Visie & Beleidsplein

Het effect van omgevingsverandering op het lunchwandelgedrag van werknemers

Simons, M., Boer, A. de, Jans, M.P., & Hendriksen, I.J.M. (2009). Het effect van omgevingsverandering op het lunchwandelgedrag van werknemers.

Aanleiding: Een bedrijf verhuist van een pand met een primitieve kantine en een aangename wandelomgeving naar een nieuw gebouw met een modern bedrijfsrestaurant en een minder aantrekkelijke wandelomgeving. In deze studie is het effect van deze omgevingsveranderingen op de mate waarin gewandeld wordt tijdens de lunch geobserveerd. Methoden: Het lunchwandelgedrag en mogelijke belemmerende factoren voor lunchwandelen werden achttien weken voor de verhuizing en één jaar later via een online vragenlijst geïnventariseerd. Om het lunchwandelgedrag tijdens het onderzoeksjaar te monitoren zijn periodieke e-mails naar de deelnemers verstuurd met enkele korte vragen over het lunchwandelen. Resultaten: 123 deelnemers (55% van de werknemers) vulden beide vragenlijsten in. Bij aanvang van de studie wandelde 64% minimaal één keer per week en 49% minimaal vier keer per week tijdens de lunch. Na een jaar wandelde nog slechts 31% minimaal één keer per week en 9% minimaal vier keer per week. De gemiddelde duur van een lunchwandeling veranderde niet significant. Bijna driekwart van de deelnemers (73%) gaf aan dat zowel het nieuwe bedrijfsrestaurant als de veranderde bedrijfsomgeving de oorzaak waren van het minder frequent lunchwandelen. Conclusie: De gewoonte om veel te wandelen tijdens de lunch is niet opgewassen tegen ongunstige omgevingsveranderingen. Zowel de inrichting van het bedrijf met een modern restaurant als een minder gunstige bedrijfsomgeving kunnen in belangrijke mate het lunchwandelgedrag bepalen.

Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven, Body@Work,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Monique Simons
Alice de Boer
Marielle Jans
Ingrid Hendriksen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

leefomgeving
lunchwandelen
ruimtelijke ordening
werknemers