Visie & Beleidsplein

U zoekt op "Jo Lucassen" in auteurs binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

186 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2022 Steeds meer vakleerkrachten op basisscholen
Uitgever(s): KVLO
2022 Verenigingsondersteuning in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Voldoende bevoegde leerkrachten voor bewegingsonderwijs in het primair onderwijs?
Uitgever(s): Mulier Instituut, KVLO
2021 Zwemaanbieders en het sportakkoord
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Meten van motorische vaardigheden bij kinderen in het speciaal onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Bewegen, sport en gezonde leefstijl in middelbaar beroepsonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl in het mbo
Uitgever(s): KVLO
2021 Toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Sportondernemers, hoofdstuk 4
Uitgever(s):
2021 Sport en bewegen in de openbare ruimte
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2021 Zit er nog muziek in de fitnesssector na de coronacrisis?
Uitgever(s): NL Actief
2021 Lesuren bewegingsonderwijs in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2021: 2-meting
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Lesuren en leerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021
Sportinnovatiemonitor:
Uitgever(s): ICBI, Universiteit van Amsterdam, Mulier Instituut
2021 Inzicht in buitenspelen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Tien jaar onderzoek naar Goed leren bewegen: vooral aandacht voor meer bewegen (2)
Uitgever(s): KVLO
2021 Tien jaar onderzoek naar Goed leren bewegen: vooral aandacht voor meer bewegen (1)
Uitgever(s): KVLO
2021 Het belang van buitenspelen en de toepassing op school
Uitgever(s): KVLO
2021 Steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl in het mbo
Uitgever(s): KVLO
2021 100 jaar ETS 1920-2020
Uitgever(s): Turnvereniging Excelsior Schimmert
2021 Urban sports: van marginaal naar mainstream
Uitgever(s): Geert Dijkstra, Acquire Publishing
2020 Extra ondersteuning voor motorische ontwikkeling op de basisschool
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Beweeggedrag van kinderen in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Hoe bieden scholen passend bewegingsaanbod aan?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Gymles in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Buitenspelen 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sportverenigingen, hoofdstuk 3
Uitgever(s):
2020 Sportondernemers, hoofdstuk 4
Uitgever(s):
2020 Brede sportieve ontwikkeling bij de sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Inzet meetinstrumenten voor motorische vaardigheden en leerlingvolgsystemen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Innovatief vermogen van sportaanbieders
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Openheid ondernemende sportaanbieders
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sportondernemers, hoofdstuk 4
Uitgever(s):
2020 Meten van motorische vaardigheden bij 4- tot 12-jarigen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 KVLO Vraagverkenning 2020 Goed leren bewegen
Uitgever(s): KVLO
2020 Voorstudie toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Bewegingsonderwijs in het speciaal (basis)onderwijs en praktijkonderwijs: een vak apart
Uitgever(s): KVLO
2019 Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Van jongs af aan vaardig in bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Lestijd lichamelijke opvoeding vmbo gl/tl uitgelicht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Bewegingsonderwijs en sport in het speciaal onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Veiligheid in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Leerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Verenigingsondersteuning: van lappendeken naar een professioneel netwerk
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Iedereen van jongs af vaardig vereist teamwork van school en vereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Sportverenigingen in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2018 Op weg naar een monitor voor LO en schoolsport in Europa - KVLO
Uitgever(s): KVLO
2017 Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2017: 1-meting
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 De winst van vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs op Helmondse basisscholen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Effecten van bewegingsonderwijs op sport- en beweeggedrag op latere leeftijd
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Bewegingsonderwijs in primair onderwijs 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 De perfecte gymleraar
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Onderzoek en praktijk LO groeien naar elkaar
Uitgever(s): KVLO
2017 1-Meting 2017
Uitgever(s): KVLO
2016 Ouders over bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Bewegingsonderwijs, het beeld van ouders in 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Atletiek in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2016 Repareert Tweede Kamer historische scheefgroei in bewegingsonderwijs?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Bewegingsonderwijs in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Gym in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Ouders willen bewegingsonderwijs als kernvak en gegeven door vakleerkracht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sportaccommodaties in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2016 Variety in hybridity in sport organizations and their coping strategies
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2016 The Netherlands
Uitgever(s):
2016 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2012-2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Ouders willen bewegingsonderwijs als kernvak en gegeven door vakleerkracht
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Repareert Tweede Kamer historische scheefgroei in bewegingsonderwijs?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Dag voor lichamelijke opvoeding 2017
Uitgever(s): KVLO
2016 LO ‘bij de buren’
Uitgever(s): KVLO
2015 Sport en onderwijs
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Tennis in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2015 Bewegingsonderwijs op de basisschool: wie pakt het aan?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Leren tennissen
Uitgever(s):
2015 Sport & bewegen en gezonde leefstijl: een lastig spanningsveld voor het vakonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Vitale clubs voor sport en samenleving
Uitgever(s): Mulier Instituut, Sport en Kennis
2015 Hoe vitaal zijn sportverenigingen?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 UNESCO komt met KWALO(QPE)-visie
Uitgever(s): KVLO
2015 Vernieuwing KVLO-media naar tevredenheid
Uitgever(s): KVLO
2015 Hoe vitaal zijn sportverenigingen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Sport & Bewegen en Gezonde Leefstijl
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Bewegingsonderwijs op de basisschool
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2014 Governance of sport monitor 2011-2012
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Nulmeting lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Effecten van sport en bewegen op de basisschool
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Kennisagenda goed leren bewegen 2015-2020
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2014 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Sportbeleid binnen provincies
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Driekwart van de basisscholen wil beter bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2014 Gymleraar let op: de ‘digitale’ gymles komt eraan!
Uitgever(s): KVLO
2014 Op weg naar meer scholen met Gezonde School–beleid
Uitgever(s): KVLO
2013 VSK-monitor 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Nulmeting bewegingsonderwijs po
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en gezonde leefstijl
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Blijven investeren in bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2013 Bezuinigingen van scholen raken ook vakonderwijs stevig
Uitgever(s): KVLO
2012 Trendrapport fitnessbranche 2012
Uitgever(s): Arko Sports Media, Mulier Instituut
2012 Evaluatie leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via Pabo
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Toekomstscenario's voor schoolsport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Toekomstscenario's voor schoolsport (verkorte versie)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Je gaat het pas zien als je het door hebt...
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Excellente trainer/coaches voor excellente sport
Uitgever(s): Arko Sports Media, Mulier Instituut
2011 Maatschappelijke neveneffecten van Playing for Success!
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Leefstijlsporten
Uitgever(s): Stichting Vrijetijstudies
2011 Sport, bewegen en onderwijs
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 School, bewegen en sport
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 De impuls van een combinatiefunctionaris
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Factsheet sportverenigingen tussen tradities en ambities
Uitgever(s): Mulier Instituut
2011
Sporten op de grens
Uitgever(s): Arko Sports Media, Mulier Instituut
2011 Impuls lokaal bekeken
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid
2011 School, bewegen en sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, Arko Sports Media
2011 Leefstijlsporten
Uitgever(s):
2010 "Kortere lijntjes"
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Monitor en evaluatie beleidskader sport, bewegen en onderwijs
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Evaluatieonderzoek Doelbewust
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Jeugd
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2010 Bewegen en sport in het mbo; pak de kansen!
Uitgever(s): KVLO
2009 Verenigingsmonitor 2008
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Inzetten op klantenbehoud loont!
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Artikelen Body Bizz
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 De fitnessbranche in beeld - 2008
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2008 Verenigingsmonitor 2007
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Masterplan arbitrage sportbonden
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Weinig over de schreef
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Provinciaal sportbeleid 2008
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Fitness als industrie
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2007 Arbeidsmarktmonitor sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, IVA, Beleidsonderzoek & Advies
2007 De gekwalificeerde trainer-coach
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2007 Kwaliteitsmanagement in de sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2007 De nationale fitnessmonitor
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2007 Sneller hoger sterker beter. Kwaliteitsmanagement in de sport.
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, Arko Sports Media
2007 Sporters in beeld
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2007 Verenigingsmonitor 2006
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2007 Kritische sportconsumenten
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, Arko Sports Media
2007 De conjunctuur van de verenigingssport
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2006 Rapportage expertpanels sportarbeidsmarkt 1.0
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 Arbeidsmarktmonitor sport
Uitgever(s): IVA
2006 De dynamiek van de sportarbeidsmarkt
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 Sportverenigingen 2000-2005
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 De kwaliteit van dienstverlening in een pluriforme sportmarkt
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2005 International orientation on National Coach Institutes
Uitgever(s): NFWS
2005 Leren van de Bossche aanpak van sportstimulering
Uitgever(s): W.J.H. Mulierinstituut
2005 Verenigingsmonitor 2005
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2005 Docentenhandleiding
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2005 Quick scan rookbeleid sportverenigingen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Verenigingsmonitor 2003
Uitgever(s): NOC*NSF
2004 Sneller hoger sterker beter
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, Arko Sports Media
2004 Weer meedoen door sport en bewegen als vorm van sociale activering
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, LCO
2004 Vrijwilligers en betaald kader in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
2004 Verenigingssport in Nederland
Uitgever(s): TNO Arbeid
2004 Kwaliteitsmanagement in de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2003 IOC IX world sport for all congress 2002
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2003 Seksuele intimidatie in de sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2003 Veldtest kwaliteitsinstrument IKTrainer
Uitgever(s): W.J.H, Mulier Instituut
2003 Sports struggle for quality
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2003 Sportinfrastructuur
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2002 Peiling sportbeoefening 2001
Uitgever(s): NOC*NSF
2002 Sport en sociale activering
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2001 Peiling sportbeoefening 2000
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Chess het handboek
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
1998 Waarden en normen in de sport
Uitgever(s): Bohn Stafleu Van Loghum
1996 Waarden en normen in de sport
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Jeugd in Beweging
Uitgever(s): Jeugd in Beweging
1996 Voortgangsrapportage
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Onderzoeksprogramma "waarden en normen in de sport" (wns)
Uitgever(s): NOC*NSF
1994 Waarden en normen in de sport
Uitgever(s): NOC*NSF
1985 Werkwijzen in sport ontwikkelings projecten
Uitgever(s): Vrije Universiteit
1984 Jeugd en sportvereniging
Uitgever(s): Nelissen
1984 Jeugdsportleiders over hun functie
Uitgever(s): Nederlandse Sport Federatie
1982 Verslag van een inventarisatie van lopend onderzoek m.b.t. openluchtrecreatie, toerisme en sport
Uitgever(s): Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM)