Visie & Beleidsplein

U zoekt op "gezondheid" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

2264 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Effecten van bewegen voor senioren
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2024 Infographic: Sporten en bewegen tijdens de zwangerschap: tips en adviezen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2024 Handboek arbeid & gezondheid
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Lochum
2024 Mentale gezondheid en sport- en beweegdeelname
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Advisering rondom het thema bewegen op consultatiebureaus
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Sport en bewegen voor de mentale gezondheid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024

Regioperspectief per regio in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Bouwstenen voor een gezonde leefomgeving voor iedereen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, AM Gebiedsontwikkeling, Nederlandse Hartstichting
2023 Urban environments, physical activity, and mental well-being
Uitgever(s): Erasmus Universiteit
2023 Step Up! Tackling the burden of insufficient physical activity in Europe
Uitgever(s): OECD Publishing
2023 Physical activity and mental health in middle-aged and older adults
Uitgever(s): Erasmus Universiteit
2023 Samen evalueren met de doelgroep: lessen uit de ontwikkeling van een participatief evaluatie-instrument
Uitgever(s): Springer
2023 Health promoting sports clubs: from theoretical model to logic model
Uitgever(s): Oxford University Press
2023 Aandacht voor mentale gezondheid binnen sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Sport en bewegen wordt te weinig ingezet in de gezondheidszorg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Sport en bewegen wordt te weinig ingezet in de gezondheidszorg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Mentale gezondheid in gemeentelijk beleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 De preventiepeiling in het hoger onderwijs
Uitgever(s): Vlaams Instituut Gezond Leven
2023 Building Momentum
Uitgever(s): World Cancer Research Fund
2023 Fysieke activiteit tijdens ziekenhuisopname
Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
2023 Loopt u even mee?
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2023 Zitgedrag in Nederland. Ontwikkelingen tussen 2015 en 2021
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2023 Analyse Bewegen tijdens de levensloop
Uitgever(s): NLsportraad
2023 Digitaal Handboek Sport en Zorg
Uitgever(s): NOC*NSF
2023 Inclusive, sustainable, welcoming national sports federations
Uitgever(s): World Health Organization Regional Office for Europe
2023 Roadmap Gezond Leven
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2023 Oxford textbook of children’s sport and exercise medicine
Uitgever(s): Oxford University Press
2023 Leefstijl en oversterfte tijdens de COVID-19-pandemie
Uitgever(s): SEO Economisch Onderzoek
2023 JOGG-monitor 2023 (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Relatie tussen gezonde leefomgeving en kanker, overgewicht en dementie
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2023 Als die kan sporten, kan ik het ook
Uitgever(s): Universiteit Gent
2023 De Pas Erin
Uitgever(s): GGD Noord- en Oost Gelderland
2023 The integration of health promotion in primary school settings
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2023 De waarde van het sociaal domein
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Divosa
2023 Sport in het systeem 2024
Uitgever(s): NLsportraad
2023 Beat the heat
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2023 Health promoting sports federations: theoretical foundations and guidelines
Uitgever(s): Frontiers
2023 Mechanisms and contextual factors related to key elements of a successful integrated community-based approach aimed at reducing socioeconomic health inequalities in the Netherlands: a realist evaluation perspective
Uitgever(s): Bettye A. Apenteng
2022 Deelname sport en bewegen door mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De gevolgen van de coronapandemie voor de gezondheid en het welzijn van de jeugd
Uitgever(s): NIVEL, RIVM
2022 Sport as a medicine for health and health inequalities
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2022
Beweegadvies voor kinderen tot en met vier jaar
Uitgever(s): Gezondheidsraad
2022 Impact van scenario’s voor sport en bewegen op gezondheid en zorgkosten
Uitgever(s): RIVM
2022 Tipkaart samenwerken met de sport- en beweegsector
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Tipkaart samenwerken op het gebied van sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Wereldmeiden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Position paper samenwerken aan de gezonde leefomgeving
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2022
Succesvol lokaal samenwerken tussen zorg en sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Evaluation proposal of a national community-based obesity prevention programme: a novel approach considering the complexity perspective
Uitgever(s): BMC
2022 Evaluatie van een integrale aanpak: omgaan met complexiteit
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Effectieve interventies en beleid mentale gezondheid en preventie
Uitgever(s): RIVM
2022 Kennisbundeling Groen en Gezondheid
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2022 Invloed van de fysieke leefomgeving op gezond gedrag
Uitgever(s): RIVM
2022 Jongeren en het zorgen voor hun morgen
Uitgever(s):
2022 Sport als preventief medicijn tegen sociaal- economische ongelijkheid in de gezondheid
Uitgever(s): KVLO
2022 Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van deelnemers aan X-Fittt 2.0
Uitgever(s):
2022 Representing the healthy lifestyle
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2022 Improving physical activity during hospital stay
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2022 Kamerbrief Sportbeleid 2022 en verder
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2022 Lichamelijke opvoeding (1)
Uitgever(s): KVLO
2022 Iedereen kan meedoen!
Uitgever(s): Hogeschool InHolland
2022 Assessing the health benefits and burdens of urban greenspace
Uitgever(s):
2022 Care to move!
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2022 Is working from home during COVID-19 associated with increased sports participation?
Uitgever(s): MDPI
2022 Physical activity and risk of infection, severity and mortality of COVID-19
Uitgever(s): BMJ
2022 Dit is de waarde van fietsen in Nederland
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Kernwaarden gezonde leefomgeving
Uitgever(s): GGD GHOR Nederland
2022 Urban design for health
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2022 De inzet van buurtsportcoaches voor mentale gezondheid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Wegwijzer ‘Leefstijlinterventies
Uitgever(s): Zorginstituut Nederland
2022 Lekker in je lijf, lekker bewegen gezond leven
Uitgever(s): KVLO
2022 Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2022 Factsheet zitten tijdens werk 2022
Uitgever(s): TNO
2022 Gezonde stad
Uitgever(s): Uitgeverij de Graaff
2022 Beweegambities halen? Richt je op de samenwerking tussen de zorg- en beweegsector
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Public health spatial planning in practice
Uitgever(s): Policy Press
2022 Aandacht voor gezonde leefstijl
Uitgever(s): KVLO
2022 Van vitaminepil tot doping.
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Het perfecte lichaam: met of zonder doping?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 The cost of inaction on physical inactivity to public health-care systems
Uitgever(s):
2022 Preventiewijzer sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Bereik
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Whitepaper Naar een gezonde samenleving voor iedereen
Uitgever(s):
2022 Zitgedrag. Van vragenlijst tot cijfer
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2022 Leefstijl, gezondheid en kwaliteit van leven van ouderen tijdens de corona-epidemie
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2022 A theoretical perspective on why socioeconomic health inequalities are persistent: building the case for an effective approach
Uitgever(s): MDPI
2021 Amsterdamse gezondheidslogica
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Programma Gezonde stad
2021 Meetinstrumenten voor motorische vaardigheden bij 0- tot 4-jarigen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Physical activity in type 2 diabetes care
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2021 Die 10.000 stappen per dag... Klopt dat getal nou echt?
Uitgever(s): DPG Media Magazines
2021 Het belang van sporten in groepsverband
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2021 Het effect van beweegmomenten op school: wat weten we vanuit onderzoek?
Uitgever(s): KVLO
2021 Understanding vocational students’ motivation for dietary and physical activity behaviors
Uitgever(s):
2021 Rookvrije onderwijsterreinen in 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Het verband tussen gezondheid en actief reizen
Uitgever(s): Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
2021 Handboek De Ronde van …
Uitgever(s): GGD Gelderland-Zuid
2021 Negen kernelementen die volgens betrokken professionals bijdragen aan het succes van Zwolle Gezonde Stad
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2021 Effecten en onderbouwing van energizers in het primair onderwijs
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Beweging in de type 2-diabeteszorg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Gezondheid in de Omgevingsvisie
Uitgever(s): Pharos, Platform 31
2021
Een eerlijke kans op gezond leven
Uitgever(s): Raad Volksgezondheid & Samenleving
2021 Afhankelijkheid sportverenigingen en -evenementen van inkomsten uit alcohol en ongezonde voeding
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Inspiratiegids beweegstimulerende inrichting bij de JGZ
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Kinderrechten in Nederland 2015-2020
Uitgever(s): Kinderrechten Collectief
2021 Wat kost overgewicht?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Doortrappen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021
HandbikeBattle
Uitgever(s): Universiteit Groningen
2021 Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2021 Steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl in het mbo
Uitgever(s): KVLO
2021 How do we harness adolescent values in designing health behaviour change interventions?
Uitgever(s): Wiley
2021 How is sport participation related to mortality, diabetes and prediabetes for different body mass index levels?
Uitgever(s): Wiley
2021 An ecosystem service perspective on urban nature, physical activity, and health
Uitgever(s):
2021 Association between urban greenspace and health
Uitgever(s):
2021 Can health-enhancing sporting programs in sports clubs lead to a settings-based approach? An exploratory qualitative study
Uitgever(s): MDPI
2021 Handboek positieve gezondheid in de huisartspraktijk
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2021 Effecten van niet sporten en bewegen in tijden van de COVID-19 pandemie
Uitgever(s): RIVM Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg
2021 Deelname en gezondheid, hoofdstuk 2
Uitgever(s):
2021 "Deze woorden over mijn gewicht vind ik goed..."
Uitgever(s): Care for Obesity VU, Mulier Instituut
2021 Landelijke en lokale uitgaven aan gezondheidsbevordering
Uitgever(s): RIVM
2021 De maatschappelijke waarde van sport en bewegen
Uitgever(s): Boom uitgevers Amsterdam
2021 Sportprogramma's voor kwetsbare volwassenen
Uitgever(s): Wageningen University and Research, Gezondheid en Maatschappij
2021 Eindrapportage evaluatie JILIB- en KSG-Sportimpulsprojecten ronde 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Physical activity promotion and the United Nations Sustainable Development Goals
Uitgever(s):
2021 Monitoren en evalueren van een complex sportbeleidsinstrument: de buurtsportcoach
Uitgever(s): Springer
2021 Hoe financieren we preventie met het oog op gezondheidsbevordering?
Uitgever(s): Andersson Elffers Felix
2021 “My patient is looking for some guidance, can I send her to you?”
Uitgever(s): Vrije Universiteit (VU)
2021 Advancing the global physical activity agenda
Uitgever(s):
2021 International exercise recommendations in older adults (ICFSR)
Uitgever(s): Springer
2021 Association between 24-hour movement behaviors and health-related quality of life in children
Uitgever(s): Springer
2021 Stress bij kinderen: zo houden we het gezond
Uitgever(s):
2021 Understanding and addressing inequalities in physical activity
Uitgever(s): Public Health England
2021 Coronacrisis vergroot verschillen in sportdeelname
Uitgever(s): Breda University of Applied Sciences
2021 The social value of movement and dance to the UK
Uitgever(s): Sport and Recreation Alliance
2021 Through the looking glass
Uitgever(s): Springer Link
2021 Prolonged static sitting at work
Uitgever(s): European Agency for Safety and Health at Work
2021 Investeren in aanpak overgewicht bij kinderen loont
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Praktijkhandreiking werken met positieve gezondheid
Uitgever(s): Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg
2021 Samenwerken vanuit de jeugdgezondheidszorg om bewegen te stimuleren bij kinderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid
Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam, Hanzehogeschool Groningen, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2021 Kiezen voor houdbare zorg
Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
2021 Exercised
Uitgever(s): Penguin Books
2021 De kracht van de lokale aanpak
Uitgever(s): Pharos, GezondIn, Platform 31
2021 Embedding health promotion in support settings for people with intellectual disabilities
Uitgever(s): Radboud University
2021 De impact van de avondlockdown op de mentale en fysieke gezondheid van studenten
Uitgever(s): Erasmus Sync-Lab
2021 Invloed van leefstijlfactoren op de vatbaarheid, ziektebeloop en herstel van COVID-19
Uitgever(s): TNO
2021 Deelname en gezondheid, hoofdstuk 2
Uitgever(s):
2021 Physical activity and the health of wheelchair users
Uitgever(s): Agency for Healthcare Research and Quality
2021 Rookvrije onderwijsterreinen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Rookvrije onderwijsterreinen
Uitgever(s): Mulier Instituut, Trimbos-instituut
2021 Positieve gezondheid in het mbo
Uitgever(s): KVLO
2021 LO-docenten werken samen (3)
Uitgever(s): KVLO
2021 Handboek posttraumatische stresstoornissen.
Uitgever(s): Boom uitgevers Amsterdam, De Tijdstroom
2021 Handboek beweegmakelaar in beweging
Uitgever(s): Sportbedrijf Deventer, Movido
2021 Kinderen in buitenspeelnood (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Atlas van afgehaakt Nederland
Uitgever(s):
2021 Zelf-coaching van gezond gedrag
Uitgever(s): BlackBoxPublishers
2021 Restorative cities
Uitgever(s): Bloomsbury
2021 Het zorgstelsel ontrafeld
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2021 Natural experiments to evaluate local public health interventions
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdm
2021 Het gebruik van workout-supplementen door sporters in Nederland
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2021 Involving children in creating a healthy environment in low socioeconomic position (SEP) neighborhoods in the Netherlands: a participatory action research (PAR) project
Uitgever(s): MDPI
2020 Effectonderzoek bij 30 vrijwilligers GoldenSports (20 respondenten)
Uitgever(s): GoldenSports, Mulier Instituut
2020 Opgroeien en opvoeden in armoede
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut
2020 Fiscale vragen en antwoorden Regeling specifieke uitkering sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2020 Increased physical activity in preparation for a women-only mass participation sport event
Uitgever(s):
2020 Beweging in de type 2-diabeteszorg
Uitgever(s): Mulier Instituut, Amsterdam UMC
2020 Effectonderzoek bij GoldenSports deelnemers
Uitgever(s): GoldenSports, Mulier Instituut
2020 De gezondere sportkantine in 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 ‘McDonald’s is good for my social life’
Uitgever(s): Wiley
2020 Physical activity and cardiometabolic health
Uitgever(s): Oyuntugs Byambasukh
2020 Bieden sportverenigingen een gezondere sportomgeving?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Whitepaper samenwerken met de mensen om wie het gaat
Uitgever(s): Pharos
2020 Consequences of physical inactivity in older adults
Uitgever(s): John Wiley & Sons
2020 Gezond leven in een digitale wereld
Uitgever(s): Trimbos-Instituut, Netwerk Mediawijsheid
2020 Meer bewegen
Uitgever(s): Springer
2020 Youth perspectives onweight-related words used by healthcare professionals
Uitgever(s): John Wiley & Sons, Ltd
2020 Tussenstand lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Is walking a miracle cure?
Uitgever(s): Living streets
2020 Small steps in fitness, major leaps in health for adults with intellectual disabilities
Uitgever(s): American College of Sports Medicine
2020 The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Does active travel make people healthier, or are healthy people more inclined to travel actively?
Uitgever(s):
2020 Stappenplan werken aan Gezonde Kinderopvang
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Voedingscentrum
2020 Gezondheidseffecten en maatschappelijke baten van de gezondheidszorg
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2020 Naar een toekomstbestendig zorgstelsel
Uitgever(s): Inspectie der Rijksfinanciën
2020 Psychische gezondheid, bewegen en sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020
Spotlight on adolescent health and well-being
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2020 Gezondheid en vitaliteit tijdens de coronacrisis
Uitgever(s): Motivaction
2020 Can consumer wearable activity tracker-based interventions improve physical activity and cardiometabolic health in patients with chronic diseases?
Uitgever(s): BMC
2020 Gezondheid breed op de agenda
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2020 De inzet van de buurtsportcoach voor het Nationaal Sportakkoord
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Handboek leefstijlgeneeskunde
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2020 Exercise: the ultimate treatment to all ailments?
Uitgever(s): Wiley
2020 Zorg voor de toekomst
Uitgever(s): Sociaal-Economische Raad
2020 Sportdeelname, alcoholconsumptie & gezondheid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Post viraal naar een nieuw normaal
Uitgever(s): VUBPress
2020 Antidopingbeleid in de Nederlandse topsport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Secundaire intersectionele analyse in kwalitatief gezondheidszorgonderzoek
Uitgever(s): Amsterdam UMC
2020 Sedentary behavior and public health
Uitgever(s):
2020 Veranderingen in sport- en beweeggedrag, hoofdstuk 2
Uitgever(s):
2020 Advances in transportation and health
Uitgever(s): Elsevier
2020 Evaluation of a stepwise prevention program for cardiometabolic diseases in primary care
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Cost-effectiveness of selective cardiometabolic disease prevention in primary care
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 De sociale staat van Nederland 2020
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2020 "My child is already active by nature"
Uitgever(s):
2020 Richtlijn: houding en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2020 Trends in neuromotor fitness in 10-to-12-year-old Dutch children: a comparison between 2006 and 2015/2017
Uitgever(s): Frontiers
2020 Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Gezondheidsverschillen voorbij
Uitgever(s): Raad Volksgezondheid & Samenleving
2020 De waarde van een systeembenadering voor sport- en beweegbeleid
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Implementing individually tailored prescription of physical activity in routine clinical care
Uitgever(s):
2020 Wandelgedrag van 55-plussers
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Aanbevelingen voor intersectorale samenwerking ter versterking van gezondheidsbevordering en ziektepreventie
Uitgever(s): Chrodis+
2020 Effect van bewegen op psychiatrische symptomen en lichamelijke gezondheid bij mensen met psychiatrische aandoeningen
Uitgever(s):
2020 Managementplan voor impact van hardloopevenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut, KU Leuven, Aristotle University of Thessaloniki
2020 Event impact managementplan
Uitgever(s): Mulier Instituut, KU Leuven, Aristotle University of Thessaloniki
2020 Gezond bewegen
Uitgever(s): Staat van Utrecht
2020 Verder kijken dan corona, over de toekomst van onze gezondheid
Uitgever(s): RIVM
2020 Gezonde stad index 2020
Uitgever(s): Arcadis
2020 Voor een gezonde toekomst
Uitgever(s):
2020 How does occupational physical activity influence health
Uitgever(s):
2020
Discussienota Zorg voor de Toekomst
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2020 Engaging adolescents from disadvantaged neighbourhoods as knowledgeable social actors in health promotion
Uitgever(s): VU Amsterdam
2020 Gezond en fit
Uitgever(s): Gemeente Arnhem
2020 Mist de sportsector de aansluiting bij de Omgevingswet?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Beleidsnota Samen voor een gezonder Coevorden
Uitgever(s): Gemeente Coevorden
2020 Drenthe samen gezond in beweging
Uitgever(s): Vereniging van Drentse Gemeenten
2020 Te voet
Uitgever(s): De Bezige Bij
2020 Beweegroutes
Uitgever(s): Howest Hogeschool, Vital Cities
2020 Acht investeringen voor het verhogen van fysieke activiteit
Uitgever(s): ISPAH
2020 Physiology of sport and exercise
Uitgever(s): Human Kinetics
2020 Handleiding poster Best lastig?
Uitgever(s): GGD Kennemerland, Amsterdam UMC, Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid
2020 Beleidsaanbevelingen voor het stimuleren van gezondheidsbevorderende fysieke activiteit en sociaal welzijn in de EU
Uitgever(s): KU Leuven
2020 Motiveren en coachen van gezond gedrag
Uitgever(s): BlackBoxPublishers, EuropeActive
2020 Technology in physical activity and health promotion
Uitgever(s): Routledge
2020 Lichamelijke activiteit en zorgkosten
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2020 Hart voor je brein
Uitgever(s): Athenaeum - Polak & Van Gennep
2019 Motivatie volwassenen om te sporten en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Gecombineerde leefstijl interventie voor iedereen
Uitgever(s): Pharos
2019 Physical literacy, physical activity and health
Uitgever(s): Springer International Publishing
2019 Copenhagen Consensus statement 2019
Uitgever(s):
2019 A location based communication intervention
Uitgever(s): Claire Grootveld, Wageningen University – Social Sciences
2019 Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018: samenvatting en beschouwing
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Effectiveness of healthcare interventions using objective feedback on physical activity
Uitgever(s): Foundation for Rehabilitation Information
2019 Op naar een gezonde leefomgeving
Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam Uitgeverij
2019 Physical activity communication
Uitgever(s): Society for public health education
2019 Cue-reminders to prevent health-risk behaviors
Uitgever(s): Frontiers
2019 Sitting time, physical activity, and risk of mortality in adults
Uitgever(s): Elsevier
2019 Gezonde basisschool van de toekomst
Uitgever(s): Provincie Limburg, GGD Zuid Limburg
2019 Meer bewegen
Uitgever(s): RIVM
2019 Is sportdeelname genoeg?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Kinderbewegingscentrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC, Kenniscentrum Sport, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2019 Sport en gezondheid
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Gezond Leven
2019 Thinking inside the box
Uitgever(s):
2019 Sports participation and health-related quality of life in children
Uitgever(s):
2019 Negotiating exercise as medicine: narratives from people with type 2 diabetes
Uitgever(s): Sage publications
2019 Dog ownership, the natural outdoor environment and health
Uitgever(s):
2019 Altijd in beweging
Uitgever(s): Mulier Instituut, Wageningen Universiteit
2019 Sports participation, psychosocial health and health-related quality of life
Uitgever(s): J. Moeijes
2019 De veelsporter: kenmerken en motivatie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Gezond leven. Wil ik dat?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 De SROI van sport en bewegen in Lelystad
Uitgever(s):
2019 Motion for your mind
Uitgever(s): WHO/Europe
2019 Gewonnen jaren
Uitgever(s): Ambo/Anthos
2019 Associations of vigorous physical activity with all-cause, cardiovascular and cancer mortality among 64 913 adults
Uitgever(s):
2019 Team sport athletes may be less likely to suffer anxiety or depression than individual sport athletes
Uitgever(s):
2019 Ambitie van sportverenigingen om te werken aan thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Exercise as a prescription for patients with various diseases
Uitgever(s):
2019 Physical activity of electric bicycle users compared to conventional bicycle users and non-cyclists
Uitgever(s): Elsevier
2019 De gecombineerde leefstijlinterventie in het basispakket
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Physically active lessons in schools
Uitgever(s):
2019 Gedragsdeterminanten
Uitgever(s): Vlaams Instituut Gezond Leven vzw
2019 Kennis- en innovatieagenda 2020-2023
Uitgever(s): Health-Holland
2019 Gezondheidsbeleid bij bedrijven
Uitgever(s): Erasmus MC
2019 Hoe denken de sportbestuurders over gezondheidsbevordering?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Samen maken we de stad gezond en actief
Uitgever(s): Gemeente Leiden
2019 Effects of physical activity on the physical and psychosocial health of youth with intellectual disabilities
Uitgever(s):
2019 Evaluating health promotion in complex adaptive school systems
Uitgever(s):
2019 Is running associated with a lower risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality, and is the more the better?
Uitgever(s):
2019 The economic benefits of a more physically active population
Uitgever(s): RAND Europe, Vitality
2019 Een dik compliment voor Nederland
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Associations between accelerometry measured physical activity and sedentary time and the metabolic syndrome
Uitgever(s): Wiley
2019 Sporting programs aimed at inactive population groups in the Netherlands: factors influencing their long-term sustainability in the organized sports setting
Uitgever(s): Springer Nature
2019 Marathon Amersfoort 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Implementing exercise in healthcare settings
Uitgever(s):
2019 JGZ richtlijn motorische ontwikkeling
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg NCJ
2019 Reasons why older adults play sport
Uitgever(s): Elsevier
2019 Resultaten JOGG-barometer (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 JOGG-inventarisatie (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Brandloyalty Vestingloop ‘s-Hertogenbosch 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Advies gezondheidsbevordering ouderen
Uitgever(s): Raad van Ouderen
2019 Het gebruik van brede gezondheidsconcepten
Uitgever(s): RIVM
2019 Gezond opgroeien
Uitgever(s): Erasmus MC
2019 Space to thrive
Uitgever(s): Heritage Fund
2019 Samen meedoen gemeente Katwijk
Uitgever(s): Gemeente Katwijk
2019 Towards better evidence-informed global action: lessons learnt from the Lancet series and recent developments in physical activity and public health
Uitgever(s):
2019 Zo werkt de zorg in Nederland
Uitgever(s):
2018 Citius, altius, fortius
Uitgever(s): Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUMC)
2018 Beleidswijzer sport & bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Buitentijd = leertijd
Uitgever(s):
2018 Kamerbrief Beleidsdoorlichting Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2018 Gids gezonde leefomgeving
Uitgever(s): RIVM
2018 Sources of resilience and their moderating relationships with harms from adverse childhood experiences
Uitgever(s): Public Health Wales NHS Trust, Bangor Institute of Health and Medical Research
2018 2018 Physical activity guidelines advisory committee scientific report
Uitgever(s): U.S. Department of Health and Human Services
2018 Samenwerken aan gezondheid in de wijk
Uitgever(s): Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2018 From exercise training to school-based sports
Uitgever(s): Maremka Zwinkels
2018 Kamerbrief Rapporten NL Zwemveilig
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2018 Toolkit preventie in de wijk
Uitgever(s): RIVM
2018 Academische werkplaats 'Sterker op eigen benen'
Uitgever(s): Sterker op eigen benen
2018 Nota gezondheid en bewegen
Uitgever(s): Gemeente Putten
2018 Sportdeelname & leefstijl
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De stad als gezonde habitat
Uitgever(s): Rli Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur
2018 Handreiking sport, bewegen en de omgevingswet
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 ‘Physical activity, that’s a tricky subject.’
Uitgever(s): VU Medisch Centrum
2018 Sport en bewegen
Uitgever(s): V&VN Diabeteszorg
2018 Team:Fit beleidsmonitor 2017 (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Bewegen
Uitgever(s): Springer
2018 Inspiratie- en werkboek gezondheid en ruimte
Uitgever(s): Platform 31, Pharos
2018 Sport doorstaat recessie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Revaluing parks and green spaces
Uitgever(s): Fields in trust
2018 Global action plan on physical activity 2018-2030
Uitgever(s): World Health Organization
2018 Is the time right for quantitative public health guidelines on sitting?
Uitgever(s):
2018 Volksgezondheid toekomst verkenning 2018
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2018 The 2017 Dutch physical activity guidelines
Uitgever(s):
2018 Een (on)gezonde leefstijl
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau
2018 Het preventie-ultimatum
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2018 Gezondheidseffecten van het reizen met auto of trein in het woon-werkverkeer
Uitgever(s): RIVM
2018 Gezond Zuid-Holland 2040
Uitgever(s): Posad Spatial Strategies, TNO, Provincie Zuid-Holland
2018 Examining the relationship between sports participation and youth developmental outcomes for socially vulnerable youth
Uitgever(s): Springer Nature
2018 Van verschil naar potentieel
Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
2018 Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Trimbos-Instituut, Sociaal Cultureel Planbureau
2018 Which is more important for cardiometabolic health: sedentary time, higher intensity physical activity or cardiorespiratory fitness? The Maastricht Study
Uitgever(s): SpringerLink
2018 Promoting physical activity in the health sector
Uitgever(s): World Health Organization
2018 Evaluatie beleidskader sportevenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Welzijn op recept
Uitgever(s): Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op recept
2018 Prevention and treatment of obesity: the role of lifestyle coaches and health brokers
Uitgever(s): C.E. van Rinsum
2018 Weight bias internalization
Uitgever(s):
2018 The barrier-belief approach
Uitgever(s):
2018 Kindmonitor 2018
Uitgever(s): GGD Fryslân
2018 A global systematic scoping review of studies analysing indicators, development, and content of national-level physical activity and sedentary behaviour policies
Uitgever(s):
2018 Jaarrapport landelijke jeugdmonitor 2018
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2018 De inzet van buurtsportcoaches door gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Niemand gekke Henkie
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 Cycling and walking for individual and population health benefits
Uitgever(s): Public Health England
2018 Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen
Uitgever(s): Pharos
2018 Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen
Uitgever(s): Pharos
2018 The health benefits of the great outdoors
Uitgever(s): ScienceDirect
2018 Ondersteunen van een gezonde leefstijl van jonge kinderen in de kinderopvang
Uitgever(s): Lectoraat Gewichtsmanagement Hogeschool van Amsterdam
2018 Evaluatie lokale uitvoering aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht 2018 (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Samen bewegen naar een gezonde gemeente Leeuwarden
Uitgever(s): Gemeente Leeuwarden
2018 Als je maar gezond bent ...
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2018 Association between physical exercise and mental health in 1.2 million individuals in the USA between 2011 and 2015
Uitgever(s): Elsevier
2017 Gezonde sportkantines, assortiment, roken en alcohol
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 The smart guide to synthetic sports fields rubber infill
Uitgever(s): Smart Connection Consultancy
2017 Physically active learning
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2017 Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering
Uitgever(s): Koninklijke van Gorcum
2017 Gezondheid!
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Integrated community-based approaches to prevent childhood overweight and obesity
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2017 Annex XV report
Uitgever(s): European Chemicals Agency (ECHA)
2017 Leren van verschillen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Determinants of change in physical activity in children 0-6 years of age
Uitgever(s): Springer
2017 European health & fitness market
Uitgever(s): EuropeActive
2017 Eetstoornissen in de sport
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2017 The psychological and emotional benefits of playing football on girls and women in Europe
Uitgever(s): University of Birmingham
2017 Modeling the economic and health impact of increasing children’s physical activity In the United States
Uitgever(s):
2017 Urban green space interventions and health
Uitgever(s): World Health Organization
2017 Handreiking gezonde gemeente
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), RIVM Centrum Gezond Leven
2017 De buurtsportcoach en de verbinding tussen zorg, sport en bewegen
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Academische werkplaats AMPHI, Radboud Universiteit
2017 Het sneeuwbaleffect van healthy offices
Uitgever(s): CBRE Research
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Health effects of overweight and obesity in 195 countries over 25 years
Uitgever(s): Massachusetts Medical Society
2017 Fietsen leidt tot langer en gezond leven
Uitgever(s): Planbureau voor de Leefomgeving
2017 The health & wellbeing benefits of swimming
Uitgever(s): Swim England Swimming and Health Commission
2017 Spatial planning for health
Uitgever(s): Public Health England
2017 Healthy lives for people in the UK
Uitgever(s): The Health Foundation
2017 Physical and meditative activities at work
Uitgever(s): NHTV University of Applied Sciences
2017 Gezond verstand
Uitgever(s): Rathenau Instituut
2017 Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau
2017 Exercise as intervention to reduce burnout
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2017 The care sport connector in the Netherlands
Uitgever(s): Wageningen University
2017 The broker role in de connection between the primary care sector and the sport sector
Uitgever(s):
2017 Griepprik actie 's-Hertogenbosch
Uitgever(s): Gemeente 's-Hertogenbosch
2017 De sportfunctionaris als Gezonde Schoolondersteuner
Uitgever(s): Gemeente Hoogeveen
2017
ReSpAct: Revalidatie, Sport en Actieve Leefstijl
Uitgever(s): Onderzoeksgroep ReSpAct
2017 Mensen met een chronische aandoening in beweging door goede samenwerking met de gezondheidszorg
Uitgever(s): Projectgroep Sport & Bewegen in de Buurt
2017 Handreiking activering, participatie en gezondheid van statushouders
Uitgever(s): Pharos
2017 The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Kamerbrief Resultaten sportbeleid 2011-2016
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Kamerbrief Diverse sportgerelateerde rapporten en adviezen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Does sport-participation improve health?
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2017 Kamerbrief Aanbieding werkplan Nederlandse Sportraad
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Kamerbrief Voortgangsbrief wetgevingsoverleg sport november 2017
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Nederland: landenprofiel gezondheid 2017
Uitgever(s): OECD publishing, European Observatory on Health Systems and Policies
2017 Literatuuronderzoek bewegen door kinderen met overgewicht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Jaarrapport 2017
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2017 Coaching van trainingsgedrag in fitness en sport
Uitgever(s): BlackBoxPublishers
2017 The influence of a healthy welcoming environment on participation in club sport by adolescent girls
Uitgever(s): Casey et al.
2017 Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgang te vergroten
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 Motieven en belemmeringen om te sporten en te bewegen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Gezond bewegen
Uitgever(s): KVLO
2017 Wie (veel) beweegt, moet (gezond) eten
Uitgever(s): KVLO
2017 KLIK krant
Uitgever(s): Klikrotterdam
2017 Systematic review of the relationships between physical activity and health indicators in the early years (0-4 years)
Uitgever(s):
2017 Systematic review of the relationships between sedentary behaviour and health indicators in the early years
Uitgever(s):
2017 Systematic review of the relationships between combinations of movement behaviours and health indicators in the early years (0-4 years)
Uitgever(s):
2017 Vitaal Voorst
Uitgever(s): Gemeente Voorst
2017 De plus van bewegen voor ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Als je wilt dat een boom recht groeit , moet je de wortels goed planten
Uitgever(s): JOGG Zaanstad
2017 Implementatie
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2016 Procesevaluatie Bewegen op recept
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 10 (gedrags)tips om dynamisch werken te implementeren
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Investeren in actief transport leidt tot betere volksgezondheid
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 7 tips om je goede voornemen dit keer wél vol te houden en actiever te worden
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Gedragsdeskundige met een missie verandert 'willen en moeten' in 'kunnen'
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Over goede voornemens en een andere kijk op gedragsverandering in de zorg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 De tussenbalans na twee jaar onderzoek naar het effect van sporten op de ontwikkeling van kwetsbare jongeren
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Kennissynthese sport en bewegen voor mensen met een lichamelijk handicap : zinvol en effectief?
Uitgever(s): NIVEL
2016 Opzetten van een lokale samenwerking tussen zorg, sport en bewegen: inzet van buurtsportcoach als schakel en makelaar
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Opzetten van een lokale samenwerking tussen zorg, sport en bewegen: doorverwijzing vanuit de zorg
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Euro health consumer index 2015
Uitgever(s): Health Consumer Powerhouse Ltd
2016 SLIMMER-programma effectief bij voorkómen diabetes
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 The associations of youth physical activity and screen time with fatness and fitness
Uitgever(s): Bai et al.
2016 Een kei in evalueren
Uitgever(s): Vigez
2016 Wicked problems and challenging opportunities
Uitgever(s): Maastricht University
2016 Energiek gezondheidsbeleid bij Koninklijke Gazelle
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Mulier onderzoekt actieplan Veiliger Sportklimaat (VSK)
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 BRAVO@Work
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Groene woonomgeving help beter beweeggedrag langer vol te houden
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Aan de slag met Positieve gezondheid in de sport- en beweegpraktijk
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Are brief interventions to increase physical activity cost-effective?
Uitgever(s):
2016 iSpace Sports: Gymzaal 2.0 met LED-lijnen en beamers
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Growing up unequal
Uitgever(s): World Health Organization Europe
2016 Operationele context buurtsportcoach
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 Kracht van sport
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland
2016 Social return on investment in sport
Uitgever(s): Sport Industry Research Centre (SIRC) at Sheffield Hallam University (SHU)
2016 Sport helpt kwetsbare jongeren. Klopt die aanname?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Wageningen University
2016 The QLIM study
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Measurement and promotion of physical activity
Uitgever(s): Maastricht University
2016 Type 2 diabetes prevention from research to practice
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 Sarcopenia: a rising geriatric giant
Uitgever(s): Maastricht University
2016 Wil je iets beter onthouden? Spring dan vier uur later op de fiets
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 KLIK
Uitgever(s):
2016 Fietsen en de gezonde stad
Uitgever(s): Technische Universiteit Eindhoven
2016 Beweegrede
Uitgever(s): Avans Hogeschool, Lectoraat Leven Lang in Beweging
2016 Rotterdam vitale stad, nota publieke gezondheid 2016 - 2020
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2016 Exercise and training in NAFLD and insulin resistance
Uitgever(s): Maastricht University
2016 Het échte verhaal achter fitgirls
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Sport, een ondergeschoven kindje?
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 Physical activity for cognitive and mental health in youth
Uitgever(s):
2016 The Copenhagen Consensus Conference 2016
Uitgever(s):
2016 Is our youth cycling to health?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Sport & Society, Wilhelmina Kinderziekenhuis
2016 Fietsen onze kinderen naar een goede gezondheid?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Sport & Society, Wilhelmina Kinderziekenhuis
2016 Jaarboek Sport & Strategie 2015/2016
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2016 'Omdat jongens jongens zijn en meisjes meisjes'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Eén jaar gezonde sportkantine
Uitgever(s): Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
2016 Workplace interventions for reducing sitting at work
Uitgever(s): The Cochrane Collaboration
2016 Striking the right balance
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Persoonlijke depressie netwerken
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Werkt het vormen van implementatie intenties op het verkrijgen van een gezondere leefstijl?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Mind over muscle: verbeteren van sportprestaties door een korte mentale training
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Mind over muscle
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Perfectionisme en eetstoornis-symptomen bij turnsters
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Rookvrije schoolterreinen - 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Het effect van implementatie intenties en doelintenties op het veranderen van snack- en sportgewoontes en de rol van impulsiviteit
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Is our youth cycling to health?
Uitgever(s): Human Kinetics, Inc.
2016 Evaluation of integrated community-wide intervention approaches to prevent overweight in children
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Jaarrapport 2016
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statitstiek (CBS)
2016 Handboek voor gezond ouder worden
Uitgever(s): Healthy Aeging Supported bij Internet and Community (HASIC)
2016 Anders kijken, anders leren, anders doen
Uitgever(s): Zorginstituut Nederland
2016 Self-reported use and reasons among the general population for using sports nutrition products and dietary supplements
Uitgever(s): MDPI
2016 Evaluatie ‘Fresh in de les’ gemeente Amsterdam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Beoordeling gezondheidsrisico's door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2016 Physically active academic lessons
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2016 The epidemiology of running for health on health benefits, burden and costs of injuries, and injury prevention in running
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Gewoontegedrag (blijvend) veranderen; van lift naar trap
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2016 Unhealthy eating
Uitgever(s): Universiteit Twente
2016 The connection between the primary care and the physical activity sector: professionals’ perceptions
Uitgever(s):
2016 The role of the care sport connector in the Netherlands
Uitgever(s):
2016 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2012-2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Welk aanbod sluit aan bij de behoefte om vitaal te zijn?
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Institute
2016 Gezonde leefomgeving, gezonde mensen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2016 Patellofemoral pain
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2016 Aan de slag met de omgevingswet
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten
2016 Beweeglogica in gebouwen
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2016 Langdurig zitten op het werk
Uitgever(s): TNO
2016 Active ageing and quality of life
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2016 Vallen is ook een sport
Uitgever(s): KVLO
2016 Natuurlijk bewegen op het plein
Uitgever(s): KVLO
2016 Jeugdmonitor Utrecht
Uitgever(s): Gemeente Utrecht, Volksgezondheid
2016 Kamerbrief Verzoek om aandacht voor mensenrechtencriteria bij goed bestuur sportorganisaties en grote sportevenementen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Voortgangsbrief sport juni 2016
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Terugkoppeling EU-voorzitterschap VWS
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Rubbergranulaat in kunstgrasvelden
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Voortgangsbrief sport november 2016
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Zonderzoek
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2016 Kunnen we ook te veel bewegen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Causal pathways linking environmental change with health behaviour change
Uitgever(s):
2016 Jongeren Op Gezond Gewicht
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Natuursprong
Uitgever(s): KVLO
2016 Gezonde school
Uitgever(s): KVLO
2016 Folkore en internationalisering
Uitgever(s): KVLO
2016 Gezond op het plein
Uitgever(s): KVLO
2016 Dossier wat werkt bij sociaal en gezond
Uitgever(s): Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken
2016 Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality?
Uitgever(s): Elsevier
2016 Physical activity prescription: a critical opportunity to address a modifiable risk factor for the prevention and management of chronic disease
Uitgever(s):
2016 Health impact bond
Uitgever(s): Society Impact
2015 Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk
Uitgever(s): Zorginstituut Nederland
2015 Wirksamkeit und Nutzen betrieblicher Gesundheitsförderung und Prävention
Uitgever(s): IGA
2015 Global health agenda on non-communicable diseases
Uitgever(s):
2015 Active education
Uitgever(s): Active Living Research
2015 Multidisciplinaire samenwerking in de sportzorgketen
Uitgever(s): Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
2015 De start van de gezonde sportkantine
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 (Buurt)sportcoaches, zorg en welzijn
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sedentary behaviour and health in children
Uitgever(s): Elsevier
2015 Exercise: the miracle cure and the role of the doctor in promoting it
Uitgever(s): Academy of Medical Royal Colleges
2015 TCS Amsterdam Marathon 2014
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Sport2B
2015 Hoe word je 100?
Uitgever(s): Uitgeverij Lucht bv
2015 Determinants of dietary behavior among youth
Uitgever(s):
2015 Evaluatie Dam tot Damloop 2014
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland
2015 Toegankelijkheid sportverenigingen voor mensen met psychische problemen
Uitgever(s): Sportservice Noord-Holland/GGZ Noord-Holland-Noord
2015 Making the case for designing active cities
Uitgever(s): Active Living Research
2015 Kinderen en hun ouders in beweging krijgen en houden
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Low-intensity wheelchair training in inactive people with long-term spinal cord injury
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2015 Omgang met stress bij jeugdige golfers
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Kennis delen en ontwikkelen met de praktijk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Hoe staan sport en bewegen tot preventie en de decentralisaties in het sociaal domein?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Kamerbrief Programma Grenzeloos actief
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Increases in physical activity is as important as smoking cessation for reduction in total mortality in elderly men
Uitgever(s):
2015 Kamerbrief Verslag schriftelijk overleg (vso) inzake vso sport en bewegen in de buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Houd rekening met de sportende hooikoortspatiënt
Uitgever(s): Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
2015 Eckdaten der Deutschen fitness-wirtschaft 2015
Uitgever(s): DSSV Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen
2015 Our ambition
Uitgever(s): EuropeActive
2015 StApps naar bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Overgewicht bij lagere sociaaleconomische groepen - review rapport Erasmus MC
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Onderzoeksartikel
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2015 Inactiviteit kost de Europese economie jaarlijks 80 miljard
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Evaluatie onderzoeksprogramma Sport, Bewegen en Gezondheid positief ontvangen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Special Heroes blikt terug tijdens succesvol symposium
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief
2015 Gezonde leerlingen op gezonde scholen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Een beeld van de sportkantines voor hun start met de gezonde sportkantine
Uitgever(s): Jongeren op Gezond Gewicht
2015 Op weg naar duurzame en planmatige gezondheidsbevordering op school!
Uitgever(s): De Haagse Hogeschool
2015 Sport-ziekteverhalen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Betere begeleiding nodig bij oppakken van bewegen en sport tijdens en na depressie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Ruimte en gezondheid, een vanzelfsprekende combinatie?
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2015 Change4Life evidence review
Uitgever(s): Public Health England
2015 Sport participation and socially vulnerable youth
Uitgever(s): Wageningen University
2015 Is there evidence that walking groups have health benefits?
Uitgever(s):
2015 Stop met wij-zij denken, want er is alleen een wij!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Ongezond, maar toch actief?
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2015 Sportverenigingen beter benutten voor mensen met psychische problemen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Sportservice Noord-Holland, GGZ Noord-Holland-Noord
2015 Ruimte en Gezondheid: drink eens een kopje koffie met elkaar
Uitgever(s):
2015 Even a low-dose of moderate-to-vigorous physical activity reduces by 22% in adults aged ≥60 years
Uitgever(s):
2015 Ruimte en sport: geen vanzelfsprekende combinatie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Nieuwe NHG leefstijlmodules bieden kansen voor sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Gezondheidsaspecten van tennis
Uitgever(s):
2015 Filosoferen over beweging en sport
Uitgever(s): Uitgeverij Ten Have
2015 Jaarboek Sport & Strategie 2014/2015
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2015 Trendrapport bewegen en gezondheid 2000/2014
Uitgever(s): TNO
2015 Kunst als recept
Uitgever(s): Boekmanstichting
2015 Sport en bewegen binnen de zorg: van project naar structureel
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief
2015 Factsheet gedragtips implementatie dynamisch werken
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Zo vermijd je langdurig zitten
Uitgever(s): Kerckebosch bv
2015 Wetenschappelijk kader nudging in de publieke gezondheidszorg
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Sport en bewegen in de spreekkamer: enkele ‘boeiende spanningsvelden’ in de diabeteszorgverlening
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Lang stilzitten: dé uitdaging van de 21ste eeuw
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ)
2015 Lang stilzitten: dé uitdaging van de 21ste eeuw
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ)
2015 The influence of the DIY-health lifestyle on leisure & health perceptions
Uitgever(s): NHTV University of Applied Sciences Breda
2015 Opleiding als sociale scheidslijn
Uitgever(s): Garant
2015 Hoe krijgt de jeugdgezondheidszorg de jeugd in beweging?
Uitgever(s):
2015 De mythe van de rode bloedcel
Uitgever(s): 2010 Uitgevers
2015 Kamerbrief Gemeentelijke uitgaven aan sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Rookvrije schoolterreinen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Physical activity, cognitive performance and academic achievement in adolescents
Uitgever(s): Open Universiteit
2015 Sporten en bewegen zorgt voor meer zelfvertrouwen en een hoger salaris
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Healthy urban gardening
Uitgever(s): RIVM
2015 Publieksvriendelijke samenvatting 'sportieve kunst'
Uitgever(s):
2015 CZ aan de slag met leefstijlcoaching
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Factsheets on health-enhancing physical activity in the 28 European Union member states of the WHO European region
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2015 De ondernemende sportclub centraal bij 10e Congres voor Sportbestuurders
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Exercise as medicine
Uitgever(s):
2015 Sportarts in het basispakket
Uitgever(s): Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
2015 Ga op reis met de landkaart werkstress/werkplezier
Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)
2015 Facilitators and barriers in the collaboration between the primary care and the sport sector in order to promote physical activity
Uitgever(s):
2015 Rolmodellen en plezier deelnemers maken buurtgerichte beweegprogramma’s tot succes
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 De sociale staat van Nederland 2015
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Consumenten-eHealth
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2015 Opportunities to stimulate active transport
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
2015 Is continuering van het gezondheidsbeleid genoeg?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Zitten is het nieuwe roken
Uitgever(s): Katja de Bruin
2015 KLIK
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Aerobic fitness in late adolescence and the risk of early death
Uitgever(s): Oxford Journals
2015 Sport als de bindende factor in jeugdzorg Amsterdam
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Vergoeding van taakuren bij de ontwikkeling van Gezonde School-beleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Gezondheidsbevordering op school
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Beter gebruik gegevens Gezonde School
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Succesfactoren voor een branchebrede aanpak gezonde leefstijl
Uitgever(s): Stichting Arbouw
2015 Risk factors for metabolic elimination in endurance rides in New Zealand
Uitgever(s): Utrecht University
2015 Voeding in beweging
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2015 Is de geloofwaardigheid van een bericht afhankelijk van een frame?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Sport jij voldoende?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Maakt gezond leven ons beïnvloedbaar?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Gezond zenden
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Rijksbegroting 2016
Uitgever(s): Ministerie van Financiën
2015 Interventions with potential to reduce sedentary time in adults
Uitgever(s):
2015 Worksite health promotion in the construction industry
Uitgever(s): Vrije Universiteit Medisch Centrum
2015 The role of International Sports Federations in safeguarding the health and well-being of athletes
Uitgever(s): Vrije Universiteit Medisch Centrum
2015 Youth, care & sports
Uitgever(s): Wageningen University
2015 On physical functioning after pediatric burns
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2015 Het effect van de Mindful2Work-training
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Energy metabolism in relation to diet and physical activity
Uitgever(s): Maastricht University
2015 The transtheoretical model and exercise behaviour of members in fitness clubs
Uitgever(s): Australian Institute of Fitness
2015 Sport bewegen en gezondheid deel 2
Uitgever(s): Edu'Actief b.v
2015 Evaluatie en impact analyse programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid
Uitgever(s): Bosman & Vos
2015 Sporting programs for inactive population groups
Uitgever(s):
2015 Sport bewegen en gezondheid deel 1
Uitgever(s): Edu'Actief b.v
2015 Lokaal gezondheidsbeleid, een gedeelde verantwoordelijkheid?
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2015 De rol van sense of coherence in de relatie tussen bewegen en gezondheid bij mensen met een lage sociaaleconomische status
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2015 Bouwen aan een gezonde toekomst
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2015 Sportieve kunst
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Institute
2015 Running Amsterdam
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2015 Bewegen en gezondheid in LO2
Uitgever(s): KVLO
2015 Reflecties op een leerplankader
Uitgever(s): KVLO
2015 Beleidskader sportevenementen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Nieuw programma sportblessurepreventie
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Kennis- en innovatieagenda sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Voortgangsbrief sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief De Nederlandse Sport Raad
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Januskop
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De pret in gezondheid
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportitude
Uitgever(s): Edu'Actief
2015 Friezen voelen zich het gezondst van Nederland (maar waarom?)
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sport & Bewegen en Gezonde Leefstijl
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Ruimte en sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Sportstimulering bij kinderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Psychology of physical activity
Uitgever(s): Routledge
2014 Gezondheidsbeleid 2014-2017
Uitgever(s): Gemeente Dantumadiel, gemeente Dongeradeel, gemeente Ferwerderadiel, gemeente Kollumerland gemeente Kollumerland
2014 Behaviour change
Uitgever(s): National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
2014 Themacertificaat sport en bewegen
Uitgever(s): KVLO, NOC*NSF, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Onderbouwing van argumenten voor een beweegvriendelijk omgeving
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Gezond opgroeien
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2014 Scholen inspireren scholen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2014 Welzijn op recept
Uitgever(s): Trimbos Instituut
2014 Gezonde kantine?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Communiceren en improviseren
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Burgers en gezondheid
Uitgever(s): RIVM
2014 De organisatie van sportmedische veiligheid bij wielerevenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Abnormal bodies
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Instrumenten voor de beoordeling van de gebruikswaarde van gemeentelijke groene/speelplekken
Uitgever(s): GGD Amsterdam, Cluster Leefomgeving, Afdeling Milieu & Gezondheid
2014 Op weg naar maatschappelijke kosten-batenanalyses voor preventie en zorg
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2014 The meaning of sport and physical activity as narrated by patients with depression during treatment
Uitgever(s): VU Amsterdam
2014 The 2014 United States report card on physical activity for children & youth
Uitgever(s): National Physical Activity Plan Alliance
2014 Quantifying the social impacts of culture and sport
Uitgever(s): Department for Culture, Media & Sport
2014 Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Sedentary behaviors and youth
Uitgever(s): Active Living Research
2014 Gezondheidsnota 2014-2017
Uitgever(s): Gemeente De Friese Meren
2014 Effects of yoga on mental health in chronic physical conditions
Uitgever(s): University of Twente
2014 Handbook for cycle-friendly design
Uitgever(s): Sustrans
2014 Improving neighbourhoods, improving health?
Uitgever(s): B. Jongeneel-Grimen
2014 Living well through activity in care homes
Uitgever(s): College of Occupational Therapists
2014 Promoting health equity in European children
Uitgever(s): Mantziki et al.
2014 Stabiliteit en verandering van psychosociale gezondheid en leefstijl bij adolescenten en mogelijkheden voor interventies
Uitgever(s): UMCG
2014 European health & fitness market
Uitgever(s): EuropeActive
2014 Wat werkt bij het bevorderen van een positieve ontwikkeling van jeugdigen
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2014 Sportblessures
Uitgever(s): VeiligheidNL
2014 Een gezonder Nederland
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2014 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Gezondheid centraal
Uitgever(s): Uitgeverij Boekenbent
2014 Beleid rondom mentale gezondheid in de werksetting
Uitgever(s): RIVM
2014 Macht der gewoonte
Uitgever(s): Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
2014 Ninth annual meeting of HEPA Europe
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2014 Gezondheid in krimpregio's
Uitgever(s): RIVM
2014 Ruimte maken voor gezondheid
Uitgever(s): Gemeente Leiden
2014 Nota lokaal gezondheidsbeleid 2014 - 2017 gemeente Súdwest-Fryslân
Uitgever(s): Gemeente Súdwest-Fryslân
2014 Concept lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): Gemeente Bernisse, gemeente Spijkenisse
2014 Nota lokaal gezondheidsbeleid 2014-2017
Uitgever(s): Gemeente Veenendaal
2014 Nota gezondheidsbeleid 2008-2010 (2014)
Uitgever(s): Gemeente Nieuwegein
2014 Vragen over zittend werk
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Gezonde opgave
Uitgever(s): Gemeente Goeree-Overflakkee
2014 Duurzame inzetbaarheid in perspectief
Uitgever(s): TNO
2014 Beetje natuur, grote invloed
Uitgever(s): IVN
2014 Sedentary behavior and health outcomes
Uitgever(s):
2014 Jaarboek Sport & Strategie 2013/2014
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2014 In hoeverre beïnvloedt lichamelijke activiteit het innovatieklimaat binnen Setpoint Integrated Solutions?
Uitgever(s):
2014 HBSC 2013
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Rijksbegroting 2015
Uitgever(s): Ministerie van Financiën
2014 Sport en bewegen als middel
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Sport en bewegen als middel in het gezondheidsbeleid
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Laat je hersenen niet zitten
Uitgever(s): Athenaeum - Polak & Van Gennep
2014 Magic mirror on the wall, who is most inactive of them all?
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Sociaal-economische verschillen in sterfte naar doodsoorzaak
Uitgever(s):
2014 Zelfmanagement doe je samen
Uitgever(s): Bas van de Goor Foundation, ...daM uitgeverij
2014 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Jaarrapport 2014
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2014 Bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Emancipatiemonitor 2014
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2014 Towards a new, dynamic concept of health
Uitgever(s):
2014 Are interventions for low-income groups effective in changing healthy eating, physical activity and smoking behaviours?
Uitgever(s):
2014 Zó werkt de zorg in Nederland
Uitgever(s): De Argumentenfabriek
2014 Towards the effective introduction of physical activity interventions in primary health care
Uitgever(s):
2014 Jeugdgezondheidszorg
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2014 Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk
Uitgever(s): Universiteit Twente
2014 Fitness vs. fatness on all-cause mortality
Uitgever(s):
2014 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2014 Bevorderen van gezond gewicht -9 maanden tot 4 jaar
Uitgever(s): iResearch, Okapi
2014 Obesitaspreventie met pieken en dalen
Uitgever(s): Maastricht University
2014 Sedentary behaviour and health
Uitgever(s):
2014 Sport-ziekteverhalen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Global status report on noncommunicable diseases 2014
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2014 Centraal op het middenveld?
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2014 (Top)sport of kinderspel?
Uitgever(s): VUmc
2014 Our strange body
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2014 Achtergrondstudie: voorbeelden van ruimte in relatie tot gezond gedrag, redzaamheid en sociale verbanden
Uitgever(s): TNO, Earth, Life & Social Sciences
2014 Strategisch plan 2014-2017
Uitgever(s): Platform Bewegen & Sport
2014 Satellite cells in skeletal muscle atrophy and hypertrophy
Uitgever(s): Maastricht University
2014 The double burden of malnutrition
Uitgever(s): Maastricht University
2014 Vitaliteit in organisaties
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Invloed van de werkgever op het privéleven van de werknemer met betrekking tot de gezondheid
Uitgever(s): Vrije Universiteit van Amsterdam
2014 Sportzorgprofessionals slaan handen ineen en gaan intensiever samenwerken
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Bewegen van patiënten met een nieuwe heup of knie
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2014 A worksite social & physical environmental health program
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Fostering self-regulation in health in organisations
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Het effect van mindfulness meditatie, actief bewegen en hrv biofeedback op het psychologisch welbevinden
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Een gezonde geest in een gezond lichaam?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Cutbacks on health prevention policies: penny wise, pound foolish?
Uitgever(s): Erasmus University Rotterdam
2014 Gezonde en weerbare pubers
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 Gezond meedoen in Wijk
Uitgever(s): Gemeente Wijk bij Duurstede
2014 Gewicht maken in wedstrijdjudo
Uitgever(s): Sportmedisch adviescentrum Jessica Gal Sportartsen, Karin de Bruin Psychologische praktijk voor sport en gezondheid
2014 Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Aalten 2014-2017
Uitgever(s): Gemeente Aalten
2014 Eindevaluatie onderzoeksprogramma sport, bewegen en gezondheid
Uitgever(s): Technopolis group
2014 Zwemgymlessen brengen meer
Uitgever(s): KVLO
2014 Gezonde school over de grenzen: leren van de buren
Uitgever(s): KVLO
2014 Fitness in de tweede fase
Uitgever(s): KVLO
2014 Meer doen met gezondheid op school?
Uitgever(s): KVLO
2014 Doe actief mee aan de Gezonde School
Uitgever(s): KVLO
2014 Op weg naar meer scholen met Gezonde School–beleid
Uitgever(s): KVLO
2014 Kansrijke rol voor LO-docent op een Gezonde School
Uitgever(s): KVLO
2014 Hoe kun je met lichamelijke opvoeding gezondheid bevorderen?
Uitgever(s): KVLO
2014 Kansrijke rol voor LO-docent op een Gezonde School (2)
Uitgever(s): KVLO
2014 Fysieke, mentale en sociale ontwikkelingen
Uitgever(s): Wageningen University
2014 Qualitative research methods in sport, exercise and health
Uitgever(s): Routledge
2014 Kosten en baten van buurtgerichte beweegprogramma's
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2014 Hybrid cycling in spinal cord injury
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Kamerbrief Kennis- en innovatieagenda sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2014 Kamerbrief Hoofdlijnenbrief gehandicaptensportbeleid
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2014 Kamerbrief Voorgenomen oprichting Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2014 Kamerbrief Voortgang programma Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2014 Kamerbrief Voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2014 Potential for primary prevention of Alzheimer's disease
Uitgever(s): The Lancet
2014 BeweegKuur als verbindende factor
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Inspiratie voor gezonde mobiliteit
Uitgever(s):
2013 Lokale gezondheidsnota gemeente Bergambacht 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Bergambacht
2013 Position statement langdurig zitten
Uitgever(s):
2013 De JGZ in beeld bij adolescenten
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2013 Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Boxmeer, gemeente Cuijk, gemeente Grave, gemeente Mill en Sint Hubert, gemeente Sint Anthonis
2013 Sociale marketing
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven
2013 Ongezond gedrag benadrukken werkt niet
Uitgever(s):
2013 The European health report 2012
Uitgever(s): WHO Europe
2013 Het belang van wederkerigheid
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ)
2013 Gezondheid loont
Uitgever(s): Centraal Planbureau (CPB)
2013 Physical inactivity as a policy problem
Uitgever(s): Rütten et al.
2013 Workplace health promotion
Uitgever(s): American Journal of Preventive Medicine
2013 Bewegen & fit blijven
Uitgever(s): Consumentenbond
2013 Making the case for physical activity
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2013 Waarom wij natuur nodig hebben
Uitgever(s): IVN: instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
2013 Impact and cost-effectiveness of a universal strategy to promote physical activity in primary care
Uitgever(s): The Author(s)
2013 Health evidence
Uitgever(s): McMaster University
2013 De dorpenmonitor
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013
Lokaal gezondheidsbeleid Doetinchem 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Doetinchem
2013 Jaarboek sportgeneeskunde 2012
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Beleidsplan meedoen 2012-2015
Uitgever(s): Gemeente Deventer
2013 Empirical studies in the measurement of socio-economic inequality in health
Uitgever(s): Erasmus University Rotterdam
2013 Kennisvraag zorg en sport bewegen in de buurt
Uitgever(s): NIVEL
2013 Let's get physical
Uitgever(s): Mental Health Foundation
2013 Een pas op de plaats
Uitgever(s): IQ Healthcare
2013 Gezond georganiseerd
Uitgever(s): Gezond in Bedrijf
2013 Eindevaluatie programma 'Professionals gezond versterkt'
Uitgever(s): Kwink Groep
2013 Active video games and health indicators in children and youth
Uitgever(s): LeBlanc et al.
2013 Economic analysis of workplace mental health promotion and mental disorder prevention programmes and of their potential contribution to EU health, social and economic policy objectives
Uitgever(s): European Union
2013 Gezond ouder worden
Uitgever(s): Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM)
2013 Physical activity
Uitgever(s): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
2013 De kracht van sport
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Bureau Beweeg, IIS
2013 Pediatric exercise testing
Uitgever(s): Universitair Medisch Centrum Utrecht, Universitaire Pers Maastricht
2013 Physical activity promotion in socially disadvantaged groups
Uitgever(s): World Health Organization (WHO), Europe
2013 Wat beweegt de kiezer?
Uitgever(s): ZonMw, VU medisch centrum
2013 Healthy aging in a green living environment
Uitgever(s): TNO
2013 Plan van aanpak lokaal volksgezondheidsbeleid 2013 - 2016
Uitgever(s): Gemeente Heemskerk
2013 Programma gezondheid en zorg 2013-2015
Uitgever(s): Provincie Limburg
2013 Lokaal volksgezondheidbeleid Noordwijk 2013 - 2016
Uitgever(s): Gemeente Noordwijk
2013 Lokaal gezondheidsbeleid Oost Gelre 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Oost Gelre
2013 Kamerbrief Agenda voor een Nationaal Programma Preventie
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Omdenken in publieke gezondheidszorg, hype of blijvertje?
Uitgever(s):
2013 Zeist kerngezond
Uitgever(s): Gemeente Zeist
2013 Aanpak gezonde leefstijl en gezondheidsverschillen dmv buurtsportcoaches regeling 2013-2016
Uitgever(s): GGD Gelderland-Zuid, het Interlokaal, Sportservice Nijmegen
2013 Samen gezond verder
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen
2013 Lokaal gezondheidsbeleid van de gemeente Leiderdorp 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Leiderdorp
2013 Study on a possible future sport monitoring function in the EU
Uitgever(s): Mulier Institute
2013 Ruimte voor gezondheid
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2013 Lokaal gezondheidsbeleid 2013 - 2016
Uitgever(s): Gemeente Hoorn
2013 Nota volksgezondheid gemeente Lisse 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Lisse
2013 Gezondheidsbevordering 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Purmerend
2013 Gezond en wel(zijn)
Uitgever(s): Gemeente Smallingerland
2013 Nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Zutphen 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Zutphen
2013 A systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for children and adolescents
Uitgever(s): Eime et al.
2013 Toolkit gezonde leefomgeving
Uitgever(s): GGD Hollands Midden
2013 Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Oldambt
2013 Active cities
Uitgever(s): Djawid Tahery
2013 Early years
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2013 Arts, health and wellbeing
Uitgever(s): RSPH, Philipp Family Foundation
2013 Jaarboek Sport & Strategie 2012/2013
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2013 Met zorg ouder worden
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Long-term health benefits of physical activity
Uitgever(s):
2013 Beleidsnota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Venlo 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Venlo
2013 What are the health benefits of active travel?
Uitgever(s):
2013 'Doe het maar rustig aan'?!
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Preventie in de zorg
Uitgever(s): RIVM
2013 Physiological adaptations to low-volume, high-intensity interval training in health and disease
Uitgever(s):
2013 School en sport
Uitgever(s):
2013 Kamerbrief voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Kennisdossier borging ZonMw-programma Gezonde Slagkracht
Uitgever(s): ZonMw
2013 Amsterdammers gezond en wel?
Uitgever(s): GGD Amsterdam
2013 Uitgedokterd
Uitgever(s): De Nationale Denktank
2013 De sociale staat van Nederland 2013
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Promoting health, preventing disease
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2013 Iedereen vitaal
Uitgever(s): MT MediaGroep BV
2013 Dat zit goed
Uitgever(s):
2013 Leefstijlonderzoek Delft 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Review of social determinants and the health divide in the WHO European region
Uitgever(s): WHO Europe
2013 Jaarrapport 2013
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2013 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en gezonde leefstijl
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Certificering als een management tool voor gezonde bedrijfsvoering
Uitgever(s): Centrum Werk en gezondheid
2013 Factors influencing the adoption, implementation, and continuation of physical activity interventions in primary health care
Uitgever(s):
2013 Een impuls voor extra gezondheidsbevordering in het primair onderwijs
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2013 Ten principles for building healthy places
Uitgever(s): Urban Land Institute
2013 Intersections
Uitgever(s): Urban Land Institute
2013 City health check
Uitgever(s): Royal Institute of British Architects
2013 Gezond wandelen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Family matters?
Uitgever(s): G. Rodenburg
2013 Gezondheidsbeleid in de groei
Uitgever(s): GGD Nederland
2013 Kamerbrief Reactie rapportage Taskforce 'belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Kamerbrief Kamervragen over speelnatuur en groene schoolpleinen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Wereldkansen voor preventie?
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2013 Themadossier gezonde schoolpleinen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2013 Een gezonde buitenruimte
Uitgever(s): GGD Rotterdam, Hogeschool Rotterdam
2013 Nota lokaal volksgezondheidbeleid 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Alphen aan den Rijn
2013 Doen wat helpt
Uitgever(s): Gemeente Amersfoort
2013 Samen in beweging voor een gezond Almere
Uitgever(s): Gemeente Almere
2013 Op uw gezondheid
Uitgever(s): Gemeente Apeldoorn
2013 Samen in beweging met gezondheidsbeleid in de gemeenten van het Maasland 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Bernheze, Gemeente Maasdonk, Gemeente Oss
2013 Samen gezond leven
Uitgever(s): Gemeente Amstelveen
2013 Uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid 2013-2017
Uitgever(s): Gemeente Roosendaal
2013 Vignet gezonde school
Uitgever(s): GGD Nederland
2013 'Gezond en vitaal'
Uitgever(s): Gemeente Hardenberg
2013 Verbinden & verankeren
Uitgever(s): Gemeente Oosterhout
2013 Beleidsbrief lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016
Uitgever(s): Gemeente Woerden
2013 Gezondheid dichtbij in Hollands Kroon
Uitgever(s): Gemeente Hollands Kroon
2013 Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 2014-2015
Uitgever(s): Gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk
2013 Gemeentelijk gezondheidsbeleid Roerdalen 2013-2015
Uitgever(s): Gemeente Roerdalen
2013 "Schoonhoven beweegt!"
Uitgever(s): Gemeente Schoonhoven
2013 Veilige beweegvriendelijke schoolpleinen
Uitgever(s): KVLO
2013 Vignet gezonde school
Uitgever(s): KVLO
2013 Van gezondheidsproject naar gezond schoolbeleid
Uitgever(s): KVLO
2013 Pabo sportklas
Uitgever(s): KVLO
2013 Daily sitting time and all-cause mortality
Uitgever(s):
2013 Active lifestyles related to excellent self-rated health and quality of life: cross sectional findings from 194,545 participants in the 45 and up study
Uitgever(s):
2013 Gedragsverandering bij chronisch zieken
Uitgever(s): Kennispraktijk
2013 Van gezondheidsproject naar gezond schoolbeleid
Uitgever(s): KVLO
2013 De sportiefste basisschool van Nederland
Uitgever(s): KVLO
2013 De Paulusschool
Uitgever(s): KVLO
2013 OBS Over de Slinge
Uitgever(s): KVLO
2013 Een sportactieve school is een gezonde school !
Uitgever(s): KVLO
2013 BST en GGD samen naar de sportiefste wijk van Nederland
Uitgever(s): KVLO
2013 Gezonde, fitte leerlingen presteren beter
Uitgever(s): KVLO
2013 De invloed van de ruimtelijke structuur op fysieke activiteit bij volwassenen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Sport medisch onderzoek
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Van zorgverlener naar sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Goed groeien en goed bewegen gaan samen
Uitgever(s): KVLO
2013 Gezondheidsbeleid Friese Waddeneilanden 2013 - 2017
Uitgever(s): Gemeente Vlieland
2013 Gezond Altena
Uitgever(s): Gemeente Aalburg, Gemeente Werkendam, Gemeente Woudrichem
2013 Bewegen en bewogen worden
Uitgever(s): Christelijke Hogeschool Windesheim
2013 Luilekkerland?
Uitgever(s): Haagse Hogeschool
2013 Slimme oplossingen voor verantwoord en duurzaam bewegen
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2013 Als het erop aan komt...
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2013 Gezond ontwerp
Uitgever(s): Technische Universiteit Eindhoven
2013 Effectiveness of Start to Run, a 6-week training program for novice runners, on increasing health-enhancing physical activity: a controlled study
Uitgever(s):
2013 Samen gezond op Texel
Uitgever(s): Gemeente Texel
2013 Handreiking gezonde gemeente
Uitgever(s): RIVM
2013 Environmental interventions in low-SES neighbourhoods to promote healthy behaviour
Uitgever(s): J. Lakerveld
2013 Using threshold messages to promote physical activity
Uitgever(s):
2013 Gezond gewicht = gezond opvoeden
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2013 Investeren in opvoeden en opgroeien loont
Uitgever(s): Verdonck, Klooster & Associates, de Opvoedzaak
2013 Injury prevention for adult male soccer players
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Pyttersen's Nederlandse almanak 2012
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2012 Versterken eigen kracht
Uitgever(s): Gemeente Zundert
2012 Op weg naar één gezondheidsmonitor voor lokaal en landelijk beleid
Uitgever(s): GGD Nederland
2012 Prikkels in preventie
Uitgever(s): NPHF, KNMG
2012 A framework for disseminating evidence-based health promotion practices
Uitgever(s): CDC
2012 Actieve leefstijl 2010, sport, bewegen en gezondheid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Gezond@Breda
Uitgever(s): Gemeente Breda
2012 European health for all database (hfa-db)
Uitgever(s): World Health Organization Regional Office for Europe
2012 K3nn15 ag3nd4
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2012 Duurzame wijkgerichte gezondheidsbevordering
Uitgever(s):
2012 Sturing op integraal gezondheidsbeleid
Uitgever(s):
2012 Gezond verbinden in de gemeente Renkum
Uitgever(s): Gemeente Renkum
2012 Practitioner opinions on health promotion interventions that work
Uitgever(s):
2012 Meer bewegen
Uitgever(s): Unie KBO, NVOG, PCOB, NOOM en LOC Zeggenschap in zorg
2012 Jaarboek sportgeneeskunde 2011
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Effectiveness of physical activity promotion based in primary care
Uitgever(s): General Practice and Primary Care Research Unit, Department of Public Health and Primary Care, Institute of Public Health, University of Cambridge
2012 Gezonde sportkantine?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Quickscan letselpreventie in gemeentelijk beleid
Uitgever(s): Consument en Veiligheid
2012 De gezondheidsepidemie
Uitgever(s): Reed Business
2012 Bewegen doet leven
Uitgever(s): Stichting bio- wetenschappen en maatschappij
2012 European innovation partnership on active and healthy ageing
Uitgever(s): European Innovation Partnership
2012 Lokaal integraal gezondheidsbeleid
Uitgever(s):
2012 Integrale zorg in de buurt
Uitgever(s): NYFER
2012 Social determinants of health and well-being among young people
Uitgever(s): Copenhagen
2012 Countries compared on public performance
Uitgever(s): The Netherlands Institute for Social Research (SCP)
2012 Prioriteiten in preventie 2012 - 2015
Uitgever(s): Landelijk Overleg Thema-instituten (LOT-i)
2012 Role of video games in improving health-related outcomes
Uitgever(s): Elsevier Inc.
2012 Een vitale toekomst
Uitgever(s): Reed Business
2012 Bodem als draagvlak voor een klimaatbestendige en gezonde stad
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2012 Redzaam ouder
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2012 ...Be yo' health...
Uitgever(s): Wageningen University (WUR)
2012 Healthy cities tackle the social determinants of inequities in health
Uitgever(s): WHO, regional office for Europe
2012 Competentieprofiel gezondheidsbevordering en preventie
Uitgever(s): Actiz, GGD Gelre-IJssel, GGD Nederland, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, NSPOH, NVPG, NIGZ, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Tactus Verslavingszorg, Trimbos-instituut, RIVM CGL
2012 Waarom werkgevers bewezen effectieve maatregelen wel of niet nemen
Uitgever(s): TNO
2012 The IHRSA global report 2012
Uitgever(s): IHRSA (International Health, Racquet & Sportsclub Association)
2012 The right start to a healthy life
Uitgever(s): EuroHealthNet
2012 "Er is geen enkel werkzaam principe dat altijd werkt"
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Gezondheid en Maatschappij
2012 JGZ-richtlijn overgewicht
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2012 Trends in gezondheid en het belang van zelfredzaamheid bij zelfstandig wonende ouderen
Uitgever(s): VU Medisch Centrum
2012 "Sport is niet echt mijn ding"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Gezondheid gewoon dichtbij Zwijndrecht
Uitgever(s): Gemeente Zwijndrecht
2012 Current levels of physical activity in the early years
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2012 De ROS wijkscan
Uitgever(s):
2012 What is sedentary behaviour?
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2012 Volksgezondheidsnota gemeente Halderberge 2012 - 2015
Uitgever(s): Gemeente Halderberge
2012 Effect of running therapy on depression (effort-d)
Uitgever(s): Kruisdijk et al
2012 Inhoudelijke monitor lokale netwerken
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2012 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013
Uitgever(s):
2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013
Uitgever(s):
2012 Beleidsagenda 2013
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2012 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Kwetsbaar en zelfstandig
Uitgever(s): Institute for Management Research
2012 Preventieve gezondheidszorg voor ouderen
Uitgever(s): Panteia
2012 Young and physical active
Uitgever(s): World Health Organization (WHO), Europe
2012 Gezondheidsbevordering op de werkplek
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven (CGL)
2012 Samen gezond in stad
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2012 Onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rondom de school
Uitgever(s): PO Raad, VO Raad, MBO Raad
2012 Sport als zorgtraject
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2012 Leefstijlbeïnvloeding in de eerste lijn
Uitgever(s): RIVM
2012 Worden wie je bent
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Een kar vol praktijkvoorbeelden voor een vernieuwend lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): VIGeZ
2012 Best gezond
Uitgever(s): Gemeente Best
2012 Preventie kan effectiever!
Uitgever(s): NIVEL
2012 Staat van de gezondheidszorg 2012
Uitgever(s): Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
2012 Wat werkt nu werkelijk?
Uitgever(s): Van Gennep
2012 Smakelijk weten
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2012 Approaches to the prevention and management of childhood obesity
Uitgever(s): American Heart Association
2012 Gezondheid dichtbij In Heerhugowaard
Uitgever(s): Gemeente Heerhugowaard
2012 Jaarrapport 2012
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2012 Regie aan de poort
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2012 Een economisch gezonde gezondheidszorg
Uitgever(s): SDU
2012 Gezondheid in maatschappelijke kosten-batenanalyses van omgevingsbeleid
Uitgever(s): Planbureau voor de Leefomgeving
2012 Kamerbrief Geweld op sportvelden en voortgang van het programma "naar een veiliger sportklimaat"
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2012 Kamerbrief Voortgangsrapportage 'naar een veiliger sportklimaat'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2012 Koffie en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Koffie en Gezondheid
2012 Duurzame inzetbaarheid op bedrijfsniveau
Uitgever(s): Ecorys
2012 Narratieve betekenissen van sport en bewegen in het leven van diabetes type 2 patiënten en de rol van paramedisch professionals
Uitgever(s): Wageningen University
2012 Athletic skills model
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Motivation for employees to participate in workplace health promotion
Uitgever(s): European Agency for Safety and Health at Work
2012 Motivation for employers to carry out workplace health promotion
Uitgever(s): European Agency for Safety and Health at Work
2012 Ruimte voor gezondheid
Uitgever(s): GGD Fryslân
2012 Factsheet jeugd, natuur, gezondheid
Uitgever(s): IVN
2012 Sportblessures
Uitgever(s): VeiligheidNL
2012 Sitting-time and 9-year all-cause mortality in older women
Uitgever(s):
2012 Het vertrouwen krijgen van jongeren
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2012 Duurzaamheid van wijkgerichte gezondheidsbevordering
Uitgever(s): Anita Vermeer
2012 Van zorg naar sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Kadernota wmo / gezondheid 2012-2015
Uitgever(s): Gemeente Steenbergen
2012 Zorgkosten van ongezond gedrag
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2012 Game of life
Uitgever(s): The Sport and Recreation Alliance
2012 Regionale notitie
Uitgever(s): GGD Twente
2012 Gezondheid dichterbij
Uitgever(s): Gemeente Elburg, gemeente Ermelo, gemeente Harderwijk, gemeente Nunspeet, gemeente Oldebroek, gemeente Putten
2012 Regionale nota volksgezondheidbeleid 2013-2016 "gezonder in de buurt"
Uitgever(s): GGD Hollands Midden
2012 Samenwerken voor gezondheid
Uitgever(s): Gemeente Veere, gemeente Middelburg, gemeente Vlissingen
2012 Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 gemeente Voorst
Uitgever(s): Gemeente Voorst
2012 Kamerbrief Actieplan Gezond bedrijf
Uitgever(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
2012 Landelijke prevalentiemeting zorgproblemen
Uitgever(s): Universiteit Maastricht, CAPHRI, Department of Health Services Research
2012 The design of a real-time formative evaluation of the implementation process of lifestyle interventions at two worksites using a 7-step strategy (BRAVO@Work)
Uitgever(s):
2012 Amount of time spent in sedentary behaviors and cause-specific mortality in US adults
Uitgever(s):
2012 Sedentary time in adults and the association with diabetes, cardiovascular disease and death: systematic review and meta-analysis
Uitgever(s):
2012 Nota lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015
Uitgever(s): Gemeente Helmond
2012 Meer welzijn, minder zorg(en)
Uitgever(s): Gemeente Barneveld
2012 Wmo- en gezondheidsbeleidsplan 2012-2016 Kampen
Uitgever(s): Gemeente Kampen
2012 Startnotitie nota lokaal gezondheidsbeleid Stede Broec 2013-2017
Uitgever(s): Gemeente Stede Broec
2012 Sitting behaviors and mental health among workers and nonworkers: the role of weight status
Uitgever(s):
2012 The TOPFIT study
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, faculteit geneeskunde
2012 Op weg naar consistentere en betere individuele gezondheidskeuzes met behulp van gedragseconomische inzichten
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2012 Scholen het zo gemakkelijk mogelijk maken
Uitgever(s): KVLO
2012 Docenten over de legitimering van het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2012 LO-docent heeft belangrijke rol bij het bevorderen van vitaliteit van collega's
Uitgever(s): KVLO
2012 Nota volksgezondheid 2013 t/m 2016
Uitgever(s): Gemeente Woensdrecht
2012 Tijdschrift voor Seksuologie
Uitgever(s): Stichting Tijdschrift voor Seksuologie
2012 Een gezonde marathon
Uitgever(s): KVLO
2012 Een gezond mbo presteert beter
Uitgever(s): KVLO
2012 Uitdagend buitenspelen in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2012 Belang van buitenspelen
Uitgever(s): KVLO
2012 Adult sedentary behavior
Uitgever(s): Elsevier inc.
2012 Happy feet, food & fat
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam (HvA)
2012 Sitting time and all-cause mortality risk in 222 497 Australian adults
Uitgever(s):
2012 Kamerbrief Kennisbeleid sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2012 Be Sports-Minded
Uitgever(s): Edu'Actief
2012 Culemborg gezond verder
Uitgever(s): Gemeente Culemborg
2012 Physical activity for older adults
Uitgever(s): National Center for Sport & exercise medicine
2012 The pandemic of physical inactivity
Uitgever(s): Elsevier
2012 Stressing harms of physical inactivity to promote exercise
Uitgever(s): Elsevier
2012 Physical activity
Uitgever(s): Elsevier
2012 Systematic review of sedentary behaviour and health indicators in the early years (aged 0–4 years)
Uitgever(s):
2012 Kosteneffectiviteit van de jeugdgezondheidszorg
Uitgever(s): Verdonck, Klooster & Associates
2011 Samenwerken aan de gezondheid van Wierden
Uitgever(s): Gemeente Wierden
2011 Samenwerken voor gezondheid
Uitgever(s): Gemeente Krimpen aan den IJssel
2011 Een 11-tal vrienden
Uitgever(s): VriendenLoterij
2011 Inventarisatie van leefstijlinterventies binnen de mbo-setting
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Jaarboek sportgeneeskunde 2010
Uitgever(s): Arko Sport Media
2011 Vertrouwen in de zorg
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Community Health Environment Scan Survey (CHESS)
Uitgever(s): Fiona Wong et al.
2011 Health and health care use of elderly immigrants in the Netherlands
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2011 Samenwerken aan zorg en ondersteuning
Uitgever(s): VNG, ZN
2011 Towards better health
Uitgever(s): National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)
2011 Sante handbook
Uitgever(s): International Sport and Culture Association (ISCA)
2011 Gezond ouder worden in Nederland
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2011 De moraal van vitaal en bevlogen
Uitgever(s):
2011 Nederlanders aan het woord over gezondheid en gezond leven
Uitgever(s): RIVM
2011 Psychische gezondheid van jongeren in Noord-Holland Noord
Uitgever(s): GGD Hollands Noorden
2011 Global status report on noncommunicable diseases 2010
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2011 Beter in beweging
Uitgever(s): Maastricht University
2011 Integraal gezondheidsbeleid op lokaal niveau
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2011 Integraal gezondheidsbeleid op nationaal niveau
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2011 Gross motor performance in children with psychiatric conditions
Uitgever(s): Claudia Emck
2011 Gezondheid dichtbij
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Verleiden tot gezondheid
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 Healthy aging in complex environments
Uitgever(s):
2011 Spiritualiteit werkt in de sport
Uitgever(s): Uitgeverij Ten Have
2011 Gezondheid telt!
Uitgever(s): GGD Hart voor Brabant
2011 Letsel door ongevallen, geweld en automutilatie
Uitgever(s): Stichting Consument en Veiligheid
2011 Planning health promotion programs
Uitgever(s): Jossey-Bass, A Wiley Imprint
2011 Factors determining the motivation of primary health care professionals to implement and continue the 'BeweegKuur' lifestyle intervention programme
Uitgever(s):
2011 Gemeentelijke intersectorale samenwerking stimuleren
Uitgever(s):
2011 Zo geef jij jouw na-aapje het gezonde voorbeeld
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Zo geeft u uw na-aapje het gezonde voorbeeld
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Zo geef je jouw na-aapje het gezonde voorbeeld
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Zo geef je jouw na-aapje het gezonde voorbeeld
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Zo geef jij jouw na-aapje het gezonde voorbeeld
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Zo geef jij jouw na-aapje het gezonde voorbeeld
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Zo geef jij jouw na-aapje het gezonde voorbeeld
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Zo geef jij straks jouw na-aapje het gezonde voorbeeld
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 De sportwereld voor het hbo
Uitgever(s): Arko Sports Media
2011 Towards salutogenic health promotion
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2011 Het Chronic Care Model in Nederland
Uitgever(s): RVZ
2011 Onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts
Uitgever(s): AStri Beleidsonderzoek en -advies
2011 Workplace health promotion
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2011 Mythes in de sport 1
Uitgever(s): 2010 Uitgevers
2011 Evaluatie van kansrijke programma's om lichaamsbeweging in de bevolking te bevorderen
Uitgever(s): NIVEL
2011 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012
Uitgever(s):
2011 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. W.J.H. Mulier Instituut
2011 Literatuurdatabase kosteneffectiviteit van preventie
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2011 European year for active ageing and solidarity between generations
Uitgever(s): AGE Platform Europe
2011 Definitierapport volksgezondheid toekomst verkenning 2014
Uitgever(s): RIVM
2011 Nu zorg(en) voor morgen
Uitgever(s): NIGZ
2011 Zorg en ondersteuning in de buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Vitaliteitsmanagement
Uitgever(s): Open Universiteit Heerlen
2011 Relationship between commuting and health outcomes in a cross-sectional population survey in southern Sweden
Uitgever(s): Hansson et al.
2011 Zorg in de laatste jaren
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Gezondheidsbevordering en voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Nicole Boot
2011 Zorg voor chronisch zieken
Uitgever(s): NIVEL
2011 Effect of exercise referral schemes in primary care on physical activity and improving health outcomes
Uitgever(s):
2011 European portal for action on health inequalities
Uitgever(s): EuroHealthNet
2011 De sociale staat van Nederland 2011
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Kamerbrief Verkennende studies Olympische Spelen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Efforts to prevent diabetes and cardiovascular diseases in primary care
Uitgever(s):
2011 Betere gezondheid, meer participatie, lagere zorguitgaven?!
Uitgever(s): ZorgmarktAdvies
2011 Health at a glance 2011
Uitgever(s): OECD
2011 Diet, physical activity and cardiovascular disease prevention in Europe
Uitgever(s): European Heart Network
2011 Omgevingsscenario's voor gezondheid en zorg
Uitgever(s): Centraal Planbureau (CPB)
2011 Zorg blijft groeien
Uitgever(s): Centraal Plan Bureau (CPB)
2011 Cognitive and behavioural effects of physical exercise in psychiatric patients
Uitgever(s): Elsevier Ltd.
2011 Greenspace in urban neighbourhoods and residents' health
Uitgever(s):
2011 Green cities and health
Uitgever(s):
2011 Gezond aan de slag!
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2011 Good practices and health policy analysis in European sports stadia
Uitgever(s): Drygas et. al.
2011 Preventie van welvaartsziekten
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2011 Gezondheidsmanagement in de praktijk volgens IM
Uitgever(s):
2011 Interventions for preventing obesity in children
Uitgever(s):
2011 Preventief verbinden
Uitgever(s): GGD Amsterdam
2011 Social history of medicine
Uitgever(s): Oxford University Press
2011 Gezond gedrag is besmettelijk
Uitgever(s): Kluwer
2011 Health economic assessment tools (HEAT) for walking and for cycling
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2011 Gezond en actief ouder worden
Uitgever(s): Marc Pomp : Economische Beleidsanalyse
2011 Neighborhood social capital and individual health
Uitgever(s): Utrecht University, Nivel
2011 Gezond beleid voor een gezonde leefstijl
Uitgever(s): Gemeente Haarlem
2011 NISB maakt werk van bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Empirisch onderzoek naar de relatie mens -natuur/groen
Uitgever(s): Alterra, onderdeel van Wageningen UR
2011 The end of the obesity epidemic
Uitgever(s): Routledge
2011 Linking green space to health
Uitgever(s):
2011 Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults
Uitgever(s): American College of Sports Medicine (ACSM)
2011 The cost-effectiveness of exercise referral schemes
Uitgever(s): Anokye et al.
2011 Kosteneffectiviteit
Uitgever(s):
2011 Global physical activity network (GlobalPANet)
Uitgever(s): Global Physical Activity Network
2011 Landelijk werken aan betere zorg voor ouderen
Uitgever(s): ZonMw
2011 Op weg naar een gezonder Veldhoven
Uitgever(s): GGD Brabant
2011 Nota Wmo / lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016
Uitgever(s): Gemeente Heemstede
2011 Trekt u aan de kar van een vernieuwend lokaal gezondheidsbeleid?
Uitgever(s): VIGeZ
2011 Promoting sport and enhancing health in European Union countries
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2011 WEA 2010
Uitgever(s): TNO
2011 Sedentary behaviors and health outcomes among adults
Uitgever(s):
2011 The descriptive epidemiology of sitting
Uitgever(s):
2011 Basketball voor jongeren in de jeugdzorg
Uitgever(s): DSP-groep BV
2011 Samen in beweging
Uitgever(s): Gemeente De Wolden
2011 Does participating in physical activity in outdoor natural environments have a greater effect on physical and mental wellbeing than physical activity indoors?
Uitgever(s): American Chemical Society
2011 Physiological demands of prolonged exercise
Uitgever(s): Radboud University Nijmegen Medical Centre
2011 Wmo-beleidsplan 2012-2015 gemeente Wijchen
Uitgever(s): Gemeente Wijchen
2011 Actieplan Delfzijl gezond vooruit!
Uitgever(s): Gemeente Delfzijl
2011 Nota lokaal gezondheidsbeleid 2011 t/m 2014 van de gemeente Oirschot
Uitgever(s): Gemeente Oirschot
2011 Fitte kinderen, sportieve tieners
Uitgever(s): Elsevier gezondheidszorg
2011 Wetenschap in beweging
Uitgever(s): ZonMw
2011 Een kijkje in de keuken bij de sportvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 General parenting, childhood overweight and obesity-inducing behaviors
Uitgever(s):
2011 Binnenmilieu in scholen
Uitgever(s): Sdu uitgevers BV
2011 Een sportieve werknemer stapt fris uit bed
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2011 Alcohol & sport
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2011 Beweegnota?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2011 Fit for life
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2011 Physical activity and mental health in children and adolescents
Uitgever(s): BMJ
2010 Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering
Uitgever(s): Koninklijke van Gorcum bv
2010 Focusing on obesity through a health equity lens
Uitgever(s): EuroHealthNet
2010 Nivel
Uitgever(s): Nivel
2010 Pre Post, nummer 38, januari 2010
Uitgever(s): ZonMw
2010 Gezondheid 2.0
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2010 Checklist determinanten van innovaties in gezondheidszorgorganisaties
Uitgever(s): TSG, jrg. 88, nr. 2, 2010, p. 51-54
2010 Thin is going to win?
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2010 Leven om te eten
Uitgever(s): LEI Wageningen UR
2010 Naar een gezonde, kindvriendelijke leefomgeving
Uitgever(s): RIVM
2010 Ziekte in Nederland
Uitgever(s): Elsevier gezondheidszorg
2010 The social state of the Netherlands 2009
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Van gezond naar beter
Uitgever(s): RIVM
2010 Tijd en toekomst
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2010 Gezondheid en determinanten
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2010 Effecten van preventie
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2010 Maatschappelijke baten
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2010 Staat van de gezondheidszorg 2010
Uitgever(s): Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
2010 Sport als aangrijpingspunt voor gedragsverandering
Uitgever(s): DSP - groep BV
2010 Lokaal integraal gezondheidsbeleid
Uitgever(s):
2010 Zorg voor je gezondheid!
Uitgever(s): RVZ
2010 Wat beweegt vrachtwagenchauffeurs?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Handleiding gezonde school
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven
2010 Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs
Uitgever(s): RIVM
2010 Jaarverslag ZonMw 2009
Uitgever(s): ZonMw
2010 Systematic review of the health benefits of physical activity and fitness in school-aged children and youth
Uitgever(s): Janssen and LeBlanc
2010 De kennisinfrastructuur van de openbare gezondheidszorg
Uitgever(s): ZonMw
2010 Data voor scenario's en ramingen van de ggz
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 NIVEL-jaarboek 2009
Uitgever(s): Nivel
2010 Lokaal gezondheidsbeleid 2010
Uitgever(s): Gemeente Beverwijk
2010 Equity, social determinants and public health programmes
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2010 Tackling chronic disease in Europe
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2010 Speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid gemeente Boxmeer 2010 - 2011
Uitgever(s): Gemeente Boxmeer
2010 Gezondheidsmanagement
Uitgever(s): Gezond in Bedrijf
2010 Gezondheidsmanagement vanuit een systeeminnovatie perspectief
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Gezondheid en Maatschappij, BaartRaaijmakers
2010 Notitie raakvlakken zorg en groen
Uitgever(s): Alterra Wageningen
2010 Improving physical activity and dietary behaviours with single or multiple health behaviour interventions?
Uitgever(s): University of Ottawa
2010 Leren van elkaar
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 Een gezonde kijk op gezond leven
Uitgever(s): Gemeente Bunschoten
2010 Health systems and health-related behaviour change
Uitgever(s): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
2010 Kosteneffectiviteit van lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): RIVM
2010 Effecten van preventieve interventies voor lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): RIVM
2010 Visie op lokale depressiepreventie
Uitgever(s): Partnership Depressiepreventie, voor deze Trimbos-instituut
2010 Exchanging car trips by cycling in the Netherlands
Uitgever(s): RIVM
2010 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. W.J.H. Mulier Instituut
2010 Intersectoraal samenwerken in de aanpak van gezondheidsachterstanden
Uitgever(s): RIVM
2010 Healthy inclusion
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 Bewegen loont!
Uitgever(s): PricewaterhouseCoopers
2010 Handreiking gezonde gemeente
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven (CGL)
2010 De Nederlandse samenleving 2010
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2010 HealthCast
Uitgever(s): PricewaterhouseCoopers
2010 HealthCast
Uitgever(s): PricewaterhouseCoopers
2010 Project prevention pays for everyone
Uitgever(s): PricewaterhouseCoopers
2010 Een groene gezonde wijk
Uitgever(s): EMGO+ Instituut, Kenniscentrum Recreatie, ministerie van LNV, Plant Publicity Holland, GGD Nederland
2010 Tackling of unhealthy diets, physical inactivity, and obesity
Uitgever(s):
2010 Roadmap voor vitale organisaties
Uitgever(s): Stichting Gezondkompas, TNO
2010 Zorgstandaard obesitas
Uitgever(s): Partnerschap Overgewicht Nederland
2010 Effects of aerobic and resistance training on hemoglobin A1c levels in patients with type 2 diabetes
Uitgever(s):
2010 Gezondheidsrisico's illegale doping via internet
Uitgever(s): Dopingautoriteit
2010 The children left behind
Uitgever(s): United Nations Children's Fund (UNICEF)
2010 Damage in sports
Uitgever(s): BOXPress
2010 Health at a glance
Uitgever(s): OECD, European Commission
2010 Global recommendations on physical activity for health
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2010 May I have your attention please?
Uitgever(s): Loes Kessels
2010 Physical activity in the prevention and treatment of disease
Uitgever(s): Professional Associations for Physical Activity (Yrkesföreningar Förfysisk Aktivitet, YFA)
2010 Trendrapport 2010 landelijke jeugdmonitor
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2010 De huisarts brengt de bal aan het rollen
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv
2010 Over euro en effect
Uitgever(s): Consument en Veiligheid
2010 Pieken met diabetes
Uitgever(s): Bas van de Goor Foundation, ...daM uitgeverij
2010 Effecten van leefstijlinterventies gericht op lagere sociaaleconomische groepen
Uitgever(s): RIVM
2010 Aanbevelingen voor Gezonde School in het mbo
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Informatiekrant sport-zorgtrajecten
Uitgever(s): MOgroep Jeugdzorg
2010 The role of work ability and health on sustaining employability / De rol van werkvermogen en gezondheid op het behoud van duurzame inzetbaarheid
Uitgever(s): Tilja I.J. van den Berg
2010 Terugdringen van gezondheidsachterstanden door gemeentelijk beleid
Uitgever(s): RIVM
2010 Social marketing and public health
Uitgever(s): Oxford University Press
2010 Op zoek naar duurzame zorg
Uitgever(s): Movisie
2010 Socio-environmentally determined health inequities among children and adolescents
Uitgever(s): WHO
2010 Social relationships and healthy ageing
Uitgever(s): Simone Croezen
2010 Nota volksgezondheid 2011 t/m 2013
Uitgever(s): Gemeente Zaltbommel
2010 Gezondheid in de krachtwijken
Uitgever(s): Gemeente Den Haag, dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn
2010 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011
Uitgever(s):
2010 Lekker sporten!
Uitgever(s): Fitmind
2010 Daily activities of school-age children with cerebral palsy
Uitgever(s): D.W. Smits
2010 Gezonder in de volkstuin
Uitgever(s): Alterra
2010 Vitalum: development and evaluation of tailored print communication and telephone motivational interviewing to improve lifestyle behaviors among older adults
Uitgever(s): Hilde van Keulen
2010 Oudere tehuisbewoners
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Longitudinaal onderzoek naar gezondheidsbaten van natuurspelen?
Uitgever(s): Alterra
2010 Lokaal volksgezondheidsbeleid gemeente Aalsmeer 2010 - 2014
Uitgever(s): Gemeente Aalsmeer
2010 Beleidsagenda 2011
Uitgever(s): Ministerie van Jeugd en Gezin
2010 Kadernota gezondheidsbeleid regio West-Veluwe/Vallei 2011 t/m 2014
Uitgever(s): Gemeente Ede
2010 Physiological and health implications of a sedentary lifestyle
Uitgever(s):
2010 Alle zeilen bijzetten
Uitgever(s): Gemeente Zandvoort
2010 The role of health and health promotion in labour force participation / De rol van gezondheid en gezondheidsbevordering in arbeidsparticipatie
Uitgever(s):
2010 Do the health benefits of cycling outweigh the risks?
Uitgever(s):
2010 Cluster strategy
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2010 De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking
Uitgever(s): Trimbos
2010 Strategie en rendement van gezondheidsmanagement
Uitgever(s):
2010 Too much sitting
Uitgever(s):
2010 Fit en vitaal+
Uitgever(s): Gemeente Peel en Maas
2010 Ga voor gezond! 2008-2009
Uitgever(s): Gezondheidsinstituut NIGZ
2010 Huisvrouwengymnastiek (2)
Uitgever(s): KVLO
2010 Bewegen in de ruimte
Uitgever(s): KVLO
2010 Gezonde school met gezonde medewerkers en studenten
Uitgever(s): KVLO
2010 Bewijs voor gezondheidseffecten gymles
Uitgever(s): KVLO
2010 IRun2BFit (2)
Uitgever(s): KVLO
2010 Signalement, Handreiking Actieve Leefstijl
Uitgever(s): KVLO
2010 A systematic review of evidence for the added benefits to health of exposure to natural environments
Uitgever(s):
2009 Emancipatiemonitor 2008
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Factsheet emancipatiemonitor 2008
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Exercise behavior and mental health
Uitgever(s): Ipskamp
2009 The GALM effect study
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2009 Participatie en gezondheid
Uitgever(s): TNO arbeid
2009 Policies for healthy ageing
Uitgever(s): Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
2009 Pakketadvies 2009
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen
2009 Preventie van diabetes
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen (CVZ)
2009 Preventie bij overgewicht en obesitas
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen (CVZ)
2009 Een kwestie van gezond verstand
Uitgever(s): Sociaal Economische Raad (SER)
2009 Beweging stimuleren
Uitgever(s):
2009 Toekomstvisie op publieke gezondheid
Uitgever(s): VNG
2009 NISB report, april 2009
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Website on physical activity and health by WHO Europe
Uitgever(s): World Health Organization (WHO), Europe
2009 Gezondheidsnota Diemen 2009-2012
Uitgever(s): Gemeente Diemen
2009 Kiezen voor gezond leven in Drechterland
Uitgever(s): Gemeente Drechterland
2009 Beleidsverslag jeugd & gezin 2008
Uitgever(s): Programmaministerie Jeugd en Gezin
2009 Gezond en wel ouder worden
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Buiten de gebaande paden
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), Raad voor het openbaar advies (Rob) en Onderwijsraad
2009 Lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): Gemeente Hof van Twente
2009 Determinants of participation in worksite health promotion programmes
Uitgever(s): Biomed Central
2009 Lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): Gemeente Katwijk
2009 4th annual meeting of HEPA Europe
Uitgever(s): World Health Organization
2009 Gezond management
Uitgever(s): WEKA uitgeverij
2009 NHS evidence portal
Uitgever(s): National Institute for Health and Clinical Excellence
2009 A systematic review of the evidence base for developing a physical activity and health legacy from the London 2012 Olympic and Paralympic Games
Uitgever(s): Centre for Sport, Physical Education and Activity Research (SPEAR), Canterbury Christ Church University
2009 De impact van sport en grote sportevenementen op de maatschappij
Uitgever(s): Arko Sports Media
2009 Evaluatie handleidingen lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven
2009 Naar een integrale aanpak van gezondheidsachterstanden
Uitgever(s): RIVM
2009 Nota gezond Nijmegen
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen
2009 Nota lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): Gemeente Lansingerland
2009 Ethnic differences in bmi among Dutch adolescents
Uitgever(s): Singh et al.
2009 Wat beweegt vrachtwagenchauffeurs?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Onderzoek naar de verspreiding en implementatie van de BeweegKuur
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv
2009 De BeweegKuur in het basispakket
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv
2009 Het volksgezondheidsprogramma van de Europese Unie (2003-2007)
Uitgever(s): Europese Rekenkamer
2009 The physical the