Visie & Beleidsplein

Investeren in opvoeden en opgroeien loont

kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg

Dam, P., & Prinsen, B. (2013). Investeren in opvoeden en opgroeien loont: kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg. Zoetermeer: Verdonck, Klooster & Associates.

Gemeenten, professionals en gezinnen staan voor de immense opgave de zorg voor de jeugd beter en goedkoper in te richten. Steeds meer gespecialiseerde zorg voor de jeugd brengt niet de gewenste resultaten bij de aanpak van de huidige jeugdproblematiek in ons land. Die zorg komt vaak laat en is te duur. Deze studie laat zien dat investeringen in effectieve preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek een economisch rendabel alternatief kan bieden.

Aan de hand van zes Nederlandse voorbeelden van effectieve preventieve programma’s wordt duidelijk dat de jeugdgezondheidszorg op drie manieren kosteneffectief kan bijdragen aan goede zorg voor de jeugd:

  1. zeer vroegtijdige preventie van opvoed- en opgroeiproblematiek;
  2. effectieve preventieve interventies bij beginnende problematiek;
  3. duurzaam kosteneffectief preventief jeugdbeleid (zowel collectief als doelgroepgericht).

Deze programma’s en aanpakken illustreren de mogelijkheden voor gemeenten om met de inzet van de jeugdgezondheidszorg en haar partners de zorg voor kinderen en gezinnen eerder, sneller, effectiever en daardoor beter te realiseren.

Uitgever(s): Verdonck, Klooster & Associates, de Opvoedzaak,

Download(s)

Investeren in opvoeden en opgroeien loont : kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Dam
Bert Prinsen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

effectmeting
interventies
jeugdbeleid
jeugdgezondheidszorg
kosten-batenanalyse