Visie & Beleidsplein

U zoekt op "sportstimulering" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

300 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Minimaregelingen voor sportdeelname
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Minder sporten als je een kind krijgt: niet zo vanzelfsprekend als het lijkt
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2023 Bereiken, motiveren en vorming van sportieve gewoonten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Sport en bewegen voor mensen met een chronische aandoening
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2022 Sport en bewegen voor mensen met een lichamelijke beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2022 Whitepaper 65+ in gemeentelijk sportbeleid
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Troeptrimmen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 Mapping of innovative practices in the EU to promote sport outside of traditional structures
Uitgever(s): European Union
2021 Buurtsportcoach Kompas maakt buurtsportcoach slimmer en sterker
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030!
Uitgever(s): SP, D66, Groenlinks
2021 Weinig extra aandacht bij gemeenten voor sociale ongelijkheid in sport- en bewegen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 Landelijke en lokale uitgaven aan gezondheidsbevordering
Uitgever(s): RIVM
2020 Uitvoering van gemeentelijk sportbeleid na de eerste coronamaatregelen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De ongeorganiseerde sport en actieve vormen van recreatie, hoofdstuk 5
Uitgever(s):
2020 Activating inactive citizens through the organized sports setting: a hurdle race
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2019 Sportstimuleringsbeleid, wat kan Nederland leren van Engeland?
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2019 Sport in de spotlights
Uitgever(s): NOC*NSF
2018 Prestaties en ambities 2017/2018
Uitgever(s): Rotterdam Sportsupport
2018 Van impuls naar duurzaamheid?
Uitgever(s): DSP
2018 Anders georganiseerde sport, mee bewegen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2018 Evenementen: aanjager voor sportdeelname
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sportparticipatie vmbo-jongeren
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Mulier Instituut
2018 The effect of physical activity interventions comprising wearables and smartphone applications on physical activity
Uitgever(s): Springer Link
2018 Promoting physical activity in the education sector
Uitgever(s): World Health Organization
2018 Promoting physical activity in the health sector
Uitgever(s): World Health Organization
2017 Sport en bewegen voor mensen met gedragsproblemen en/of autisme spectrum stoornis
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 Sport en bewegen voor kinderen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 Sport en bewegen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 Sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 Prestaties en ambities 2016/2030
Uitgever(s): Rotterdam Sportsupport
2017 De winst van vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs op Helmondse basisscholen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Haags Sportinitiatief
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2017 Culemborg gezond en in beweging
Uitgever(s): Gemeente Culemborg
2017 The Start2Bike program is effective in increasing health-enhancing physical activity
Uitgever(s):
2017 Inspiratie kit
Uitgever(s): NOC*NSF
2017 Sporten en bewegen voor (jong)volwassenen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), NOC*NSF, Kenniscentrum Sport
2017 Stappen op weg naar sport en/of bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Kamerbrief Diverse sportgerelateerde rapporten en adviezen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Een bijzondere voorzitter van een speciale vereniging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 'This girl can'-campagne laat 2,8 miljoen Britse vrouwen meer bewegen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 AZC Delfzijl streeft naar zelfstandig sportende bewoners
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Gezinnen in beweging
Uitgever(s): KU Leuven, Onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid
2016 Verbinding zorg, sport en bewegen
Uitgever(s): Wageningen University
2016 Operationele context buurtsportcoach
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 Kracht van sport
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland
2016 Talent van de straat
Uitgever(s): Van Gennep
2016 Werkzame elementen sportstimulering jongeren
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Buurtsportcoaches in beweging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Kom op, je kan het!
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Het Sportloket
Uitgever(s): HZ University of Applied Sciences
2016 De sportstimulering van adolescente meiden binnen het gemeentelijk netwerk Amersfoort
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Veelbetekenende kansen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Alle kinderen moeten kunnen sporten
Uitgever(s): Jeugdsportfonds Nederland
2016 Een kijk op topsporters als rolmodel op Utrechtse basisscholen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2012-2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen
Uitgever(s): Gemeente Ede
2016 De feiten en cijfers
Uitgever(s): Jeugdsportfonds
2015 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 De bijdrage van Harten voor Sport (2014)
Uitgever(s): Harten voor Sport, Hogeschool Utrecht
2015 Sportimpuls 2014
Uitgever(s): ZonMw
2015 Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2014
Uitgever(s): ZonMw
2015 Street action
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel
2015 De buurtsportcoach maakt het verschil, maar is op nog zoveel plekken nodig
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Deze doelgroep heeft meer drempels te overwinnen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Special Heroes blikt terug tijdens succesvol symposium
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief
2015 De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen
Uitgever(s): Special Heroes
2015 Grenzeloos actief
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Gedragsverandering bij ‘moeilijke’ groepen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Belemmeringen voor de (potentiële) sporter
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Alleen informatie verstrekken is onvoldoende om gedrag bij 'moeilijke' groepen te veranderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Onderzoek naar belemmeringen om te sporten schiet te kort
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Europese waardering voor succesvol Drents sportproject
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De Sportzomer van 2016; BeInspired & #BeActive
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sport en bewegen in de spreekkamer: enkele ‘boeiende spanningsvelden’ in de diabeteszorgverlening
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Tweede jaar Challenge010
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Be Active
Uitgever(s): European Commission, European Union
2015 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Bevorderende en beperkende factoren voor sportdeelname van kinderen en adolescenten met cerebrale parese volgens kinderen, ouders, sportdocenten en zorgprofessionals
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 De georganiseerde sportparticipatie van kinderen in Rotterdam
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 De stimulatie van sportparticipatie bij adolescenten met cerebrale parese vanuit drie perspectieven
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Op weg naar 100% sportdeelname
Uitgever(s): Fontys Economische Hogeschool Tilburg
2015 De drempel als eerste horde
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2015 The role of social group support in older adults' motivation to exercise
Uitgever(s): KU Leuven
2015 Sportmatch inwoners met een beperking
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Gelderse Sportfederatie, Uniek Sporten
2015 Sportmatch inwoners met een beperking
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Brabantse sportloketten (aangepast sporten)
2015 Wachten tot je een ons weegt
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Verslag stedelijke sportevenementen 2014
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2015 Collaboration of general practitioners and exercise providers in promotion of physical activity
Uitgever(s):
2015 Evaluatie pilot "arbeidsreïntegratie via sport"
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2015 Sportstimulering bij kinderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2014 Sportdeelname van kinderen in armoede
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Uitstappers en doorzetters
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Gezond en actief in Zuid-Holland
Uitgever(s): Stichting Sportservice Zuid-Holland
2014 Iedereen kan een held zijn!
Uitgever(s): NRIT Media
2014 Doeltreffend werken aan sportparticipatie
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2014 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Wintersport Experience doel of middel?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Promoting a healthy lifestyle
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2014 Gemeente Tilburg werkt hard aan het bewegingsonderwijs in de stad
Uitgever(s): KVLO
2014 Gezonder leven, meer bewegen
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Kunnen smartphone applicaties sportiviteit bevorderen?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 App you go!
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Challenge010
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
2013 Sportersmonitor 2012
Uitgever(s): GfK
2013 Sport en bewegen in de opvang
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 Meedoen
Uitgever(s): Federatie Opvang
2013 Special Heroes evaluatie 2009/2012
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2013 Monitor Special Heroes in cluster 3
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Genereren van geld voor het jeugdsportfonds
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut
2013 Jaarboek Sport & Strategie 2012/2013
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2013 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt, 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Monitor Special Heroes in cluster 4
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Bevorderen sportdeelname 'arme' kinderen in Den Haag
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en gezonde leefstijl
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Sportstimulering
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuur- en Organisatiewetenschap
2013 De Paulusschool
Uitgever(s): KVLO
2013 De Springbok
Uitgever(s): KVLO
2013 Iedereen kan een held zijn!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Amsterdamse combinatiefunctionarissen brengen kinderen en verenigingen in beweging
Uitgever(s): Kennispraktijk
2013 Het gebruik van mobiele sport apps
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Sportapplicaties en social media als stimulans voor een sportievere levensstijl
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Effectiveness of Start to Run, a 6-week training program for novice runners, on increasing health-enhancing physical activity: a controlled study
Uitgever(s):
2013 Strooien met geld
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Special Heroes in uitvoering
Uitgever(s): Den Haag
2012 Special Heroes bezien vanuit sportaanbieders
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Zorg in beweging
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2012 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2012 Factsheet Special Heroes
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Monitor zo kan het ook!
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Rapportage 2011
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2012 Samenwerken in de wijksportclub
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Aanvullende NASB sportprojecten
Uitgever(s): NIVEL
2012 Stressing harms of physical inactivity to promote exercise
Uitgever(s): Elsevier
2011 Rapportage juli - december 2010
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2011 Verdieping Impuls NASB en NASB sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Sport voor allen
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2011 Monitor zo kan het ook!
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Monitor Special Heroes in cluster 3
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. W.J.H. Mulier Instituut
2011 A special kind of heroes
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Evaluatie van de implementatiefase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, setting sport
Uitgever(s): NIVEL
2011 The challenging role of 'Sportservice Midden Nederland' towards primary schools
Uitgever(s): Tilburg University
2011 De vmbo leerling aan de macht
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Niet-sporters
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. W.J.H. Mulier Instituut
2010 POIN-Conference 2010
Uitgever(s): University of Vienna
2010 Rapportage januari - juni 2010
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2010 Jaaroverzicht 2009
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2010 Delft beweegt mee(r)!
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Sportief in de buurt
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 'Pak uit, sportschoenen aan'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Zo kan het ook! brengt in beweging
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2010 Gemeente Houten
Uitgever(s): ADV Market Research
2010 Sportontwikkeling in het beleid van de Nevobo (2)
Uitgever(s): KVLO
2010 Evaluatie van sportstimuleringprogramma’s ‘nieuwe stijl’
Uitgever(s): KVLO
2010 De doorgaande leerlijn
Uitgever(s): KVLO
2010 Overgewicht integraal te lijf
Uitgever(s): KVLO
2010 Sporten en disengagement beliefs
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2009 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2009 Sportief in de buurt!
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Startdocument task force sport en bewegen 50+ 's-Hertogenbosch
Uitgever(s): DSP - groep BV
2009 Uitvoeringsplan Platform Sport, Bewegen en Onderwijs (inclusief bijlagen)
Uitgever(s): Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
2009 Tennisfrendz! Dubbelspel Elthing/Haarhuis en Calo
Uitgever(s): KVLO
2009 Mestreech beweeg
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Sport, health and quality of life
Uitgever(s): The "la Caixa" Foundation
2009 Sport & bewegen in gemeentelijk beleid binnen Twentse gemeenten
Uitgever(s): Universiteit Twente
2008 Kleurrijke sport
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2008 Sportief in de buurt!
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2008 Sportbeleidsplan voor de afdeling Buurtsport ten behoeve van sportstimulering van breedtesport onder jongeren in Tilburg
Uitgever(s): Fontys Economische Hogeschool Tilburg
2008 Sportik
Uitgever(s): KVLO
2008 Gaan we nu écht ballen, meester?
Uitgever(s): KVLO
2008 Leerlijnen sportoriëntatie
Uitgever(s): KVLO
2008 Sportik
Uitgever(s): KVLO
2007 Kies voor hart en sport
Uitgever(s): IOS
2007 Leidraad sport- en bewegingsstimulering
Uitgever(s): Windesheim, Lectroraat Bewegen en Gedragsbeïnvloeding
2007 Handleiding themapakket actieve leefstijl
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Women win
Uitgever(s): Stichting Women Win
2007 Allochtone meiden en sport & bewegen
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2007 Nieuwe kansen voor lokale sportbundelingen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Nota sportstimulering bij kwetsbare groepen
Uitgever(s): Gemeente Haarlem
2007 Jeugd doet mee!
Uitgever(s): DSP-groep
2007 Physical activity and children
Uitgever(s): National Institute for health and Clinical Excellence (NICE)
2007 De sportieve basisschool
Uitgever(s): HJK (de wereld van het jonge kind)
2007 Het leren van opleiders
Uitgever(s): KVLO
2006 Meedoen allochtone jeugd door sport 2006-2010
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2006 Samen voor sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2006 Tilburg sport
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdwetenschappen
2006 Onderwijs en sport
Uitgever(s): Alliantie School & Sport samen sterker
2006 Drenthe beweegt!
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2006 De kracht van sport in beeld / the power of sport visualized
Uitgever(s): NCDO
2005 Tijd voor sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2005 Time for sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2005 Leren van de Bossche aanpak van sportstimulering
Uitgever(s): W.J.H. Mulierinstituut
2005 Naar een sterke s
Uitgever(s): DSP-groep
2005 A perfect match!
Uitgever(s): Stedenband Haarlem-Mutare
2004 Sport- en beweegscan, 3e herziene versie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 CiB, Communities in Beweging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2003 Effe flashen!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2003 Gezond sporten in Overijssel
Uitgever(s): Sportraad Overijssel
2003 Sport- en beweegscan, 2e herziene versie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2003 De ZORGmethode
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2003 Sportbonden en breedtesportimpuls 2003
Uitgever(s): NOC*NSF
2003 Resultaat door samenspel
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2003 Gelijke speelvelden?
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, biomedische wetenschappen
2003 De ZORGmethode
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2003 Kennismakingscursussen
Uitgever(s): Gemeente Zoetermeer, Hoofdafdeling Welzijn
2002 De breedtesportimpuls in beeld
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2002 Sport- en beweegscan (concept)
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 Beweegmanagement
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 Kies voor hart en sport
Uitgever(s):
2002 Bedrijfssport in beweging
Uitgever(s): Nederland in Beweging
2002 Handboek jeugd
Uitgever(s): NOC*NSF
2002 Handboek volwassenen
Uitgever(s): NOC*NSF
2002 Startdocument 'CBI gezonde en actieve leefstijl'
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), DSP-groep Amsterdam
2002 De vakdocent uitgelicht
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
2001 Stimuleringsregeling breedtesport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Directie Sport
2001 Bewegingsstimulering en netwerkontwikkeling
Uitgever(s): Rescon research & consultancy
2001 De netwerkbenadering
Uitgever(s): NIGZ
2001 Chess de samenvatting
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2001 Chess het handboek
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2001 Topscore Amsterdam gewogen
Uitgever(s): DSP-groep
2000 Sport for all incentive in the Netherlands
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2000 Fit & Fun
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Gezond in beweging II
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2000 Eindverslag actieve ouders, actieve kinderen
Uitgever(s): NIGZ
2000 Bewegingsstimulering in Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Advisering projecten Stimuleringsregeling breedtesport
Uitgever(s): Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport
2000 Fit!vak
Uitgever(s): Fit!vak
2000 Verslagen expertmeetings
Uitgever(s): Ministerie van volkgezondheid, welzijn en sport
2000 Factsheet geef sport de ruimte om te bewegen!
Uitgever(s): Ministeries van VWS, VROM en LNV, NOC*NSF, VNG, IPO, KUB, LC
2000 Checklist voor effectieve sportstimulering bij de jeugd
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2000 Breedtesportimpuls Tilburg 2001-2006
Uitgever(s): Gemeente Tilburg
1999 Beleidsbrief breedtesport
Uitgever(s): Ministerie van VWS
1999 Vertrekpunt van de breedtesportimpuls voor gemeenten en bonden in 1999
Uitgever(s): Ministerie van VWS
1999 Fit & Fun
Uitgever(s): ResCon
1999 Kies voor hart en sport
Uitgever(s): NOC*NSF : Stichting Jeugd in Beweging
1999 Verbroedert sport?
Uitgever(s): Stichting Sportservice Noord-Brabant
1999 Voortschrijdend strategisch plan 1999-2000
Uitgever(s): NOC*NSF. Sector Sport & Gezondheid
1999 Actieve ouders, actieve kinderen
Uitgever(s): NIGZ
1999 Breedtesportimpuls Maastricht
Uitgever(s): Gemeente Maastricht
1998 Sport in de buurt
Uitgever(s): SONOR
1998 Werkprogramma LOSB 1999
Uitgever(s): Landelijke organisatie voor sport- en bewegingsstimulering
1998 Inventarisatie Handvest Nederland in Beweging!
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Bewegen natuurlijk!
Uitgever(s): Gemeente 's-Hertogenbosch
1998 Sportkennismaking voor de schoolgaande jeugd in Veenendaal
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, gemeente Veenendaal
1998 Jeugd in beweging Tilburg
Uitgever(s): Bureau Ondersteuning Tilburgse Sport (BOTS)
1998 55-plus in beweging!
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Het stimuleren van 55+ sport in een plattelandsgemeente
Uitgever(s): Sport Fryslân
1997 Sportstimuleringsprojecten voor achterstandsgroepen met een accent op allochtonen
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Charlois in beweging?
Uitgever(s): Dienst Recreatie Rotterdam
1997 Werkprogramma LOSB 1998
Uitgever(s): Landelijke organisatie voor sport- en bewegingsstimulering
1997 Sportief naar 2000
Uitgever(s): Productgroep Sport
1997 Prins Alexander volop in beweging!
Uitgever(s): Dienst Recreatie Rotterdam
1997 Diensten buitenspel?
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1997 Diensten buitenspel?
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1997 ... en wat vind jij van sport?
Uitgever(s): Nederlandse sportbond voor mensen met een verstandelijke handicap (NSG)
1997 Sportstimulering naar twee kanten
Uitgever(s): Sportservice Noord-Holland
1996 Sport en allochtonen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
1996 Sportstimuleringsbeleid voor mensen met een handicap
Uitgever(s):
1996 Omgevingsanalyse sport deelgemeente IJsselmonde
Uitgever(s): Dienst Recreatie
1996 Behoefte-onderzoek stimulering sportdeelname gemeente Baarn
Uitgever(s): Gemeente Baarn
1996 Sportstimulering in Rotterdam
Uitgever(s): Dienst Recreatie Rotterdam
1995 Genoeg te doen? mogelijkheden om sport bij (allochtone) meisjes in Feijenoord te stimuleren
Uitgever(s): Buro Advies Research Training
1995 Sportstimulering in de deelgemeente Feijenoord
Uitgever(s): Recreatie Rotterdam
1995 Sport en allochtonen in cijfers
Uitgever(s): Van Dijk, Van Soomeren en Partners
1995 De sportladder beklimmen
Uitgever(s): Buro Advies Research Training
1994 Sport in Tilburg
Uitgever(s): Gemeente Tilburg
1994 De op(en)stelling van sportverenigingen
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
1993 Op de bres voor allochtoon kader
Uitgever(s):
1993 Dribbelen en dunken met zijn allen
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
1993 Nota topsport in Amsterdam
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
1993 Sportnota Noordoostpolder
Uitgever(s): Gemeente Noordoostpolder
1993 Eén stimulans voor sportstimulering
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1993 Sportstimulering en projectenbeleid
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1992 Geen zaak van geld alleen...
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur (WVC)
1992 Nota produktvernieuwing sport en recreatie
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven, Afdeling Sport en Recreatie, Dienst Maatschappelijke en Culturele Zaken
1992 Sportstimulering en projectenbeleid
Uitgever(s): Universiteit Twente, Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek en Onderwijs
1992 Behoefte-onderzoek centrum voor sportief bewegen voor chronisch zieken en gehandicapten
Uitgever(s): Van Dijk, Van Soomeren en Partners B.V.
1991 Experimenten in sportstimulering
Uitgever(s): IVA, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant
1989 Van arbeiderssport naar recreatiesport
Uitgever(s): NCS
1989 Sportstimuleringsprojekten voor allochtonen
Uitgever(s): Nederlandse Sport Federatie (NSF)
1989 Sport en recreatie 1989-1992
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen, Dienst E&W
1987 Verslag van sportprojecten met randgroepjongeren (SSDJ)
Uitgever(s): Landelijke Contactraad
1987 Experiment s.s.d.j
Uitgever(s): Landelijke Contactraad
1987 Sportstimulering voor Turken en Marokkanen in Noord-Brabant
Uitgever(s): Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV)
1985 De lokale overheid en sport overdag
Uitgever(s): Landelijke Contactraad
1985 Werkwijzen in sport ontwikkelings projecten
Uitgever(s): Vrije Universiteit
1983 Sportstimulering in de jaren tachtig
Uitgever(s): Stichting spel en sport
1982 Sport in the community
Uitgever(s): The Sports Council
z.j. Huis voor de sport Groningen
Uitgever(s): Huis voor de sport Groningen
z.j. Zo kan het ook!
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland Adviesgroep
z.j. Sport & society
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht
z.j. Sport met z'n allen
Uitgever(s): Sportservice Noord-Brabant
z.j. Lichamelijke activiteit en gezondheid
Uitgever(s): Nederlandse hartstichting, NOC*NSF
z.j. Jeugd in beweging
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
z.j. Het stimuleren van spel en sport voor etnische groeperingen
Uitgever(s): Beweging Rekreatie en Spel (BRES)
z.j. Topscore Amsterdam
Uitgever(s): Topscore Amsterdam