Aangekondigde btw-vrijstelling op sport gaat door

Vanwege het verlies van het recht op aftrek van voorbelasting van btw pakt de vrijstelling financieel ongunstig uit voor gemeenten en sportstichtingen.

Een en ander leidt nu tot een extra opbrengst voor de schatkist van 241 miljoen euro in 2019. Datzelfde bedrag wordt echter overgeheveld van de inkomstenkant van de rijksbegroting naar de uitgavekant.

De compensatie van 241 miljoen euro is verdeeld in 153 miljoen voor gemeenten en 88 miljoen voor sportverenigingen. De 153 miljoen voor gemeenten wordt vermoedelijk een specifieke uitkering in het gemeentefonds. De 88 miljoen euro komt op de begroting van VWS.

Lees de brief over btw vrijstelling op sport die VSG aan gemeenten heeft gestuurd om ze te informeren over de huidige stand van zaken.

Blijf op de hoogte via het dossier Sportbesluit.


Geplaatst op: 9 november 2017