Visie & Beleidsplein

Elektrisch fietsen

marktonderzoek en verkenning toekomstmogelijkheden

Hendriksen, I.J.M., Engbers, L.H., Schrijver, J., Weltevreden, J., Wilting, J., & Gijlswijk, R. van (2008). Elektrisch fietsen: marktonderzoek en verkenning toekomstmogelijkheden. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven.

Het inschatten van de gezondheidseffecten van de elektrische fiets is gericht op twee belangrijke thema's in het preventiebeleid van de overheid: het stimuleren van voldoende bewegen en het tegengaan van overgewicht. Uit het marktonderzoek blijkt dat winst in het behalen van de Nederlandse Norm 65-plussers te behalen is onder forenzen en onder geïnteresseerde 65-plussers. De totale stijging in het percentage volwassen Nederlanders dat de bovengenoemde beweegnorm behaalt, berekend vanuit de marktonderzoeksresultaten, komt neer op ongeveer 1%. Wordt het gebruik van de elektrische fiets verder gestimuleerd en wordt het bezit in de toekomst even hoog als het bezit van de gewone fiets nu, dan kan dit percentage verder toenemen. Ook leidt het toegenomen elektrisch fietsgebruik tot extra calorieverbruik. Terwijl normaal het gemiddelde lichaamsgewicht van de volwassen Nederlander jaarlijks met 0,5 kilogram toeneemt, is het in de groep forenzen mogelijk om door elektrisch fietsen circa 0,05 à 0,1 kilogram van deze toename in lichaamsgewicht te voorkomen. Daarmee is door de elektrische fiets potentieel 20% van de jaarlijkse gewichtstoename te voorkomen. Het stimuleren van elektrisch woon-werk fietsen kan dus helpen een gezond lichaamsgewicht te krijgen of te behouden.

Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven,

Download(s)

Elektrisch fietsen : marktonderzoek en verkenning toekomstmogelijkheden

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ingrid Hendriksen
Luuk Engbers
Jeroen Schrijver
Jesse Weltevreden
Jaap Wilting
Rene van Gijlswijk

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Beweegrichtlijn
fietsen
gezondheid
overgewicht