Visie & Beleidsplein

Street action

wetenschappelijke opvolging van de acht pilootprojecten

Theeboom, M., Buelens, E., & Martelaer, K. de (2015). Street action: wetenschappelijke opvolging van de acht pilootprojecten. Brussel: Vrije Universiteit Brussel.

In dit tweede SASO rapport wordt ingegaan op de resultaten van een tweejarig onderzoek (januari 2012 – april 2014) naar de pilootprojecten (n=8) van het Street Action-project van de onderzoeksgroep Sport & Society en vakgroep BETR. Binnen het project wilde men in verschillende steden en gemeenten, jongeren uit specifiek kwetsbare buurten stimuleren om meer te sporten. Het rapport zoomt niet alleen in op sportparticipatie, maar ook op de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren wanneer zij verantwoordelijkheid en vrijwillige taken op zich nemen binnen de organisatie van het buurtsportaanbod.

In het onderzoek worden twee soorten kritieke succesfactoren onderzocht:

  • succesfactoren die kunnen bijdragen tot het bereiken, aantrekken en behouden van maatschappelijk kwetsbare jongeren in een (buurt)sportaanbod;
  • succesfactoren die kunnen bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling van de kwetsbare jongeren, door het opnemen van verantwoordelijkheid en vrijwillige taken binnen de organisatie van het aanbod.

Het rapport geeft achtereenvolgens een overzicht van een aantal algemene onderzoeksresultaten, gevolgd door de twee soorten kritieke succesfactoren geïllustreerd met verschillende praktijkvoorbeelden. Daarnaast worden de bevindingen gesitueerd binnen een ruimer kader en tot slot wordt het rapport afgerond met een aantal conclusies.

Een gratis exemplaar van het rapport is hier te downloaden.

Lees ook:

Het eerste SASO rapport: Sport-plus en de stad

Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel,

Download(s)

Onderzoek Street Action: opvolging van de acht pilootprojecten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marc Theeboom
Evi Buelens
Kristine de Martelaer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

goede voorbeelden
kwetsbare jongeren
onderzoeken
sportstimulering
succesfactoren