Visie & Beleidsplein

Voetbal, zwemmen en fitness de populairste sporten onder jongeren

Kalmthout, J. van, & Mulier Instituut (2015). Voetbal, zwemmen en fitness de populairste sporten onder jongeren. Sport bestuur en management - mei 2015.

In 2013 sportte 83 procent van de jeugdigen (6 t/m 23 jaar) minimaal twaalf keer per jaar (maandelijks) en 71 procent sportte minstens 40 keer per jaar (wekelijks). Een hoge score in vergelijking met de volwassenen (69 procent sport maandelijks) en de ouderen (60 procent sport maandelijks). Er zijn nauwelijks verschillen tussen jongens en meisjes. Maar er bestaan wel grote verschillen tussen leeftijdsgroepen. Naarmate ze ouder worden sport de jeugd minder. De jeugd van 18 t/m 23 jaar sport beduidend minder (74 procent maandelijks) dan de jongste jeugd (6 t/m 11 jaar, 91 procent maandelijks).

Dezelfde positieve ontwikkeling is te zien in het lidmaatschap van een sportvereniging. De afgelopen dertig jaar is het lidmaatschap van sportverenigingen bij de jeugd toegenomen tot 63 procent in 2013. Deze toename zat met name bij de jeugd van 6 t/m 17 jaar. De oudere groep jeugd (18 t/m 23 jaar) laat eerder een afname in verenigingslidmaatschap zien door de jaren heen. Zij zijn ook minder vaak lid van een sportvereniging dan de jongere jeugd. De sportuitval bij deze oudere jeugd is van alle tijden blijkt uit studies van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Werken en uitgaan gaat bij deze groep ten koste van het sporten en lidmaatschap van een sportvereniging. Andere sociale verbanden zijn ook belangrijk voor de oudere jeugd.

Populariteit sporten

Voetbal, zwemmen, aerobics/fitness en hardlopen zijn momenteel de populairste sporten onder de jeugd. Dansen en tennis volgen op enige afstand. Deze sporten zijn niet even populair onder jongens en meisjes. Hoewel meisjes de afgelopen jaren meer zijn gaan voetballen is het nog steeds echt een jongenssport. Bij meisjes zijn dansen, turnen, paardensport en volleybal populairder dan bij jongens. Jongens zijn vaker dan meisjes bezig met voetbal, zaalvoetbal, vechtsporten en judo. Fitness, bowlen en tennis vinden zowel meisjes als jongens leuk om te doen.

Er zijn duidelijk verschillen in populariteit van takken van sport tussen de jonge en de oudere jeugd. Zwemmen, (veld)voetbal, turnen en dansen zijn de meest beoefende sporten onder de zes tot elfjarigen. Sporten als hardlopen, fitness, maar ook basketbal, bowlen en skiën blijken vooral sporten voor de wat oudere jeugd (18- 23 jaar). De oudere jeugd sport minder en ook minder in verenigingsverband. De populairste sporten bij deze oudere jeugd zijn sporten die vooral ook aangeboden worden buiten verenigingsverband. Een uitdaging is om deze groep jongeren aan een vereniging te (blijven) binden.

Het werven en behouden van leden staat bij zeventig procent van de verenigingen bovenaan het actielijstje. Gezien de veranderingen in sportdeelname en de sportinteresse van de jeugd naarmate ze ouder worden is het met name een uitdaging voor verenigingen om de oudere jeugd te behouden voor de club. Zijn verenigingen in staat een meer flexibel sportaanbod of ander sportaanbod te creëren, dat aansluit bij deze groep of om in te spelen op de veranderende interesses in vrijetijdsactiviteiten? Freerunning van de Gymnastiek Unie is een voorbeeld van een interventie die zich richt op oudere jeugd. Jeugd en sport(vereniging) is een mooie combinatie maar niet altijd vanzelfsprekend. Bij het stimuleren en betrekken van jeugd in de sportvereniging is het van belang om te bepalen welke groep jeugdigen de vereniging wil aantrekken en op welke manier deze groep het beste is aan te spreken is. Haak waar mogelijk aan bij bestaande initiatieven en zoek naar slimme verbanden met andere organisaties.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Janine van Kalmthout
Mulier Instituut

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportbeoefening
sportuitval