Zeeuws brede screening

Een goede motoriek is cruciaal voor de gezondheid. Wie vroeg begint met bewegen heeft daar later profijt van. Een goede motoriek is alleen niet vanzelfsprekend. Mede door het Nationaal Sportakkoord uit 2018 is er meer aandacht voor de motorische ontwikkeling van kinderen. Het doel van het deelakkoord ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ is om ervoor te zorgen dat meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en dat de motorische vaardigheden toenemen.

In Zeeland werken verschillende organisaties binnen het Zeeuws sportakkoord samen om dat doel te bereiken. Met de Zeeuws brede screening gaan ze van school tot school om data te verzamelen. Kinderen doen mee aan het Beweeg-ABC en de MQ-scan. De resultaten geven scholen en beleidsmakers de juiste informatie om gericht aan de slag te gaan. De Zeeuwse aanpak laat zien hoe het onderwijs, gemeenten, buurtsportcoaches, GGD en provincie samenwerken voor een meer motorisch vaardige jeugd.

, , , ,

Geplaatst op: 9 oktober 2020