Mogelijk verbod op synthetische en rubberinfill in kunstgrasvelden vanaf 2028

VSG heeft recent een reactie ingezonden op de openbare raadpleging van de commissie voor sociaal economische analyse (SEAC) van het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Deze commissie bereidt een advies voor op het gebruik van microplastics in producten waaronder infill voor kunstgrasvelden.

In navolging van een eerder advies afgegeven door de commissie voor risico beoordeling (RAC) volgt SEAC vooralsnog dezelfde ingezette advieslijn. Dit betekent een advies voor een verbod op het gebruik van synthetische en rubberinfill in kunstgrasvelden. Er wordt een overgangstermijn van zes jaar voorgesteld, wat zou betekenen dat het verbod ingaat vanaf 2028. In de ogen van beide commissies is een verbod op de lange termijn effectiever dan het treffen van maatregelen om de verspreiding van infill te minimaliseren. Ze zijn niet voldoende overtuigd van de effectiviteit van maatregelen die worden voorgesteld door de branche. Zie: https://echa.europa.eu/-/rac-backs-restricting-intentional-uses-of-microplastics. VSG is erg teleurgesteld in deze aanbeveling omdat dit grote (financiƫle) impact kan gaan hebben op het gebruik van kunstgrasvelden met synthetische of rubber-infill. Met name omdat de overgangstermijn van zes jaar niet realistisch is ten opzichte van de economische levensduur van kunstgrasvelden. Uitgaande van een verbod vanaf 2028 geldt voor recent aangelegde velden dat ze minder lang gebruik kunnen worden dan de 10 tot 12 jaar waarop gerekend is. Onduidelijk is nog of het gebruik van infill (uit eigen voorraad) na 2028 ook verboden is.

VSG heeft namens gemeenten bij herhaling haar standpunten ingebracht over de impact van de maatregel en dringt aan op herziening van het advies. Hierbij is afstemming gezocht met onze (internationale) partners, waaronder KNVB en BSNC. Het gezamenlijke advies van de RAC en de sociaal-economische commissie wordt eind 2020 ter stemming aangeboden aan de EU-lidstaten van de Europese commissie. In 2021 vindt besluitvorming door het Europese Parlement plaats en per 2022 is het verbod van kracht.

De ontwikkelingen op dit dossier, laatste stand van zaken en reacties van VSG, KNVB en de internationale brancheorganisatie ESTC op de openbare raadpleging kunt u teruglezen in ons dossier: kunstgras en milieu


, , , ,

Geplaatst op: 3 september 2020