Visie & Beleidsplein

U zoekt op "primair onderwijs" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

569 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Meer bewegen tijdens de schooldag
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Monitor The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Samen bewegen regelen in het basisonderwijs
Uitgever(s): Arko Sports Media, Jan Luiting Fonds
2023 Huisvesting bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Bewegend leren in de praktijk: de rol van de schoolomgeving
Uitgever(s): Maastricht University, UHasselt
2023 The integration of health promotion in primary school settings
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2022 Een vak in ontwikkeling
Uitgever(s): KVLO
2022 Actief transport van en naar de basisschool
Uitgever(s): Mulier Instituut, RIVM
2022 De leerkracht bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut, RIVM
2022 De inzet van buurtsport- en cultuurcoaches naar gemeentegrootte
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De buurtsportcoach actief op de basisschool
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De actieve schooldag:
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool Windesheim Calo
2022 Corona en de motoriek van kinderen
Uitgever(s): KVLO
2022 Promoting physical activity through schools
Uitgever(s): WHO
2022 Huisvesting bewegingsonderwijs in het primair onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Bewegingsonderwijs: waar, wie en hoe?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Bewegend leren: vragen & antwoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Motor skill learning and adaptability in primary school children
Uitgever(s): Ridderprint
2022 Bewegen en leren in het primair onderwijs
Uitgever(s): NRO
2022 Omgaan met armoede op scholen
Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam, Hanzehogeschool Groningen.
2022 Effectief bewegingsonderwijs op de basisschool
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen., NRO
2022 Voldoende bevoegde leerkrachten voor bewegingsonderwijs in het primair onderwijs?
Uitgever(s): Mulier Instituut, KVLO
2022 De inzet van meetinstrumenten voor motorische vaardigheden door scholen en gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 “Alle toekomstige docenten basisonderwijs moeten getraind worden op bewegend leren”
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 Handreiking meetinstrumenten voor motorische vaardigheden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 De effecten en kosten van de Gezonde Basisschool van de Toekomst
Uitgever(s): Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
2021 Het effect van beweegmomenten op school: wat weten we vanuit onderzoek?
Uitgever(s): KVLO
2021 Effecten en onderbouwing van energizers in het primair onderwijs
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Een kansrijke start voor alle kinderen
Uitgever(s): Sociaal-Economische Raad (SER)
2021 Gevolgen van de coronamaatregelen voor de motorische ontwikkeling van basisschoolkinderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Lesreeksen voor bewegingsonderwijs in het primair onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Lesuren bewegingsonderwijs in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2021: 2-meting
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Lesuren en leerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Schoolzwemmen in het primair onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Bewegend leren in het primair onderwijs
Uitgever(s): ACTivateyourclass.eu, Mulier Instituut
2021 Ren.Spring.Gooi: uitdagend en mooi!
Uitgever(s): KVLO
2021 Leerplanontwikkeling bewegingsonderwijs in het PO; toen en nu
Uitgever(s): KVLO
2021 Verbetering van motorische ontwikkeling door wereldoriëntatie
Uitgever(s): KVLO
2021 Leerplanontwikkling PO blijft in beweging
Uitgever(s): KVLO
2021 Onderwijs in bewegen op de basisschool
Uitgever(s): Thema - spelen met gedrag
2020 Smart Moves! Physical activity and cognitive performance of young adolescents
Uitgever(s): Vera van den Berg
2020 Extra ondersteuning voor motorische ontwikkeling op de basisschool
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Evaluation of school-based interventions of active breaks in primary schools
Uitgever(s): Elsevier
2020 The effect of The Daily Mile on primary school children’s aerobic fitness levels after 12 weeks: a controlled trial
Uitgever(s):
2020 The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Hoe bieden scholen passend bewegingsaanbod aan?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Gymles in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Involving parents to help improve children’s energy balance-related behaviours through a school-based intervention
Uitgever(s):
2020 Rondje langs de velden I
Uitgever(s): NLsportraad
2020 Effects of the KEIGAAF intervention on the BMI z-score and energy balance-related behaviors of primary school-aged children
Uitgever(s): BMC
2020 Gymmermansoog
Uitgever(s): Tim van Kernebeek
2020 Trends in neuromotor fitness in 10-to-12-year-old Dutch children: a comparison between 2006 and 2015/2017
Uitgever(s): Frontiers
2020 Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Gezonder op de basisschool: schoollunches en meer bewegen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2020 Inzet meetinstrumenten voor motorische vaardigheden en leerlingvolgsystemen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2020 Just dance? Teachers perspectives on implementing a daily classroom physical activity break
Uitgever(s): Wolters Kluwer
2020 Onderwijs in bewegen op de basisschool
Uitgever(s): Thema - spelen met gedrag
2019 What works in schools and colleges to increase physical activity?
Uitgever(s): Public Health England
2019 Improving cognitive performance of 9–12 years old children
Uitgever(s):
2019 Op weg naar rookvrije schoolterreinen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Gezonde basisschool van de toekomst
Uitgever(s): Provincie Limburg, GGD Zuid Limburg
2019 The Daily Mile initiative
Uitgever(s): Elsevier
2019 Leergebied bewegen & sport
Uitgever(s): Curriculum.nu
2019 Physically active lessons in schools
Uitgever(s):
2019 Evaluating health promotion in complex adaptive school systems
Uitgever(s):
2019 The brain in motion
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2019 Sport values in every classroom
Uitgever(s): UNESCO
2019 Schoolzwemmen in het speciaal onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Een quasi experimenteel onderzoek over de invloed van de leerkracht op de ontwikkeling van motorische vaardigheden bij kinderen tussen 7 en 11 en de relatie daarvan met de ontwikkeling van fysieke activiteit
Uitgever(s): Tess de Kok
2019 Oplossingen voor het bewegingsonderwijs. Hoe komen we verder?
Uitgever(s): Ecorys
2019 Effect inzet vakdocent LO in heet BO op motorische ontwikkeling leerlingen
Uitgever(s): KVLO
2019 De relatie motorische vaadigheden en het beweeg- en zitgedrag leerlingen
Uitgever(s): KVLO
2018 Basisinventaris bewegingsonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs (binnen)
Uitgever(s): KVLO
2018
Peil.Bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Inspectie van het Onderwijs
2018 The Daily Mile makes primary school children more active, less sedentary and improves their fitness and body composition
Uitgever(s): BMC - part of Spring Nature
2018 Een verband tussen beweeg- en rekenvaardigheid?!
Uitgever(s): Jan Schouten
2018 Veiligheid in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018
Plezier in bewegen
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Onderwijsraad
2018 Leerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Effecten fysieke activiteit op cognitie van kinderen in het primair onderwijs
Uitgever(s): Centrum voor Bewegingswetenschappen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Afdeling Onderwijskunde, Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam
2018 Untapped resources: 10- to 13-year-old primary schoolchildren’s views on additional physical activity in the school setting
Uitgever(s):
2018 Goalkeeper op het schoolplein
Uitgever(s): Hanze Instituut voor Sportstudies
2018 Minitrampoline springen in het basisonderwijs (1)
Uitgever(s): KVLO
2018 Minitrampoline springen in het basisonderwijs (2)
Uitgever(s): KVLO
2018 Minitrampoline springen in het basisonderwijs (3)
Uitgever(s): KVLO
2018 Het bewegingsontwerp PO 2019
Uitgever(s): KVLO
2017 Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2017: 1-meting
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Physically active learning
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2017 Active living
Uitgever(s): Maastricht University
2017 Evaluatie van The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 The Daily Mile
Uitgever(s): Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
2017 The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Bewegingsonderwijs in primair onderwijs 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 We leren steeds meer over de relatie tussen bewegen en leren
Uitgever(s): Kenmerk Educatief
2017 Playing for Success Rotterdam 2016-2017
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2017 Peiling bewegingsonderwijs 2016
Uitgever(s): GION Onderwijs/Onderzoek
2017 Voeding en presteren
Uitgever(s): KVLO
2017 Beter leren bewegen in basisonderwijs en brugklas
Uitgever(s): KVLO
2017 De doorlopende leerlijn in de polder
Uitgever(s): KVLO
2017 Doorlopende leerlijnen
Uitgever(s): KVLO
2017 Beweegstimulering in het basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2017 Het bewegingsontwerp
Uitgever(s): KVLO
2017 Juryrapport Verkiezing Sportiefste basisschool
Uitgever(s): KVLO
2017 Een kijkje in de gymzaal van…
Uitgever(s): KVLO
2017 Iedere les een succes
Uitgever(s): KVLO
2017 Bewegen en regelen in PO
Uitgever(s): KVLO
2017 Reguleren bestaat al jaren
Uitgever(s): KVLO
2017 Reguleren moet je ook leren!
Uitgever(s): KVLO
2017 1-Meting 2017
Uitgever(s): KVLO
2017 Fysieke activiteit en de cognitieve ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs
Uitgever(s): Centrum voor Bewegingswetenschappen (UMCG / Rijksuniversiteit Groningen)
2016 Ouders over bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Bewegingsonderwijs, het beeld van ouders in 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Ons onderwijs2032
Uitgever(s): Bureau Platform Onderwijs2032
2016 Positieve effecten van fysieke activiteit op cognitie en hersenen van jonge kinderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Meer dan 50 sport- en beweegaanpakken beschikbaar voor de gezonde school: kies wat bij je past!
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Nieuwe trend: dagelijks sporten op school
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Het effect van kortdurende fysieke activiteit op taakgericht gedrag bij basisschoolleerlingen
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2016 Uit de schulp door onderwijs in een topsportomgeving
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2016 Ouders willen bewegingsonderwijs als kernvak en gegeven door vakleerkracht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Recepten voor meer beweging op school zonder gedoe
Uitgever(s): Hanneke de Bruin / Marjan Verboeket
2016 Effects of physical activity on schoolchildren's academic performance
Uitgever(s):
2016 Schoolmobiliteit en gedrag
Uitgever(s): CROW-KpVV
2016 Beleving van schoolzwemmen in Rotterdam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Rookvrije schoolterreinen - 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Schoolzwemmen 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Physically active academic lessons
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2016 Een kijk op topsporters als rolmodel op Utrechtse basisscholen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Hygiëne
Uitgever(s): KVLO
2016 Hygiëneregels veranderen in de dagelijkse praktijk LO
Uitgever(s): KVLO
2016 Een droom
Uitgever(s): KVLO
2016 Jeugdmonitor Utrecht
Uitgever(s): Gemeente Utrecht, Volksgezondheid
2016 Ouders willen bewegingsonderwijs als kernvak en gegeven door vakleerkracht
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Repareert Tweede Kamer historische scheefgroei in bewegingsonderwijs?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Bewegen moet je leren
Uitgever(s): KVLO
2016 Waar bewegen basisschoolleerlingen eigenlijk?
Uitgever(s): KVLO
2016 De overgang van PO naar VO
Uitgever(s): KVLO
2016 Verkiezing
Uitgever(s): KVLO
2016 Gezond op het plein
Uitgever(s): KVLO
2016 Lesgeven
Uitgever(s): KVLO
2015 Schooljudo - Veldhoven
Uitgever(s):
2015 Actie ondernemen en gaan met elkaar!
Uitgever(s):
2015 Samenvatting onderzoek Playing for Success 2013/2014
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2015 Bewegingsonderwijs en sport
Uitgever(s): SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling)
2015 Bewegingsonderwijs op de basisschool: wie pakt het aan?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Op weg naar duurzame en planmatige gezondheidsbevordering op school!
Uitgever(s): De Haagse Hogeschool
2015 Wet Passend Onderwijs in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2015 Physical activity and cognition in children
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2015 Samenwerken voor meer sport en bewegen
Uitgever(s): PO-Raad
2015 Bewegen in de klas
Uitgever(s): Sportservice Nijmegen
2015 Red jezelf, red je vriendje
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Effecten van fysieke activiteit op cognitie en de hersenen van kinderen in het primair onderwijs
Uitgever(s): Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam
2015 Rookvrije schoolterreinen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 8 Principes om kinderen meer te laten bewegen op school
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Bewegingsonderwijs kan beter worden verankerd in toekomstvisie onderwijs
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De effectiviteit van Gezonde School-activiteiten
Uitgever(s): RIVM/CGL
2015 Besparingspotentieel Gelderse sportaccommodaties en scholen
Uitgever(s): Cailin Partners v.o.f.
2015 Bewegingsonderwijs in het primair onderwijs
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen, ITS
2015 Active living: development and quasi-experimental evaluation of a school-centered physical activity intervention for primary school children
Uitgever(s):
2015 Dashboard bestuursakkoord po
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
2015 Leerkrachten basisonderwijs signaleren kindermishandeling beter door e­-learning
Uitgever(s): KVLO
2015 Meer vakleerkrachten lichamelijke opvoeding in de Randstad
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Bewegingsonderwijs op de basisschool
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2014 Spelen op het schoolplein
Uitgever(s): Jantje Beton
2014 Scholen inspireren scholen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2014 Active transport between home and school assessed with GPS
Uitgever(s):
2014 Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Citizenship of young people
Uitgever(s): E.A.M. Geboers
2014 A short physical activity break from cognitive tasks increases selective attention in primary school children aged 10-11
Uitgever(s): Elsevier b.v.
2014 The evaluation of the impact of a stand-biased desk on energy expenditure and physical activity for elementary school students
Uitgever(s):
2014 Een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Effecten van sport en bewegen op de basisschool
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 De invloed van extra bewegen tijdens schooltijd op de leerprestaties van leerlingen in de bovenbouw van de basisschool
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Motorisch leren met behulp van video-instructie
Uitgever(s): KVLO
2014 Oriëntatieloop in de zaal
Uitgever(s): KVLO
2014 Driekwart van de basisscholen wil beter bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2014 Beleven in bewegen
Uitgever(s): KVLO
2014 Jeugdmonitor Utrecht
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2014 Handleiding korfballessen op basisscholen (1)
Uitgever(s): KVLO
2014 Fijne motoriek in de bewegingslessen voor kleuters
Uitgever(s): KVLO
2014 Op weg naar meer scholen met Gezonde School–beleid
Uitgever(s): KVLO
2014 Onderwijs in beweging, passend onderwijs en scholing
Uitgever(s): KVLO
2014 De airmat een aanwinst voor MRT in de onderbouw PO?
Uitgever(s): KVLO
2014 Cao’s PO en VO afgesloten
Uitgever(s): KVLO
2014 Cao’s PO en VO afgesloten en nu? (2)
Uitgever(s): KVLO
2013 Groene schoolpleinen
Uitgever(s): Vrije Universiteit
2013 Sporten op en rondom school
Uitgever(s): NOC*NSF
2013 Een structurele plek voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl in het schoolbeleid
Uitgever(s): PO-Raad
2013 Systematic review of recess interventions to increase physical activity
Uitgever(s):
2013 Schoolyard physical activity of 6-11 year old children assessed by GPS and accelerometry
Uitgever(s): Dessing e.a.
2013 JUMP-in, development and evaluation of an intervention to promote sports participation and physical activity in children
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2013 Children
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2013 School en sport
Uitgever(s):
2013 Nulmeting bewegingsonderwijs po
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Kamerbrief Aanpak bewegingsonderwijs primair onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
2013 Meer groen op het schoolplein
Uitgever(s): Alterra - Wageningen UR
2013 Een impuls voor extra gezondheidsbevordering in het primair onderwijs
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2013 Thomas-bulletin 73
Uitgever(s): Thomas van Aquino
2013 Iedereen kan sporten
Uitgever(s): NOC*NSF
2013 Samen scholen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2013 Over de volle breedte
Uitgever(s): Inspectie van het onderwijs
2013 Wat beweegt het basisonderwijs?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap
2013 Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2012/2013
Uitgever(s): ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
2013 Themadossier gezonde schoolpleinen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2013

Studiedag basisonderwijs Zwolle 6 november 2013
Uitgever(s):
2013 Pesten op sportverenigingen
Uitgever(s): KVLO
2013 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2013 Veilige beweegvriendelijke schoolpleinen
Uitgever(s): KVLO
2013 Veilig schoolklimaat
Uitgever(s): KVLO
2013 Nieuwe methode
Uitgever(s): KVLO
2013 Judo veilig en uitdagend
Uitgever(s): KVLO
2013 Bezuinigingen treffen ook ons vak
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2013 Zwemonderwijs in beweging
Uitgever(s): KVLO
2013 De politieke actualiteit en het beleid van de KVLO
Uitgever(s): KVLO
2013 Bezuinigingen van scholen raken ook vakonderwijs stevig
Uitgever(s): KVLO
2013 Sporteducatie floorball
Uitgever(s): KVLO
2013 Samenwerking onder en na schooltijd
Uitgever(s): KVLO
2013 Basisinventarislijst speellokaal basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2013 Basisinventarislijst gymzaal basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2013 Sla je slag in het verbeteren van oog-handcoördinatie
Uitgever(s): KVLO
2013 Thomas Jazzdansdagen wordt Thomas Dance
Uitgever(s): KVLO
2013 Plezier in atletiek
Uitgever(s): KVLO
2013 Taaldans en rekendans
Uitgever(s): KVLO
2013 Motorisch functioneren en cognitie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
Uitgever(s): KVLO
2013 Plezier in atletiek
Uitgever(s): KVLO
2013 Basisschool de vijf hoeven is erg sportief!
Uitgever(s): KVLO
2013 De Paulusschool
Uitgever(s): KVLO
2013 De Springbok
Uitgever(s): KVLO
2013 Een verhaal over sport en sportbeleving
Uitgever(s): KVLO
2013 Uitdagingen voor een beginnende vakleerkracht
Uitgever(s): KVLO
2013 OBS de Morskring uit Leiden
Uitgever(s): KVLO
2013 OBS Over de Slinge
Uitgever(s): KVLO
2013 Openbare basisschool Oosterhuizen
Uitgever(s): KVLO
2013 Polsstok's integrale vitaliteitsaanpak
Uitgever(s): KVLO
2013 Het pedagogisch klimaat in de klas verbeteren kan!
Uitgever(s): KVLO
2013 Leren om te bewegen en bewegen om te leren
Uitgever(s): KVLO
2013 Physical activity and academic achievement across the curriculum (A + PAAC)
Uitgever(s):
2013 Blokjesvoetbal, het ontwerpen van kunst
Uitgever(s): KVLO
2013 Beweegteams in het speciaal onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2013 Zwemvaardigheid van basisschoolleerlingen in de gemeente Groningen
Uitgever(s): Onderzoek en Statistiek Groningen
2012 Brede scholen in Nederland
Uitgever(s): Oberon
2012 Peer aggression and victimization in Dutch elementary schools and sports clubs
Uitgever(s): Utrecht University
2012 Procesevaluatie van de methodiek sCOOLsport
Uitgever(s): NIVEL
2012 Inventarisatie leerlingvolgsystemen bewegingsonderwijs
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2012 Physical activity during school recess
Uitgever(s): American College of Preventive Medicine
2012 Alle leerlingen actief!
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2012 Onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rondom de school
Uitgever(s): PO Raad, VO Raad, MBO Raad
2012 Mediators of the effect of the JUMP-in intervention on physical activity and sedentary behavior in Dutch primary schoolchildren from disadvantaged neighborhoods
Uitgever(s): van Stralen et al.
2012 Sporten, spelen en bewegen op het schoolplein
Uitgever(s): Nijha Expertisecentrum
2012 Podium
Uitgever(s): PO-Raad
2012 Samen werken aan een duurzaam veilige schoolomgeving
Uitgever(s): CROW, Adviesdienst Verkeer en Vervoer
2012 Bewegingsonderwijs binnen het basisonderwijs op Aruba
Uitgever(s):
2012 Korte cursus schaken voor de basisschool
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Schaakbond
2012 Korfbal op het speciaal onderwijs (BO & VO)
Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV)
2012 Korfbal op het basisonderwijs
Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV)
2012


Studiedag basisonderwijs Amsterdam 7 november 2012
Uitgever(s):
2012 Maatschappelijke voorzieningen en onderwijs
Uitgever(s): Sdu uitgevers
2012 Binnen beginnen, buiten winnen?
Uitgever(s): KVLO
2012 Kijkwijzers in het basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2012 Sport en onderwijs verbonden
Uitgever(s): KVLO
2012 Canon LO
Uitgever(s): KVLO
2012 Leerlingvolgsystemen in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2012 Wij bewegen even veel
Uitgever(s): KVLO
2012 Leren bewegen is belangrijk voor deelnamebekwaamheid aan de maatschappij
Uitgever(s): KVLO
2012 Basisscholen aan de slag met educatief IK.JIJ.WIJ.-programma
Uitgever(s): KVLO
2012 Landelijk lerarenregister officieel geopend
Uitgever(s): KVLO
2012 ‘Wij bewegen beter’
Uitgever(s): KVLO
2011 Spelen op het schoolplein
Uitgever(s): Jantje Beton
2011 Basisschool in beweging
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2011 Jaarboek onderwijs in cijfers 2011
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 Effecten van een groter en professioneler bewegingsaanbod op de basisschool
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2011 School playgrounds and physical activity policies as predictors of school and home time activity
Uitgever(s): Taylor et. al.
2011 Schooltennis
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB)
2011 Wij krijgen voetballes!
Uitgever(s): KNVB, SLO, NOC*NSF
2011 Zaalvoetbal in Zeeburg
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Vier in balans monitor 2011
Uitgever(s): Stichting Kennisnet
2011 Veilig door de schoolspits
Uitgever(s): ROV-Utrecht
2011 Leermiddelen en coöperatief leren
Uitgever(s): ALO HAN
2011 Buitenspelen en schoolpleinen onder de loep
Uitgever(s):
2011 WhoZnext-junior
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Beeball op school
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB)
2011 Lessenmap atletiek en onderwijs
Uitgever(s): Atletiekunie
2011 Kennismaken met hockey
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)
2011


Studiedag basisonderwijs Den Haag 9 november 2011
Uitgever(s):
2011 The challenging role of 'Sportservice Midden Nederland' towards primary schools
Uitgever(s): Tilburg University
2011 Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2011 Trapezezwaaien voor het basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2011 Tik- en afgooispelen in het voortgezet en primair onderwijs (1)
Uitgever(s): KVLO
2011 Tik- en afgooispelen in het voortgezet en primair onderwijs (2)
Uitgever(s): KVLO
2011 Beter leren door bewegen bij kinderen op de basisschool
Uitgever(s): KVLO
2011 Tik- en afgooispelen in het voortgezet en primair onderwijs (3)
Uitgever(s): KVLO
2011 Rijden en glijden
Uitgever(s): KVLO
2011 Verschil zal er zijn
Uitgever(s): KVLO
2011 Beschrijvingen van en ervaringen met…..
Uitgever(s): KVLO
2011 ‘Wij krijgen voetballes’
Uitgever(s): KVLO
2011 ‘Gymmen in de grote gymzaal’
Uitgever(s): KVLO
2011 KNLTB schooltennis is vernieuwd
Uitgever(s): KVLO
2011 Het digitale ‘plug and play’ lespakket Sport@School
Uitgever(s): KVLO
2011 ‘Schoolatletiek verlaagt drempel om te gaan sporten’
Uitgever(s): KVLO
2011 Tafeltennis op maat voor het onderwijs? (2)
Uitgever(s): KVLO
2011 De invloed van de sociaaleconomische status en etniciteit op ouderbetrokkenheid op brede scholen in het primair onderwijs in Rotterdam
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Handleiding gezonde school
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven
2010
iPlay-study
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2010 Intensiteit van de les LO in Nederland
Uitgever(s): Lectoraat Fysieke Activiteit en Gezondheid, Fontys Sporthogeschool
2010 School, bewegen en sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 iPlay-study
Uitgever(s):
2010 Zet in op beweging met ons aanbod voor opvang en onderwijs
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 Wensen, verwachtingen en ervaringen van judo op school
Uitgever(s): DSP-groep BV
2010 Rapportage online kwantitatief onderzoek 'spelen op schoolpleinen'
Uitgever(s): Jantje Beton
2010 Blindelings bewegen
Uitgever(s): Bartimeus
2010 Financieel management basisonderwijs
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2010 Een vermogen om lief te hebben
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2010 Een fris alternatief voor de huisvesting van kinderen
Uitgever(s): RebelGroup Advisory bv
2010 Physical education
Uitgever(s):
2010 Factsheet passend onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2010 Effectiveness of a school-based physical activity-related injury prevention program on risk behavior and neuromotor fitness a cluster randomized controlled trial
Uitgever(s):
2010 Process evaluation of a school based physical activity related injury prevention programme using the RE-AIM framework
Uitgever(s):
2010 Bewegingsonderwijs ASKO
Uitgever(s): Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs (AKSO)
2010Studiedag basisonderwijs Tilburg 24 november 2010
Uitgever(s):
2010 Het schoolplein
Uitgever(s): KVLO
2010 In tien jaar naar de top
Uitgever(s): PO-Raad
2010 Handboek
Uitgever(s): NIVM, Respons
2010 Ga voor gezond! 2008-2009
Uitgever(s): Gezondheidsinstituut NIGZ
2010 Meer beweging op het schoolplein
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2010 Omgaan met pesten en groepsdruk in het basisonderwijs
Uitgever(s): NIVM, Respons
2010 In tien jaar naar de top
Uitgever(s): PO-raad
2010 School en ouders: invloed op het beweeggedrag is een gezamenlijke klus!
Uitgever(s): KVLO
2010 Meer beweging op het schoolplein
Uitgever(s): KVLO
2010 Rotterdam gaat voor Lekker Fit!
Uitgever(s): KVLO
2010 Onderzoek bij 11- en 12-jarige meisjes
Uitgever(s): KVLO
2010 Succesvolle samenwerking tussen schoolactieve handbalvereniging en basisschool
Uitgever(s): KVLO
2010 Judo, rijkdom op school (2)
Uitgever(s): KVLO
2010 3+2 wordt al toegepast!
Uitgever(s): KVLO
2010 (S)Cool on wheels
Uitgever(s): KVLO
2010 Ravijnspel
Uitgever(s): KVLO
2010 Het ontwerpen van een naschools sportaanbod
Uitgever(s): KVLO
2010 Evaluatie van sportstimuleringprogramma’s ‘nieuwe stijl’
Uitgever(s): KVLO
2010 Vakwerkplan bewegingsonderwijs ‘De Lesbrieven’
Uitgever(s): KVLO
2010 Intensiteit van lessen lichamelijke opvoeding in Nederland gemeten
Uitgever(s): KVLO
2010 Het belang van het identificeren van klantwaarden voor het positioneren van een nieuwe sport
Uitgever(s): Universiteit Twente
2009 Promoting physical activity, active play and sport for pre-school and school-age children in family, pre-school, school and community settings
Uitgever(s): National Institute for health and Clinical Excellence
2009 Fit in Charlois
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2009 Evaluatie scoren voor gezondheid 2008-2009
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2009 Beweegteams in het basisonderwijs
Uitgever(s): SLO
2009 Evaluation of the 'gezonde en veilige school' method
Uitgever(s): GGD Hart voor Brabant
2009 Oudertevredenheid primair onderwijs
Uitgever(s): Centrum voor Online Onderzoek
2009 Effect of school based physical activity programme (KISS) on fitness and adiposity in primary schoolchildren
Uitgever(s): BMJ
2009 Handleiding schoolwatersport basisonderwijs
Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV)
2009


Studiedag basisonderwijs Nijmegen 4 november 2009
Uitgever(s):
2009 Ga voor gezond! 2007-2008
Uitgever(s): NIGZ
2009 Fruitbeleid op school?
Uitgever(s): Gezond gewicht Utrecht
2009 Altijd als laatste gekozen
Uitgever(s): KVLO
2009 Slaan als een ontmoeting (2)
Uitgever(s): KVLO
2009 Beweegteams in het basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2009 De lijnen tussen school en sport in het primair onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2009 Tennisfrendz! Dubbelspel Elthing/Haarhuis en Calo
Uitgever(s): KVLO
2009 Een kwestie van kiezen
Uitgever(s): KVLO
2009 Het onderzoek School, Bewegen en Sport
Uitgever(s): KVLO
2009 Ambulante begeleiding in het bewegingsonderwijs!
Uitgever(s): KVLO
2009 Handbal (2)
Uitgever(s): KVLO
2009 Resultaten Periodieke Peiling Onderwijs Nederland
Uitgever(s): KVLO
2009 Survival in het basisonderwijs (2)
Uitgever(s): KVLO
2009 Sportdagen in Lelystad: een kijkje in de keuken
Uitgever(s): KVLO
2009 Survival in het basisonderwijs (1)
Uitgever(s): KVLO
2009 Bunkertrefbal
Uitgever(s): KVLO
2009 Het Actieplan LeerKracht: werk in uitvoering (1)
Uitgever(s): KVLO
2009 Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule in Nordrhein-Westfalen
Uitgever(s): Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen (MSWWF)
2008 De staat van het onderwijs
Uitgever(s): Inspectie van het Onderwijs
2008 Physical environmental characteristics and individual interests as correlates of physical activity in Norwegian secondary schools
Uitgever(s): Haug et al.
2008 Balans van het bewegingsonderwijs aan het einde van de basisschool 3
Uitgever(s): CITO
2008 Evaluatie alle leerlingen actief! 2006-2008
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Bewegingsonderwijs in het primair onderwijs
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2008 Sportief in de buurt!
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2008 A school-based intervention to reduce overweight and inactivity in children aged 6-12 years
Uitgever(s): Jansen et al;
2008 Verslag van de pilot sport & bewegen
Uitgever(s): Cito
2008 Studiemiddag school en sport Delft 23 januari 2008
Uitgever(s):
2008 41e Thomas oriëntatiedag 12 december 2008
Uitgever(s):
2008 Nog veiliger bewegingsonderwijs op de basisschool
Uitgever(s): KVLO
2008 Olympisch lespakket Beijing 2008 gelanceerd
Uitgever(s): KVLO
2008 Lesgeven op je vijftiende, laat dat maar aan ons over...
Uitgever(s): KVLO
2008 Vakkenintegratie rondom bewegen in het basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2008 Tactiele werkvormen in de les
Uitgever(s): KVLO
2008 Gezonde leefstijl meer dan een project
Uitgever(s): KVLO
2008 Handboogschieten met leskaarten
Uitgever(s): KVLO
2007 Kies voor hart en sport
Uitgever(s): IOS
2007 Kinderen in beweging / jongeren in beweging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Arbeidsmarktperspectieven en functieprofiel LOBOS'ers
Uitgever(s): Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt
2007 Sport en sociale competentie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 School en sport werken samen
Uitgever(s): SGBO
2007 Wat beweegt kinderen?
Uitgever(s): NICIS
2007 Cognitie in repetitie
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2007 Volop beweging
Uitgever(s): IVA
2007 Reader 3e nationaal congres primair onderwijs
Uitgever(s): Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
2007 Reader 3e nationaal congres primair onderwijs
Uitgever(s): Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
2007 Reader 3e nationaal congres primair onderwijs
Uitgever(s): Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
2007 Gids financieel management in het primair onderwijs 2007-2008
Uitgever(s): Reed Business
2007 Kennismaken met judo
Uitgever(s): Judo Bond Nederland
2007 SwimExperience
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB)
2007 Kennismaken met volleybal
Uitgever(s): NeVoBo
2007 Zorg voor beweging in de PABO
Uitgever(s): Uitgeverij Esstede bv
2007 Monitor Sociale veiligheid in het onderwijs 2007
Uitgever(s): Ministerie van OCW, Directie PO
2007
Congres Franeker 2007
Uitgever(s):
2007 De sportieve basisschool
Uitgever(s): HJK (de wereld van het jonge kind)
2007 Kennismaken met sportklimmen
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging (NKBV)
2007 Sport matcht school
Uitgever(s): Alliantie School & Sport samen sterker
2007 Kennis maken met sportklimmen
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging
2007 Buitenspelen en speelpleinen onder de loep
Uitgever(s): KVLO
2007 Schuiven in de aangepaste sportspelmethodiek
Uitgever(s): KVLO
2007 Het ontplooien van een bewegingsperspectief
Uitgever(s): KVLO
2007 Bewegingsonderwijs: Belang, Bedoeling en Bevindingen
Uitgever(s): KVLO
2007 De WMS is een feit
Uitgever(s): KVLO
2007 Kennismaken met badminton
Uitgever(s): KVLO
2007 Fitmeter in Rotterdam
Uitgever(s): KVLO
2007 Jump-in
Uitgever(s): KVLO
2007 Skaten in het basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2007 Actief leren door rolwisselend bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2007 Atletiek - lopen (1)
Uitgever(s): KVLO
2007 Thuis raken in de bewegingscultuur (1)
Uitgever(s): KVLO
2007 NSA of S-NSO: Een kwestie van kiezen!
Uitgever(s): KVLO
2007 Atletiek - lopen (3)
Uitgever(s): KVLO
2007 Atletiek lopen (5)
Uitgever(s): KVLO
2007 Verstopspelen in het basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2007 Individuele aanpak staat centraal bij Lekker Fit! in Rotterdam
Uitgever(s): KVLO
2006 Feestelijke lessen met bewegen en voeding
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 The effectiveness of an intervention promoting physical activity in elementary school children
Uitgever(s): Stefanie Verstraete
2006 Sportieve basis voor de brede school
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 E-health4Uth
Uitgever(s): Resi Mangunkusumo
2006 Aandacht voor sport en bewegen in het basis- en voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Sardes
2006 Het nieuwe leren in het basisonderwijs
Uitgever(s): SCO-Kohnstamm Instituut
2006 Kerndoelen primair onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2006 Meer en beter bewegen
Uitgever(s): Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding vzw (PVLO)
2006 Lekker fit!
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff B.V.
2006 Lekker fit!
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff B.V.
2006 Lekker fit!
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff B.V.
2006 Lekker fit!
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff B.V.
2006 Lekker fit!
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff
2006 Lekker fit!
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff B.V.
2006 Lekker fit!
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff B.V.
2006 Personele kosten onder lumpsum
Uitgever(s): VOS, ABB
2006 De Wet medezeggenschap op scholen: veranderingen, opbouw en thema's
Uitgever(s): Elsevier Overheid
2006 Governance en medezeggenschap: uitgangspunten, structuur en statuut
Uitgever(s): Elsevier Overheid
2005 Informatiewaaier primair onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2005 De brede school in beweging
Uitgever(s):
2005 Evaluatie Jump-In pilot 2002-2004
Uitgever(s): GG&GD Amsterdam
2005 FLASH!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2005 'School en sport speciaal' pilotprojecten (2001-2005)
Uitgever(s): NebasNsg, afdeling Sport en Bewegen
2004 De reis van de held
Uitgever(s): NOC*NSF
2004 De reis van de held
Uitgever(s): NOC*NSF
2004 De brede basisschool beweegt!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Basisdocument bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2004 Kennismaken met handbal
Uitgever(s): Nederlands Handbal Verbond
2004 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): SLO
2004 Leiderschap in ontwikkeling
Uitgever(s): Algemene Onderwijsbond
2003 Brood op school
Uitgever(s): DSP-groep BV
2003 De vakleraar lichamelijke opvoeding in het primair onderwijs
Uitgever(s): KVLO en SLO
2003 Reisgedrag kinderen basisschool
Uitgever(s): Het Fietsberaad
2003 Onderwijskundig lexicon
Uitgever(s): Kluwer
2003 Basisdocument bewegingsonderwijs deel 2
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2003 De vakleraar lichamelijke opvoeding in het primair onderwijs
Uitgever(s): SLO, KVLO
2002 Kies voor hart en sport
Uitgever(s):
2002 Novibols
Uitgever(s): 't Web
2002 Sportief!
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2002 Sportief!
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2001 Collegiale visitatie in het primair onderwijs
Uitgever(s): CPS
2000 Onderzoeksverslag implementatie de klas beweegt
Uitgever(s): NIGZ
2000 Eindverslag actieve ouders, actieve kinderen
Uitgever(s): NIGZ
2000 KVLO
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2000 Lichamelijke opvoeding, een kunst op zich
Uitgever(s): Ruigrok MC
2000 Onderwijs in stelling
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)
2000 Planmatig bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Swetz & Zeitlinger
2000 Planmatig bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Swetz & Zeitlinger
2000 Planmatig bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Swetz & Zeitlinger
2000 Planmatig bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Swetz & Zeitlinger
2000 Planmatig bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Swets Test Publishers
2000 Planmatig bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Swetz & Zeitlinger
2000 Planmatig bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Swetz & Zeitlinger
1999 Tolerantie & fair play
Uitgever(s): Stichting sport, tolerantie en fair play
1999 De vakleraar lichamelijke opvoeding in het primair onderwijs
Uitgever(s): Procesmanagement Primair Onderwijs
1999 Kies voor hart en sport
Uitgever(s): NOC*NSF : Stichting Jeugd in Beweging
1999 Actieve ouders, actieve kinderen
Uitgever(s): NIGZ
1999 Basisdocument bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1999 4 + 2 = 7
Uitgever(s): Sociaal en cultureel Planbureau (SCP)
1999 PABO-katernen
Uitgever(s): Uitgeverij ESSTEDE bv
1999 De brede school in Nederland
Uitgever(s): Sardes
1999 Project preventie seksuele intimidatie
Uitgever(s): PPSI
1999 Groepsverkleining in de onderbouw
Uitgever(s): Procesmanagement Primair Onderwijs
1999 Didaktische Perspektivenvielfalt bei Bewegung, Spiel und Sport in der Grundschule
Uitgever(s): Czwalina Verlag
1998 De samenwerking tussen vakleerkrachten bewegingsonderwijs en groepsleerkrachten
Uitgever(s): SLO
1998 Gymnastiek
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1998 Is de jeugd in beweging?
Uitgever(s): Gemeente Hoorn
1998 Bewegingsonderwijs in het speellokaal
Uitgever(s): 't Web
1997 Talentontwikkeling
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Het experiment verlengde schooldag in het basisonderwijs
Uitgever(s): SCO-Kohnstamm Instituut
1997 Schoolzwemmen en zwemvaardigheid II
Uitgever(s): Werkgroep Schoolzwemmen
1997 Seksuele intimidatie aangepakt
Uitgever(s): Project preventie seksuele intimidatie in het onderwijs (PPSI)
1997 Balans van de lichamelijke oefening in het basis- en speciaal onderwijs
Uitgever(s): CITO
1997 Groepsverkleining in de onderbouw
Uitgever(s): Procesmanagement Primair Onderwijs
1997 Groepsverkleining in de onderbouw
Uitgever(s): Procesmanagement Primair Onderwijs
1996 Kleur van de school
Uitgever(s): Bohn Stafleu Van Loghum
1996 Buitenspel in het zonnetje
Uitgever(s): CPS
1996 Scholierensport-onderzoek
Uitgever(s): Gemeente Baarn
1996 Lichamelijke oefening
Uitgever(s): Inspectie van het onderwijs
1995 Lichamelijke opvoeding en identiteit in het katholiek basisonderwijs
Uitgever(s): SLO, specialisten in leerplanontwikkeling
1995 Evaluatie schoolsportprojecten 1994/1995
Uitgever(s): Gemeente Maastricht, Publieke Werken en Sport, Afdeling Sportzaken
1994 Turnen op school
Uitgever(s): Uitgeverij Bekadidact
1994 Waarom onderwijs in bewegen?
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1994 Praktijk van de motorische basisvorming
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
1993 Bronnenboek 2
Uitgever(s): Bekadidact
1993 Beoordeling van onderwijsmethoden in het basisonderwijs
Uitgever(s): RION
1993 Vakbekwame leraar bewegingsonderwijs via Pabo
Uitgever(s): SLO
1991 Schoolzwemmen en zwemvaardigheid
Uitgever(s): Werkgroep Schoolzwemmen
1990 Bewegingsopvoeding op de lagere school
Uitgever(s): Acco
1990 Advies kerndoelen voor de basisvorming in basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
1989 Bronnenboek 6
Uitgever(s): Bekadidact
1988 Werkboek bewegingsonderwijs voor de basisschool
Uitgever(s): Uitgeverij Bekadidact
1986 Schoolzwemmen verdrinkt
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1984 Lichamelijke opvoeding op de basisschool
Uitgever(s): De Ruiter
1984 Leerplan bewegingsonderwijs voor de basisschool
Uitgever(s): Werkgroep Bewegingsonderwijs
1984 Naar een werkplan bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Uitgeverij Ten Brink
1984 Bewegingsonderwijs (lichamelijke oefening) in het schoolwerkplan
Uitgever(s): SLO
1974 Gymnastiekmethode voor het basisonderwijs
Uitgever(s):
1974 Handreiking bij het geven van lichamelijke oefening op de basisschool
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff
1970 Theorie der schoolgymnastiek voor het lager onderwijs
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff
1957 Honderd jaar lichamelijke opvoeding in de lagere school
Uitgever(s): Gemeentelijke Inspectie voor de Lichamelijke Opvoeding
1952 Onderwijs in lichaamsoefeningen bij het lager onderwijs en voortgezet onderwijs 1951/'52
Uitgever(s): Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V.
1943 Lichaamsoefeningen voor de lagere school I
Uitgever(s): Versluis
1941 Ons speeluur I
Uitgever(s): Wolters
1935 Kinderturnstunden 4. Schuljahr
Uitgever(s): Deutscher Verlag für Jugend und Volk
1932 Kinderturnstunden 3. Schuljahr
Uitgever(s): Deutscher Verlag für Jugend und Volk
1930 Handleiding voor het gymnastiek-onderwijs in de lagere school
Uitgever(s): Nijgh & Van Ditmar
1929 Handleiding voor het geven van schoolgymnastiek
Uitgever(s): Nijgh en Van Ditmar
1927 Kinderturnstunden 2. Schuljahr
Uitgever(s): Deutscher Verlag für Jugend und Volk
1927 Kinderturnstunden 1. Schuljahr
Uitgever(s): Deutscher Verlag für Jugend und Volk
1926 De vrije en de gereglementeerde-gymnastiek (zonder werktuigen) voor de lagere school
Uitgever(s): Wolters
1925 Ons speeluur
Uitgever(s): Wolters
1923 De vrije- en de gereglementeerde-gymnastiek (zonder werktuigen) voor de lagere school
Uitgever(s): Wolters
1912 Het lager onderwijs op nieuw-opvoedkundigen grondslag II
Uitgever(s): Van Looy
1911 De aanvallen op de Nederlandsche schoolgymnastiek
Uitgever(s): Tjeenk WIllink
1907 Spelen en lichaamsoefeningen ten dienste van de voorbereidende en laagste klassen van de lagere scholen
Uitgever(s): Tjeenk Willink
1907 De vrije en ordenoefeningen voor de lagere school
Uitgever(s): Tjeenk Willink
1902 Memorandum voor de vrije- en orde-oefeningen der gymnastiek (lagere school)
Uitgever(s): Land
1896 Turnspiele für Schulen und Turnvereine
Uitgever(s): Lion
1894 Oefeningsplan voor het gymnastiekonderwijs aan de lagere school
Uitgever(s): Ipenbuur & Van Seldam
1892 Oud Nederlandsche spelen voor de jeugd, met het oog op het vak j der wet op het lager onderwijs
Uitgever(s): Nijgh & Van Ditmar
1891 De gymnastiek zonder toestellen voor de lagere school
Uitgever(s): Ten Brink & De Vries
1886 Practijk der gymnastiek
Uitgever(s): Nijgh en Van Ditmar
1885 Gymnastiek en spel op de voorbereidende en lagere volksschool
Uitgever(s): Meeuwissen
1881 Methodik des Turnunterrichts für Knaben und Mädchen in Volks- und Mittelschulen
Uitgever(s): Oldenbourg
z.j. Gezonderwijs
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), Nederlands Insitituut voor Sport en Bewegen (NISB)
z.j. Veiliger bewegingsonderwijs op de basisschool
Uitgever(s): Consument en Veiligheid
z.j. Overzicht methoden bewegingsonderwijs PO
Uitgever(s):
z.j. Overzicht leerlingvolgsystemen bewegingsonderwijs breed
Uitgever(s): KVLO
z.j. Verplicht aantal uren bewegingsonderwijs in het primair onderwijs ?
Uitgever(s):
z.j. FAQ: primair onderwijs
Uitgever(s):
z.j. Handreiking medisch handelen in het basisonderwijs
Uitgever(s): PO-Raad
z.j. Een sportieve school is een gezonde school
Uitgever(s): Prima
z.j. Lekker fit!
Uitgever(s):
z.j. Monitoring Nationaal Sportakkoord
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
z.j. Stappenplan B-Fit
Uitgever(s): Gelderse Sport Federatie
z.j. Perspectieven op bewegen
Uitgever(s): 't Web
z.j. ADHD op school
Uitgever(s): REC 4.5
z.j. Handboek financieel management primair onderwijs
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
z.j. Gymkids
Uitgever(s): KNGU
z.j. Lekker fit!
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff, Nederlandse Hartstichting
z.j. Schoolpleinontwikkeling
Uitgever(s):