Sport & Coronavirus, nieuwste ontwikkelingen

In relatie tot sport- en beweegactiviteiten willen we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen omtrent het Coronavirus. De meest actuele informatie wordt verzameld en gebundeld op onze website.

Graag willen we het volgende onder de aandacht brengen (maatregelen gelden in ieder geval tot en met 31 maart):

  • Geen sportactiviteiten op basis van richtlijnen van NOC*NSF en sportbonden;
  • Zwembaden kunnen open blijven binnen de stelregel ‘niet meer dan 100 mensen tegelijk’;
  • Zwemlessen en schoolzwemmen kunnen doorgaan met inachtneming van dezelfde stelregel ‘niet meer dan 100 mensen tegelijk’;
  • Indien u een trainingsvoorziening in uw gemeente heeft waar topsporters zich voorbereiden op komende (inter)nationale kampioenschappen later dit jaar (dus na 31 maart) – zoals een RTC, NTC en/of een CTO, achten wij het verstandig in overleg met de verantwoordelijke trainers/begeleiders/sportbond afspraken te maken over continuïteit van de trainingen. Topsporters kunnen immers om meerdere redenen, inclusief gezondheidsredenen, niet zomaar stoppen met trainen;
  • Wij adviseren u contact te onderhouden met de exploitant van uw zwembad(en) en waar van toepassing met uw lokale sportbedrijf.

VSG bijeenkomsten

Voor door VSG georganiseerde bijeenkomsten volgen wij het advies van RIVM op, hetgeen inhoudt dat tot en met 31 maart alle bijeenkomsten komen te vervallen. Alle deelnemers van de bijeenkomsten worden hierover geïnformeerd.

Sport & Coronavirus

Blijf op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen via de pagina Sport & Coronavirus.

, ,

Geplaatst op: 13 maart 2020