Hoge opkomst verdiepingsbijeenkomsten Brede SPUK en vragenuur financiën

Bijna 800 deelnemers uit 242 gemeenten waren aanwezig bij een van de 25 Verdiepingsbijeenkomsten GALA en Sportakkoord II, georganiseerd door het ondersteuningsteam van VNG en VSG. Voor vragen over financiën rondom de Brede SPUK werden aansluitend twee drukbezochte vragenuren georganiseerd.

Verdiepingsbijeenkomsten GALA en Sportakkoord II

Vanaf de start op 8 mei in Alkmaar tot en met de laatste bijeenkomst in Lochem op 19 juni werd veel kennis uitgewisseld over het gebruik van data, de verbinding met het Integraal Zorgakkoord (IZA), samenwerken, het betrekken van doelgroepen en hoe sport, bewegen en cultuur een plaats kunnen krijgen in het integrale plan van aanpak voor 2024-2026. Met dank aan de waardevolle bijdragen van GGD GHOR, de lokale GGD’en, VWS, Movisie, Alles is Gezondheid, Pharos, JOGG, Kenniscentrum Sport en Bewegen, de adviseurs lokale sport, LKCA en tal van regionale en lokale uitvoeringsorganisaties. Alleen samen kunnen we het verschil maken!

Vragenuren financiën Brede SPUK

Op 28 en 29 juni organiseerden VNG, VSG en DUS-I twee digitale vragenuurtjes voor gemeenten over financiën. Tijdens de vragenuurtjes werd aan de hand van vragen en voorbeelden van verschillende gemeenten ingegaan op diverse aspecten van de Brede SPUK.  Aan bod kwamen de bestedingsmogelijkheden in 2023 en verder, cofinanciering, inrichting van de financiële administratie, verantwoording via SiSa en andere vragen van gemeenten. Op 29 en 31 augustus worden deze vragenuurtjes herhaald. Je kunt je aanmelden hiervoor via de volgende link.

Herijkte lokale sportakkoorden

Een van de voorwaarden voor het aanvragen van de middelen voor het onderdeel Lokaal sportakkoord is dat gemeenten hun lokale of regionale sportakkoord herijken aan de hand van het ‘Raamwerk afspraken Sportakkoord’. Vrijwel alle gemeenten is het gelukt hun herijkte sportakkoord op tijd aan te leveren: bij het verstrijken van de deadline op 30 juni, stond de teller op 333 ingediende akkoorden!

Indienen integraal plan van aanpak GALA en Sportakkoord II

Om in aanmerking te komen voor middelen voor de jaren 2024 tot en met 2026, moeten gemeenten een integraal plan van aanpak indienen. Dit plan van aanpak moet voorzien zijn van een positief advies van de kerngroep VNG/VSG. Gemeenten leggen vóór 30 september 2023 hun integrale plan van aanpak voor aan de kerngroep via gezondenactiefleven@vng.nl en info@sportengemeenten.nl. Hiervoor kunnen ze het format plan van aanpak gebruiken of kiezen voor hun eigen vorm. Voor gemeenten die een eigen opzet gebruiken, is het formulier oplegger plan van aanpak ontwikkeld. In deze oplegger geven gemeenten per verplicht onderdeel aan op welke pagina de informatie te vinden is. Via deze link vind je meer informatie over het indienen van het plan van aanpak.

Digitale sessies GALA/Sportakkoord II

Tussen 28 augustus en 14 september organiseert VSG twaalf digitale bijeenkomsten (per provincie) rondom de ontwikkeling en uitvoering van het integraal plan van aanpak GALA/Sportakkoord lI.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor gemeentelijke beleidsadviseurs die betrokken zijn bij de Brede SPUK (sport, cultuur, gezondheid, sociaal domein e/o leefomgeving) en coördinatoren sport en preventie.

Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomst via MijnVSG. Een week van tevoren ontvang je de link naar de bijeenkomst.

Datum Tijd Provincie
28 augustus 10.00  -12.00 uur Zuid-Holland
28 augustus 14.00 – 16.00 uur Utrecht
30 augustus 10.00 – 12.00 uur Gelderland I
1 september 10.00 – 12.00 uur Limburg
4 september 10.00 – 12.00 uur Noord-Brabant
7 september 10.00 – 12.00 uur Gelderland II
7 september 14.00 – 16.00 uur Zeeland
11 september 13.00 – 15.00 uur Friesland
12 september 10.00 – 12.00 uur Noord-Holland
13 september 10.00 – 12.00 uur Overijssel + Flevoland
14 september 11.00 – 13.00 uur Groningen
14 september 14.00 – 16.00 uur Drenthe

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over het Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord of de Brede SPUK op:

VSG: Sportakkoord ll en addendum Brede Regeling Combinatiefuncties

VNG: Gezond en actief leven

Kenniscentrum Sport Bewegen: Brede SPUK sport- en beweegwijzer

RIVM: Kennisoverzicht GALA en Sportakkoord ll

DUS-I: Subsidieregeling Brede SPUK

 

 

Geplaatst op: 17 juli 2023