Wat zijn economische activiteiten?

Wet Markt en Overheid en Staatssteun

« Terug naar Wet Markt en Overheid
« Terug naar Staatssteun

Een ‘economische activiteit’ wordt als volgt gedefinieerd: ‘iedere activiteit bestaande uit het aanbieden van goederen en/of diensten op een bepaalde markt’

Voor het vaststellen of een bestuursorgaan een economische activiteit verricht, is de aard van de activiteit bepalend. Uit jurisprudentie blijkt dat in dit kader onder meer van belang is wat het doel is waarmee de activiteiten worden verricht en aan welke regels de activiteiten zijn onderworpen. Activiteiten ter uitoefening van specifieke bevoegdheden van overheidsgezag worden niet als economische activiteit gezien.

Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is een leidend beginsel in de rechtspraak van het Hof van Justitie over het ondernemingsbegrip en het begrip economische activiteit of het gaat om activiteiten die ook door particuliere ondernemingen op een markt en in concurrentie kunnen worden verricht, zodat de entiteit in kwestie daarmee, feitelijk of potentieel, in concurrentie treedt of zou kunnen treden. Een sterke indicatie dat de door overheidsorganisaties verrichte activiteiten van economische aard zijn, is dus de aanwezigheid van verschillende aanbieders van dezelfde goederen en diensten.

De ACM heeft een lijst met voorbeelden van economische activiteiten opgesteld waarin de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties ook is opgenomen.

Markt en Overheid Test
Toepasbaarheid Wet, Markt en Overheid op organisatie en inventarisatie economische activiteiten

De ACM heeft een online test ontwikkeld die u helpt te bepalen welke activiteiten economische activiteiten zijn en of de Wet, Markt en Overheid op uw organisatie van toepassing is. De test bestaat uit drie delen. In elk deel beantwoordt u enkele vragen.
In deel 1 komt u erachter of de wet op uw organisatie van toepassing is en maakt u een inventarisatie van economische activiteiten en overheidsbedrijven. Maak bijvoorbeeld lijsten aan in Word of in Excel.

In deel 2 wordt duidelijk of de wet van toepassing is op uw economische activiteiten. Geeft u steun aan een overheidsbedrijf?
Dan wordt in deel 3 duidelijk of deze steun is toegestaan op basis van de wet.

Bekijk of de Wet Markt en Overheid op uw situatie van toepassing is met de Markt en Overheid Test.