VSG-publicaties

Vereniging Sport en Gemeenten verzorgt met enige regelmaat publicaties. Zoals het visiedocument Sport stimuleert! of modelovereenkomsten voor verhuur van accommodaties.

Handreiking gegevensuitwisseling bij bewegingsonderwijs

Handreiking gegevensuitwisseling bij bewegingsonderwijs

Scholen gebruiken steeds vaker softwareapplicaties binnen het bewegingsonderwijs. In deze software kunnen leraren de (sport)resultaten

Meer
Sportief aanbesteden

Sportief aanbesteden

VSG presenteert het document Sportief aanbesteden – Gouden regels voor gemeenten en aanbieders bij het aanbesteden en inkopen van de bouw en inrichting van sportvoorzieningen.

Meer
Protocol Verhuur sportaccommodaties 2019

Protocol Verhuur sportaccommodaties 2019

Vereniging Sport en Gemeenten heeft het ‘Protocol Verhuur Sportaccommodaties’ uit 2014 laten herijken. Tijdens de

Meer
Handreiking Sport, bewegen en de Omgevingswet

Handreiking Sport, bewegen en de Omgevingswet

Vereniging Sport en Gemeenten presenteert de Handreiking Sport, bewegen en de Omgevingswet. Een praktisch hulpmiddel

Meer
Factsheet Sporten en bewegen (jong)volwassenen

Factsheet Sporten en bewegen (jong)volwassenen

Gemeenten richten zich in sport- en beweegbeleid vooral op de jeugd, op ouderen en op

Meer
Visiedocument Sport stimuleert!

Visiedocument Sport stimuleert!

In ‘Sport stimuleert! Naar een optimale inzet van uw sportkapitaal’ schetst Vereniging Sport en Gemeenten een inhoudelijk samenhangende visie op het lokale sportbeleid in de komende jaren.

Meer
Protocol ‘Verhuur sportaccommodaties 2015’

Protocol ‘Verhuur sportaccommodaties 2015’

Gemeentelijke sportaccommodaties worden doorgaans verhuurd aan lokale sportverenigingen en scholen voor de organisatie van sportieve

Meer
Handreiking BTW & sport (herziene editie 2013)

Handreiking BTW & sport (herziene editie 2013)

Een groot deel van de georganiseerde sportbeoefening in Nederland wordt mogelijk gemaakt doordat gemeenten zorgen

Meer
Do’s & Don’ts Lokale Netwerkvorming

Do’s & Don’ts Lokale Netwerkvorming

Het komt regelmatig voor dat er binnen een gemeente lokale initiatieven op het gebied van

Meer
Lokaal Sportaccommodatie beleid 2010

Lokaal Sportaccommodatie beleid 2010

Actualiteiten, kennis, ervaring en innovatieve ideeën over Lokaal Sportaccommodatiebeleid 2010 gebundeld! Tijdens de VSG-Nationale Kennisdag

Meer
Veilig van het schoolplein

Veilig van het schoolplein

Het protocol ‘Veilig van het schoolplein’ benoemt de aansprakelijkheden bij sportieve activiteiten in de BSO

Meer

Protocol ‘Veiligheid schoolzwemmen (2007)

Nederland wordt (nationaal en internationaal) geschetst als waterland. Binnen de Nederlandse samenleving vormt de zwemvaardigheid

Meer
Magazine Sportief Participeren

Magazine Sportief Participeren

Sport en de Wmo zijn aan elkaar verbonden. VNG, VSG, NISB, Movisie en het ministerie

Meer
Visie- en ontwikkelgids ‘Vernieuwing Lokaal Sportbeleid.

Visie- en ontwikkelgids ‘Vernieuwing Lokaal Sportbeleid.

Vernieuwing van het lokale sportbeleid in Nederland heeft de laatste jaren de aandacht. Zo bracht

Meer
Handboek Multifunctionele Accommodaties

Handboek Multifunctionele Accommodaties

In opdracht van Alliantie School en Sport heeft Vereniging Sport en Gemeenten goede voorbeelden verzameld

Meer

Van Pro tot Prof: 50 jaar lokaal sport- en recreatiebeleid

In deze uitgave worden de ontwikkelingen van het lokale sport- en recreatiebeleid van voor de

Meer