Visie & Beleidsplein

NOC*NSF krijgt ton van IOC om vluchtelingen te laten sporten

Arko Sports Media (2015). NOC*NSF krijgt ton van IOC om vluchtelingen te laten sporten. Sport & Strategie online.

Voor 2016 is een projectteam geformeerd, dat bestaat uit medewerkers van NOC*NSF, het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), Right to Play en het Kenniscentrum Sport. Margriet van Schaik is namens NOC*NSF projectleider. "We zien al veel mooie initiatieven bij verschillende clubs en gemeenten. Komende maanden gaan wij samen met het COA in kaart brengen wat er al gedaan wordt, hoe wij daarvan kunnen leren  en wat er beter kan”, zegt ze.

Het mooiste zou zijn als het lukt om volgend jaar alle vluchtelingen in Nederland in aanraking te brengen met sport en bewegen, maar Van Schaik verwacht dat dat niet realistisch is. "Dat zou natuurlijk heel mooi zijn, maar het doel voor volgend jaar is om een structuur op te zetten waar we de komende vijf jaar mee vooruit kunnen. We willen in tien tot dertig gemeenten lokale samenwerkingsverbanden opzetten tussen scholen, sportverenigingen en gemeenten die sport- en beweegactiviteiten aan vluchtelingen kunnen aanbieden.” De kennis die op deze plekken wordt opgedaan, kan later elders worden gebruikt.

Er is inmiddels een aantal spontane initiatieven op gang gekomen. Zo heeft TC Nienoord tennisclinics aan een groep Syriërs gegeven en is er elke woensdagmorgen bij tafeltennisvereniging BIT in Ede tafeltennistraining voor vluchtelingen uit het opvangkamp in die plaats. Ook onderwijsinstellingen komen in actie. Studenten van de hogeschool Arnhem en Nijmegen Sport en Bewegen begeleiden bijvoorbeeld asielzoekers bij wekelijkse volleybal- en basketbalactiviteiten. Hier snijdt het mes aan twee kanten, want de studenten kunnen zich op deze manier verder ontwikkelen in het lesgeven aan verschillende doelgroepen.

NOC*NSF heeft de laatste maanden regelmatig vragen gekregen van verenigingen, gemeenten en sportbonden die iets willen organiseren voor vluchtelingen. Ze willen weten hoe ze zoiets moeten aanpakken. Hoe ga ja als clubvrijwilliger bijvoorbeeld om met mensen die een oorlogstrauma hebben? Het is wat anders om kinderen met een trauma voetbaltraining te geven dan de pupillen die trainers normaal gesproken voor zich hebben. "Daarom maakt Right to Play deel uit van de projectgroep”, aldus Van Schaik. "Right to Play heeft veel ervaring in het werken met kinderen met trauma’s en zal helpen de deskundigheid van vrijwilligers te vergoten.”

Van Schaik hoopt dat sport een bijdrage kan leveren aan het welzijn en de integratie van de vluchtelingen. "Dat we veel met sport kunnen winnen in de samenleving geldt natuurlijk niet alleen voor de mensen die al langer in Nederland wonen. De kinderen gaan naar school, maar veel volwassen vluchtelingen vervelen zich. Als je beweegt voel je je beter, dus het is sowieso goed voor de mensen om te sporten. Maar sport kan ook een middel zijn om de mensen wegwijs te maken hier. In Duitsland is bijvoorbeeld een initiatief waarbij sport gebruikt wordt om vluchtelingen de Duitse taal te leren. Zo kan sport helpen bij de integratie.”

In totaal heeft het IOC 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld aan nationale NOC’s om sport en spel te organiseren voor vluchtelingen. 

Foto: Twitter @Kojkoning

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
asielzoekers
gemeenten
sportaanbod
sportverenigingen