Visie & Beleidsplein

Sportinnovatiemonitor:

een eerste meting onder diverse vormen van sport en bewegen (nulmeting)

Heij, K., Volberda, H., Lucassen, J.M.H., Noordzij, J.M., & Hoekman, R.H.A. (2021). Sportinnovatiemonitor:: een eerste meting onder diverse vormen van sport en bewegen (nulmeting). Amsterdam: ICBI, Universiteit van Amsterdam.

Hoe innovatief is de Nederlandse sport eigenlijk? Om antwoord te krijgen op deze vraag hebben het Amsterdam Centre for Business Innovation en het Mulier Instituut in opdracht van Sportinnovator een nulmeting gedaan.

De eerste Nederlandse Sportinnovatiemonitor is uitgevoerd onder ruim honderd sportorganisaties bij zowel de topsport, sportverenigingen, ondernemende sportaanbieders als bij sporten en bewegen in de openbare ruimte. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn:

Boven het gemiddelde: Sportorganisaties realiseren gemiddeld meer nieuwe innovaties dan de doorsnee Nederlandse organisatie. Innovatie loont ook echt: sportorganisaties die goed scoren op sportinnovatie, leveren hogere prestaties. Zowel waar het gaat om financiële en sportieve prestaties als in de ontwikkeling van het aantal sportbeoefenaars.

Topsport doet het goed, sportverenigingen en recreatiesport blijven achter: met name topsportevenementen en topsportprogramma’s doen het goed op het gebied van sportinnovatie. De vernieuwing bij sportverenigingen en in de recreatiesport (hardlopen, wandelen en fietsen) blijft daarbij wat achter. Het overnemen van een succesvolle sportinnovatie krijgt bij sportverenigingen en in de recreatiesport vaak de voorkeur boven het ontwikkelen van een eigen, daadwerkelijk nieuwe innovatie.

Lagere score op R&D en co-creatie: sportorganisaties investeren relatief weinig in onderzoek en ontwikkeling (R&D) en in samenwerking met externe partijen bij innovatieactiviteiten. Daar is winst te behalen, want uit het onderzoek blijkt ook dat co-creatie met partijen van buiten het eigen netwerk gepaard gaat met een hogere mate van sportinnovatie.

Vervolgonderzoeken: om de innovatiekracht van Nederlandse sportorganisaties te blijven volgen, wordt de monitor elke drie jaar herhaald. De maatschappelijke impact van sportinnovatie neemt in die vervolgonderzoeken een prominente plaats in. Ook zal er internationaal vergelijkend onderzoek plaatsvinden.

Uitgever(s): ICBI, Universiteit van Amsterdam, Mulier Instituut,

Download(s)

Sportinnovatiemonitor: een eerste meting onder diverse vormen van sport en bewegen (nulmeting)

Download PDF

Samenvatting van het rapport (Nederlandstalig)

Download PDF

Summary of the Sport Innovation Monitor

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kevin Heij
Henk Volberda
Jo Lucassen
Mark Noordzij
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

innovatie
investeringen
monitors
prestatie
sportorganisaties