Visie & Beleidsplein

Peer aggression and victimization in Dutch elementary schools and sports clubs

prevalence, stability, and approach across different contexts

Baar, P.L.M. (2012). Peer aggression and victimization in Dutch elementary schools and sports clubs: prevalence, stability, and approach across different contexts. Utrecht: Utrecht University.

De algemene doelstelling van het onderzoek waarover in deze dissertatie gerapporteerd wordt was om bij te dragen aan de kennis over pestgedrag in verschillende contexten en de wijze waarop Nederlandse basisscholen en sportverenigingen pestgedrag kunnen voorkomen en tegengaan. Daarvoor zijn eerst actuele Nederlandstalige antipestprogramma's voor het reguliere basisonderwijs op hun effectiviteitspotentie geanalyseerd (hoofdstuk 2). Vervolgens zijn met gestructureerde vragenlijsten de prevalentie en stabiliteit van pestgedrag onderzocht bij kinderen in de bovenbouw van reguliere basisscholen in de context van hun basisschool en sportvereniging (hoofdstukken 3 en 4). Tenslotte zijn trainers van sportverenigingen (en ook leraren van reguliere basisscholen als referentiegroep) kwalitatief bevraagd op hun visie op pesten en op hun handelen inzake pestgedrag in de twee verschillende contexten (hoofdstuk 5). Voor zover ons bekend uit internationale wetenschappelijke literatuur is nog niet eerder omvattend onderzoek gedaan naar pesten op sportverenigingen en ook geen vergelijkend pestonderzoek tussen de sportvereniging- en basisschoolcontext.

Uitgever(s): Utrecht University,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Baar

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gedrag
pesten
primair onderwijs
proefschriften
sportverenigingen