Visie & Beleidsplein

Werkdocumenten basisvorming in het onderwijs

WB 12

lichamelijke opvoeding

Westerhof, R., & Loopstra, O. (1985). Werkdocumenten basisvorming in het onderwijs: WB 12, lichamelijke opvoeding. 's-Gravenhage: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Allereerst worden in dit rapport de huidige effecten van lichamelijke opvoeding beschreven, voor zover die in Nederland bekend zijn uit incidentele gegevens over leerplannen en concretisering daarvan, de inspectierapporten en gegevens over effectverschillen binnen het lager en voortgezet onderwijs. Een aantal maatschappelijke veranderingen oefenen invloed uit op de gewenste basisvorming lichamelijke opvoeding: een afname van het besteedbare inkomen en automatisering. Een voortdurend didactisch probleem voor onderwijsgevenden in de lichamelijke opvoeding vormen de differentiatiemaatregelen, die noodzakelijk zijn in verband met de zeer grote heterogeniteit op het gebied van de sensomotorische ontwikkeling en vaardigheid. Er wordt een aanzet gegeven voor het formuleren van eindtermen binnen de diverse gebieden binnen het vak lichamelijke opvoeding. Een viertal aanbevelingen, voorzien van argumentatiemateriaal, besluit deze deelstudie.

Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Roel Westerhof
Oene Loopstra

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
beleidsondersteuning
bewegingsonderwijs
onderzoeken
trends