Visie & Beleidsplein

U zoekt op "financieel beleid" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

124 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Betaalbaarheid van sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Betaalbaarheid van sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Een sluipend proces
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2022 Gezamenlijk inkopen Haagse sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Financiële gevolgen van de coronacrisis voor het lokale sportbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Economische omvang paardensector
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Monitor sportuitgaven gemeenten 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Monitor sportuitgaven gemeenten 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Sportverenigingen, hoofdstuk 3
Uitgever(s):
2021 De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector, hoofdstuk 8
Uitgever(s):
2020 Whitepaper Verduurzamen: wie is aan zet?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Gevolgen coronacrisis voor schaakverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Gevolgen coronacrisis voor bridgeverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector, hoofdstuk 9
Uitgever(s):
2020 De gevolgen van corona voor de sport in cijfers
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Barometer van sportfederaties in Vlaanderen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid KU Leuven
2020 Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Contributiemonitor 2017/2018
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2019 Hoe staat de Nederlandse sportvereniging ervoor?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Verwachte ontwikkeling van gemeentelijke sportuitgaven
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Financiële aspecten van lokaal sportbeleid: recessie goed doorstaan
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Exploitatie van sportaccommodaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Monitor sportuitgaven gemeenten 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Basisinventaris bewegingsonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs (binnen)
Uitgever(s): KVLO
2018 Draagvlak en openheid
Uitgever(s): BCM
2018 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Friese sportverenigingsmonitor 2017
Uitgever(s): Sport Fryslân
2018 Sportaanbiedersmonitor 2018
Uitgever(s): DVJ Insights
2018 Monitor sportuitgaven gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Nederland op de kaart
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2017 WK Roeien
Uitgever(s): Meerwaarde Community Building
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Het verzelfstandigen van binnensportaccommodaties
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2017 Financiën sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sportuitgaven van gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Monitor sportuitgaven gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Het seizoen in cijfers 2014/'15
Uitgever(s): KNVB Expertise
2016 Cruijff's 'velvet revolution'
Uitgever(s): University of Groningen
2016 Geld op en rond het veld
Uitgever(s): KU Leuven
2016 De deprivatisering van Vondersweijde
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Meerwaarde financiële acties verenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 A performance evaluation of professional football organisations in the Netherlands
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2016 Monitor bezuinigingen sport gemeente Vlissingen
Uitgever(s): SportZeeland
2016 Financiën steeds belangrijker aandachtspunt binnen sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Maten voor gemeenten 2014
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Beheersmonitor sport
Uitgever(s): BDO Accountants & Adviseurs, Christelijke Hogeschool Windesheim
2015 Ontwikkeling financiën sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Social return on investment
Uitgever(s): Sport Management Institute
2015 Sportimpuls? Clubs hebben (financiële) begeleiding nodig!
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 8 gouden tips om je clubinkomsten te vergroten
Uitgever(s): Le Credit Sportif, MCPR
2015 Ook ‘sport als middel’ is geld waard… Maar hoeveel?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Efficiënt gebruik van sportaccommodaties
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Gemeentelijke uitgaven aan sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Kamerbrief Gemeentelijke uitgaven aan sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Sport, geld en de stad
Uitgever(s): Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen
2015 Sportaanbiedersmonitor 2015
Uitgever(s): NOC*NSF
2015 Monitor bezuinigingen sport gemeente Vlissingen
Uitgever(s): SportZeeland
2015 Sportbeleid in Gennep – financiën
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Schaatsbond en voetbalbond weinig contributieafhankelijk
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Budgethandboek 2014
Uitgever(s): Nibud
2014 Het seizoen in cijfers 2012/'13
Uitgever(s): KNVB Expertise
2014 Beheer van sporthallen en sportparken (fase 2)
Uitgever(s): Rekenkamer Amsterdam
2014 Beheer van sporthallen en sportparken (fase 2)
Uitgever(s): Rekenkamer Amsterdam
2014 De cultuur van het bezuinigen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Filantropie als financiële steun voor sportverenigingen in Nederland
Uitgever(s): Sport Management Institute
2014 Small business developement & financing in the Dutch sport industry
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Sport, wat gaat dat kosten?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Kijkje in de portefeuille van de penningmeester
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Samen scoren
Uitgever(s): Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht
2013 Penningmeesters 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Maten voor gemeenten 2013
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Physical activity
Uitgever(s):
2013 Beheer van sporthallen en sportparken (fase 1)
Uitgever(s): Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam
2013 Beheer van sporthallen en sportparken (fase 1)
Uitgever(s): Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam
2012 Recessiepeiling gemeentelijk sportbeleid 2012
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2012 Maten voor gemeenten 2012
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Towards an EU funding stream for sport
Uitgever(s): European Union
2012 Een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de hoogtes van transfervergoedingen in het professionele voetbal
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut
2012 Wat besteden we als vakgroep?
Uitgever(s): KVLO
2012 Pecuniam et circenses
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2011 E-alert begrotingsscan grote gemeenten 2011
Uitgever(s): Nicis Institute
2010 Rapport werkgroep structurele financiële positie betaaldvoetbalorganisaties
Uitgever(s): Werkgroep Vermeend
2010 Kop of munt
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2010 Financieel management basisonderwijs
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2010 Een vermogen om lief te hebben
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2010 Breedtesport-topsport: een dure relatie
Uitgever(s): Sport Management Institute
2010 BDO onderzoek hockeyfinanciën 2010
Uitgever(s): BDO
2009 Miljoenennota 2010
Uitgever(s): Sdu Uitgeverij
2009 Sport en fiscus
Uitgever(s): Kluwer
2008 Verenigingsmonitor 2007
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2007 Sportvereniging en financiën
Uitgever(s): Ernst & Young
2007 Verenigingsmonitor 2006
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2007 Gids financieel management in het primair onderwijs 2007-2008
Uitgever(s): Reed Business
2006 Rijksbegroting 2007
Uitgever(s): SDU
2006 Bestuurdersaansprakelijkheid
Uitgever(s): Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen
2005 Minder regels, meer sport
Uitgever(s): NOC*NSF
2005 Verenigingsmonitor 2005
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Verenigingsmonitor 2003
Uitgever(s): NOC*NSF
2004 Herijking tarievenbeleid en verzelfstandiging beheer
Uitgever(s): Gemeente Middelburg, SportZeeland
2004 Toerisme, recreatie en vrije tijd op waarde geschat!
Uitgever(s): Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme
2004 Invloed en financiële positie betaald voetbal
Uitgever(s):
2003 Verdeling rijkssubsidies hoogwaardige topsportbegeleiding
Uitgever(s): Mulier Instituut
2003 Geef ze de ruimte
Uitgever(s): Verwey-Jonker instituut
2003 Sport en fiscus
Uitgever(s): Kluwer
2003 Profijt van de overheid
Uitgever(s): SCP
2002 Zorgnota 2003
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2002 Financiële handreiking uitvoering masterplan SPIN ten behoeve van lokale sportservicepunten, ledenservices sportbonden en provinciale sportraden
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 Toekomstscenario's Haarlemse gymlokalen
Uitgever(s): Marktplan Adviesgroep B.V.
2001 Handboek penningmeester
Uitgever(s): BDO Accountants & Adviseurs
2001 Sponsoren en gesponsord worden
Uitgever(s): BDO Accountants en Adviseurs
2001 Uw (sport)vereniging en de euro
Uitgever(s): NOC*NSF, Het nationaal forum voor de introductie van de euro
2001 Event management
Uitgever(s): Pearson Education Australia
2000 To profit or not to profit
Uitgever(s): Cambridge University Press
1998 Het blijft toch vrijwilligerswerk
Uitgever(s): Chionis, NOC*NSF
1996 Sportief bewegen en gezondheidsaspecten
Uitgever(s): Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam
1996 Rijksbegroting 1996
Uitgever(s): Sdu Uitgeverij
1995 Haalbaarheidsstudie centraal orgaan voor onderzoek op het gebied van sport en gezondheid
Uitgever(s): Berenschot
1994 Der Sportverein
Uitgever(s): Verlag Karl Hofmann
1992 Profijtheffing bij recreatievoorzieningen
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1982 Geldstromen naar, in en vanuit de sport
Uitgever(s): Coördinatie adviesgroep sportfinanciering
1977 Financiën van de vereniging
Uitgever(s): De Vrieseborch
z.j. Handboek financieel management primair onderwijs
Uitgever(s): Sdu Uitgevers