VSG-publicaties

Vereniging Sport en Gemeenten verzorgt met enige regelmaat publicaties. Zoals het visiedocument Nederland Sportland of modelovereenkomsten voor verhuur van accommodaties.

Protocol ‘Verhuur sportaccommodaties 2015’

Protocol ‘Verhuur sportaccommodaties 2015’

Gemeentelijke sportaccommodaties worden doorgaans verhuurd aan lokale sportverenigingen en scholen voor de organisatie van sportieve

Meer
Handreiking BTW & sport (herziene editie 2013)

Handreiking BTW & sport (herziene editie 2013)

Een groot deel van de georganiseerde sportbeoefening in Nederland wordt mogelijk gemaakt doordat gemeenten zorgen

Meer
Do’s & Don’ts Lokale Netwerkvorming

Do’s & Don’ts Lokale Netwerkvorming

Het komt regelmatig voor dat er binnen een gemeente lokale initiatieven op het gebied van

Meer
Lokaal Sportaccommodatie beleid 2010

Lokaal Sportaccommodatie beleid 2010

Actualiteiten, kennis, ervaring en innovatieve ideeën over Lokaal Sportaccommodatiebeleid 2010 gebundeld! Tijdens de VSG-Nationale Kennisdag

Meer
Veilig van het schoolplein

Veilig van het schoolplein

Het protocol ‘Veilig van het schoolplein’ benoemt de aansprakelijkheden bij sportieve activiteiten in de BSO

Meer

Protocol ‘Veiligheid schoolzwemmen (2007)

Nederland wordt (nationaal en internationaal) geschetst als waterland. Binnen de Nederlandse samenleving vormt de zwemvaardigheid

Meer
Visiedocument Nederland Sportland

Visiedocument Nederland Sportland

Sport, bewegen en gemeenten zijn ook in de toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is

Meer
Magazine Sportief Participeren

Magazine Sportief Participeren

Sport en de Wmo zijn aan elkaar verbonden. VNG, VSG, NISB, Movisie en het ministerie

Meer
Visie- en ontwikkelgids ‘Vernieuwing Lokaal Sportbeleid.

Visie- en ontwikkelgids ‘Vernieuwing Lokaal Sportbeleid.

Vernieuwing van het lokale sportbeleid in Nederland heeft de laatste jaren de aandacht. Zo bracht

Meer
Handboek Multifunctionele Accommodaties

Handboek Multifunctionele Accommodaties

In opdracht van Alliantie School en Sport heeft Vereniging Sport en Gemeenten goede voorbeelden verzameld

Meer

Van Pro tot Prof: 50 jaar lokaal sport- en recreatiebeleid

In deze uitgave worden de ontwikkelingen van het lokale sport- en recreatiebeleid van voor de

Meer