Visie & Beleidsplein

U zoekt op "werknemers" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

236 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Job autonomy and leisure-time physical activity across Europe: a multilevel perspective
Uitgever(s): Taylor and Francis Group
2022 Impact of Dutch COVID-19 restrictive policy measures on physical activity behavior and identification of correlates of physical activity changes
Uitgever(s): Springer Nature
2022 Sedentary work and participation in leisure–time physical activity
Uitgever(s): Springer
2022 Factsheet zitten tijdens werk 2022
Uitgever(s): TNO
2021 Factsheet zitten tijdens werk
Uitgever(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2021 Bereken de effecten van meer bewegen
Uitgever(s): Werken in beweging
2021 Toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Factsheet beeldschermwerk
Uitgever(s): TNO
2021 Schatting monetaire waarde gezondheidseffecten van bewegen door werknemers
Uitgever(s): Decisio
2021 Prolonged static sitting at work
Uitgever(s): European Agency for Safety and Health at Work
2021 Designing for active office work
Uitgever(s): Eindhoven University of Technology
2020 A scoping review of digital tools to reduce sedentary behavior or increase physical activity in knowledge workers
Uitgever(s):
2020 Vitale mensen, slimme zorg
Uitgever(s): VNO-NCW, MKB-Nederland
2020 Inzetten op gezondheid is werk voor iedereen
Uitgever(s): VU
2020 Barometer van sportfederaties in Vlaanderen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid KU Leuven
2020 Stimuleer gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers
Uitgever(s): Joint Action CHRODIS PLUS
2020 Reducing sitting time in office workers
Uitgever(s):
2020 Voorstudie toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 A location based communication intervention
Uitgever(s): Claire Grootveld, Wageningen University – Social Sciences
2019 The economic benefits of a more physically active population
Uitgever(s): RAND Europe, Vitality
2019 The effectiveness of workplace health promotion interventions on physical and mental health outcomes
Uitgever(s):
2018 Sport in beweging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Encouraging stair use among office users
Uitgever(s): Iris van der Meiden
2017 Exercise as intervention to reduce burnout
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2017 Physical activity at the workplace
Uitgever(s): European Commission
2016 Caparis in Beweging: van bedrijfsfitness tot compleet beweegprogramma
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Dynamisch werken in de praktijk
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 BRAVO@Work
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Workplace interventions for reducing sitting at work
Uitgever(s): The Cochrane Collaboration
2016 A blended workforce does not automatically mean success
Uitgever(s): Tilburg University
2016 'Vitaal tot aan de finish'
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Institute
2016 Geen transitie vergoeding bij herbenoeming
Uitgever(s): KVLO
2015 Wirksamkeit und Nutzen betrieblicher Gesundheitsförderung und Prävention
Uitgever(s): IGA
2015 The potential yield of non-exercise physical activity energy expenditure in public health
Uitgever(s): Springer
2015 Nieuwe richtlijn computerwerk
Uitgever(s):
2015 Its my life - Den Haag
Uitgever(s):
2015 Pesten op het werk
Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)
2015 De gevolgen van de Wet werk en zekerheid voor de Nederlandse sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Goed werkgeverschap is een must
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Praktijkgids sociale zekerheid 2006-2015
Uitgever(s): Vakmedianet
2015 Premiekorting werkloze jongere contract 24 uur
Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)
2015 Mogelijkheden om aan banenafspraak te voldoen uitgebreid
Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)
2015 Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)
2015 Investeren in duurzame inzetbaarheid door fysiek in beweging te blijven!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Langdurig zitten, een nieuw arbeidsrisico?
Uitgever(s): Kerckebosch bv
2015 Trendrapport bewegen en gezondheid 2000/2014
Uitgever(s): TNO
2015 E-portal Ontwikkel jezelf! voor loopbaanontwikkeling in de sport
Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)
2015 Zo vermijd je langdurig zitten
Uitgever(s): Kerckebosch bv
2015 How to reduce sitting time?
Uitgever(s): Taylor & Francis Online
2015 Zitgedrag beïnvloeden: veelbelovende gedragsveranderings technieken
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Replacing sitting time with standing or stepping
Uitgever(s):
2015 Identifying correlates of breaks in occupational sitting
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2015 The sedentary office
Uitgever(s): BMJ Publishing Group Ltd
2015 A systematic review of standing and treadmill desks in the workplace
Uitgever(s): Elsevier Inc.
2015 PFZW netto ouderdomspensioen
Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)
2015 Associaties tussen sedentair gedrag en werkgerelateerde uitkomstmaten
Uitgever(s): TNO
2015 Tools voor flexibel werken met jaaruren online
Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)
2015 Ga op reis met de landkaart werkstress/werkplezier
Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS)
2015 De tennismarkt
Uitgever(s):
2015 Worksite health promotion in the construction industry
Uitgever(s): Vrije Universiteit Medisch Centrum
2014 Workplace sitting and height-adjustable workstations
Uitgever(s):
2014 Relatie tussen de beschikbaarheid van een auto van de zaak en lichaamsbeweging
Uitgever(s):
2014 Treadmill workstations the effects of walking while working on physical activity and work performance
Uitgever(s):
2014 Get up, stand up
Uitgever(s):
2014 Beleid rondom mentale gezondheid in de werksetting
Uitgever(s): RIVM
2014 Vragen over zittend werk
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Effectief Actief ook interessant voor verzekeraar
Uitgever(s):
2014 Duurzame inzetbaarheid in perspectief
Uitgever(s): TNO
2014 Desk-based workers' perspectives on using sit-stand workstations
Uitgever(s): Chau et al.
2014 Zitten is een beetje dom
Uitgever(s):
2014 Zonder twijfel
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2014 In hoeverre beïnvloedt lichamelijke activiteit het innovatieklimaat binnen Setpoint Integrated Solutions?
Uitgever(s):
2014 Gezonde leefstijl en vitaliteit op de werkvloer
Uitgever(s): Ruigrok | NetPanel
2014 Staan of zitten?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Duurzame inzetbaarheid
Uitgever(s):
2014 The impact of sit-stand office workstations on worker discomfort and productivity
Uitgever(s):
2014 Effects of a standing and three dynamic workstations on computer task performance and cognitive function tests
Uitgever(s):
2014 Themadossier arbo rendement
Uitgever(s): Rendement uitgeverij BV
2014 Themadossier arbo rendement
Uitgever(s): Rendement uitgeverij BV
2014 Vitaliteit in organisaties
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Invloed van de werkgever op het privéleven van de werknemer met betrekking tot de gezondheid
Uitgever(s): Vrije Universiteit van Amsterdam
2014 A worksite social & physical environmental health program
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Fostering self-regulation in health in organisations
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Opzet in artikel 7:629 lid 3 onder a BW
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Van Bosman tot Dahmane
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Stadium security
Uitgever(s): VU University Amsterdam
2014 Mijn vereniging kiest voor bedrijfssport
Uitgever(s): NOC*NSF, Sport&Zaken
2013 Beweeg- en voedingsprogramma's op de werkplek
Uitgever(s):
2013 Trendrapport bewegen en gezondheid 2010/2011
Uitgever(s): TNO
2013 Applaus voor BRAVO
Uitgever(s):
2013 The contribution of office work to sedentary behaviour associated risk
Uitgever(s): Parry and Straker
2013 Gezond georganiseerd
Uitgever(s): Gezond in Bedrijf
2013 Issuemonitor duurzame inzetbaarheid Q1 2013
Uitgever(s): Veldkamp
2013 Werkgevers enquête arbeid 2012
Uitgever(s): TNO, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2013 Seksuele oriëntatie en werk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 MKB & sedentair gedrag
Uitgever(s): In Health, Arbothema's
2013 Iedereen vitaal
Uitgever(s): MT MediaGroep BV
2013 Dat zit goed
Uitgever(s):
2013 Reducing prolonged sitting in the workplace
Uitgever(s): Victorian Health Promotion Foundation
2013 Certificering als een management tool voor gezonde bedrijfsvoering
Uitgever(s): Centrum Werk en gezondheid
2013 Lang zitten
Uitgever(s): TNO
2013 Oxidesk pilot test bij Achmea
Uitgever(s): TNO
2013 Een vitale organisatie
Uitgever(s): Loyalis Kennis & Consult
2013 Praktijkgids arbeidsrecht
Uitgever(s): Vakmedianet bv
2013 Changing the way we work
Uitgever(s):
2013 Testfase Europese sociale dialoog in de sport van start
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 De juiste vrouw/man op de juiste plaats
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Duurzame inzetbaarheid: ingewikkeld?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Diabetes op de werkvloer
Uitgever(s): NIVEL
2012 Kosten en baten van gezondheidsbevordering op de werkplek
Uitgever(s): RIVM
2012 Waarom werkgevers bewezen effectieve maatregelen wel of niet nemen
Uitgever(s): TNO
2012 'Beweegmomentjes in het werk maken zittend werk dynamischer'
Uitgever(s):
2012 Arbobalans 2011
Uitgever(s): TNO
2012 Correlates of reported and recorded time spent in physical activity in working adults
Uitgever(s): Institute of Public Health
2012 Sport & ondernemen
Uitgever(s): ING, De Zaak
2012 'Ik ben hier aangenomen om te werken, niet om te sporten'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Gezondheidsbevordering op de werkplek
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven (CGL)
2012 Occupational health guideline for preventing weight gain among employees
Uitgever(s): VU Medisch Centrum Amsterdam
2012 Building a self-management program for workers with a chronic somatic disease
Uitgever(s):
2012 Duurzame inzetbaarheid op bedrijfsniveau
Uitgever(s): Ecorys
2012 Op achterstand
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Motivation for employees to participate in workplace health promotion
Uitgever(s): European Agency for Safety and Health at Work
2012 Omgaan met overgewicht op de werkvloer
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht, De Linge Groep, Centrum Werk Gezondheid
2012 Kamerbrief Actieplan Gezond bedrijf
Uitgever(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
2012 Versterken van mentaal kapitaal in de werksetting
Uitgever(s): Trimbos-Instituut
2012 Inventarisatie seniorensport binnen sportopleidingen (2013)
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 The design of a real-time formative evaluation of the implementation process of lifestyle interventions at two worksites using a 7-step strategy (BRAVO@Work)
Uitgever(s):
2012 Gedraag je!
Uitgever(s): Academic Service, Sdu Uitgevers bv.
2012 Zittend en staand werken
Uitgever(s): SDU Uitgevers
2012 Praktijkgids arbeidsrecht
Uitgever(s): Vakmedianet bv
2012 Arbeidsrecht in de praktijk
Uitgever(s): SDU Uitgevers
2012 Validity of the occupational sitting and physical activity questionnaire
Uitgever(s):
2012 Sitting behaviors and mental health among workers and nonworkers: the role of weight status
Uitgever(s):
2012 LO-docent heeft belangrijke rol bij het bevorderen van vitaliteit van collega's
Uitgever(s): KVLO
2012 Rechtspraakoverzicht arbeidsrecht 2005-2012
Uitgever(s): Sdu uitgever
2012 Verbinding in de sportsector
Uitgever(s): Universiteit Twente
2011 Bespreekbaar maken van overgewicht op de werkplek
Uitgever(s):
2011 Dip in aantal bedrijven dat aan bewegingsstimulering doet
Uitgever(s): TNO
2011 De moraal van vitaal en bevlogen
Uitgever(s):
2011 Trends over 5 decades in U.S. occupation-related physical activity and their associations with obesity
Uitgever(s): Church et al.
2011 De grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de b.v. ik
Uitgever(s): Nieuw Amsterdam
2011 NEA 2010
Uitgever(s): TNO
2011 Employment and physical activity in the U.S.
Uitgever(s): Elsevier Inc.
2011 Onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts
Uitgever(s): AStri Beleidsonderzoek en -advies
2011 Workplace health promotion
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2011 Investeren in bewegen op werkvloer loont
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Diabetes Fonds
2011 Vitaliteitsmanagement
Uitgever(s): Open Universiteit Heerlen
2011 The influence of the level of residents sport participation on the economic performance of districts located in Rotterdam
Uitgever(s): Erasmus School of Economics, Department of Applied Economics, Section Urban, Port and Transport Economics
2011 Gezond gedrag is besmettelijk
Uitgever(s): Kluwer
2011 Lunchwandelen? lunchwandelen!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Sportconnextion 2007-2011
Uitgever(s): Sportconnextion
2011 Praktijkgids arbeidsrecht
Uitgever(s): Kluwer
2011 Praktijkgids arbeidsrecht
Uitgever(s): Kluwer
2011 Handboek arbobesluit
Uitgever(s): Sdu
2011 Handboek arboregeling
Uitgever(s): Sdu
2011 Handboek arbobeleidsregels
Uitgever(s): Sdu
2011 Een sportieve werknemer stapt fris uit bed
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2010 Een baanloos bestaan
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Bewegen en overgewicht onder Nederlandse werknemers 2000-2008
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2010 Wat beweegt vrachtwagenchauffeurs?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Het werken waard
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 6070 (nl)
Uitgever(s): Nederlands Normalisatie-instituut
2010 Sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2010 The role of work ability and health on sustaining employability / De rol van werkvermogen en gezondheid op het behoud van duurzame inzetbaarheid
Uitgever(s): Tilja I.J. van den Berg
2010 Health under construction
Uitgever(s):
2010 Evaluatie nationale Traploopweek 2010
Uitgever(s): Diabetes Fonds, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 Are workplace interventions to reduce sitting effective?
Uitgever(s):
2010 The role of health and health promotion in labour force participation / De rol van gezondheid en gezondheidsbevordering in arbeidsparticipatie
Uitgever(s):
2010 Leren loont het langst
Uitgever(s): Sectorbestuur onderwijsarbeidsmarkt (SBO)
2010 'Sporten?! ... dat doen ze maar in hun vrije tijd'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Advances in population surveillance for physical activity and sedentary behavior
Uitgever(s):
2010 Veilige grenzen voor statijden
Uitgever(s): Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging
2010 Negotiated order in het Nederlandse topvolleybal?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Participatie en gezondheid
Uitgever(s): TNO arbeid
2009 Een kwestie van gezond verstand
Uitgever(s): Sociaal Economische Raad (SER)
2009 Beweging stimuleren
Uitgever(s):
2009 Determinants of participation in worksite health promotion programmes
Uitgever(s): Biomed Central
2009 Het effect van omgevingsverandering op het lunchwandelgedrag van werknemers
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven, Body@Work
2009 Wat beweegt vrachtwagenchauffeurs?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Phone and e-mail counselling are effective for weight management in an overweight working population
Uitgever(s): Van Wier et al;
2009 Onze werknemer? die werkt zélf aan zijn gezondheid!
Uitgever(s): Reed Business bv
2009 Bewegingsarmoede als arbeidsrisico in de arbocatalogus
Uitgever(s): Reed Business bv
2009 Effectevaluatie Fietsen Scoort
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2009 Vitale oudere werknemer krijgt steeds meer aandacht
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2009 Minder verzuim bij verbetering leefstijl
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2009 Een betere energiebalans leidt tot een betere arbeidsprestatie
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2009 Van preventie naar amplitie
Uitgever(s):
2009 Winst door sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2008 Rapportage werkplan 2006-2007
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2008 Verkenning risicobranches voor beweegarmoede en overgewicht
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2008 Leefstijlkenmerken en verzuim in de banksector
Uitgever(s):
2008 Well@work
Uitgever(s): School of sport and exercise sciences, Loughborough Univerity, UK
2008 Preventing noncommunicable diseases in the workplace through diet and physical activity
Uitgever(s): World Health Organization, World Economic Forum
2008 Maakt werk van bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 BRAVO
Uitgever(s): Kluwer
2008 Gezondheid en zorg in cijfers 2008
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2008 Dik is duur
Uitgever(s): VNO-NCW
2008 De vitale werknemer
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 BRAVO voor Fortis in 7 stappen
Uitgever(s): Fortis Bank Nederland
2008 Monitoring and evaluation of worksite health promotion programs
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2008 Leefstijl en arbeid in balans
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2008 Reizen naar en voor het werk en verzuim in de banksector
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2008 Arbeidsrecht in de praktijk
Uitgever(s): Sdu Uitgeverij
2007 Trendrapport bewegen en gezondheid 2004/2005
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2007 Kwantificeren van de gezondheidseffecten van voeding
Uitgever(s): RIVM
2007 Gezondheid en zorg in cijfers 2007
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2007 The (cost-)effectiveness of an individually tailored long-term worksite health promotion programme on physical activity and nutrition
Uitgever(s): Robroek et al; licensee BioMed Central Ltd.
2007 Een gezonde leefstijl geeft een lager verzuim
Uitgever(s):
2007 Effectiveness and economic impact of worksite interventions to promote physical activity and healthy diet
Uitgever(s): WHO
2007 Bewegen & gezondheid
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2007 Sedentary behavior in Dutch workers
Uitgever(s):
2007 Schets van het Nederlandse arbeidsrecht
Uitgever(s): Kluwer
2007 Monografieën sociaal recht
Uitgever(s): Kluwer
2007 Handboek arbowet
Uitgever(s): Sdu
2007 Handboek arbobesluit
Uitgever(s): Sdu
2007 Handboek arboregeling
Uitgever(s): Sdu
2007 Handboek arbobeleidsregels
Uitgever(s): Sdu
2007 Human resource management for events
Uitgever(s): Elsevier Ltd.
2006 ALIFE@Work
Uitgever(s): EMGO instituut
2006 Nationaal hr onderzoek
Uitgever(s): P&Oactueel
2006 Arbeidsrecht in de praktijk
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2006 De inventiviteit van de FLASH! campagne
Uitgever(s): ZonMw
2005 Monografieën sociaal recht
Uitgever(s): Kluwer
2005 Handboek arbowet
Uitgever(s): Sdu
2004 Trendrapport bewegen en gezondheid 2002/2003
Uitgever(s): TNO Arbeid
2004 Prevention
Uitgever(s): U.S. Department of health and human services
2004 ENWHP toolbox
Uitgever(s): The European Network for Workplace Health Promotion
2003 Tabaksrook in de werkomgeving
Uitgever(s): STIVORO voor een rookvrije toekomst
2003 Wandelen tussen kantooruren
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2002 Management van diversiteit in arbeidsorganisaties
Uitgever(s): Uitgeverij Lemma
2001 In beweging via het werk
Uitgever(s): Centrum GBW
1998 De gezondheidswaarde van lichamelijke activiteit
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid, Divisie collectieve preventie
1993 Aspecten van arbeidsrecht
Uitgever(s): Uitgeverij Lemma bv
z.j. ENWHP
Uitgever(s): ENWHP - European Network for Workplace Health Promotion
z.j. Interventions to reduce sedentary behavior and increase physical activity during productive work
Uitgever(s):