Handreiking sport- en beweegloketten verschenen

Deze week is de 'Handreiking sport- en beweegloketten. De weg naar betere clubondersteuning op lokaal niveau' verschenen.

Een sport- en beweegloket is de plek waar alle sportaanbieders terechtkunnen met hun vragen. Van hieruit vindt gecoördineerd afstemming plaats tussen betrokken partijen en personen. Door dit centraal te regelen hoeft een aanbieder niet meer langs verschillende organisaties en wordt de best mogelijke ondersteuning geboden. Sportbonden, gemeenten en sportserviceorganisaties maken – in het kader van het lokaal sportakkoord of -beleid – onderlinge afspraken om dit te bereiken. Waarom is het belangrijk om een sport- en beweegloket te realiseren? Hoe komt het tot stand, met wie werk je samen, hoe ziet het er in de praktijk uit en welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er?

Lees er alles over in de Handreiking sport- en beweegloketten.

, , ,

Geplaatst op: 19 juni 2024