Visie & Beleidsplein

U zoekt op "beleidsondersteuning" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

67 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Factsheet Esports in Nederland
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Loadout
2022 Subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2020 Vragenlijsten monitor VN-verdrag handicap
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten, Berenschot
2018 Tendensen in lokaal sportbeleid
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB)
2017 De andere kant van de medaille
Uitgever(s): Universiteit Leiden
2016 Evaluatie sportplan Brabant 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 International study on the organisation of sport in twelve countries and their policy towards sport federations
Uitgever(s): University of Leuven - Policy in Sports & Physical Activity Research Group, Ghent University - Team Sports Management
2015 Vergoeding van taakuren bij de ontwikkeling van Gezonde School-beleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Gezondheidsbevordering op school
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Beter gebruik gegevens Gezonde School
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Monitor sportplan Brabant 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 De cultuur van het bezuinigen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Aanzien en overleven in een sport vol passie
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
2013 Monitor sportplan Brabant 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Een impuls voor extra gezondheidsbevordering in het primair onderwijs
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2013 Kamerbrief Reactie rapportage Taskforce 'belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2012 Tendensen in lokaal sportbeleid
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB)
2012 Effectief cultuurbeleid
Uitgever(s): Boekmanstichting
2012 Rapport nulmeting Sportplan Brabant 2012
Uitgever(s): Sportservice Noord-Brabant, Olympisch Netwerk Brabant
2012 Nulmeting sport in Brabant
Uitgever(s): Vrijetijdshuis Brabant
2012 Nulmeting sport in Brabant
Uitgever(s): Vrijetijdshuis Brabant
2012 Rapportage nulmeting Sportplan
Uitgever(s): Het PON
2011 Gezond leven in tijden van schaarste
Uitgever(s): Gezondheidsinstituut NIGZ, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Examenvakken zonder specifieke lerarenopleiding
Uitgever(s): Regioplan
2011 Handboek stichten en huisvesten van scholen
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2009 Beleidswijzer sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Professionals in de beleidsarena
Uitgever(s): Koninklijke Van Gorcum BV
2009 BSM toetsvoorbeelden
Uitgever(s): SLO
2008 Richtlijn beleidsadvies
Uitgever(s): GGD Nederland
2008 Passend onderwijs
Uitgever(s): Sardes
2007 Beleidswijzer sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Interactieve beleidsontwikkeling
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Handreiking schoolexamen lichamelijke opvoeding havo/vwo
Uitgever(s): SLO
2006 Organisatorische integratie
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 Vijf handreikingen voor Lumpsum po
Uitgever(s): Stuurgroep Lumpsum po
2003 Sport & bewegen vijftig-plussers
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2003 Sport & bewegen 50+
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2003 Zelf doen?
Uitgever(s): SEO
2003 Handelingssuggesties bij het maken van talentontwikkelingsplannen
Uitgever(s): NOC*NSF
2003 Actieplan fiets
Uitgever(s): Provincie Groningen, afdeling Verkeer & Vervoer
2003 'Het lijkt hier wel buitenland'
Uitgever(s): Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte
2003 Discussiestuk beleidsplan betaald voetbal
Uitgever(s): KNVB
2002 Transformatiecheck voor de provinciale sportondersteuning
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2001 Kwaliteit en identiteit in de sport
Uitgever(s): Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU)
2000 Participeren met beleid
Uitgever(s): IVA Tilburg
2000 Gezond leven
Uitgever(s): ZorgOnderzoek Nederland (ZON)
2000 Checklist voor effectieve sportstimulering bij de jeugd
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2000 Samen in actie
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1999 De sportbijlage
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1999 Over de grenzen van de sportwereld
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1998 Sport informatie bulletin, nr. 14, 1998
Uitgever(s): Clearing House
1998 Examenvak lichamelijke opvoeding in havo / vwo in het vrije deel
Uitgever(s): SLO
1997 Deutsche Schwimmbad Forschung
Uitgever(s): FLC
1997 Ontwikkelingen in het sportbeleid
Uitgever(s): Stichting Sportservice Noord-Brabant
1996 Vrijetijdsomnibus 1996
Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
1992 Gebruik van onderzoek in het beleidsproces
Uitgever(s): Universiteit Twente, Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek en Onderwijs
1990 Toekomstverkenning watersport
Uitgever(s): Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie
1988 Sport en ouderen
Uitgever(s): Commissie ad hoc MBvO
1985 Werkdocumenten basisvorming in het onderwijs
Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
1984 Sportblessures
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1984 Verslag van de studiedag 'naar een beleidsvisie op vrije tijd'
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1983 Advies inzake de nota fietsverkeer
Uitgever(s): Raad voor het binnenlands bestuur
1983 Planksilen yn fryslan
Uitgever(s): PPD-Friesland Afdeling Onderzoek
z.j. Verder met de onderbouw
Uitgever(s): Onderbouw-VO
z.j. Standaard borging kwaliteit schoolexamens
Uitgever(s): VO-raad