Visie & Beleidsplein

In het Visie & Beleidsplein ontsluit Vereniging Sport en Gemeenten actuele kennis en informatie.

Zoeken op het hele Visie & Beleidsplein

 

Sport & Accommodatie

Sportaccommodatiebeleid is de basis van het gemeentelijk sportbeleid. Hierin is onder andere aandacht voor voldoende en kwalitatieve sportieve ruimte en het beweegvriendelijk inrichten van openbare ruimte.

Sport & Accommodatie
Sport & Beweegstimulering

Sport & Beweegstimulering

Met sportstimuleringsbeleid beoogt de gemeente zoveel mogelijk mensen te stimuleren om zo vaak mogelijk te gaan sporten.

Sport & Maatschappij

De gemeente zoekt samenwerking met (maatschappelijke) organisaties om sport in te zetten als middel om bepaalde (sportexterne) gezondheids- en welzijnseffecten te bereiken.

Sport & Maatschappij
Sport & Economie

Sport & Economie

De gemeente kan sport inzetten als instrument ter bevordering van de lokale economie. Accenten kunnen daarbij liggen op city- of regiomarketing en verbetering van vestigingsklimaat, verbinding met de toeristische sector, innovatie en/of de ontwikkeling van werkgelegenheid.

Sport & Nota's

Een overzicht van gemeentelijke, provinciale en landelijke (sport)nota's en rapporten.

Sport & Nota's

Waar bent u naar op zoek?


Vereniging Sport en Gemeenten

Samen sterk voor lokale sport!