Aan de slag met de Handreiking Sport, bewegen en de Omgevingswet

Vereniging Sport en Gemeenten presenteert de Handreiking Sport, bewegen en de Omgevingswet. Een praktisch hulpmiddel voor beleidsmedewerkers om aan de slag te gaan zodat sport en bewegen de plek binnen de ruimte krijgt die het verdient.

Met de komst van de Omgevingswet wordt wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving gebundeld. Participatie en gezondheid zijn benoemd als expliciet thema’s binnen de verbetering van de leefomgeving en de gebruiker staat centraal in plaats van de regels. Vereniging Sport en Gemeenten voorziet hiermee een grote kans om sport en bewegen een integraal onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingen te laten zijn.

Het vraagt nog wel inspanning van u en uw gemeente om het belang van sporten en bewegen in omgevingsvisies en -plannen te laten landen. In deze handreiking zijn diverse inspirerende praktijkvoorbeelden opgenomen. Maar ook leggen we uit wat er nu precies verandert met de komst van de Omgevingswet. En door het aanreiken van een stappenplan bieden we een basis om een stap voorwaarts te zetten. Laten we deze kans pakken en met elkaar aan de slag gaan!

Download hier de pdf:

Handreiking Sport, bewegen en Omgevingswet VSG 2018

Meer informatie over de Omgevingswet is te vinden in ons dossier.

Geplaatst op: 26 april 2018