Visie & Beleidsplein

U zoekt op "duurzaamheid" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

151 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Verduurzaming van sportverenigingen, hoe staat het ervoor?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2024 Van grote voetafdruk naar kleine handdruk
Uitgever(s): KVLO
2024 Outdoor als praktijkvak in het vmbo: duurzaamheid als (on)mogelijkheid!
Uitgever(s): KVLO
2024 Duurzaam bewegingsonderwijs in wijsgerig perspectief
Uitgever(s): KVLO
2024 Laaghangend fruit
Uitgever(s): KVLO
2024 Waarachtig (ter discussie)
Uitgever(s): KVLO
2024 Mogen we buiten les?
Uitgever(s): KVLO
2024 Sportaccommodaties en babyspullen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 Duurzaamheid als verdienmodel
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 Sportaccommodaties in Nederland 2023
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Verenigingsondersteuning bij regeldruk, verduurzaming en sportklimaat
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Het inspiratie-effect van duurzame sportaccommodaties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Evaluatie Formule 1 2021
Uitgever(s): gemeente Zandvoort
2022 Lokale coalitieakkoorden
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Natuurinclusief sporten en bewegen
Uitgever(s): Provincie Gelderland, NOC*NSF
2022 Stijgende energieprijzen: aanjager voor verduurzaming?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Verduurzaming sportaccommodaties: tandje erbij?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Aan de slag met duurzaamheid
Uitgever(s): Sport in de buurt
2022 De moderne gymzaal (6)
Uitgever(s): KVLO
2022 Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Een ander perspectief
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Beperkte aandacht voor circulariteit bij verduurzaming sportaccommodaties
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 Hoe pas je de leidraad toe op je sportportefeuille?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 De klimaatspagaat
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad.
2021 Stappenplan sportclubs afvalpreventie en -scheiding
Uitgever(s): Rijkswaterstaat, VANG Buitenshuis
2021 Sportinfrastructuur.nl
Uitgever(s): NOC*NSF
2021 Physical activity promotion and the United Nations Sustainable Development Goals
Uitgever(s):
2021 CO2-neutraal sportvastgoed in gemeenten?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2021
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Het Techniek landje
Uitgever(s): KVLO
2020 Whitepaper Verduurzamen: wie is aan zet?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Routekaart verduurzamen sport voor gemeenten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Routekaart verduurzamen sport voor verenigingen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Stappenplan sportverenigingen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Sportief aanbesteden
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2020 De vraag van Vincent Luyendijk aan Remco Hoekman
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2020 Sectorale routekaart gemeentelijk maatschappelijk vastgoed
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2020 Fietsen en lopen in een beweegvriendelijke Omgevingswet
Uitgever(s): CROW
2020 Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Themahoofdstuk duurzame sportinfrastructuur
Uitgever(s):
2020 Routekaart verduurzaming sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Dag van het sportonderzoek 2020
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Monitor Sportakkoord ‘Sport Verenigt Nederland’. Van akkoord naar uitvoering
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De samenhang tussen het organiseren van de drie grootste wielerevenementen en het fietsbeleid in de gemeente Utrecht
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Open sportparken in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Goede voorbeelden gezocht
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Meerderheid gemeenten heeft behoefte aan ondersteuning bij milieuvriendelijk beheer grassportvelden
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Een flinke opgave
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Roadmap for improving sustainability in sports
Uitgever(s): Knowledge Centre for Sport & Physical Activity
2019 Energiebesparing bij sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Trots op wat al is verricht
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Gezondheidsbeleid bij bedrijven
Uitgever(s): Erasmus MC
2019 Routekaart duurzame sport
Uitgever(s): Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2019 Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Evaluatie subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS-regeling)
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2019 Armoede en sociale uitsluiting
Uitgever(s): Acco
2019 Verduurzaming door sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Duurzaamheidsmaatregelen bij verenigingen (2019)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Duurzame sportsector
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Op achterstand
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Milieuduurzaamheid en betaald voetbal organisaties
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2018 Game changer
Uitgever(s): The Climate Coalition
2018 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Cycling for life
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2018 Papier is geduldig
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Verslag tussenevaluatie resultaten en conclusies
Uitgever(s): Gemeente Nuth
2018 Duurzaamheidsmaatregelen bij sportverenigingen (2018)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Cycling in the Netherlands
Uitgever(s): National Institute for Public Health and the Environment
2017 Ambitie: het verduurzamen van de gehele breedtesport in de provincie Groningen
Uitgever(s): Huis voor de Sport Groningen
2017 Duurzaamheidsmaatregelen bij sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Naar een duurzaam Nederland
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen
2017 Zwembaden en klimaatneutraal ondernemen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten, Stichting Stimular
2017 Duurzame kennis
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2017 Verplicht duurzaam
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Ledverlichting
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Enhancing the contribution of sport to the Sustainable Development Goals
Uitgever(s): The Commonwealth
2017 Duurzaamheid the next step
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2016 Kiezen bij de kassa
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Verduurzaming via de bevolking en niet over hun hoofden heen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 The Bangkok declaration on physical activity for global health and sustainable development
Uitgever(s): ISPAH
2016 Gemiddelde milieubelasting gymzalen
Uitgever(s): Stichting Stimular
2016 Gemiddelde milieubelasting sportzalen
Uitgever(s): Stichting Stimular
2016 De toekomst tegemoet
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Nearly ZEROenergy sports facilities
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2016 UEFA EURO 2016
Uitgever(s): UEFA
2016 Gezond, fit en duurzaam inzetbaar
Uitgever(s): KVLO
2015 De verbindende waarde van sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Samenvatting en duiding van hoofdstuk 10: Beweeg- en zitgedrag van sporters
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Making the case for designing active cities
Uitgever(s): Active Living Research
2015 Trendrapport energiebesparing bij sportclubs
Uitgever(s): Nuon
2015 Verduurzaming als getrapt proces
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Duurzaamheid van kapitaalvormen van een sportopleiding
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Energiebesparing bij sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Ontwikkeling innovatietechnieken voor zwembaden gaat snel
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Inspiratiebox helpt bij duurzame dialoog
Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)
2015 Bursting surf travel's bubble
Uitgever(s): Utrecht University
2015 Besparingspotentieel Gelderse sportaccommodaties en scholen
Uitgever(s): Cailin Partners v.o.f.
2015 Verduurzamen van sportaccommodaties
Uitgever(s): Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
2015 Gemiddelde milieubelasting zwembaden
Uitgever(s): Stichting Stimular
2015 Evaluation of the effectiveness of policies related to the sustainability of mega sports events
Uitgever(s): Universiteit Twente
2015 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 augustus 2015, nr. WJZ/14186622, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met energiebesparende maatregelen bij sportaccommodaties
Uitgever(s): Staatscourant
2015 De geschiedenis van de toekomst van sportaccommodaties
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Richtlijn onderzoek milieubelasting
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen
2014 Treadmill workstations the effects of walking while working on physical activity and work performance
Uitgever(s):
2014 Gemeentelijke duurzaamheidsindex - GDI-2014
Uitgever(s): Sustainable Society Foundation
2014 Towards one planet sport events
Uitgever(s): Technische Universiteit Delft
2014 Duurzaam
Uitgever(s): Arko Sports Media, Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC)
2014 Duurzame sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media, Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC)
2014 Het WK hockey 2014 als inspiratie voor duurzaamheid
Uitgever(s): Arko Sports Media, Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC)
2014 Een integrale blik op aanleg en onderhoud van sportvelden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Green deal sportvelden 2020
Uitgever(s): BSNC Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek
2013 "Mensen maken de organisatie"
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Duurzaam investeren? Zet in op 'wat werkt'!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Ladyfit sterk voorbeeld van de kracht van onderop
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Jeugd ontwikkelt zich positiever bij duurzame lokale verbindingen
Uitgever(s):
2013 Sport moet thema duurzaamheid links laten liggen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Slimme sportparken
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Duurzame inzetbaarheid: ingewikkeld?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 LED-sportveldverlichting in de gemeente 's-Hertogenbosch
Uitgever(s): Universiteit Twente, Gemeente 's-Hertogenbosch
2013 Handboek duurzaamheid op de sportvereniging
Uitgever(s): Sportbedrijf Deventer
2013 'Onze club gaat nooit verloren'
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Sustainable lifestyles
Uitgever(s): SPREAD Sustainable Lifestyles 2050
2012 Duurzaamheid van wijkgerichte gezondheidsbevordering
Uitgever(s): Anita Vermeer
2012 Samen werken aan een duurzaam veilige schoolomgeving
Uitgever(s): CROW, Adviesdienst Verkeer en Vervoer
2012 Ultieme vorm van buitenspelen: Outdoor & Adventure
Uitgever(s): KVLO
2012 Sportieve ruimte
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2011 Monitor duurzaam Nederland 2011
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 Nu zorg(en) voor morgen
Uitgever(s): NIGZ
2011 Sportpark Verhoven Gemeente Gilze en Rijen
Uitgever(s):
2011 Transitions to sustainable development
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2010 Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 6070 (nl)
Uitgever(s): Nederlands Normalisatie-instituut
2010 HealthCast
Uitgever(s): PricewaterhouseCoopers
2010 YoungMentality en duurzaamheid
Uitgever(s): Motivaction, YoungWorks
2010 Breedtesport-topsport: een dure relatie
Uitgever(s): Sport Management Institute
2009 Monitor duurzaam Nederland 2009
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Centraal Planbureau (CPB), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Sustainable tourism mobilities
Uitgever(s): Desirée Verbeek
2008 Ondernemen met ruimte
Uitgever(s): InnovatieNetwerk
2008 Olympisch Vuur in Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF
2008 Congress report 'environment, conservation and sport in dialogue'
Uitgever(s): German Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) etc.
2006 Better in motion
Uitgever(s): KNAU
2005 Topmanagement van sporttoppers
Uitgever(s): Arko Sports Media
1999 Duurzame ontwikkeling buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Oranjewoud B.V. i.s.m. gemeente Breda
1998 Ways towards achieving the sustainable development of sport
Uitgever(s): Bundesumweltministerium
z.j. Kostenbesparing op sportparken door middel van duurzame energie
Uitgever(s): J-OB (Joining Objectives for Sustainable World Energy Solutions)
z.j. Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn
Uitgever(s): Gemeente Hellendoorn
z.j. Sport and the Sustainable Development Goals
Uitgever(s): United Nations Office on Sport for Developement and Peace (UNOSDP)
z.j. Monitoring Nationaal Sportakkoord
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu