Visie & Beleidsplein

Beheer van sporthallen en sportparken (fase 2)

bestuurlijk rapport

Rekenkamer Amsterdam (2014). Beheer van sporthallen en sportparken (fase 2): bestuurlijk rapport. Amsterdam: Rekenkamer Amsterdam.

Deze publicatie betreft het bestuurlijk rapport van de Rekenkamer Amsterdam ('de rekenkamer') van het onderzoek naar het beheer en de exploitatie van sporthallen en sportvelden. Het onderzoek is uitgevoerd in de stadsdelen Centrum, Nieuw-West, Noord, Oost, Zuid en Zuidoost. In het onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: in hoeverre zijn er bij verschillen in gemeentelijk beheer en exploitatie van sportaccommodaties verschillen te zien in doelmatigheid? Het volledige rapport van de rekenkamer bestaat uit twee delen: het bestuurlijk rapport (deel 1) en het onderzoeksrapport met bijlagen (deel 2). In dit bestuurlijk rapport geeft de rekenkamer de belangrijkste bevindingen, conclusies, analyse en aanbevelingen weer.

Uitgever(s): Rekenkamer Amsterdam,

Download(s)

Beheer van sporthallen en sportparken (fase 2) : bestuurlijk rapport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rekenkamer Amsterdam

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financieel beleid
onderzoeken
sportaccommodaties
sporthallen