Visie & Beleidsplein

U zoekt op "interventies" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

489 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Monitor Valpreventie 2020-2022. Terug- en vooruitblik
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2024 Kies erkend, krijg erkenning : Criteria 2024 – 2027
Uitgever(s): Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies
2024 Levenslooptransities en sport- en beweeggedrag
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2023 Whitepaper Sport en bewegen door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Sport as social policy
Uitgever(s): Routledge
2023 Ervaren opbrengsten van twee sociale sportinitiatieven
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Heel Haarlem wandelt
Uitgever(s): Hogeschool Inholland
2023 Monitor Gecombineerde Leefstijlinterventie 2023
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2023 Sportbouwer 2.0
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen
2023 Jaarrapportage monitor gecombineerde leefstijl interventie (GLI) 2023
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2023 Bewegen in de gecombineerde leefstijlinterventies
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Understanding developmental coordination disorder
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2022 Improving muscle health later in life
Uitgever(s):
2022 Lifestyle opportunities
Uitgever(s):
2022 Effectieve interventies en beleid mentale gezondheid en preventie
Uitgever(s): RIVM
2022 Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van deelnemers aan X-Fittt 2.0
Uitgever(s):
2022 Impact of physical activity programs and services for older adults
Uitgever(s): Springer Nature
2022 Effectonderzoek bij nieuwe deelnemers GoldenSports
Uitgever(s): GoldenSports
2022 Implementatiesuccessen en effecten van Bewegen op Recept
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Behoeftenonderzoek in de wijk de Reeshof
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Wegwijzer ‘Leefstijlinterventies
Uitgever(s): Zorginstituut Nederland
2022 Implementatie van erkende effectieve interventies in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg
Uitgever(s): NIVEL
2022 Jaarrapportage monitor GLI 2022
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2022 Effectiviteit van beweeginterventies bij valpreventie
Uitgever(s): VeiligheidNL
2022 Erhebung wirksamer sportfördermassnahmen für das kindes- und Jugendalter in ausgewählten ländern
Uitgever(s): Bundesamt für Sport BASPO
2022 Ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal bij amateurverenigingen; ruimte geven en aanmodderen is niet genoeg
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2022 ‘Hoog, hoger, hoogst!’ – Stimuleren van kinderen tot risicovol buitenspelen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2021 Richtlijnen voor een procesevaluatie van sport- en beweeginterventies
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Evaluation of a school-based multicomponent behavioural intervention in deprived urban areas for children classified as overweight, obese or at risk for overweight
Uitgever(s):
2021 Handreiking extra inzet gezonde leefstijlinterventies en impuls op bewegen
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2021 Erkende sport- en beweeginterventies: kansen voor lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 The development, implementation and evaluation of an integrated overweight prevention approach for pre-schoolers : SuperFIT
Uitgever(s): Ilona van de Kolk
2021 How do we harness adolescent values in designing health behaviour change interventions?
Uitgever(s): Wiley
2021 What works today?
Uitgever(s): Universiteit Groningen
2021 Citizen preferences regarding the public funding of projects promoting a healthy body weight among people with a low income
Uitgever(s): ScienceDirect
2021 Samenwerking organiseren voor preventie
Uitgever(s): Wageningen University & research
2021 Hoe financieren we preventie met het oog op gezondheidsbevordering?
Uitgever(s): Andersson Elffers Felix
2021 Barriers and facilitators to implementing community-based physical activity interventions
Uitgever(s): Springer Nature
2021 Efficacy, characteristics, behavioural models and behaviour change strategies, of non-workplace interventions specifically targeting sedentary behaviour
Uitgever(s):
2021 Handreiking aan de slag met eenzaamheidsinterventies
Uitgever(s): Fontys Hogeschool, Vilans, Vrije Universiteit
2021 Lesreeksen voor bewegingsonderwijs in het primair onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Wat werkt in een integrale aanpak van overgewicht voor mensen met een lage sociaaleconomische status en/of een niet westerse migratieachtergrond?
Uitgever(s): Springer
2021 Risicoreductie van dementie
Uitgever(s): RIVM
2021 Plan van aanpak procesevaluatie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Natural experiments to evaluate local public health interventions
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdm
2020 Overzichtsrapport jeugd uit gezinnen met een laag inkomen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Social network interventions that promote physical activity among adolescents
Uitgever(s): Thabo J. van Woudenberg
2020 A scoping review of digital tools to reduce sedentary behavior or increase physical activity in knowledge workers
Uitgever(s):
2020 Social return on investment (SROI) method to evaluate physical activity and sport interventions
Uitgever(s): BMC
2020 Interventieprofielen voor de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen
Uitgever(s): Coalitie Erbij Rotterdam
2020 Evaluation of school-based interventions of active breaks in primary schools
Uitgever(s): Elsevier
2020 Five-year cost-effectiveness analysis of the European Fans in Training (EuroFIT) physical activity intervention for men versus no intervention
Uitgever(s): BMC
2020 Wat werkt in valpreventie bij thuiswonende ouderen
Uitgever(s): VeiligheidNL
2020 Naar een toekomstbestendig zorgstelsel
Uitgever(s): Inspectie der Rijksfinanciën
2020 Naar een gerichtere aanpak van eenzaamheid
Uitgever(s): Springer
2020 Coping in loneliness interventions
Uitgever(s):
2020 Wetenschappelijke notitie over de relaties tussen COVID-19, metabole ontregeling, weerstand en leefstijlinterventies
Uitgever(s): Lifestyle4Health
2020 Why have youth physical activity trends flatlined in the last decade?
Uitgever(s):
2020 Handboek leefstijlgeneeskunde
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2020 Involving parents to help improve children’s energy balance-related behaviours through a school-based intervention
Uitgever(s):
2020 What happens when the party is over?
Uitgever(s): Taylor & Francis Group
2020 Effects of physical activity interventions on cognitive outcomes and academic performance in adolescents and young adults
Uitgever(s):
2020 Effects of the KEIGAAF intervention on the BMI z-score and energy balance-related behaviors of primary school-aged children
Uitgever(s): BMC
2020 A systematic review of the use and reporting of evaluation frameworks within evaluations of physical activity interventions
Uitgever(s): BMC
2020 Gekrenkte trots
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Evaluation of a stepwise prevention program for cardiometabolic diseases in primary care
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Inventarisatie van eenzaamheidsinterventies gericht op ouderen
Uitgever(s): Movisie
2020 Golden Sports magazine
Uitgever(s): Golden Sports
2020 Physical activity in the prevention of childhood obesity
Uitgever(s):
2020 Werken met ouderen
Uitgever(s): Sport in de buurt
2020 Strategies and effects of school-based interventions to promote active school transportation by bicycle among children and adolescents
Uitgever(s):
2020 Richtlijn behandeling van kinderen met obesitas
Uitgever(s): Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
2019 Are physical activity interventions for healthy inactive adults effective in promoting behavior change and maintenance, and which behavior change techniques are effective?
Uitgever(s): Oxford Academic
2019 The effect of a programme to improve men’s sedentary time and physical activity
Uitgever(s):
2019 Gecombineerde leefstijl interventie voor iedereen
Uitgever(s): Pharos
2019 Richtlijn handleiding voor sport- en beweeginterventies
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2019 Effectiveness of healthcare interventions using objective feedback on physical activity
Uitgever(s): Foundation for Rehabilitation Information
2019 Erkende sport- en beweeginterventies
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Toolkit implementatie
Uitgever(s): Movisie
2019 The football stadium as classroom
Uitgever(s): Geertje Marieke Fix
2019 Van jongs af aan vaardig in bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Uit de zorg, in beweging
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Werkzame elementen van gecombineerde leefstijlinterventies
Uitgever(s): RIVM
2019 Wat verandert
Uitgever(s): Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken.
2019 Effectiveness of physical activity interventions on pregnancy-related outcomes among pregnant women
Uitgever(s):
2019 Gemeenschappelijke werkzame elementen [WE] van sport- en beweeginterventies voor 0-4 jarigen in de kinderopvang
Uitgever(s): Rico Moorman
2019 De gecombineerde leefstijlinterventie in het basispakket
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Evaluatie van de interventie Samen gezond eten en bewegen
Uitgever(s): CEPHIR
2019 Gebruik bewezen programma's
Uitgever(s): BSL
2019 Implementation and scale-up of physical activity and behavioural nutrition interventions
Uitgever(s):
2019 Sporting programs aimed at inactive population groups in the Netherlands: factors influencing their long-term sustainability in the organized sports setting
Uitgever(s): Springer Nature
2019 Physical activity and loneliness
Uitgever(s):
2019 Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde
Uitgever(s): Lifestyle4health
2019 (Kosten)effectiviteit van twee interventies
Uitgever(s): RIVM
2019 Monitor Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI-Monitor)
Uitgever(s): RIVM
2019 The effects of small-scale physical and social environmental interventions on walking behaviour among Dutch older adults living in deprived neighbourhoods
Uitgever(s): Springer Nature
2019 Welzijn op recept
Uitgever(s): Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept
2019 Towards better evidence-informed global action: lessons learnt from the Lancet series and recent developments in physical activity and public health
Uitgever(s):
2019 The effectiveness of workplace health promotion interventions on physical and mental health outcomes
Uitgever(s):
2019 School-based physical activity interventions in prevocational adolescents
Uitgever(s):
2019 Bewegen op het schoolplein van het vmbo
Uitgever(s): KVLO
2019 IK in de WIJ (5)
Uitgever(s): KVLO
2019 IK in de WIJ (5) Uitgebreid
Uitgever(s): KVLO
2018 Handreiking lokale aanpak van eenzaamheid
Uitgever(s): Coalitie Erbij
2018 Werkzame elementen in sport- en beweeginterventies voor jeugd met een lage ses
Uitgever(s): Wageningen University
2018 Whitepaper door sport en bewegen naar werk
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 The science of obesity management
Uitgever(s):
2018 De gecombineerde leefstijlinterventie nader bekeken
Uitgever(s): Zorginstituut Nederland
2018 e-Exercise: the integration of face-to-face physiotherapy with a web-application for patients with osteoarthritis of hip and knee
Uitgever(s): Corelien Kloek
2018 Effectiviteit van valpreventie bij ouderen met cognitieve problemen en dementie
Uitgever(s): Veiligheid.nl
2018 Coaching op Leefstijl (CooL)
Uitgever(s): Maastricht University, Tranzo
2018 Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden: wat zijn kansrijke elementen?
Uitgever(s): RIVM
2018 The Daily Mile makes primary school children more active, less sedentary and improves their fitness and body composition
Uitgever(s): BMC - part of Spring Nature
2018 Interventions to improve physical activity among socioeconomically disadvantaged groups
Uitgever(s): BMC
2018 Whitepaper jeugd en overgewicht
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Evaluatie erkenning van interventies
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, RIVM Centrum Gezond Leven, Trimbos-instituut, Vilans
2018 Implementation and scale up of population physical activity interventions for clinical and community settings
Uitgever(s):
2018 Werkzame elementen van beweeginterventies voor 55-plussers
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Amsterdamse aanpak gezond gewicht kansrijk?
Uitgever(s): NJi
2018 The effect of physical activity interventions comprising wearables and smartphone applications on physical activity
Uitgever(s): Springer Link
2018 Interventions to increase physical activity in children 0-5 years old
Uitgever(s): World Obesity Federation
2018 Prevention and treatment of obesity: the role of lifestyle coaches and health brokers
Uitgever(s): C.E. van Rinsum
2018 Werkzame elementen kader van Kenniscentrum Sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Lifestyle interventions in patients with a severe mental illness
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2018 Eindrapportage zelfstandig sporten van kinderen met DCD
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen
2018 Whitepaper succesvolle inzet van interventies voor 55-plussers
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Physical activity, diet and other behavioural interventions for improving cognition and school achievement in children and adolescents with obesity or overweight (review)
Uitgever(s): John Wiley & Sons, Ltd. on behalf of The Cochrane Collaboration
2018
Nationaal preventieakkoord
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2018 Effect in zijn context
Uitgever(s): BSL
2018 Bewegen voor mensen met (een hoog risico op) diabetes type 2
Uitgever(s):
2018 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Programma Sport en Bewegen in de Buurt
2018 Niemand gekke Henkie
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 Het succes van Stichting Life Goals
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen
Uitgever(s): Pharos
2018 Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen
Uitgever(s): Pharos
2018 Vakgemeenschap wat werkt in de wijk
Uitgever(s): Platform31
2018 ...maar welk proces kom ik hier eigenlijk begeleiden...?
Uitgever(s): Utrechtse School voor Bestuur- en Organisatiewetenschap
2018 Physical activity in hard-to-reach physically disabled people
Uitgever(s):
2018 Utilising active play interventions to promote physical activity and improve fundamental movement skills in children
Uitgever(s):
2018 Maatschappelijke kosten-batenanalyse Time in en Sportklassen
Uitgever(s): Berenschot, Rebel
2017 Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering
Uitgever(s): Koninklijke van Gorcum
2017 Eindevaluatie Babyfit! en Peuterfit! Bennekom
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Lifestyle counselling intervention to prevent gestational diabetes mellitus
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2017 Keeping youth in play
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2017 Determinants of change in physical activity in children 0-6 years of age
Uitgever(s): Springer
2017 Vaste grond
Uitgever(s): Movisie
2017 Activerende leefstijlinterventies Amsterdam 2015-2016
Uitgever(s): GGD Amsterdam
2017 Promoting healthy behaviours among children living in disadvantaged neighbourhoods
Uitgever(s): Erasmus University Rotterdam
2017 Focus on strength
Uitgever(s): Maastricht University
2017 High intensity or low-to-moderate intensity exercise after chemotherapy
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2017 Verdrinkingsrisico bij asielzoekers
Uitgever(s):
2017 Literatuuronderzoek bewegen door kinderen met overgewicht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Zicht op effectiviteit
Uitgever(s): Lemniscaat
2017 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Programma Sport en Bewegen in de Buurt
2017 Procesevaluatie van de interventie Natuursprong
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Vitality club: a proof-of-principle of peer coaching for daily physical activity by older adults
Uitgever(s):
2017 Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgang te vergroten
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 The cost-effectiveness of physical activity interventions
Uitgever(s): Elsevier
2017 Physical activity at the workplace
Uitgever(s): European Commission
2017 Motieven en belemmeringen om te sporten en te bewegen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Verdrinkingsrisico bij asielzoekers
Uitgever(s): Nationaal Platform Zwembaden'\ NRZ
2017 Samen werken
Uitgever(s): KVLO
2017 Diet, physical activity and behavioural interventions for the treatment of overweight or obese children from the age of 6 to 11 years
Uitgever(s): John Wiley & Sons, Ltd
2017 Diet, physical activity and behavioural interventions for the treatment of overweight or obese adolescents aged 12 to 17 years
Uitgever(s): John Wiley & Sons, Ltd
2016 Procesevaluatie Bewegen op recept
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Bewegen in de tuin van een zorgcentrum uitkomst voor ouderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Monitoring en evaluatie bij leefstijlinterventies
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Programma Sport en Bewegen in de Buurt
2016 SLIMMER-programma effectief bij voorkómen diabetes
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Een kei in evalueren
Uitgever(s): Vigez
2016 Blijven bewegen na de BeweegKuur
Uitgever(s): Alterra Wageningen UR (University & Research centre)
2016 Boks het armoedebeleid voor elkaar!
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2016 BRAVO@Work
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Meer dan 50 sport- en beweegaanpakken beschikbaar voor de gezonde school: kies wat bij je past!
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Are brief interventions to increase physical activity cost-effective?
Uitgever(s):
2016 Biowalking: wandelen door de natuur voor chronisch zieken
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Physical exercise and psychosocial intervention in children with cancer
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Kracht van Sport brengt verschillende werelden samen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Targeting persons with low socioeconomic status of different ethnic origins with lifestyle interventions
Uitgever(s): Wageningen University
2016 A home-based program to manage concerns about falls
Uitgever(s): Maastricht University
2016 Talent van de straat
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Promoting physical activity in socially vulnerable groups
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 The QLIM study
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Correlates of physical activity in children and adolescents with physical disabilities
Uitgever(s): Elsevier
2016 Measurement and promotion of physical activity
Uitgever(s): Maastricht University
2016 Type 2 diabetes prevention from research to practice
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 Uit de schulp door onderwijs in een topsportomgeving
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2016 Factors influencing implementation of youth physical activity interventions
Uitgever(s): American College of Sports Medicine
2016 Wat helpt lokale leefstijlnetwerken om bewoners van zorg naar sport en bewegen te verwijzen?
Uitgever(s):
2016 Mapping of good practices relating to social inclusion of migrants through sport
Uitgever(s): European Commission
2016 Physical activity and obesity
Uitgever(s): World Obesity
2016 Kwalitatief onderzoek in motiverende en belemmerende factoren in het wel of niet deelnemen van ouderen aan reguliere sport- en of beweegprogramma's
Uitgever(s): HZ University of Applied Sciences
2016 Mogelijkheden voor het verbeteren van de interventie 'Elke Stap Telt'
Uitgever(s): HZ University of Applied Sciences
2016 Workplace interventions for reducing sitting at work
Uitgever(s): The Cochrane Collaboration
2016 De sportstimulering van adolescente meiden binnen het gemeentelijk netwerk Amersfoort
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Werkt het vormen van implementatie intenties op het verkrijgen van een gezondere leefstijl?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Mind over muscle: verbeteren van sportprestaties door een korte mentale training
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 The theory of expanded, extended, and enhanced opportunities for youth physical activity promotion
Uitgever(s):
2016 Evaluation of integrated community-wide intervention approaches to prevent overweight in children
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Do activity monitors increase physical activity in adults with overweight or obesity?
Uitgever(s):
2016 Evaluatie ‘Fresh in de les’ gemeente Amsterdam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Generieke werkzame elementen van gecombineerde leefstijlinterventies en duurzame uitvoerbaarheid
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Werkzame elementen van voeding- en beweeginterventies
Uitgever(s): TNO
2016 Geïndiceerde depressiepreventie voor volwassenen
Uitgever(s):
2016 Welk aanbod sluit aan bij de behoefte om vitaal te zijn?
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Institute
2016 Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2016 Marion Herens : "Beweegleiders zijn blij met de wetenschappelijk onderbouwing"
Uitgever(s):
2016 Causal pathways linking environmental change with health behaviour change
Uitgever(s):
2016 Jongeren Op Gezond Gewicht
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Literatuurstudie 'Gebruik van rolmodellen bij interventies gericht op kinderen met overgewicht en obesitas'
Uitgever(s): iResearch
2016 Diet, physical activity, and behavioural interventions for the treatment of overweight or obesity in preschool children up to the age of 6 years
Uitgever(s): John Wiley & Sons, Ltd
2015 Overzicht van sport- en beweegaanpakken gericht op kinderen en jeugd met overgewicht
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Effect of lifestyle intervention in patients with type 2 diabetes
Uitgever(s):
2015 Effectief Actief
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Dissemination of DOiT
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2015 Beweegcoach - Goes
Uitgever(s):
2015 Buurtsportvereniging - Haarlemmermeer
Uitgever(s):
2015 Cruyff Foundation community program – Arnhem
Uitgever(s):
2015 Freerunning - Kampen / Apeldoorn
Uitgever(s):
2015 GALM – Den Bosch
Uitgever(s):
2015 Its my life - Den Haag
Uitgever(s):
2015 Schooljudo - Veldhoven
Uitgever(s):
2015 Skills4Life - Sittard
Uitgever(s):
2015 Sportdorp - Blijham
Uitgever(s):
2015 Schoolactieve vereniging - Zwolle
Uitgever(s):
2015 Het terugdringen van gezondheidsachterstanden
Uitgever(s): Erasmus MC
2015 Evaluatie programma Effectief Actief
Uitgever(s): NIVEL
2015 Kwaliteit op de kaart in de sport‐ en beweegsector
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Interventions aimed at reducing obesity in early childhood
Uitgever(s): Association for Child and Adolescent Mental Health
2015 Overgewicht bij lagere sociaaleconomische groepen - review rapport Erasmus MC
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Breng mensen met een beperking blijvend in beweging (factsheet gehandicaptensport)
Uitgever(s): Projectgroep Sport & Bewegen in de Buurt
2015 Sport- en beweegvoorbeelden uit de lokale praktijk
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 VetCool® Speciaal: twee jongeren zijn enthousiast, wie volgt?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Een kwalitatief onderzoek naar het gebruik van Effectieve sociale interventies
Uitgever(s): Movisie
2015 Investeren in de kwaliteit van sport- en beweeginterventies
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 GoldenSports, sport en bewegingsactiviteiten in de buitenlucht voor 65+
Uitgever(s): Goldensports
2015 Ruimte en gezondheid, een vanzelfsprekende combinatie?
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2015 The effectiveness of interventions on sustained childhood physical activity
Uitgever(s): Sims et al.
2015 Effectief Actief
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sport en bewegen binnen de zorg: van project naar structureel
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief
2015 Gezonder en fitter, maar vooral uit je isolement
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De ontwikkeling van sociale sportinitiatieven
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Lang stilzitten: dé uitdaging van de 21ste eeuw
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ)
2015 How to reduce sitting time?
Uitgever(s): Taylor & Francis Online
2015 Identifying correlates of breaks in occupational sitting
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2015 Quickscan interventies voor sportblessurepreventie
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2015 Werkzame elementen in de sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Succesfactoren voor een branchebrede aanpak gezonde leefstijl
Uitgever(s): Stichting Arbouw
2015 Will they use it?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Interventions with potential to reduce sedentary time in adults
Uitgever(s):
2015 Worksite health promotion in the construction industry
Uitgever(s): Vrije Universiteit Medisch Centrum
2015 De effecten van Thuis op Straat
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2015 "They play, we educate"
Uitgever(s): International Institute of Social Studies
2015 Sporting programs for inactive population groups
Uitgever(s):
2015 Van observeren naar analyseren en gericht interveniëren
Uitgever(s): KVLO
2015 Elementen die er toe doen
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2015 Doe eens normaal, man!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Alternatieven voor RCT bij de evaluatie van effectiviteit van interventies!?
Uitgever(s): ZonMw, UMC Utrecht Julius Center, Tranzo
2014 Behaviour change
Uitgever(s): National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
2014 Dan ga ik liever op vakantie
Uitgever(s): Lenthe Publishers
2014 Physical activity for children and young people
Uitgever(s): British Heart Foundation National Centre (BHFNC) for Physical Activity and Health, Loughborough University
2014 Design of CIAO, a research program to support the development of an integrated approach to prevent overweight and obesity in the Netherlands
Uitgever(s): BioMed central
2014 Social media interventions for diet and exercise behaviours
Uitgever(s):
2014 Communiceren en improviseren
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Young people
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2014 'Nieuwe koers Menukaart Sportimpuls intensief maar noodzakelijk'
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2014 Goed beschreven interventies op Menukaart Sportimpuls
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2014 Effectief Actief
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv
2014 Long term maintenance of weight loss with non-surgical interventions in obese adults
Uitgever(s):
2014 Effect of structured physical activity on prevention of major mobility disability in older adults
Uitgever(s):
2014 Economic evaluations of worksite health promotion programs
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Promoting health equity in European children
Uitgever(s): Mantziki et al.
2014 Childhood obesity prevention
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2014 Wat werkt bij het bevorderen van een positieve ontwikkeling van jeugdigen
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2014 IControl
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Ouderbetrokkenheid in leefstijlinterventies in het onderwijs
Uitgever(s): RIVM
2014 Zicht op effect
Uitgever(s): Movisie
2014 Effectief Actief ook interessant voor verzekeraar
Uitgever(s):
2014 Depressiepreventie
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2014 Examining the use of evidence-based and social media supported tools in freely accessible physical activity intervention websites
Uitgever(s):
2014 Finding common ground in implementation
Uitgever(s):
2014 Challenges of a healthy lifestyle for socially disadvantaged people of Dutch, Moroccan and Turkish origin in the Netherlands
Uitgever(s):
2014 Sport en bewegen als middel
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Sport en bewegen als middel in het jeugd- en onderwijsbeleid
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Sport en bewegen als middel voor participatie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Sport en bewegen als middel in het gezondheidsbeleid
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Sport en bewegen als middel voor een vitale buurt
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Identifying what works for local physical inactivity interventions
Uitgever(s): Public Health England
2014 Playgrounds
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Effecten van preventieve leefstijlinterventies op de volksgezondheid
Uitgever(s): Erasmus MC
2014 Towards the effective introduction of physical activity interventions in primary health care
Uitgever(s):
2014 Kwaliteit én meer
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven
2014 Cost-effectiveness of population-level physical activity interventions
Uitgever(s): American Journal of Health Promotion, inc.
2014 Stand up, sit less, move more
Uitgever(s): Sport Management Institute
2014 Sportinterventies voor mensen met diabetes
Uitgever(s): Sport Management Institute Groningen
2014 A worksite social & physical environmental health program
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Fostering self-regulation in health in organisations
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 De invloed van extra bewegen tijdens schooltijd op de leerprestaties van leerlingen in de bovenbouw van de basisschool
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Win-win voor trainer en jeugdsporter?!
Uitgever(s): Kennispraktijk
2014 Promoting a healthy lifestyle
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2014 Sport als (bind)middel binnen de jeugdzorg
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 Physical exercise in children with intellectual disabilities and epilepsy
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Identifying solutions to increase participation in physical activity interventions within a socio-economically disadvantaged community
Uitgever(s): Cleland et al.
2014 BeweegKuur als verbindende factor
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 De succesfactoren van gecombineerde leefstijl interventies
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Academische Werkplaats AMPHI
2013 Beweeg- en voedingsprogramma's op de werkplek
Uitgever(s):
2013 Gecombineerde leefstijl interventies in Nederland
Uitgever(s):
2013 Workplace health promotion
Uitgever(s): American Journal of Preventive Medicine
2013 The long-term effectiveness of a lifestyle intervention in severely obese individuals
Uitgever(s): Elsevier b.v.
2013 Health evidence
Uitgever(s): McMaster University
2013 Schoon, heel en werkzaam?
Uitgever(s): Boom Lemma uitgevers
2013 Een gezonde gemeente worden, hoe doe je dat?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2013 Who what why
Uitgever(s): VU Medisch Centrum Amsterdam
2013 Evidence-based medicine en de integrale gezonde wijkaanpak
Uitgever(s):
2013 Een pas op de plaats
Uitgever(s): IQ Healthcare
2013 The usability and preliminary effectiveness of a web-based physical activity intervention in patients with knee and/or hip osteoarthritis
Uitgever(s): Bossen et al.
2013 Top 10 practical lessons learned from physical activity interventions in overweight and obese children and adolescents
Uitgever(s): Angela S. Alberga et al
2013 Efficacy of physical exercise intervention on mobility and physical functioning in older people with dementia
Uitgever(s): Elsevier Inc.
2013 Duurzaam investeren? Zet in op 'wat werkt'!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Effectief Actief zet in op 'wat werkt'!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2013 Effects of a web-based intervention on physical activity and metabolism in older adults
Uitgever(s):
2013 Jumpin
Uitgever(s):
2013 Top tien positieve ontwikkeling jeugd
Uitgever(s): NJi
2013 Wat werkt bij het implementeren van jeugdinterventies?
Uitgever(s): NJi
2013 'Arbeidsintensief en tijdrovend traject naar Menukaart Sportimpuls'
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2013 Nieuwe Menukaart Sportimpuls wil kaf van koren scheiden
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2013 Economische evaluatie van een community based beweeginterventie, zoals Communities in Beweging op individueel- en programmaniveau
Uitgever(s): Wageningen UR
2013 Physical activity and academic achievement across the curriculum (A + PAAC)
Uitgever(s):
2013 Geen subsidie zonder erkenning
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2013 Bewegen en bewogen worden
Uitgever(s): Christelijke Hogeschool Windesheim
2013 Environmental interventions in low-SES neighbourhoods to promote healthy behaviour
Uitgever(s): J. Lakerveld
2013 Gezond gewicht = gezond opvoeden
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2013 Investeren in opvoeden en opgroeien loont
Uitgever(s): Verdonck, Klooster & Associates, de Opvoedzaak
2013 ALIFE@Work
Uitgever(s): Vrije Universiteit
2012 De Sportieve School
Uitgever(s): Mulier Instituut, Nederlandse Sport Alliantie
2012 The BeweegKuur programme
Uitgever(s): Helmink et. al.
2012 Environmental influences on physical activity among adolescents
Uitgever(s): R.G. Prins
2012 Practitioner opinions on health promotion interventions that work
Uitgever(s):
2012 Hoe schrijf ik een handboek?
Uitgever(s): Movisie
2012 Aantrekkelijk digitaal presenteren van interventies voor het onderwijs ter bevordering van gezond eten en bewegen
Uitgever(s): KlasseTV BV
2012 Versterking data-infrastructuur sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Een gedeelde passie voor gezonder leven
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Gezondheid en Maatschappij
2012 "Er is geen enkel werkzaam principe dat altijd werkt"
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Gezondheid en Maatschappij
2012 Effectief actief
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Kosteneffectiviteit als vierde niveau van erkenning voor interventies
Uitgever(s): RIVM
2012 Physical activity promotion in the preschool years
Uitgever(s):
2012 After-school based obesity prevention interventions
Uitgever(s):
2012 Evaluatie netwerken Amsterdam
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Gezondheid en Maatschappij
2012 Wenselijke eigenschappen van beweeginterventies volgens jongeren
Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences
2012 Non communicable disease prevention
Uitgever(s): Global Advocacy for Physical Activity (GAPA), The Advocacy Council of the International Society for Physical Activity and Health (ISPAH)
2012 Bereikcijfers van leefstijlinterventies
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven (CGL)
2012 Effecten van preventieve interventies
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2012 Inhoudelijke monitor lokale netwerken
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2012 Effectiveness of intervention on physical activity of children
Uitgever(s):
2012 Standard evaluation framework
Uitgever(s): The National Obesity Observatory (NOO)
2012 Voortijdig schoolverlaten voorkomen door bewegen en sport
Uitgever(s): KVLO
2012 Sleutels tot interventiesucces
Uitgever(s): TNO
2012 De relaties tussen lichamelijke activiteit en cognitie bij jeugd
Uitgever(s): TNO
2012 Sport als bindmiddel
Uitgever(s): Trouw
2012 Mediators of the effect of the JUMP-in intervention on physical activity and sedentary behavior in Dutch primary schoolchildren from disadvantaged neighborhoods
Uitgever(s): van Stralen et al.
2012
The physical environment and its association with physical activity and sedentary behaviors in adults and adolescents
Uitgever(s): Ghent University, Department of Movement and Sports Sciences
2012 Wat werkt nu werkelijk?
Uitgever(s): Van Gennep
2012 Eindrapportage overgewicht, boft-gedrag en determinanten bij leerlingen op B-Fit scholen
Uitgever(s): TNO
2012 The physical activity and nutrition intervention tool
Uitgever(s): The HRB's Health and Diet Research Centre (UCC, UCD) in Ireland, The Centre of Excellence in Public Health (QUB) in Northern Ireland
2012 De korte en lange termijn effecten van beweeginterventies bij verstandelijk gehandicapten
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2012 Van zorg naar sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Effectief Actief
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Project beoordeelt groot aantal sport- en beweeginterventies
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2012 De samenhang tussen depressieve symptomen, eigen-effectiviteit en het willen deelnemen aan een beweegprogramma in de eerstelijnsgezondheidszorg
Uitgever(s):
2012 Binnen beginnen, buiten winnen?
Uitgever(s): KVLO
2012 Motorische remedial teaching voor de zwakke beweger
Uitgever(s): KVLO
2012 Ouderbetrokkenheid en fysiek actieve kinderen
Uitgever(s): Ellen Ricke
2012 De Wajonger tussen de doelen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Continuation of running after a six-week running clinic
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2012 Physical activity for older adults
Uitgever(s): National Center for Sport & exercise medicine
2012 Evidence-based intervention in physical activity
Uitgever(s): Elsevier
2011 Economic analysis of physical activity interventions
Uitgever(s): American Journal of Preventive Medicine
2011 19 Voorbeelden uit de praktijk
Uitgever(s): Huis voor de Sport Limburg
2011 Inventarisatie van leefstijlinterventies binnen de mbo-setting
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 A systematic review of interventions for promoting active transportation to school
Uitgever(s): Chillon P et al.
2011 Systematic review of reviews of intervention components associated with increased effectiveness in dietary and physical activity interventions
Uitgever(s): Greaves et al.
2011 Gezond leven in tijden van schaarste
Uitgever(s): NIGZ, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 The IDEFICS community-oriented intervention programme
Uitgever(s): Macmillan Publishers Limited
2011 Predictors of lifestyle intervention outcome and dropout
Uitgever(s):
2011 Inventarisatie leefstijlinterventies en ondersteuningsaanbod zorgprofessionals in de diabeteszorg
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2011 Interventions to promote physical activity among young and adolescent girls
Uitgever(s): Marian J. Carnacho-Minano
2011 Planning health promotion programs
Uitgever(s): Jossey-Bass, A Wiley Imprint
2011 Overgewicht te lijf binnen het bedrijf
Uitgever(s): Silke van Dijk
2011 Evaluatie van kansrijke programma's om lichaamsbeweging in de bevolking te bevorderen
Uitgever(s): NIVEL
2011 Weten wat werkt?
Uitgever(s): Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid (ISW)
2011 Evaluatie van kansrijke beweegprogramma's om lichaamsbeweging in de Nederlandse bevolking te bevorderen
Uitgever(s): Nivel
2011 Gezond leven in tijden van schaarste
Uitgever(s): Gezondheidsinstituut NIGZ, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Gezondheidsmanagement in de praktijk volgens IM
Uitgever(s):
2011 Evaluatie van het erkenningstraject voor interventies
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2011 Effecten van een groter en professioneler bewegingsaanbod op de basisschool
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2011 Uitvoeringsprogramma 'gezond gewicht' 2012-2015
Uitgever(s): GGD Zuid-Holland Zuid
2011 Kosteneffectiviteit
Uitgever(s):
2011 The challenging role of 'Sportservice Midden Nederland' towards primary schools
Uitgever(s): Tilburg University
2011 Ervaren pedagogische kwaliteit op sportverenigingen in Rotterdam-IJsselmonde
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Fit for life
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2010 Staat van de gezondheidszorg 2010
Uitgever(s): Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
2010 Handleiding gezonde school
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven
2010 De effectiviteit van arbo-interventies
Uitgever(s): Kluwer
2010 Tackling chronic disease in Europe
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2010 Determinanten van de implementatie van interventies ter preventie van overgewicht bij jeugd en volwassenen
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2010 55 vragen over effectiviteit
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJji)
2010 Sport, bewegen en ouderen
Uitgever(s): Arko Sport Media
2010 Improving physical activity and dietary behaviours with single or multiple health behaviour interventions?
Uitgever(s): University of Ottawa
2010 Meer bewegen met Start to Run
Uitgever(s): NIVEL
2010 Kosteneffectiviteit van lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): RIVM
2010 Effecten van preventieve interventies voor lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): RIVM
2010 De gecombineerde leefstijlinterventie
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen (CVZ)
2010 Overzicht lokale interventies depressiepreventie
Uitgever(s): Partnership Depressiepreventie, voor deze Trimbos-instituut
2010 Doelbewust
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2010 Zorgmonitor
Uitgever(s): GGD Rotterdam-Rijnmond
2010 Over euro en effect
Uitgever(s): Consument en Veiligheid
2010 Evaluatieonderzoek Doelbewust
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Social relationships and healthy ageing
Uitgever(s): Simone Croezen
2010 Efficacy of multifactorial lifestyle interventions in patients with established cardiovascular diseases and high risk groups
Uitgever(s): European Society of Cardiology
2010 Wat beweegt mensen deel te nemen aan een leefstijlinterventie?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 The behavioural approach (INTERN)
Uitgever(s): Oxford University Press
2010 Sport & development e-debate
Uitgever(s): NCDO, International Platform on Sport & Development
2009 Bewegen op recept diabetes type 2
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2009 Lifestyle intervention for prevention of diabetes
Uitgever(s): International Life Science Institute
2009 Participatie en gezondheid
Uitgever(s): TNO arbeid
2009 Diabetes netplay
Uitgever(s): Liebreich et al.
2009 Leefstijlinterventies in Nederland
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2009 Kennissynthese van condities voor effectieve invoering van jeugdinterventies
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2009 Pakketadvies 2009
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen
2009 Preventie van diabetes
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen (CVZ)
2009 Preventie bij overgewicht en obesitas
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen (CVZ)
2009 Evaluating the effectiveness of three lifestyle physical activity interventions in adults
Uitgever(s): Joke Opdenacker
2009 Cost-effectiveness of interventions to promote physical activity
Uitgever(s): Centre for Burden of Disease and Cost-Effectiveness, School of Population Health, The University of Queensland
2009 Zorg voor morgen
Uitgever(s): Vilans
2009 Rotterdams leefstijlprogramma van klacht naar kracht
Uitgever(s): GGD Rotterdam-Rijnmond
2009 Evaluatie van kansrijke beweegprogramma's om lichaamsbeweging in de bevolking te bevorderen
Uitgever(s): NIVEL
2009 Effects of a multicomponent cognitive behavioral group intervention on fear of falling and activity avoidance in community-dwelling older adults
Uitgever(s):
2009 Interventieoverzicht 2009/2010
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Armoede en gezondheid van kinderen
Uitgever(s): GGD West-Brabant
2009 Interventions on diet and physical activity
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2009 Interventions on diet and physical activity
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2009 Interventions on diet and physical activity
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2009 Healthy inclusion
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Van preventie naar amplitie
Uitgever(s):
2009 Effect of school based physical activity programme (KISS) on fitness and adiposity in primary schoolchildren
Uitgever(s): BMJ
2009 Ongekend talent
Uitgever(s): Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie
2009 The availability of alcohol to minors in sport canteens
Uitgever(s): Universiteit Twente
2008 365 dwaze dolle dagen
Uitgever(s): Haagsche Hogeschool
2008 Diabetesinterventies in kaart
Uitgever(s): RIVM
2008 Evaluatie van kansrijke interventies om lichaamsbeweging in de bevolking te bevorderen
Uitgever(s): NIVEL
2008 Mental wellbeing in over 65s
Uitgever(s): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
2008 Maakt werk van bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Cost effectiveness of community-based physical activity interventions
Uitgever(s): American Journal of Preventive Medicine
2008 Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen
Uitgever(s): Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO
2008 Valpreventief werken
Uitgever(s): Femke de Vries
2007 Pharmacological and lifestyle interventions to prevent or delay type 2 diabetes in people with impaired glucose tolerance
Uitgever(s): BMJ Publishing Group Ltd
2007 Prevention of obesity
Uitgever(s): University of Teesside
2007 ZonMw-programma
Uitgever(s): ZonMw
2007 Zelfmanagement bij ouderen
Uitgever(s): Vilans
2007 Paden naar gezondheid
Uitgever(s): L. Lechner
2007 Effectiveness of interventions to promote physical activity in children and adolescents
Uitgever(s): Medical Research Council Epidemiology Unit, Institute of Metabolic Sciences, Addenbrooke's Hospital
2007 Vroege opsporing en behandeling van mensen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten
Uitgever(s): Nivel
2007 NASB
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Reviews of socio-demographic factors related to falls and environmental interventions to prevent falls amongst older people living in the community
Uitgever(s): University of Manchester, London South Bank University
2007 International school-based interventions for preventing obesity in children
Uitgever(s): M. Sharma
2007 Evaluating sport and physical activity interventions
Uitgever(s): University of Salford
2007 Interventions to promote walking
Uitgever(s):
2007 Jump-in
Uitgever(s): KVLO
2007 Economic costs of obesity and the case for government intervention
Uitgever(s): Wiley
2006 Big!Move
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv
2006 Aanpak van eenzaamheid
Uitgever(s): NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut)
2006 Young people and physical activity
Uitgever(s): R. Rees et al.
2006 Evaluating the impact of health promotion programs
Uitgever(s): Oxford University
2006 De effectiviteit van interventies ter stimulering van bewegen
Uitgever(s): Bohn Stafleu Van Loghum
2006 LIFE21
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Sectie Communicatiewetenschap
2006 Meer en beter bewegen
Uitgever(s): Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding vzw (PVLO)
2005 Preventie van depressie bij ouderen
Uitgever(s): Trimbos-instituut
2005 The positive effect on determinants of physical activity of a tailored, general practice-based physical activity intervention
Uitgever(s): Oxford University
2005 Preventing social isolation and loneliness among older people
Uitgever(s): Cambridge University Press
2004 ENWHP toolbox
Uitgever(s): The European Network for Workplace Health Promotion
2004 What are the main risk factors for falls amongst older people and what are the most effective interventions to prevent these falls?
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2004 On the eastside
Uitgever(s): Substance 2005 Limited
2002 Op weg naar veelbelovende en effectieve programma's voor risicojongeren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)
2001 Determinanten van fysieke activiteit
Uitgever(s):
1999 Evaluating the public health impact of health promotion interventions
Uitgever(s): American Public Health Association
z.j. Databank effectieve jeugdinterventies
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
z.j. Van interventiemodel naar praktijk
Uitgever(s): GGD Amsterdam
z.j. Databank effectieve sociale interventies
Uitgever(s): Movisie
z.j. Onderbouwen, beschrijven en indienen van een leefstijlinterventies bij de Erkenningscommissie Interventie
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven