Sport & Coronavirus – update 23 maart

In relatie tot sport- en beweegactiviteiten willen wij u op de onderstaande aanvullende informatie wijzen. Hierin zijn de aanscherpingen van 23 maart jl. zoveel mogelijk meegenomen.

Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 23 maart 2020

Tot 6 april

  • Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht;
  • Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte;
  • Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden;
  • Op bovenstaande wordt gehandhaafd eventueel met geldboetes;
  • Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen;
  • Op uiterlijk 6 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen verlengd worden.

Tot 1 juni

  • Samenkomsten zijn tot 1 juni verboden waaronder voor de sport vallend; congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien.

Bovenstaande wordt ook doorgevoerd op de informatiekanalen van het Rijk en van het RIVM.

Mogelijke compensatieregeling(en)

Wij zijn als Vereniging Sport en Gemeenten samen met NOC*NSF en het ministerie van VWS directie sport volop bezig met de volgende compensatievraagstukken:

  • Voor sportverenigingen vanwege o.a. het mislopen van inkomsten uit horeca en met betrekking tot aflossingsverplichtingen aan bijvoorbeeld een bank;
  • Voor (internationale) evenementen waar nu al sprake is/was van een combinatie met de subsidieregeling van VWS Sport voor evenementen;
  • Voor gemeenten met betrekking tot derving van huurinkomsten, zwembaden, sportbedrijven en dergelijke. Voor gemeenten trekken wij samen op met VNG. Hieruit zou een brede compensatieregeling kunnen voortkomen in samenwerking met Binnenlandse Zaken eventueel in combinatie met cultuur en welzijn.

Voor lokale sportbedrijven en zwembaden geldt nu al dat zij voor een deel van de maatregelen die al bekend zijn gebruik kunnen maken zoals de personeelsregeling.

Wij verwachten eind deze week meer duidelijkheid over de regeling voor de sportverenigingen te hebben. Voor de regeling voor gemeenten zijn wij mede afhankelijk van het overleg tussen VNG en BZK. Wij zullen u daarover uiteraard informeren zodra daar meer van bekend is.

Advies

Wij achten het op dit moment nog te vroeg om op lokaal niveau compensatieregelingen af te kondigen over bijvoorbeeld vrijstelling van huur en dergelijke voor sportclubs. Wel zien wij dat veel gemeenten op dit moment bijvoorbeeld de OZB 2020 (nog) niet versturen, dan wel voor de betaling daarvan ruime betalingstermijnen te hanteren. Ons advies is om eerst de regeling voor sportclubs af te wachten.

Wij zien dat veel sporters en sport- en beweegaanbieders zoeken naar de mazen in de noodverordeningen. Wij adviseren u geen uitzonderingen te maken. Dit leidt tot onduidelijkheid en nieuwe ongewenste initiatieven. Eenduidigheid is op dit moment naar onze mening het beste.

Informatie

Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen laat ons dat dan weten via info@sportengemeenten.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden. Eerder gestelde vragen en antwoorden vindt u in onze Q&A coronavirus & sport.

Mocht er aanleiding zijn om u nader te informeren over eventuele aanvullende maatregelen of relevante voorbeelden, dan zullen wij u via deze weg daarvan op de hoogte houden.

Voor alle actuele informatie over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot het Coronavirus verwijzen wij u naar ons dossier. Tevens werken wij als Vereniging Sport en Gemeenten mee aan een internationaal platform www.coronactive.eu. Dit idee wordt ondersteund door UNESCO en kan mensen inspireren thuis actief te blijven.

, , ,

Geplaatst op: 25 maart 2020