Visie & Beleidsplein

U zoekt op "sportaanbod" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

284 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Samenwerken voor een actieve toekomst
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Beweegtuinen voor ouderen
Uitgever(s): Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving
2023 Evaluatie Roden Fit & Gezond
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Gevolgen energiecrisis voor sportaanbieders in de gemeente
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Verdieping op gevolgen energiecrisis voor sportaanbieders in de gemeente
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Factsheet kernindicatoren sport en bewegen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2022 Zo wordt jouw aanbod een succes!
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Tipkaart samenwerken met de sport- en beweegsector
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Tipkaart samenwerken met de zorg
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Beleids- en organisatielandschap van sporten en bewegen voor ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Sport en corona: de toekomst van de sport in vijf scenario’s
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Ruimte voor georganiseerde en anders georganiseerde sport in Utrecht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Sportlidmaatschappen en -abonnementen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Meedoen: inspiratiesheet over de inzet van sport en cultuur in relatie tot mensen die in armoede leven
Uitgever(s): Brede Regeling Combinatiefuncties
2021 Barometer van sportdiensten in Vlaanderen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen KU Leuven
2021 Bevorder de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen met bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Onbeperkt in beweging 2021
Uitgever(s): Sportservice Flevoland
2021 Alternatief sportaanbod tijdens de coronacrisis
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Ondersteuningsstructuur, hoofdstuk 7
Uitgever(s):
2021 Flexibilisering van het sportaanbod op de sportvereniging: een mogelijke en wenselijke verandering?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Hardlopen: grenzen aan groei
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Social return on investment (SROI) method to evaluate physical activity and sport interventions
Uitgever(s): BMC
2020 Prioriteiten voor de ontwikkeling van de Nederlandse arbeidsmarkt in de sport- en beweegsector
Uitgever(s): Essa-Sport
2020 Themahoofdstuk vitale sport- en beweegaanbieders
Uitgever(s):
2020 Buurtsportcoach belangrijke verenigingsadviseur in coronatijd
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Sportondernemers, hoofdstuk 4
Uitgever(s):
2020 De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector, hoofdstuk 9
Uitgever(s):
2020 Sport en bewegen in de buurt (2020)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Ervaringen met doorverwijzen vanuit de zorg naar sport en bewegen: successen en belemmeringen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 ‘Onze vereniging staat open voor iedereen’
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Wandelgedrag van 55-plussers
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Innovatief vermogen van sportaanbieders
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Monitor Sport en corona II
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Atlas voor gemeenten 2020
Uitgever(s): VOC Uitgevers
2020 Mapping study on the intergenerational dimension of sport
Uitgever(s): European Union
2020 Ruimte voor sport in Almere
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Gelijk speelveld
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Ruimte voor binnensport in Barneveld
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Ruimte voor sport in Houten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Gehandicaptensport en sportaanbieders: een (on)mogelijke combinatie?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Deelname aan sport en bewegen door ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Contributiemonitor 2017/2018
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2019 Grenzeloos actief
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Opvallende stabiliteit en toch veel verandering in de sport
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Ruimte voor binnensport in Tilburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Onbeperkt in beweging 2018
Uitgever(s): Provincie Flevoland, Sportservice Flevoland, Kennispraktijk
2019 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 De organisatie van de hengelsport in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Gelderse open clubs en vitale sportparken
Uitgever(s): Mulier Instituut, HAN Hogeschool
2019
Kiezen voor innovatie?!
Uitgever(s): T. Kahraman
2019 Sporting programs aimed at inactive population groups in the Netherlands: factors influencing their long-term sustainability in the organized sports setting
Uitgever(s): Springer Nature
2019 Grote verschillen in toekomstverwachtingen van sportverenigingen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 Voorzet Sportakkoord: een inclusieve sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Match vraag en aanbod gehandicaptensport regio Eindhoven
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 En nu, doorpakken!
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Infosheet sportief integreren
Uitgever(s): Rijksoverheid, VNG, Pharos, GGD GHOR Nederland
2018 Verschillen in sportdeelname tussen gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Waarom het plaatsen van beweegtoestellen niet tot meer sporten leidt
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Ontmoetingen tussen sporters met en zonder een verstandelijke beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ouderen op de sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Sportdeelname Almere 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De organisatie van sportaanbod voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sport en bewegen in de buurt (2018)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 0-meting Overbetuwe sportbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Investeer in beleid, niet in beton
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 Ouderen in de sportvereniging
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Behoefteonderzoek naar functioneel zwemwater in de gemeente Schiedam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ruimte voor sport in Schiedam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Hoofdstuk 4: wat sport voor kids betekent en wat het kan doen voor hun persoonlijke ontwikkeling
Uitgever(s):
2017 Cijfers over vechtsport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Samenwerking sport & sociaal domein in Houten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Inventarisatie onderzoeksmogelijkheden sport- en beweegbehoefte van mensen met een beperking of chronische aandoening
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Vernieuwend projectmanagement bij sportfederaties
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Stappenplan voor vernieuwend projectmanagement bij sportfederaties (poster)
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Praktijkgids voor vernieuwend projectmanagement bij sportfederaties
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Via innovatie naar club light
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Afstemmen vraag & aanbod voor sporten/bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Vijf strategieën als basis voor levenslange fysieke activiteit
Uitgever(s): KVLO
2017 Toekomstbeeld van de Nederlandse sport in een veranderende wereld
Uitgever(s): KVLO
2016 Sportclub... en nog zoveel meer
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Sportprofessional ben je niet alleen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 's-Hertogenbosch leidt vluchtelingen op tot Citytrainer
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Hoe bind en bereik je ouderen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Meer dan 50 sport- en beweegaanpakken beschikbaar voor de gezonde school: kies wat bij je past!
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Groene woonomgeving help beter beweeggedrag langer vol te houden
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Buurtsportcoach kan brug slaan tussen vluchtelingen en lokaal sportaanbod
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Wat beweegt mensen met een chronische aandoening?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Stappenplan regionale samenwerking Grenzeloos actief
Uitgever(s): Grenzeloos actief, Kenniscentrum Sport
2016 Inventarisatie sport en bewegen op en rondom COA opvanglocaties
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Factsheet Drempels weg: tips voor sportparticipatie van mensen uit de GGZ
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 Sportaccommodaties en sportdeelname in beeld
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 De visie van academische professionals op georganiseerd sport- en beweegaanbod voor kinderen onder de zes jaar
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Explorerend onderzoek naar de perceptie van ouders op het sportaanbod voor kinderen onder de zes jaar
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Een eerste kennismaking met sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Waarom de gymzaal van Opeinde even wereldnieuws is
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 De sportstimulering van adolescente meiden binnen het gemeentelijk netwerk Amersfoort
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Succesvol sportaanbod voor 50-plussers binnen de sportvereniging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 'Verenigingen en leden' óf 'sportbedrijven en consumenten'? - de leden aan het woord
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2016 Het aanbod en percepties van sportaanbieders op sportactiviteiten voor kinderen tot zes jaar
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Monitor bezuinigingen sport gemeente Vlissingen
Uitgever(s): SportZeeland
2016 Sportverenigingen krachtige organisaties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Kunnen sport en cultuur elkaar versterken?
Uitgever(s): Hans Slender
2015 (Buurt)sportcoaches, zorg en welzijn
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Effectief Actief
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Beweegcoach - Goes
Uitgever(s):
2015 Freerunning - Kampen / Apeldoorn
Uitgever(s):
2015 Its my life - Den Haag
Uitgever(s):
2015 Schooljudo - Veldhoven
Uitgever(s):
2015 Skills4Life - Sittard
Uitgever(s):
2015 Sportdorp - Blijham
Uitgever(s):
2015 Schoolactieve vereniging - Zwolle
Uitgever(s):
2015 Fit for life Salland
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 SV Kampong- afdeling voetbal
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Topscore Amsterdam
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Met sport en cultuur klaar voor het leven
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sporters maken kennis met sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Nóg meer focus op de regio in nieuw gehandicaptensportbeleid VWS
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Eindrapport onderzoek sport en multifunctionele accommodaties
Uitgever(s): Tien organisatieadvies, Olco advies & management
2015 Naar een optimale bezetting
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Kijk niet alleen wie hulp behoeft, maar ook wie iets te bieden heeft
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Grenzeloos actief
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Inzet van collectieve zorgverzekering voor minima bij Sportimpuls
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De openbare ruimte als grootste sportpark van iedere gemeente
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Wat willen mensen in buurtgerichte beweegprogramma’s betalen voor sport en bewegen?
Uitgever(s): Springer
2015 Realisatie van multifunctionele accommodatie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De taal van sport begrijpt iedereen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Meer inzicht in financiering van (sport)activiteiten voor kinderen met overgewicht en obesitas
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 NISB start pilot om competenties buurtsportcoach in kaart te brengen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 8 Principes om kinderen meer te laten bewegen op school
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Tweede jaar Challenge010
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Nederland telt meer dan 2600 fte buurtsportcoaches en 665 Sportimpulsprojecten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Integratie vluchtelingen door sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 De geschiedenis van de toekomst van sportaccommodaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Van blijdschap naar borging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Factsheets per case
Uitgever(s): Tien organisatieadvies, Olco advies & management
2015 De tennismarkt
Uitgever(s):
2015 Veiligheid, bewegen en sociaal contact moeten zelfredzaamheid senioren vergroten
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Grenzeloos actief inventariseert
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2015 NOC*NSF krijgt ton van IOC om vluchtelingen te laten sporten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportaanbiedersmonitor 2015
Uitgever(s): NOC*NSF
2015 Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten Amsterdam
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Mulier Instituut
2015 Monitor bezuinigingen sport gemeente Vlissingen
Uitgever(s): SportZeeland
2015 Factsheet monitor sportdeelname 2015
Uitgever(s): SportZeeland
2015 Regionale Sportmatch Amstel en Meerlanden
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Mulier Instituut
2015 Regionale Sportmatch Zuid-Kennemerland
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Mulier Instituut
2015 Sportmatch inwoners met een beperking
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Gelderse Sportfederatie, Uniek Sporten
2015 Sportmatch inwoners met een beperking
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Brabantse sportloketten (aangepast sporten)
2015 Collaboration of general practitioners and exercise providers in promotion of physical activity
Uitgever(s):
2015 Programma ‘Sport en Bewegen in Buurt’
Uitgever(s): KVLO
2015 Ouders betrekken bij sport- en beweegaanbod!
Uitgever(s): Projectgroep Sport & Bewegen in de Buurt
2015 AGORA - Magazine voor sociaalruimtelijke vraagstukken
Uitgever(s): Stichting Tijdschrift AGORA
2014 Sportdiensten in beeld
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
2014 Geen loopcultuur zonder lichte loopinfrastructuur?
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
2014 Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten Montfoort
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Mulier Instituut
2014 Energie in het sociale domein, de samenwerking met sport zorgt voor beweging!
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2014 Sportief (en) innovatief in een veranderende samenleving
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
2014 Identifying what works for local physical inactivity interventions
Uitgever(s): Public Health England
2014 Kinderen met overgewicht
Uitgever(s): Fit!vak
2014 Sport als (bind)middel binnen de jeugdzorg
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 Senioren- en ouderensport in de gemeente Zevenaar
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2014 Uren lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2014 Krachtig (terugslag) spelonderwijs (2)
Uitgever(s): KVLO
2014 Hoe kun je met lichamelijke opvoeding gezondheid bevorderen?
Uitgever(s): KVLO
2013 Actieprogramma Taskforce Belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Taskforce Belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt
2013 Beweging in de wijk
Uitgever(s): Pharos
2013
SportAanbiedersMonitor 2012
Uitgever(s): NOC*NSF, Mulier Instituut
2013 Kennisvraag zorg en sport bewegen in de buurt
Uitgever(s): NIVEL
2013 Uitdagend sportaanbod voor gehandicapten 2008-2012
Uitgever(s): NOC*NSF
2013 What do adolescents want in order to become more active?
Uitgever(s): Corder et al.
2013 Duurzaam investeren? Zet in op 'wat werkt'!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Ladyfit sterk voorbeeld van de kracht van onderop
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Mulier Instituut
2013 Multimove voor kinderen
Uitgever(s): Vlaamse overheid
2013 De spin in het web van bewegen en sport in en rondom de school
Uitgever(s): KVLO
2013 Iedereen kan sporten
Uitgever(s): KVLO
2013 Blijven investeren in bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2013 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2013 Volop kansen om meer te sporten en bewegen
Uitgever(s): KVLO
2013 De Paulusschool
Uitgever(s): KVLO
2013 De Springbok
Uitgever(s): KVLO
2013 Een verhaal over sport en sportbeleving
Uitgever(s): KVLO
2013 Van zorgverlener naar sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Beweegteams in het speciaal onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2013 Buitenkansen voor de fitnessbranche
Uitgever(s): Fit!vak
2012 Triangle relationships in mass sport provision
Uitgever(s): KU Leuven
2012 Sport en onderwijs verbonden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Helmondse 13+ jeugd in beweging brengen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Special Heroes bezien vanuit sportaanbieders
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Eindevaluatie Vmbo in Beweging
Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences
2012 Monitor zo kan het ook!
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Zo kan het ook!
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2012 Factsheet sport en onderwijs verbonden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Van zorg naar sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Spreidingsvraagstuk tennis in Almere
Uitgever(s): Hogeschool Inholland
2012 In beweging met autisme
Uitgever(s): Academie voor Sportkader
2012 Senioren en ouderensport inZicht
Uitgever(s): Gemeente Venray
2012 Hoe kom ik aan budget voor SOK-lessen?
Uitgever(s): KVLO
2012 Toekomstscenario's voor schoolsport
Uitgever(s): KVLO
2012 Het mbo beweegt!
Uitgever(s): KVLO
2012 Wij bewegen even veel
Uitgever(s): KVLO
2012 Onderzoek naar uitval onder jeugdvoetballers in Zwolle
Uitgever(s): Kennispraktijk
2012 ‘Wij bewegen beter’
Uitgever(s): KVLO
2012 Fitness4all
Uitgever(s): Fit!vak
2011 Nulmeting vmbo in beweging
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2011 Ruimte voor binnensport in Nieuwegein 2010 t/m 2030
Uitgever(s): Stiching Sportraad Nieuwegein
2011 KBO sportmenukaart
Uitgever(s): Unie KBO
2011 Sportconnextion 2007-2011
Uitgever(s): Sportconnextion
2011 ‘Wij krijgen voetballes’
Uitgever(s): KVLO
2011 Uitdagende werkvormen leren jongeren meer dan trappen en stoten
Uitgever(s): KVLO
2011 ‘Schoolatletiek verlaagt drempel om te gaan sporten’
Uitgever(s): KVLO
2011 Sportaanbod voor het onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2011 Thomas Oriëntatiedag maakt kennis met ‘het nieuwe sporten’
Uitgever(s): KVLO
2011 De vmbo leerling aan de macht
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 The growing popularity of indoor sport climbing
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2010 Monitor paardensportaanbieders in Nederland 2010
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Gemeente Houten
Uitgever(s): ADV Market Research
2010 Gemeente Houten
Uitgever(s): ADV Market Research
2010 Succesvolle samenwerking tussen schoolactieve handbalvereniging en basisschool
Uitgever(s): KVLO
2010 Het ontwerpen van een naschools sportaanbod
Uitgever(s): KVLO
2010 KVLO start campagne
Uitgever(s): KVLO
2010 Hoofdstuk 9 : Sociaal kapitaal op de playgrounds van de Richard Krajicek Foundation
Uitgever(s):
2010 Ren je rot
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Het belang van het identificeren van klantwaarden voor het positioneren van een nieuwe sport
Uitgever(s): Universiteit Twente
2010 Nederland Europees kampioen breedtesport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2009 Analyse sportbehoefte Nieuw West
Uitgever(s): DSP-groep BV
2009 Doorontwikkeling sportpas Nieuw West
Uitgever(s): DSP-groep BV
2009 Passend onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2009 Sportdagen in Lelystad: een kijkje in de keuken
Uitgever(s): KVLO
2008 Ruimte voor sport in Houten
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Branche in beweging
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Gaan we nu écht ballen, meester?
Uitgever(s): KVLO
2007 Voorzieningen voor talenten
Uitgever(s): NOC*NSF
2007 Handleiding lokale taskforce sport en bewegen 50+
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Arko Sports Media
2007 Sportparticipatie in Utrecht
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2007 Stand van zaken alliantie school & sport
Uitgever(s): KVLO
2007 De professionalisering van leraren lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2007 'Ultimate volley xperience'
Uitgever(s): KVLO
2006 De Amsterdamse commerciële sport in beeld
Uitgever(s): DSP-groep BV
2006 Nederlandse Sport Alliantie (NSA)
Uitgever(s): Nederlandse Sport Alliantie
2006 Sportieve verbreding in het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Sportieve basis voor de brede school
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 School en sport samen werken
Uitgever(s): DSP-Groep
2006 Aandacht voor sport en bewegen in het basis- en voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Sardes
2006 Sportaccommodatieplan
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2005 Breed in beweging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2005 Naar elke dag sport en bewegen op school
Uitgever(s): W.J.H. Mulierinstituut
2005 School & sport speciaal
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2005 Informatiebehoeften op het gebied van sporten en bewegen
Uitgever(s): Motivaction
2005 Sportcentrum nieuwe stijl
Uitgever(s): Stichting Sportcentrum Nieuwe Stijl
2005 De jeugdgerichtheid van het sportaanbod in de gemeente Rijswijk
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2005 Publiek-private samenwerking in de sport
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2004 Als het niet leuk is, komen ze niet terug ...
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2004 Ruimte voor sport in Tilburg
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 De brede basisschool beweegt!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Sports, inc.
Uitgever(s): Prometheus Books
2004 De toekomst van de sportbusiness
Uitgever(s): Arko Sports Media
2003 Kennismaken met voetbal
Uitgever(s): SLO
2003 (Ont)dekt het aanbod de vraag? Een vraag-aanbodanalyse naar het aangepast sporten in de provincie Noord-Brabant
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2003 Gelijke speelvelden?
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, biomedische wetenschappen
2003 Strategische sportmarketing
Uitgever(s): Arko Sports Media
2002 Toekomstmanifest sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 De vereniging vooruit
Uitgever(s): NOC*NSF
2002 Van sportparticipatie naar ledenbinding
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Samenhang sportopleidingen
Uitgever(s): CINOP
2001 In of uit? een onderzoek naar processen van toetreding tot de sport
Uitgever(s): DSP-groep
2001 Eindrapportage haalbaarheidsstudie Sportboulevard Dordrecht
Uitgever(s): Hevo Bouwmanagement B.V.
2000 Mensen met een handicap in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Mensen met een handicap in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Mensen met een handicap in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
2000 Samenhang sportopleidingen
Uitgever(s): CINOP
1999 Beleidsnota sport 1999-2004
Uitgever(s): Vlaams Parlement
1999 Sport en bewegen in Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF en Nederlands Centrum Buitenlanders
1999 Sport en bewegen in Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF, Nederlands Centrum voor Buitenlanders
1998 Kwaliteit sportaanbod
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Bedrijfsleven in beeld
Uitgever(s): EIM
1995 Ouderensport in de praktijk
Uitgever(s): Stichting Spel en Sport
1991 Tieners in hun vrije tijd
Uitgever(s): LANS, landelijk centrum voor gebouwen, speelruimte en expressie voor de jeugd
z.j. Sportpas
Uitgever(s): Sportscan
z.j. Project sport matcht school
Uitgever(s):
z.j. Topscore Amsterdam
Uitgever(s): Topscore Amsterdam