Visie & Beleidsplein

U zoekt op "Mulier Instituut" in auteurs binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

101 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024

SROI sport en bewegen 2024
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2024 Wijktekening Rotterdam Beverwaard
Uitgever(s): De Buitenspeelcoalitie
2023 Argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Hugo! Magazine
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Jaarverslag 2021
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Handreiking meetinstrumenten voor motorische vaardigheden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Handreiking meetinstrumenten voor motorische vaardigheden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Van akkoord naar uitvoering: hoe nu verder met het lokale sportakkoord?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 Het schoolplein als beweeg- en leerplein
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Rookvrije onderwijsterreinen
Uitgever(s): Mulier Instituut, Trimbos-instituut
2020 Een kwartiertje rennen op school verhoogt het uithoudingsvermogen van kinderen
Uitgever(s): JOGG
2020 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: beleid en activiteiten van gemeenten
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Meerderheid gemeenten heeft behoefte aan ondersteuning bij milieuvriendelijk beheer grassportvelden
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Sportverenigingen: nieuw elan ondanks blijvende zorgen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Stimuleringsregelingen voor zwemvaardigheid door gemeenten
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 De Social Return On Investment (SROI) van sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2019 De SROI van sport en bewegen in Lelystad
Uitgever(s):
2019 Verwachte ontwikkeling van gemeentelijke sportuitgaven
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Grote verschillen in toekomstverwachtingen van sportverenigingen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 De SROI van sport en bewegen in Almere
Uitgever(s): Gemeente Almere, Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, Rebel
2018 Wat besteden gemeenten aan sport?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 Friese sportverenigingsmonitor 2017
Uitgever(s): Sport Fryslân
2018 Basisvragenlijst sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Verenigingssport in Nederlandse gemeenten
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 5 jaar Utrechtse sport in beeld 2013-2017
Uitgever(s): SportUtrecht, Mulier Instituut
2018 Gehandicaptensportbeleid bij gemeenten
Uitgever(s): Vereniging Sport en gemeenten
2017 Koen Breedveld 10 jaar Mulier Instituut
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Gemeenten enthousiast over inzet buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2017 Monitoring en evaluatie van sportbeleid
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2017 Gemeenten belangrijke samenwerkingspartner van sportverenigingen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2017 Einde aan stijging gemeentelijke uitgaven aan sport
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2017 VSK Monitor 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Vrouwenvoetbal in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Vrouwen in de sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Over goede voornemens en een andere kijk op gedragsverandering in de zorg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Helft schoolpleinen 100% rookvrij
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Kunnen we ook te veel bewegen?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Management van sportaccommodaties en -evenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Repareert Tweede Kamer historische scheefgroei in bewegingsonderwijs?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Is sport en bewegen een overschat medicijn bij chronische ziekte?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 De effecten van bewegen op verschillende chronische aandoeningen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Effecten van bezuinigingen op sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Begeleiding van mensen met een chronische ziekte bij sport/bewegen: ga in gesprek over betekenissen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Ouders willen bewegingsonderwijs als kernvak en gegeven door vakleerkracht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Friese sportverenigingsmonitor 2016
Uitgever(s): Sport Fryslân, Fries Sociaal Planbureau, Mulier Instituut
2016 Regio Friesland heeft grootste dichtheid sportaccommodaties
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2016 95% gemeenten ervaart regeling buurtsportcoach als impuls
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2016 Amsterdam grootste atletiekgemeente, Brabant atletiekprovincie van Nederland
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2016 Infographic Brancherapport atletiek in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Infographic EK atletiek Amsterdam 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Bridge
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Honkbal in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Monitor Jongeren op Gezond Gewicht 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sporters maken kennis met sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Naar een optimale bezetting
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Veelzijdigheid in verhalen over sport, bewegen en ziekte
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Twee vijfde van sportverenigingen teren in op reserves
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Bewegingsonderwijs op de basisschool: wie pakt het aan?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 1 op 7 verenigingen rekent recessie door aan leden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Betere begeleiding nodig bij oppakken van bewegen en sport tijdens en na depressie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Alleen informatie verstrekken is onvoldoende om gedrag bij 'moeilijke' groepen te veranderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sportstimulering bij kinderen: niet alleen om fysieke gezondheid te verbeteren, maar ook psychologische en sociale gezondheid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Onderzoek naar belemmeringen om te sporten schiet te kort
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Voetbal, zwemmen en fitness de populairste sporten onder jongeren
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Promotie in de sport onverminderd populair
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sport is nog steeds vooral voor de elite
Uitgever(s): Mulier Instituut, Sociale Vraagstukken
2015 Ruimte en sport: geen vanzelfsprekende combinatie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sportverenigingen hart van de Europese sportsector
Uitgever(s):
2015 De toekomst van het verenigingsbestuur
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportverenigingen in krimpkernen nog goed vertegenwoordigd
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Impuls voor energiebesparing bij sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Lidmaatschap sportverenigingen in Nederland het hoogst van Europa
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Samenwerking maakt Nederland uniek
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sport en bewegen in de spreekkamer: enkele ‘boeiende spanningsvelden’ in de diabeteszorgverlening
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sport & bewegen en gezonde leefstijl: een lastig spanningsveld voor het vakonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Gemeenten geven bijna € 1,2 miljard uit aan sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sportvrijwilliger vaak mannelijk en hoog opgeleid
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Zwemvaardigheid 2014: 95% kinderen heeft zwemdiploma, 35% heeft C-diploma
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Een op tien sportverenigingen heeft een ledenstop en/of wachtlijst
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Buurtsportcoaches steeds vaker bij Sportimpuls ingezet
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk
2015 Nederland telt meer dan 2600 fte buurtsportcoaches en 665 Sportimpulsprojecten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 De geschiedenis van de toekomst van sportaccommodaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sportbestuurder attenter op ongewenst gedrag
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Deskundig sporttechnisch kader gewenst
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Hoe vitaal zijn sportverenigingen?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020
Uitgever(s): Nationaal Platform Zwembaden I NRZ
2013 Evaluatie WK wielrennen 2012
Uitgever(s): Zuyd Hogeschool
2013 Wie is de sporter?
Uitgever(s): NOC*NSF
2013 Study on a possible future sport monitoring function in the EU
Uitgever(s): Mulier Institute
2012 De relaties tussen lichamelijke activiteit en cognitie bij jeugd
Uitgever(s): TNO
2012 Factsheet sport en onderwijs verbonden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2011 Sportonderzoek en -onderwijs in beeld 2011
Uitgever(s): ..daM uitgeverij
2010 Samenspel
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 Verenigingsmonitor Maarssen 2010
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, Sportservice Midden Nederland
2010 Dag van het sportonderzoek 2010
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Second opinion kosten-batenanalyse van het WK voetbal 2018
Uitgever(s): Meerwaarde, W.J.H. Mulier Instituut, Hypercube, Sport2B
2010 Kennisagenda sport 2011-2016 in het kort
Uitgever(s): WJH Mulier Instituut, ZonMw
2008 Lokaal sportbeleid de maat genomen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Factsheet rapportage sport 2008
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2006 Publicaties onderzoeksprogramma 'kwaliteiten van sport'
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut