Visie & Beleidsplein

De samenhang tussen het organiseren van de drie grootste wielerevenementen en het fietsbeleid in de gemeente Utrecht

Eriks, M. (2020). De samenhang tussen het organiseren van de drie grootste wielerevenementen en het fietsbeleid in de gemeente Utrecht. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Sportevenementen worden steeds vaker ingezet voor het creëren van maatschappelijke doelstellingen. De hoofdvraag van dit masteronderzoek luidt: Wat is de samenhang tussen het organiseren van de drie grootste wielerrondes ter wereld (de Tour de France, de Giro en de Vuelta) in Utrecht over een periode van tien jaar en het beleid van deze gemeente om wereldfietsstad te worden?

In de theorie wordt het creëren van legacy toegelicht. Langdurige legacy kan ontstaan als sportevenementen aansluiten bij de lange termijnplannen van de organiserende stad. Daarnaast is onderzocht welk beleidsproces ten grondslag lag om alle drie de wielerevenementen binnen te halen. Om een compleet beeld te krijgen is het beleidsproces vanuit een rationele, politieke en constructieve benadering geanalyseerd. Om dit te doen zijn er interviews afgenomen met betrokkenen bij de drie wielerevenementen. Daarnaast is er een secundaire data-analyse gebruikt voor het achterhalen van lange termijneffecten van de Giro en de Tour de France.

Uit de resultaten komt naar voren dat er geen duurzame effecten te meten zijn van de Giro en de Tour de France in Utrecht. Het effect van de wielerevenementen op het fietsbeleid is dat programma’s en netwerken die gecreëerd zijn voor of door middel van de evenementen, nu onderdeel uitmaken van het fietsbeleid. Het fietsbeleid is hierdoor completer geworden.

Alle drie de beleidsbenaderingen zijn terug te vinden in het beleidsproces van de drie wielerevenementen. De doelen, het politieke landschap, de lobby en de ideeën en normen van de beleidsmakers hebben allemaal bijgedragen aan het uiteindelijk tot stand komen van de drie wielerevenementen in Utrecht. De samenhang tussen de drie wielerevenementen en het fietsbeleid, ligt in het feit dat door het sterke fietsbeleid van Utrecht, het binnenhalen van de evenementen mogelijk werd. Dat Utrecht een fietsstad is, heeft bijgedragen aan het mogelijk maken van de drie wielerevenementen.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

De samenhang tussen het organiseren van de drie grootste wielerevenementen en het fietsbeleid in de gemeente Utrecht

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maud Eriks

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Utrecht
duurzaamheid
fietsen
gemeentelijk beleid
infrastructuur
maatschappelijke effecten
topsportevenementen
wielrennen