Sporten op rubbergranulaat is veilig volgens Europees onderzoek

De Europese Commissie heeft in juni 2016 het ECHA (European Chemicals Agency) de opdracht gegeven om de gezondheidsrisico’s te evalueren van rubber infill in kunstgras sportvelden. Daarbij kijkt het ECHA naar de risico’s voor de algemene populatie, inclusief kinderen, speler en werknemers verantwoordelijk voor aanleg en beheer van deze velden.

Onderzoek

Gebaseerd op de resultaten vanuit het onderzoek concludeert het ECHA dat het risico voor de spelers op deze velden, inclusief kinderen, en degene verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van deze velden erg laag is.

Gezien de concentratie polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) is de kans op kanker heel klein. Dat is de belangrijkste conclusie van de onderzoekers van de ECHA.

In het onderzoek kwam wel naar voren dat bij rubberkorrels in indoorkunstgrasvelden een stof kan vrijkomen die tot irritatie aan ogen en huid kan leiden.

Voor een nadere beschrijving van de resultaten van het onderzoek zie de website van ECHA.

Aanbevelingen vanuit onderzoek

Het instituut doet vijf aanbevelingen aan fabrikanten, beheerders en gebruikers van het kunstgras.

  • Europese regelgeving moet worden aangescherpt om te zorgen dat er alleen kunstgras met lage concentraties PAK’s of andere gevaarlijke stoffen wordt geproduceerd.
  • Eigenaren van bestaande velden moeten de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen goed meten en openbaar maken.
  • Fabrikanten en hun brancheorganisaties moeten elkaar helpen het materiaal goed te testen.
  • Sportbonden en clubs moeten samen met fabrikanten ervoor zorgen dat spelers en publiek goed worden voorgelicht.
  • Eigenaren en gebruikers van indoorkunstgrasvelden moeten zorgen voor goede ventilatie.

Daarnaast adviseert de ECHA sporters om te douchen na het spelen op kunstgras.

Rapport

Meer informatie


Geplaatst op: 1 maart 2017