd.
  • Deelname is gratis.
  • Plaatsvervanging en annulering dienen altijd per e-mail doorgegeven te worden via info@sportengemeenten.nl.
  • Na inschrijving ontvangt u een kopie van uw inschrijving per e-mail. Enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een definitieve deelnamebevestiging, inclusief programma, deelnamelink en eventuele overige relevante informatie.
  • Tijdens deze bijeenkomst kan er door VSG beeldmateriaal gemaakt worden waarop u mogelijk herkenbaar in beeld bent. Indien u niet herkenbaar in beeld wilt komen kunt u na inloggen uw camera weer uitzetten en/of dit voorafgaand aan de bijeenkomst aan ons kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar info@sportengemeenten.nl.
  • Voor de verwerking van uw gegevens uit het inschrijfformulier verwijzen wij u naar onze Privacy Policy op onze website. Bij vragen kunt u mailen naar info@sportengemeenten.nl.