Wijzigingen sportbesluit

Sportbesluit

« Terug naar Sport & BTW


Aanvullende diensten

Voorheen was één van de voorwaarden voor toepassing van het verlaagde btw-tarief dat de exploitant moest zorgdragen voor het onderhouden, schoonmaken of beveiligen van de sportaccommodatie.

In het nieuwe Sportbesluit moet de exploitant nu aanvullende diensten verrichten, die bestaan uit het beheer, het onderhoud, het schoonmaken en het beveiligen van de sportaccommodatie.

Het beheer zou kunnen worden omschreven als de zorg en verantwoordelijkheid dragen voor de sportaccommodatie. Het lijkt erop dat het onderhouden, schoonmaken en beveiligen daar juist onderdeel van uitmaken.

De exploitant moet voortaan al deze aanvullende diensten zelf verrichten, of deze diensten inkopen bij een derde. Deze derde mag volgens de Staatssecretaris niet de gebruiker van de sportaccommodatie zelf zijn. De diensten mogen volgens de Staatssecretaris dus niet worden uitbesteed aan de sportvereniging.

Gelijktijdig is in het nieuwe Sportbesluit opgenomen dat bepaalde dagelijkse, kleinschalige onderhoudswerkzaamheden wel door de sporters of de sportvereniging zelf mogen worden verricht. Voorbeelden daarvan zijn belijning, het maaien van gras en het verwijderen van onkruid.

Bij alle contracten tussen gemeenten of beheerstichtingen en sportverenigingen is het de vraag of al dan niet sprake is van het geven van gelegenheid tot sportbeoefening of van btw-vrijgestelde verhuur.


Denksport ook sportbeoefening

Voorheen moest nog sprake zijn van sportbeoefening die was gericht op een actieve lichamelijke activiteit.

Met het nieuwe Sportbesluit is sportbeoefening te omschrijven als een actieve inspanning van lichaam en/of geest.

Het moet dan gaan om het verbeteren van het lichamelijk en/of geestelijk welzijn en competitie- en/of spelelementen/spelregels moeten een rol spelen.

In het nieuwe Sportbesluit is nadrukkelijk opgenomen dat denksporten voor de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties, zijn aan te merken zijn sport. Naast bridge en schaken valt ook te denken aan dammen, go, scrabble en stratego, klaverjassen en zelfs poker.

De toepassing van het Sportbesluit bij denksporten biedt ook exploitanten van multifunctionele accommodaties, zalencentra en club- en/of buurthuizen de mogelijkheid om ruimten onder toepassing van het 6%-tarief ter beschikking te stellen aan denksportverenigingen.

Klik hieronder om terug te gaan naar de homepage van dit dossier.