Visie & Beleidsplein

U zoekt op "beleid" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

6652 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2021
De sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen
Uitgever(s): Ecorys
2021 Richtlijn gender- en seksediverse personen
Uitgever(s): NOC*NSF
2021 Zwemaanbieders en het sportakkoord
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Amsterdamse gezondheidslogica
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Programma Gezonde stad
2021 Meetinstrumenten voor motorische vaardigheden bij 0- tot 4-jarigen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Handreiking duurzame jongerenparticipatie
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nationale Jeugdraad (NJR), Number Five Foundation, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2021 De ontwikkeling van het stedelijke loop- en wandelnetwerk
Uitgever(s):
2021 Sport en bewegen geeft nieuwe energie
Uitgever(s): Provincie Utrecht
2021 Monitor ‘Ons voetbal is van iedereen’ - aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Lessons learned proeftuinen clubkadercoaching 2019-2020
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Monitor sportuitgaven gemeenten 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 The evidence for the impact of policy on physical activity outcomes within the school setting
Uitgever(s):
2021 Heel Eindhoven beweegt!
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2021 Een jaar met corona
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2021 Wissels omzetten voor een veerkrachtige samenleving
Uitgever(s): Raad Volksgezondheid & Samenleving
2021 Sportaccommodatiebeleid in Dordrecht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Dialoognota ouder worden 2020 - 2040
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2021 How can social branding mitigate racism among fans in sports?
Uitgever(s): Macrothink Institute
2021 Vruchtbare samenwerking bij sportakkoorden hangt af van lokale context
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Sportnota 2021+
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2021 Sport beweegt Winterswijk
Uitgever(s): Gemeente Winterswijk
2021 Beleidskader vrije tijd, cultuur en sport 2021-2022
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2021 Arbeidsmarktmonitor sport en bewegen 2020
Uitgever(s): Lexnova Marktonderzoek
2021
Een eerlijke kans op gezond leven
Uitgever(s): Raad Volksgezondheid & Samenleving
2021 Hoe pas je de leidraad toe op je sportportefeuille?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Erkende sport- en beweeginterventies: kansen voor lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Barometer van sportdiensten in Vlaanderen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen KU Leuven
2021 Barometer van sportdiensten in Vlaanderen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen KU Leuven
2021 Barometer van sportdiensten in Vlaanderen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen KU Leuven
2021 Barometer van sportdiensten in Vlaanderen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen KU Leuven
2021 Doortrappen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Whitepaper Jeugd die arm opgroeit
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Zo sport Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF
2021 Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2021 Sportief Hendrik-Ido-Ambacht!
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl in het mbo
Uitgever(s): KVLO
2021 Esports
Uitgever(s): NOC*NSF
2021 How is sport participation related to mortality, diabetes and prediabetes for different body mass index levels?
Uitgever(s): Wiley
2021 Adviseurs lokale sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Met sport en bewegen naar een energieke en gezonde gemeente
Uitgever(s): NOC*NSF
2021
Preventief gezondheidsbeleid 2006-2018
Uitgever(s): RIVM
2021 Opgroeien in een kwetsbare wijk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2021 Striking the right balance: evidence to inform combined physical activity and sedentary behavior recommendations
Uitgever(s):
2021 Sociale ongelijkheid in sport- en beweeggedrag: perspectief van de lezers
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 Valkenburg aan de Geul beweegt!
Uitgever(s): Gemeente Valkenburg aan de Geul
2021 Buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Risicofactoren voor minder bewegen bij tieners die thuis moeite ervaren met rondkomen
Uitgever(s): Healthy’R Centrum voor gedragsonderzoek en ontwikkeling
2021 International review for the sociology of sport
Uitgever(s): SAGE Publications
2021 Homo-acceptatie in het betaald mannenvoetbal
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Beleidsadvies bewegen 2021-2040
Uitgever(s): Ministerie van VWS, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2021 Lang niet toegankelijk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2021 Zwemgedrag en zwemveiligheid van 65+’ers
Uitgever(s): Nationale Raad Zwemveiligheid
2021 The exercise intention behavior gap
Uitgever(s): Daphne Menheere
2021 Monitor Sport en corona III
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'. De zes pijlers gepeild
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Beknopte versie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Managementsamenvatting
Uitgever(s):
2021 Effecten van niet sporten en bewegen in tijden van de COVID-19 pandemie
Uitgever(s): RIVM Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg
2021 Guidelines for gender-responsive sports organizations
Uitgever(s): UN Women Turkey Office
2021 Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein
Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam, Hanzehogeschool Groningen
2021 Talentontwikkeling in lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 LEGO: bouwstenen voor leefomgeving en gezondheid
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
2021 Weinig extra aandacht bij gemeenten voor sociale ongelijkheid in sport- en bewegen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 Sport policy practice and outcome: theoretical and empirical approaches
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2021 Landelijke en lokale uitgaven aan gezondheidsbevordering
Uitgever(s): RIVM
2021 Vervolgevaluatie bestuurlijke afspraken kinderarmoede
Uitgever(s): i&o research
2021 Topsportsucces tegen elke prijs?
Uitgever(s): Boom uitgevers Amsterdam
2021 Samenwerking organiseren voor preventie
Uitgever(s): Wageningen University & research
2021 De buurtsportcoach: sport, bewegen en gezondheid verbonden
Uitgever(s): Springer
2021 Altyd priis
Uitgever(s): Provincie Friesland
2021 Sport in beweging
Uitgever(s): Gemeente Purmerend, Gemeente Beemster
2021 'Verbinding door sport en bewegen'
Uitgever(s): Gemeente Papendrecht
2021 Urban sports
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 International journal of sport policy and politics
Uitgever(s): Taylor & Francis Group (Routledge Journals)
2021 Legal strategies to improve physical activity in populations
Uitgever(s): WHO
2021 Heel Grave sport
Uitgever(s): Gemeente Grave
2021 Gilze en Rijen beweegt
Uitgever(s): Gemeente Gilze en Rijen
2021 EU sports policy
Uitgever(s): European Parliament, Research for CULT Committee
2021 De inzet van de buurtsportcoach voor lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Kom in beweging! “Samen duurzaam gezond”
Uitgever(s): Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
2020 Whitepaper Verduurzamen: wie is aan zet?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Samen werk maken van preventie
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2020 De gezondere sportkantine in 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Competentieontwikkeling van sport- en cultuurcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Formula E race Brainport Eindhoven region
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Samen brengen we de Achterhoek in beweging
Uitgever(s): Achterhoek in beweging
2020 Tussenstand lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Commissie Bos: erken de waarde van bewegen voor thuiswonende ouderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Akkoord?!
Uitgever(s): Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)
2020 Lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Ministerie VWS
2020 Health promotion package
Uitgever(s): Danish Health Authority
2020 Jongeren Op Gezond Gewicht in beeld 2015-2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Kennis, kunde, beleidskeuzes
Uitgever(s): Rathenau Instituut
2020 Vragenlijsten monitor VN-verdrag handicap
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten, Berenschot
2020 Naar een toekomstbestendig zorgstelsel
Uitgever(s): Inspectie der Rijksfinanciën
2020 Bringing network governance into the field of violence and integrity in sports
Uitgever(s): Macrothink Institute
2020 Sportdeelname Zaanstad 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Getting Australia active III
Uitgever(s): The Australian Prevention Partnership Centre
2020 Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 What are effective policies for promoting physical activity?
Uitgever(s):
2020 Innovatieve samenleving
Uitgever(s): Inspectie der Rijksfinanciën
2020 Visie sport en bewegen gemeente Zutphen
Uitgever(s): Gemeente Zutphen
2020 Ondersteuning topsporters bij transitie naar een volgende carrière
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Uitvoering van gemeentelijk sportbeleid na de eerste coronamaatregelen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sport- en beweegnota 2020 - 2030
Uitgever(s): Gemeente Loon op Zand
2020 Coronamaatregelen in de openbare ruimte
Uitgever(s): College van Rijksadviseurs
2020 Gezondheid breed op de agenda
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2020 Visie op sport en bewegen Almelo - 2020
Uitgever(s): Gemeente Almelo
2020 Limburg, sport!
Uitgever(s): Provincie Limburg
2020 Gevolgen coronacrisis voor schaakverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Gevolgen coronacrisis voor bridgeverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sportief participeren
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2020 Een leven lang plezier beleven aan sport!
Uitgever(s): Gemeente Zaanstad
2020 Sporthulpmiddelen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Gehandicaptensport Nederland, Esther Vergeer Foundation, Special Heroes Nederland
2020 Ruimte voor sport in Leeuwarden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 International journal of sport policy and politics
Uitgever(s): Taylor & Francis Group (Routledge Journals)
2020 Buitenspelen 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Voel je thuis in de sport!
Uitgever(s): NOC*NSF
2020 Het speelveld van de sport
Uitgever(s): NLsportraad
2020 De fitheid van de sport
Uitgever(s): NLsportraad
2020 Speelruimte voor sport
Uitgever(s): NLsportraad
2020 Rondje langs de velden II
Uitgever(s): NLsportraad
2020 De Europese spelregels
Uitgever(s): NLsportraad
2020 Sociale veiligheid is van iedereen
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2020 Behoefte aan zwemwater op Goeree-Overflakkee
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Themahoofdstuk duurzame sportinfrastructuur
Uitgever(s):
2020 European sport management quarterly
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2020 Oud en zelfstandig in 2030
Uitgever(s): Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen
2020 Verenigingsmonitor gemeente Haarlemmermeer 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Verenigingsmonitor gemeente Beverwijk 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Een sportvriendelijke omgeving in Gelderland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector, hoofdstuk 9
Uitgever(s):
2020 De inclusieve buitenruimte
Uitgever(s): Mulier Instituut, Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd
2020 Startnotitie sport en recreatie
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2020 Beleidsverkenning lopen
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2020 Wie zet de 'lijnen' uit?
Uitgever(s): Kasper van de Klundert
2020 Een verkenning van de visie van plattelandsgemeenten op de BVO
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 De gevolgen van corona voor de sport in cijfers
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020
Nationale omgevingsvisie
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2020 Sport in het systeem
Uitgever(s): NLsportraad
2020 Impact of the built environment and the neighborhood in promoting the physical activity and the healthy aging in older people
Uitgever(s):
2020 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: beleid en activiteiten van gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Gezondheidsverschillen voorbij
Uitgever(s): Raad Volksgezondheid & Samenleving
2020 Gevolgen van de coronacrisis voor het gemeentelijk sportbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sportvisie 2020 Rijssen-Holten
Uitgever(s): Gemeente Rijssen-Holten
2020 Beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2020 Montferland beweegt
Uitgever(s): Gemeente Montferland
2020 Front-line professionals and local sport policy: a theoretical framework
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2020 Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar
Uitgever(s): Stichting Special Heroes Nederland, Gehandicaptensport Nederland, Esther Vergeer Foundation, Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 De waarde van een systeembenadering voor sport- en beweegbeleid
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Urban sports Amsterdam
Uitgever(s): Sportraad Amsterdam
2020 Beleidskader sport ‘Den Helder beweegt vooruit
Uitgever(s): Gemeente Den Helder
2020 Sportief kapitaal voor iedere Groninger
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2020 Barometer van sportfederaties in Vlaanderen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid KU Leuven
2020 Monitor Sportakkoord ‘Sport Verenigt Nederland’. Van akkoord naar uitvoering
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De samenhang tussen het organiseren van de drie grootste wielerevenementen en het fietsbeleid in de gemeente Utrecht
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Sport- en accommodatievisie 2020-2030 gemeente Zuidplas
Uitgever(s): Gemeente Zuidplas
2020 Voor een gezonde toekomst
Uitgever(s):
2020 Rookvrije sportverenigingen voor een rookvrije generatie
Uitgever(s): Amsterdam UMC, Tranzo, Tilburg University
2020 Samen werken naar een vitale provincie
Uitgever(s): Provincie Groningen
2020 EU workplan sport 2021-2024
Uitgever(s): Council of the European Union
2020 Kader sport- en beweegbeleid 2021-2023
Uitgever(s): Provincie Groningen
2020 Sportvisie Ede
Uitgever(s): Gemeente Ede
2020 Vitaal Overijssel : sport en en bewegen voor iedereen
Uitgever(s): Sportservice Overijssel, Topsport Overijssel
2020 Samen naar een beweegvriendelijker omgeving
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Agenda voor de sport 2020+ Haarlem
Uitgever(s): Gemeente Haarlem
2020 Toekomst van tennis, voetbal, binnensport en zwembaden in de gemeente Nieuwkoop
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Gezond en fit
Uitgever(s): Gemeente Arnhem
2020 Ondersteuningsstructuur, hoofdstuk 8
Uitgever(s):
2020 Mist de sportsector de aansluiting bij de Omgevingswet?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Meerderheid gemeenten heeft behoefte aan ondersteuning bij milieuvriendelijk beheer grassportvelden
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Mulier Instituut monitort de gevolgen van coronamaatregelen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Jeugdhulp in de wijken
Uitgever(s): De Haagse Hogeschool
2020 KVLO Vraagverkenning 2020 Goed leren bewegen
Uitgever(s): KVLO
2020 Sterk spul
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam, Bureau Beke
2020 Ruimte voor sport in Heerhugowaard
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sporten en bewegen in de openbare ruimte in Heerhugowaard
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Beleidsnota Samen voor een gezonder Coevorden
Uitgever(s): Gemeente Coevorden
2020 Drenthe samen gezond in beweging
Uitgever(s): Vereniging van Drentse Gemeenten
2020 Opleiding jeugdtrainers en doelgroepenbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Beweegroutes
Uitgever(s): Howest Hogeschool, Vital Cities
2020 Sporten voor volwassenen met een laag inkomen
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2020 Genderscan op het sportbeleid van de gemeente Amsterdam
Uitgever(s): Atria
2020 Bevorderen van sportgedrag en actieve leefstijl bij kwetsbare groepen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Beter benutten van buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Kenniscentrum Sport & Bewegen
2019 Gender diversity in European sport governance
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2019 Q&A monitoring en evaluatie rondom de inzet van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Diversiteit in kaderfuncties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Whitepaper sport en bewegen in Nederland
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2019 Zeeuws sportakkoord
Uitgever(s): Sport Zeeland
2019 Contributiemonitor 2017/2018
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2019 Wat doen de buurtsportcoaches in mijn gemeente nu precies?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Opvallende stabiliteit en toch veel verandering in de sport
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Sportstimuleringsbeleid, wat kan Nederland leren van Engeland?
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2019 Local policymaking in sport: sport managers’ perspectives on work processes and impact
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2019 Voetbaltarieven in Arnhem en omstreken
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Scoren met sport
Uitgever(s): Gemeente Lansingerland
2019 Ruimte voor binnensport in Tilburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Bijdrage van het sportprogramma van stichting Life Goals op de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2019 Onbeperkt in beweging 2018
Uitgever(s): Provincie Flevoland, Sportservice Flevoland, Kennispraktijk
2019 Sportbeleid in Nederland
Uitgever(s): Uitgeverij Countinho
2019 Tevredenheid alom over buurtsportcoaches
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Sport en gezondheid
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Gezond Leven
2019 Ruimte voor sport, spel en bewegen
Uitgever(s): De adviesraad voor de sport
2019 Negotiating exercise as medicine: narratives from people with type 2 diabetes
Uitgever(s): Sage publications
2019 Samen voor Gelderland
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2019 Monitoring sportakkoord
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Betekenis van de hippische bedrijfstak in Overijssel
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Whitepaper sport en bewegen voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2019 Stimuleringsregelingen voor zwemvaardigheid door gemeenten
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Iedereen in Utrecht kan sporten en bewegen
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2019 "Wij zijn een beetje een bedrijf en een beetje een sportvereniging"
Uitgever(s):
2019 De SROI van sport en bewegen in Lelystad
Uitgever(s):
2019 Financiële aspecten van lokaal sportbeleid 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Inclusiviteit in sportbeleid
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Mulier Instituut
2019 International journal of sport policy and politics
Uitgever(s): Taylor & Francis Group (Routledge Journals)
2019 School sport and activity action plan
Uitgever(s): UK Government
2019 Lelystad in beweging
Uitgever(s):
2019 Achterhoek in beweging
Uitgever(s): Achterhoek in beweging
2019 Gelderse open clubs en vitale sportparken
Uitgever(s): Mulier Instituut, HAN Hogeschool
2019 Hoe staat de Nederlandse sportvereniging ervoor?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 The development of the Comprehensive Analysis of Policy on Physical Activity (CAPPA) framework
Uitgever(s):
2019 Samen sportief en gezond in Dongen
Uitgever(s): Gemeente Dongen
2019 Elke dag beter. Zuid‑Holland
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2019 Multifunctioneel gebruik sportaccommodaties in Eindhoven
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2019 Drenthe Community of Sports
Uitgever(s): Drenthe Beweegt
2019 Gemeentelijk sportbeleid voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2019 Verwachte ontwikkeling van gemeentelijke sportuitgaven
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Evaluatie Gelders jaar van het aangepast sporten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Een leven lang bewegen en sporten
Uitgever(s): Gemeente Dalfsen
2019 Ambitie van sportverenigingen om te werken aan thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Urk beweegt
Uitgever(s): Gemeente Urk
2019 EU sports policy
Uitgever(s): European Parliamentary Research Service
2019 Samen maken we de stad gezond en actief
Uitgever(s): Gemeente Leiden
2019 Topsport die inspireert!
Uitgever(s): Sport Verenigt Nederland
2019 Evaluating health promotion in complex adaptive school systems
Uitgever(s):
2019 Sport verenigt Rucphen
Uitgever(s): Gemeente Rucphen
2019 The economic benefits of a more physically active population
Uitgever(s): RAND Europe, Vitality
2019 Safeguaring children in sport
Uitgever(s): European Commission
2019 Brancherapport sport
Uitgever(s): KPMG
2019 Financiële aspecten van lokaal sportbeleid: recessie goed doorstaan
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Sport verenigt Huizen
Uitgever(s): Gemeente Huizen
2019 Fietskoers 2025
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2019 Samenspel voor een gezond groeiend Amersfoort
Uitgever(s): Gemeente Amersfoort
2019 Resultaten JOGG-barometer (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 JOGG-inventarisatie (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 De SROI van sport en bewegen in Amersfoort
Uitgever(s): Rebel, Mulier Instituut
2019 Haarlemmermeer met sport en bewegen positief gezond
Uitgever(s): Gemeente Haarlemmermeer
2019 Beleidsnota 2019-2024 Sport
Uitgever(s): Vlaamse Regering
2019 Overzicht provinciale programma's 2019 – 2023
Uitgever(s): Platform 31, IPO Interprovinciaal Overleg
2019 Grote verschillen in toekomstverwachtingen van sportverenigingen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Exploitatie van sportaccommodaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Ruimte voor sport in Gouda
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Nieuwe opgaven
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Duurzame sportsector
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Ruimte voor voetbal en korfbal in Kesteren
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Sporten, spelen, bewegen en ontmoeten in Groningen
Uitgever(s): Humankind, Gemeente Groningen
2019 Agenda sporten en bewegen 2019-2022
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2019 Sportief in Sliedrecht 2019 t/m 2025
Uitgever(s): Gemeente Sliedrecht
2019 Op avontuur
Uitgever(s): Gemeente Almere
2019 Advies gezondheidsbevordering ouderen
Uitgever(s): Raad van Ouderen
2019 Nu ik groot ben
Uitgever(s): Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2019 Samen sporten en bewegen
Uitgever(s): Gemeente Alphen aan den Rijn
2019 Leefstijlakkoord Venray
Uitgever(s): Gemeente Venray
2019 Monitor sportuitgaven gemeenten 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019

Bewegen in Katwijk
Uitgever(s): Gemeente Katwijk
2019 Sport in provinciale coalitieakkoorden 2019-2023
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Sociaal-sportieve praktijken
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel
2019 Goed leren bewegen, een leven lang actief! Koers KVLO 2020-2024
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2019 Een gezond en groen Rotterdam voor iedereen
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2019 Sport en bewegen 2020 - 2023
Uitgever(s): Gemeente Veenendaal
2019 Toolkit Hoe gendergelijkheid in de sport bevorderen
Uitgever(s): Sport Vlaanderen
2019 Behoefte aan zwemwater in de gemeente Amersfoort
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Toekomst van de racketsport in gemeente Alphen aan den Rijn
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Sport & bewegen
Uitgever(s): Gemeente Tilburg
2019 Ruimte voor sport in Noordenveld
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Sportvisie gemeente Maasgouw 2020-2025
Uitgever(s): Gemeente Maasgouw
2019 Een brede basis voor sporten en bewegen
Uitgever(s): Gemeente Leiderdorp
2019 Ruimte voor binnensport in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 IJsselstein in beweging
Uitgever(s):
2019 Actieplan gezondheid, bewegen & sport 2020 - 2023
Uitgever(s): Gemeente Meppel
2019 Waadhoeke beweegt mee!
Uitgever(s): Gemeente Waadhoeke
2019 Venlo.fit.sportvisie 2030
Uitgever(s): Gemeente Venlo
2019 Een leven lang bewegen in Zeewolde
Uitgever(s): Gemeente Zeewolde
2019 De krêft fan sport
Uitgever(s): Gemeente Achtkarspelen
2019 Samen meedoen gemeente Katwijk
Uitgever(s): Gemeente Katwijk
2019 Beweegmonitor 2019 (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Sportnota 'De Bilt
Uitgever(s): Gemeente De Bilt
2019 Towards better evidence-informed global action: lessons learnt from the Lancet series and recent developments in physical activity and public health
Uitgever(s):
2019 Ontzorgen op hoog niveau
Uitgever(s): Vakmedianet
2019 Winnen doe je met z'n allen
Uitgever(s): Gemeente Uden
2019 De SROI van sport en bewegen in Almere
Uitgever(s): Gemeente Almere, Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, Rebel
2019 Social profit canvas
Uitgever(s): Whise
2019 Sport & Bewegen, meedoen is winnen
Uitgever(s): Gemeente Tilburg
2019 Sportbeleid gemeente De Wolden 2019-2023
Uitgever(s): Gemeente De Wolden
2019 Nota sport & bewegen 2019-2026 Rheden
Uitgever(s): Gemeente Rheden
2019 Notitie sportbeleid Oostzaan 2019-2022
Uitgever(s): Gemeente Oostzaan
2019 Staphorst in beweging
Uitgever(s): Gemeente Staphorst
2019 Verkenning rol provincies in de sport
Uitgever(s): NLsportraad
2019 Handboek huisvesting bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2019 Op weg naar de toekomst
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2018 Voorzet Sportakkoord: sport als volwaardig en zichtbaar onderdeel van zorg en welzijn
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Tendensen in lokaal sportbeleid
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB)
2018

Stappenplan voor het monitoren en evalueren van de inzet van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Monitoring- en evaluatiewijzer sport & bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Sport policy, sport facilities and sport participation
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2018 Gelders Sportakkoord
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2018 Beleidswijzer sport & bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Sport, bewegen en verenigingsondersteuning
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2018 National approaches to promote sports and physical activity in adults with disabilities
Uitgever(s): Taylor & Francis Group
2018 Kamerbrief Beleidsdoorlichting Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2018 Een leven lang zwemmen in de vier Utrechtse zwembaden
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2018 Prestaties en ambities 2017/2018
Uitgever(s): Rotterdam Sportsupport
2018 Sport en GR2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sportraad Amsterdam 2008-2017
Uitgever(s): Sportraad Amsterdam
2018 Programma Apeldoorn comfortabele gezinsstad 2018-2022
Uitgever(s): Gemeente Apeldoorn
2018 Sport & physical activity across the lifespan
Uitgever(s): Palgrave Macmillan
2018 Basisboek vrijwilligersmanagement
Uitgever(s): Uitgeverij Countinho
2018 Diversity in participation reigns, policy challenges ahead
Uitgever(s):
2018 De lessen van rijkssportbeleid 2011-2016
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Visiedocument sport stimuleert!
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 Whitepaper door sport en bewegen naar werk
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Sportas: vitaal en zichtbaar
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum bewegen, sport en voeding
2018 Groei versus groen
Uitgever(s): Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel
2018 Groot Amsterdamse Bos
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2018 Een lokaal sociaal contract
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2018 ‘Onze sport is booming’
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Akkoord met ambitie
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2018 Basisinventaris bewegingsonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs (binnen)
Uitgever(s): KVLO
2018 Kamerbrief Rapporten NL Zwemveilig
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2018 Toolkit preventie in de wijk
Uitgever(s): RIVM
2018 Nota gezondheid en bewegen
Uitgever(s): Gemeente Putten
2018 Agenda sportaccommodaties 2018 - 2022
Uitgever(s): Gemeente Velsen
2018 Vitaliteit sportverenigingen Schiedam 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Wat levert sport en bewegen op?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Sport verenigt Nederland
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2018 Handreiking sport, bewegen en de omgevingswet
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 Van impuls naar duurzaamheid?
Uitgever(s): DSP
2018 Sport en bewegen verbindt
Uitgever(s): Gemeente Twenterand
2018 Kadernota 'Langedijk beweegt mee'
Uitgever(s): Gemeente Langedijk
2018 Inspiratie- en werkboek gezondheid en ruimte
Uitgever(s): Platform 31, Pharos
2018 Draagvlak en openheid
Uitgever(s): BCM
2018 Verenigingsmonitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Checklist sport- en beweegnota
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Sporting capital
Uitgever(s): Routledge
2018 World Health Organization and physical activity
Uitgever(s): Wolters Kluwer
2018 Let's get moving
Uitgever(s): Public Health Agency of Canada
2018 Friese sportverenigingsmonitor 2017
Uitgever(s): Sport Fryslân
2018 Alles is gezondheid... in beeld
Uitgever(s): Sardes
2018 Global action plan on physical activity 2018-2030
Uitgever(s): World Health Organization
2018 Sport & ruimte
Uitgever(s): Gemeente Utrechtse Heuvelrug
2018 Sportief in beweging naar 2030
Uitgever(s): Gemeente Meijerijstad
2018 White paper sport en cultuur
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Whitepaper jeugd en overgewicht
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Volksgezondheid toekomst verkenning 2018
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2018 Anders georganiseerde sport, mee bewegen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2018 Evaluatie erkenning van interventies
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, RIVM Centrum Gezond Leven, Trimbos-instituut, Vilans
2018
Nationaal Sportakkoord
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2018 Evaluatieonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2018 Sport verbindt
Uitgever(s): Gemeente Bloemendaal
2018 Samen werken aan sportieve en vitale inwoners
Uitgever(s): Gemeente Tytsjerksteradiel
2018 De kracht van sport en bewegen benutten voor een vitale samenleving binnen Enkhuizen
Uitgever(s): Gemeente Enkhuizen
2018 International journal of sport policy and politics
Uitgever(s): Taylor & Francis (Routledge Journals)
2018 Sportparticipatie vmbo-jongeren
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Mulier Instituut
2018 Sport 2030
Uitgever(s): Commonwealth of Australia as represented by the Department of Health
2018 Borging Sportimpulsprojecten ronde 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Achterhoek in beweging
Uitgever(s): Achterhoek in beweging
2018 Van verschil naar potentieel
Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
2018 Een nieuwe steen in de rivier
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2018 Stip op de horizon
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2018 Verschillen in sportdeelname tussen gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Dataverzameling voor (lokaal) sport- en beweegbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2018 Physical activity factsheets for the 28 European Union member states of the WHO European Region
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2018 Promoting physical activity in the education sector
Uitgever(s): World Health Organization
2018 Promoting physical activity in the health sector
Uitgever(s): World Health Organization
2018 Progress report on implementation of the Physical activity strategy for the WHO European region 2016–2025
Uitgever(s): World Health Organization
2018 Preventie van eenzaamheid
Uitgever(s): Movisie
2018 Diversiteit in de sport: over wat en wie hebben we het eigenlijk?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Evaluatie beleidskader sportevenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 The national sports agreement
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2018 Behoefteonderzoek zwemwatercapaciteit en ijsbaan in de gemeenten Ede en Wageningen
Uitgever(s): Mulier Instituut, TREEM
2018 Monitor sport & cultuur 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Procesevaluatie Denken en Doen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Bekendheid en inzet van erkende sport- en beweeginterventies
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 ACTIVE
Uitgever(s): WHO
2018 Leerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Samen sterk voor ouderen in beweging in de vrije tijd inclusief sport, thuis, tijdens verplaatsingen en op het (vrijwilligers)werk
Uitgever(s): Vlaams Instituut Gezond Leven, Vlaamse Ouderenraad
2018 De buurtsportcoach in al zijn facetten
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2018 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Whitepaper succesvolle inzet van interventies voor 55-plussers
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Bewegen naar elkaar
Uitgever(s): Vilans, Kenniscentrum Sport, FNO zorg voor kansen
2018 Gehandicaptensportbeleid in gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018
Nationaal preventieakkoord
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2018 Verslag tussenevaluatie resultaten en conclusies
Uitgever(s): Gemeente Nuth
2018 A global systematic scoping review of studies analysing indicators, development, and content of national-level physical activity and sedentary behaviour policies
Uitgever(s):
2018 Sportieve openbare ruimte in Arnhem
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 0-meting Overbetuwe sportbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Intersectoral action for positive youth development through sport
Uitgever(s): Wageningen University
2018 Alle ouderen naar buiten!
Uitgever(s): KNNV Uitgeverij
2018 Gehandicaptensportbeleid bij gemeenten
Uitgever(s): Vereniging Sport en gemeenten
2018 Sportaanbiedersmonitor 2018
Uitgever(s): DVJ Insights
2018 Rapportage sport 2018
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau, Mulier Instituut
2018 De essentie van cultuurbeleid en –management
Uitgever(s): VOC Uitgevers
2018 Strategisch huisvestingsplan sport 2020-2023
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2018 Geldrop-Mierlo, verweven met sport
Uitgever(s):
2018 Heel Heemskerk beweegt
Uitgever(s): Gemeente Heemskerk
2018 Investeer in beleid, niet in beton
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 Gezond oud worden in Vlaardingen
Uitgever(s):
2018 Kadernota sport en bewegen Vlaardingen
Uitgever(s): Gemeente Vlaardingen
2018 Samenspel rendeert in Flevoland
Uitgever(s): Provincie Flevoland
2018 Ouderen in de sportvereniging
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Urban sports
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Sportagenda 2018-2022 gemeente Hardinxveld-Giessendam
Uitgever(s): Gemeente Hardinxveld-Giessendam
2018 Een leven lang bewegen (en sporten) in gemeente Dalfsen
Uitgever(s): Gemeente Dalfsen
2018 Behoefte aan overdekt zwemwater in de gemeente Apeldoorn in 2017, 2030 en 2040
Uitgever(s): Mulier Instituut, TREEM
2018 Evaluatie projecten sport en sociaal domein in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Uitvoeringsnotitie 'Uitdagen met bewegen 2022' Oss
Uitgever(s): Sport Expertise Centrum Oss
2018 Sportief gebruik van de openbare ruimte in Almere
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Voetbal op Goeree-Overflakkee
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Monitor sportuitgaven gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Een leven lang bewegen in Overijssel
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2018 Sportief gebruik van de openbare ruimte in Schiedam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ruimte voor sport in Schiedam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Uitvoeringsprogramma sport Limburg 2018-2019
Uitgever(s): Provincie Limburg
2018 Het vizier
Uitgever(s): Platform31, Rebel
2018 Agenda topsport en evenementen 2025
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2018 Infographic Nationaal Preventieakkoord
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2018 Sport in collegeprogramma's 2018-2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De Rapportage sport in transitie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Beleidsnota urban sports 2018-2021 'van de straat'
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2018 Ruimte voor sport in De Fryske Marren
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Inzicht in stimuleringsregelingen ter bevordering van de zwemvaardigheid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Tieners in de openbare ruimte
Uitgever(s): Rita van der Meulen
2018 Ruimte voor buitensport in Zoetermeer
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ruimte voor binnensport in Zoetermeer
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Udeskole, uitdagende gymzalen en spelen
Uitgever(s): KVLO
2018 'Sport and Nature'
Uitgever(s): KVLO
2018 Brain breaks during lessons
Uitgever(s): KLVO
2018 Doe mee aan één van de WK's voor VO-scholen
Uitgever(s): KVLO
2018 Leren en onderwijzen na een workshop crawl
Uitgever(s): KVLO
2018 Tweetalig onderwijs en LO
Uitgever(s): KVLO
2018 Minitrampoline springen in het basisonderwijs (1)
Uitgever(s): KVLO
2018 Een kijkje in de gymzaal van Mark van Wesemael
Uitgever(s): KVLO
2018 De sportdag, waarom eigenlijk
Uitgever(s): KVLO
2018 De impact van Olympic Moves
Uitgever(s): KVLO
2018 Wonen en werken op Sint Maarten
Uitgever(s): KVLO
2018 Fysiek ingrijpen? Hoe doe je dat?
Uitgever(s): KVLO
2018 Minitrampoline springen in het basisonderwijs (2)
Uitgever(s): KVLO
2018 Junior Challenge Almere
Uitgever(s): KVLO
2018 Schoolzwemmen
Uitgever(s): KVLO
2018 Sportdagen in samenhang met leerplan
Uitgever(s): KVLO
2018 Nieuwe toestellen '[kju:b]'
Uitgever(s): KVLO
2018 Vernieuwingsscholen en bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2018 Vernieuwingsscholen; een beschouwing
Uitgever(s): KVLO
2018 Het succes van het Finse onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2018 Spring High; nieuwe onderwijsvorm in Nieuw-West
Uitgever(s): KVLO
2018 Ruimte voor de leraar: noodzaak bij vernieuwing!
Uitgever(s): KVLO
2018 Gymles als KIC-start voor sociale vaardigheden
Uitgever(s): KVLO
2018 Outdoor als praktijkvak in het vmbo (2)
Uitgever(s): KVLO
2018 Werken op een Daltonschool
Uitgever(s): KVLO
2018 Over de ongewenste gevolgen van Club Extra
Uitgever(s): KVLO
2018 Minitrampoline springen in het basisonderwijs (3)
Uitgever(s): KVLO
2018 Be Active After School (BAAS)
Uitgever(s): KVLO
2018 Curriculum.nu van start
Uitgever(s): KVLO
2018 Het effect van niveaugroepen bij de les LO
Uitgever(s): KVLO
2018 Toolbox voor een motiverend leerklimaat
Uitgever(s): KVLO
2018 Een 'caring climate' in de les is gunstig voor de motivatie
Uitgever(s): KVLO
2018 Cijfers en motivatie van leerlingen in de les LO
Uitgever(s): KVLO
2018 Rol voor LO'ers bij de vereniging?
Uitgever(s): KVLO
2018 Eerste tussenproduct bewegen en sport van curriculum.nu
Uitgever(s): KVLO
2018 Motiveren van leerlingen in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2018 Aan de slag met een digitaal (s)portfolio
Uitgever(s): KLVO
2018 Basketballen met teamafspraken motiveert leerlingen
Uitgever(s): KVLO
2018 Wie kaatst kan de bal verwachten
Uitgever(s): KVLO
2018 Pedagogische bekwaamheden van de leraar lichamelijke opvoeding, wat vinden leerlingen daarvan?
Uitgever(s): KVLO
2018 Curriculum.nu van start (2)
Uitgever(s): KVLO
2018 Samenwerken op wijkniveau
Uitgever(s): KVLO
2018 De vakleerkracht als veranderaar (1)
Uitgever(s): KVLO
2018 Professionalisering van docenten LO in Nederland
Uitgever(s): KVLO
2018 Lesson study: een effectieve methode voor professionalisering?
Uitgever(s): KVLO
2018 Een kijkje in de gymzaal van Nick Keijser
Uitgever(s): KVLO
2018 Sterk in vertrouwen: de leeromgeving op maat
Uitgever(s): KVLO
2018 Mooi weer ...lekker softballen!
Uitgever(s): KVLO
2018 Lacrosse geschikt voor school
Uitgever(s): KVLO
2018 Curriculum.nu komt op stoom
Uitgever(s): KVLO
2018 Doelen van bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2018 Bijzondere leerstoel LO: stand van zaken
Uitgever(s): KVLO
2018 Hoe creëer je een veilige testomgeving in de gymzaal?
Uitgever(s): KVLO
2018 Roze in de gymzaal
Uitgever(s): KVLO
2018 Doorpakken!
Uitgever(s): KVLO
2018 Straks voor de klas
Uitgever(s): KVLO
2018 Doelen van bewegingsonderwijs (2)
Uitgever(s): KVLO
2018 De klas als piste
Uitgever(s): KVLO
2018 Ervaringen met stagebegeleiding
Uitgever(s): KVLO
2018 Aan de slag met iDoceo
Uitgever(s): KVLO
2018 Een kijkje in de gymzaal van NCOI Opleidingen
Uitgever(s): KVLO
2018 Oog voor Samen
Uitgever(s): Gemeente Emmen
2018 Evaluatie lokale uitvoering aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht 2018 (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Je bent je eigen visitekaartje
Uitgever(s): KVLO
2018 Tweede tussenproduct bewegen en sport van curriculum.nu
Uitgever(s): KVLO
2018 Het speelveld van de provincie
Uitgever(s): Stijn van Iersel
2018 De vakleerkracht als veranderaar (2)
Uitgever(s): KVLO
2018 Het professioneel statuut in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2018 Instruction models for physical education
Uitgever(s): KVLO
2018 Vakdidactisch model Spelinzicht
Uitgever(s): KVLO
2018 Kiezen of delen?
Uitgever(s): KVLO
2018 Wat is TPSR en hoe kan ik dit in mijn LO-lessen toepassen?
Uitgever(s): KVLO
2018 Sport Education Model: iedere leerling doet ertoe!
Uitgever(s): KVLO
2018 Tutorgym
Uitgever(s): KVLO
2018 Bijdragen aan de gemeenschap bewegend participeren
Uitgever(s): KVLO
2018 Ruis in de gymles
Uitgever(s): KVLO
2018 Flipped Classroom brengt meer rendement in LO
Uitgever(s): KVLO
2018 Extra beweegmomenten tijdens een schooldag (1)
Uitgever(s): KVLO
2018 Curriculum.nu op stoom
Uitgever(s): KVLO
2018 Op weg naar een monitor voor LO en schoolsport in Europa - KVLO
Uitgever(s): KVLO
2018 Wie houdt zich internationaal bezig met PE?
Uitgever(s): KVLO
2018 Het bewegingsontwerp PO 2019
Uitgever(s): KVLO
2018 The Future of Education and Skills
Uitgever(s): KVLO
2018 Contacten over de grens en LO
Uitgever(s): KVLO
2018 LO in het land van IKEA
Uitgever(s): KVLO
2018 De kracht van het arrangement (1)
Uitgever(s): KVLO
2018 Kleine gymzaal?
Uitgever(s): KVLO
2018 Aan de slag met extra beweegmomenten tijdens een schooldag (2a)
Uitgever(s): KVLO
2018 Mensen voorop
Uitgever(s): Gemeente Barneveld
2018 Maatschappelijke agenda Wijk bij Duurstede
Uitgever(s): Gemeente Wijk bij Duurstede
2018 Samen bewegen naar een gezonde gemeente Leeuwarden
Uitgever(s): Gemeente Leeuwarden
2017 Sport en sociaal domein in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Schoolzwemmen 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Bewegingsonderwijs en vakleerkrachten
Uitgever(s): Regioplan, Mulier Instituut
2017 Ruimte voor sport in Veldhoven 2017-2030
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Tussentijdse evaluatie sportbeleid gemeente Zeist
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 De sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen
Uitgever(s): Ecorys
2017 Wat is de sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen?
Uitgever(s): Ecorys
2017 Jaarboek Sport & Strategie 2016/2017
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut & Kenniscentrum Sport
2017 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Economische omvang en potentie paardensector Limburg
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2017 Elite youth sport policy and management
Uitgever(s): Routledge
2017 The Netherlands
Uitgever(s):
2017 Sport policy systems and sport federations
Uitgever(s): Palgrave Macmillan
2017 The Netherlands
Uitgever(s):
2017 Bruto Utrechts Fietsproduct
Uitgever(s): Tot en met ontwerpen, First Echelon, Decisio
2017 Erbij horen en ertoe doen
Uitgever(s): Gemeente Hilversum
2017 Beleidsplan sportterreinen 2017-2020
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2017 Beleidswijzer Sport en Bewegen voor vormgeven sport- en beweegbeleid
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 De waarde van sport en cultuur voor het sociale domein
Uitgever(s): LKCA
2017 Team Breda visie op sport & bewegen 2017-2030
Uitgever(s): Gemeente Breda
2017 Team Breda uitvoeringsprogramma 2017-2022
Uitgever(s): Gemeente Breda
2017 Roermond beweegt : sport- en beweegnota 2017-2022
Uitgever(s): Gemeente Roermond
2017 Sport & Zoetermeer : Zoetermeer sterker door sport
Uitgever(s): Gemeente Zoetermeer
2017 Prestaties en ambities 2016/2030
Uitgever(s): Rotterdam Sportsupport
2017 Een toekomstbestendige buitensport in Landerd
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Naar een globaal sportinfrastructuurplan in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven, wes research & strategy
2017 Naar een globaal sportinfrastructuurplan in Vlaanderen
Uitgever(s): Ku Leuven, wes research & strategy
2017 Naar een globaal sportinfrastructuurplan in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven, wes research & strategy
2017 Verbreed jongerenwerk
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2017 Sport- en beweegnota Capelle aan den IJssel 2017-2021
Uitgever(s): Gemeente Capelle aan den IJssel
2017 Tijd om door te pakken in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang
Uitgever(s): Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang
2017 It lûd fan Fryslân
Uitgever(s): Fries Sociaal Planbureau
2017 Evaluatie Olympische en Paralympische zomerspelen Rio de Janeiro 2016
Uitgever(s): NOC*NSF
2017 Deelplan sportstimulering 2016-2020 gemeente Woerden
Uitgever(s): Gemeente Woerden
2017 Beleid en organisatie van sport
Uitgever(s): Uitgeverij LannooCampus
2017 Weten is nog geen doen
Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
2017 Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Samenwerking sport & sociaal domein in Houten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Nederland op de kaart
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2017 Update: ruimte voor sport in Utrecht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sport in beweging
Uitgever(s): Gemeente Súdwest-Fryslân
2017 WK Roeien
Uitgever(s): Meerwaarde Community Building
2017 Ruimte voor binnensport in Haarlem
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Perspectiefnota 2018 - 2021 gemeente Zwolle
Uitgever(s): Gemeente Zwolle
2017 Resolution of the council and of the representatives of the governments of the member states, meeting within the council, on the European Union work plan for sport (1 July 2017 – 31 December 2020)
Uitgever(s): Council of the European Union
2017 Handreiking gezonde gemeente
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), RIVM Centrum Gezond Leven
2017 Woensdrecht beweegt: sportplan gemeente Woensdrecht 2017-2020
Uitgever(s): Gemeente Woensdrecht
2017 Beleidskader aangepast sporten
Uitgever(s): Gemeente Oss
2017 Participatie en stedelijke ontwikkeling
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Investeren en meedoen!
Uitgever(s): NOC*NSF
2017 Gezond groen in en om de stad
Uitgever(s): Gezondheidsraad
2017 Sportaccommodaties in Capelle aan den IJssel
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sportief in beweging
Uitgever(s): Gemeente Almere
2017 Krachtige & solide bouwstenen voor uw verkiezingsprogramma
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2017 EU sport policy according to neofunctionalists
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Visie op sport & bewegen in Borne
Uitgever(s): Gemeente Borne
2017 Verenigingsmonitor 2017 Hilversum
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Leeftijd van Achterhoekse sportbestuurders; ’t gef niks of moak ’t uut?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Kenniscentrum Sport
2017 Hillegom samen sportief in beweging
Uitgever(s): Gemeente Hillegom
2017 Vitaliteit sportverenigingen Eindhoven 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Vitaliteit sportverenigingen Arnhem 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Verenigingsmonitor Velsen 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Getting girls active
Uitgever(s): University of Bristol
2017 Sport en bewegen in Gouda 2022
Uitgever(s): Gemeente Gouda
2017 Tussentijdse evaluatie JOGG-aanpak Harderwijk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Het verzelfstandigen van binnensportaccommodaties
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2017 Financiën sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Persoonsvorming in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2017 Bunnik in beweging
Uitgever(s): Gemeente Bunnik
2017 Borging Sportimpulsprojecten rondes 2012 en 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Ruimte voor sport in Ede
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sportuitgaven van gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Monitor lokaal sportbeleid 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Onderzoeksrapport "Amsterdamse jongeren en atletiek"
Uitgever(s): Femke van der Pal
2017 Sportmanifest 2018-2022
Uitgever(s): Tilburgse sportraad
2017 JOGG-aanpak Harderwijk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sport Toekomstverkenning
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Mega events footprints
Uitgever(s): Engenho
2017 Boekman 112
Uitgever(s): Boekmanstichting
2017 Naar een meer samenwerkend sport- en cultuurbeleid
Uitgever(s): Boekmanstichting
2017 De andere kant van de medaille
Uitgever(s): Universiteit Leiden
2017 In Heerenveen beweegt het
Uitgever(s): Gemeente Heerenveen
2017 Griepprik actie 's-Hertogenbosch
Uitgever(s): Gemeente 's-Hertogenbosch
2017 Team Breda
Uitgever(s): Gemeente Breda
2017 De sportfunctionaris als Gezonde Schoolondersteuner
Uitgever(s): Gemeente Hoogeveen
2017 Sporten en bewegen voor (jong)volwassenen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), NOC*NSF, Kenniscentrum Sport
2017 Sportagenda gemeente Hattem
Uitgever(s): Gemeente Hattem
2017 Regulering vechtsportgala's
Uitgever(s): Nederlandse Vechtsportautoriteit
2017 Een duik in het verleden, een sprong naar de toekomst
Uitgever(s): Sportservice Overijssel
2017 Beweeg- en sportvisie 2017-2021 Gooise Meren
Uitgever(s): Gemeente Gooise Meren
2017 From welfare state to participation society?
Uitgever(s): Taylor & Francis (Routledge Journals)
2017 Vertrouwen in de toekomst
Uitgever(s): VVD, CDA, D66, christenUnie
2017 Kamerbrief Resultaten sportbeleid 2011-2016
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Kamerbrief Diverse sportgerelateerde rapporten en adviezen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Guide to sports and physical activity in the Netherlands
Uitgever(s): Knowledge Centre for Sport Netherlands, Kenniscentrum Sport
2017 Zet je gemeente in beweging
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw
2017 Kamerbrief Aanbieding werkplan Nederlandse Sportraad
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Sportnota gemeente Waterland 2017
Uitgever(s): Gemeente Waterland
2017 Kamerbrief Voortgangsbrief wetgevingsoverleg sport november 2017
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Mee(r)doen met sport
Uitgever(s): Gemeente Ouder-Amstel
2017 Factsheet jeugd - armoede - sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2017-2021
Uitgever(s): Sport Fryslân
2017 White paper on sport in Japan 2017
Uitgever(s): Sasakawa Sports Foundation
2017 Bouwstenen voor omgevingsvisie
Uitgever(s): BrabantAdvies
2017 Introductie op de Financieringswijzer voor het sport- en beweegbeleid van gemeenten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Ruimte voor buitensport in Nijmegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Overall rapportage sociaal domein 2016
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 VN-verdrag handicap in Nederland 2017
Uitgever(s): College voor de Rechten van de Mens
2017 Sporthalbehoefte Apeldoorn
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 De sociale staat van Nederland 2017
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 The value of volunteers
Uitgever(s): Philine van Overbeeke
2017 Sport en bewegen in Twente
Uitgever(s): Regio Twente
2017 Notitie accommodatieplan buitensport 2017-2020
Uitgever(s): Gemeente Ede
2017 Sterk op het water
Uitgever(s): Watersportverbond
2017 TAFISA mission 2030
Uitgever(s): TAFISA
2017 Nota sport en bewegen Pijnacker-Nootdorp 2017 - 2020
Uitgever(s): Gemeente Pijnacker-Nootdorp
2017 Verenigingsmonitor 2017 Tilburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Power and truths in combat sports: the impact of societal and policy changes on governing practices in sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2017 The private sport sector in Europe
Uitgever(s): Springer
2017 The Netherlands: a joint venture of clubs, businesses, municipalities and schools in sport
Uitgever(s):
2017 Samen in beweging
Uitgever(s): Gemeente Harderwijk
2017 Samen in beweging
Uitgever(s): Gemeente Harderwijk
2017 Sportnota Edam-Volendam
Uitgever(s): Gemeente Edam-Volendam
2017 Whitepaper jeugdhulp en sport in het sociaal domein
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Agenda fiets 2017-2020
Uitgever(s): Tour de Force
2017 Weesp wint
Uitgever(s): Gemeente Weesp
2017 Vrijwilligersmanagement
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Monitor en evaluatieplan sportbeleid gemeente Zeist
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Beleidsdoorlichting sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Monitoring en evaluatie van sportbeleid
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2017 Ten koste van wie?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Beleidsnota gemeente Bladel sport & bewegen 2017+
Uitgever(s): Gemeente Bladel
2017 Providing for the rich?
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2017 International journal of sport policy and politics
Uitgever(s): Taylor & Francis (Routledge Journals)
2017 Visie sport en bewegen 2017-2025 gemeente Delft
Uitgever(s): Gemeente Delft
2017 Monitor sportuitgaven gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Ruimte voor sport in Leudal
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Gemeente Krimpenerwaard: sport voor iedereen
Uitgever(s): Gemeente Krimpenerwaard
2017 Bewust in beweging!
Uitgever(s): Gemeente Oldebroek
2017 Omgevingsvisie Merwedekanaalzone
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2017 Masterplan buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Gemeente Zeist
2017 Oases in de stad
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2017 Behoefte aan overdekt zwemwater in de gemeente Haarlem
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Dronten in beweging
Uitgever(s): Gemeente Dronten
2017 Beweeg je mee? 2017-2021
Uitgever(s): Gemeente Smallingerland
2017 Vrijwilligers in de sport
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel – Onderzoeksgroep Sport & Society
2017 Amsterdamse aanpak gezond gewicht meerjarenprogramma 2018-2021
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2017 Amsterdamse aanpak gezond gewicht meerjarenprogramma 2018-2021
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2017 Uitvoeringsplan 2017 Amsterdamse aanpak gezond gewicht
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2017 Mag het ook een man zijn?
Uitgever(s):
2017 Sport en bewegen 2018 - 2021
Uitgever(s): Gemeente Teylingen
2017 Nota sport en bewegen gemeente Rijswijk
Uitgever(s): Gemeente Rijswijk
2017 De tweede helft
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen
2017 Evidence-based policy
Uitgever(s): SAGE Publications
2017 Meer met sport
Uitgever(s): Gemeente Zandvoort
2017 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2017 Gezond bewegen
Uitgever(s): KVLO
2017 Het verstaan van je vak
Uitgever(s): KVLO
2017 Methodiek hockey, leerjaar 1 VO
Uitgever(s): KVLO
2017 Omgaan met seksualiteit in de gymles (2)
Uitgever(s): KVLO
2017 Samen werken aan een Gezonde School
Uitgever(s): KVLO
2017 Samen werken aan een Gezonde School
Uitgever(s): KVLO
2017 Sport en bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2017 Tug of war
Uitgever(s): KVLO
2017 Voeding en presteren
Uitgever(s): KVLO
2017 Wat kunnen we nu met de Coopertest?
Uitgever(s): KVLO
2017 Wie (veel) beweegt, moet (gezond) eten
Uitgever(s): KVLO
2017 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2017 Bewegen
Uitgever(s): KVLO
2017 Bewegen, sporten, specialiseren
Uitgever(s): KVLO
2017 Formatief beoordelen in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2017 'Goalkeeper!'
Uitgever(s): KVLO
2017 Keuzeprogramma’s
Uitgever(s): KVLO
2017 Keuzeprogramma's
Uitgever(s): KVLO
2017 Leerlingen kiezen hun zelf
Uitgever(s): KVLO
2017 Methodiek hockey, leerjaar 1 VO (2)
Uitgever(s): KVLO
2017 Vijf strategieën als basis voor levenslange fysieke activiteit
Uitgever(s): KVLO
2017 Nota sport en bewegen 2017-2020 gemeente Heerde
Uitgever(s): Gemeente Heerde
2017 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2017 Beter leren bewegen in basisonderwijs en brugklas
Uitgever(s): KVLO
2017 Bewegen als noodzakelijk doel
Uitgever(s): KVLO
2017 De doorlopende leerlijn in de polder
Uitgever(s): KVLO
2017 De toepasbaarheid van het Athletic Skills Model (ASM)
Uitgever(s): KVLO
2017 Dag voor LO geslaagd
Uitgever(s): KVLO
2017 Doorlopende leerlijnen
Uitgever(s): KVLO
2017 Een doorlopende ontwikkellijn
Uitgever(s): KVLO
2017 Kickboksen
Uitgever(s): KVLO
2017 Laat Excel het rekenwerk doen!
Uitgever(s): KVLO
2017 Methodiek hockey, leerjaar 1 VO (3)
Uitgever(s): KVLO
2017 Motorische Remedial Teaching (MRT)
Uitgever(s): KVLO
2017 Transfer van lichamelijke opvoeding naar middagsport
Uitgever(s): KVLO
2017 Video-instructie en -feedback met een tablet
Uitgever(s): KVLO
2017 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2017 Beter leren samenwerken
Uitgever(s): KVLO
2017 Staphorst ‘voor elkaar!’
Uitgever(s): Gemeente Staphorst, Kuiper Compagnons
2017 Beweegstimulering in het basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2017 De ervaren gymleerkracht
Uitgever(s): KVLO
2017 Het bewegingsontwerp
Uitgever(s): KVLO
2017 Juryrapport Verkiezing Sportiefste basisschool
Uitgever(s): KVLO
2017 Methodiek softballen
Uitgever(s): KVLO
2017 Samen werken
Uitgever(s): KVLO
2017 Spellen bij de start van het schooljaar
Uitgever(s): KVLO
2017 Sport en bewegen in Den Bosch op hoog niveau!
Uitgever(s): KVLO
2017 ZPORTIVO
Uitgever(s): KVLO
2017 Zwemonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2017 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2017 De toepasbaarheid van het Athletic Skills Model (2)
Uitgever(s): KVLO
2017 Een kijkje in de gymzaal van…
Uitgever(s): KVLO
2017 Onderzoek en praktijk LO groeien naar elkaar
Uitgever(s): KVLO
2017 Onderzoekmatig onderwijs ontwikkelen
Uitgever(s): KVLO
2017 Persoonlijke ontwikkeling en reflectie als proces voor leren doceren
Uitgever(s): KVLO
2017 Praktijkgericht onderzoek in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2017 Spelen en bewegen met kleuters
Uitgever(s): KVLO
2017 Stille Gym: Niet praten en toch communiceren?
Uitgever(s): KVLO
2017 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2017 Beter spelen en bewegen met kleuters (2)
Uitgever(s): KVLO
2017 Crossfit in het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2017 Een kijkje in de gymzaal van…
Uitgever(s): KVLO
2017 Goalkeeper: van papier naar de praktijk! (2)
Uitgever(s): KVLO
2017 Hoe houd je jezelf scherp?
Uitgever(s): KVLO
2017 Iedere les een succes
Uitgever(s): KVLO
2017 LO in beweging
Uitgever(s): KVLO
2017 Monitoren van motoriek in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2017 Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Uitgever(s): KVLO
2017 Ondersteuning bij sport & bewegingsactiviteiten
Uitgever(s): KVLO
2017 Op zoek naar toppers
Uitgever(s): KVLO
2017 Professionalisering: hoe helpt de KVLO?
Uitgever(s): KVLO
2017 Scholing ‘Trendsporten’ KVLO-afdeling Leiden
Uitgever(s): KVLO
2017 Verhogen sportdeelname kinderen met beperking
Uitgever(s): KVLO
2017 Sportvisie: sport verbindt Valkenswaard
Uitgever(s): Gemeente Valkenswaard
2017 Kadernota sportief bewegen 2017-2030 Emmen
Uitgever(s): Gemeente Emmen
2017 Vragenlijst Verbinding sport en bewegen in het sociaal domein (sociaal domein)
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Vragenlijst ‘Verbinding sport en bewegen in het sociaal domein’ (sport en bewegen)
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Rapportage Project Borne Werkt 2017-2018
Uitgever(s): Gemeente Borne
2017 Buitenkans
Uitgever(s): Gemeente 's-Hertogenbosch
2017 Een kijkje in de gymzaal van
Uitgever(s): KVLO
2017 Ga weer lekker voetballen
Uitgever(s): KVLO
2017 Goed spelen en bewegen met kleuters (3)
Uitgever(s): KVLO
2017 Invloed uitoefenen op de gemeenteraadsverkiezingen 2018
Uitgever(s): KVLO
2017 Over het belang van vakmanschap en verbinden
Uitgever(s): KVLO
2017 Sportidentiteit
Uitgever(s): KVLO
2017 Sta op, kom in beweging en sport!
Uitgever(s): KVLO
2017 TCN, sportinnovatie krijgt een naam
Uitgever(s): KVLO
2017 Toekomstbeeld van de Nederlandse sport in een veranderende wereld
Uitgever(s): KVLO
2017 Veranderende sportcultuur en de LO-praktijk
Uitgever(s): KVLO
2017 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2017 Bewegen en regelen in PO
Uitgever(s): KVLO
2017 Het bewegingsontwerp van 2018
Uitgever(s): KVLO
2017 ‘Inspireren en bewegen’
Uitgever(s): KVLO
2017 Regelende rollen in VO
Uitgever(s): KVLO
2017 Reguleren bestaat al jaren
Uitgever(s): KVLO
2017 Reguleren moet je ook leren!
Uitgever(s): KVLO
2017 Wat doe je met emoties in de gymles?
Uitgever(s): KVLO
2017 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2017 1-Meting 2017
Uitgever(s): KVLO
2017 “Aanpakken, geen discussies”
Uitgever(s): KVLO
2017 Anders actieven op Kasteel Buitenplaats Amerongen
Uitgever(s): KVLO
2017 Bewegingsonderwijs en andere doelen
Uitgever(s): KVLO
2017 Burner Games Revolution
Uitgever(s): KVLO
2017 “Het staat of valt met je eigen nieuwsgierigheid!“
Uitgever(s): KVLO
2017 Hoe word je ‘Docent van het jaar’?
Uitgever(s): KVLO
2017 Kaderdag groot succes
Uitgever(s): KVLO
2017 Kansen benutten
Uitgever(s): KVLO
2017 Kidsclub Zwemmen in Zwolle
Uitgever(s): KVLO
2017 Komt goed Mees!
Uitgever(s): KVLO
2017 PHIT2LEARN
Uitgever(s): KVLO
2017 Rekentafels en jong*leren
Uitgever(s): KVLO
2017 Duurzaamheid the next step
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2017 Projectplan nationale diabetes challenge 2018
Uitgever(s): Bas van der Goor Foundation
2017 Sport en sociaal domein in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Trainingsschema
Uitgever(s): Gemeente Dinkelland
2017 Vitaal Voorst
Uitgever(s): Gemeente Voorst
2017 Blije gezichten
Uitgever(s): Gemeente Albrandswaard
2017 Nota Sport en bewegen Blaricum, Eemnes en Laren
Uitgever(s): Gemeente Blaricum, Gemeente Eemnes, Gemeente Laren
2016 Burgervisie op sport, bewegen en spelen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Opbrengst programma Kracht van Sport
Uitgever(s):
2016 Sportuitgaven en beleidsinzet van Limburgse gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Ruimte voor sport in Enschede
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Behoefte aan overdekt zwemwater in Enschede
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 4-meting Topsportklimaat
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 4-meting Topsportklimaat
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 4-meting Topsportklimaat
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 4-meting Topsportklimaat
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 4-meting Topsportklimaat
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 4-meting Topsportklimaat
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 4-meting Topsportklimaat
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 Topsportklimaat in Nederland 2016
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 Brabant beweegt
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2016 Maatschappelijke betekenissen van sport
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2016 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2016: tabellenrapportage
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sportimpuls, meting 2016
Uitgever(s): Kennispraktijk
2016 Report of the commission on ending childhood obesity
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2016 Jongeren Op Gezond Gewicht luidt de gong voor 100 JOGG-gemeenten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Tips en tools voor werven en behouden van vrijwilligers op allesoversport.nl
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Werk maken van spelen
Uitgever(s): Froukje Hajer, Kind, Spel en Ruimte
2016 Het seizoen in cijfers 2014/'15
Uitgever(s): KNVB Expertise
2016 Study on the minimum quality requirements for dual career services
Uitgever(s): Europen Union
2016 Participation in sport from a European policy perspective
Uitgever(s):
2016 Ethics and governance in sport
Uitgever(s): Routledge
2016 Factsheet jeugd - armoede - sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Beleid gehandicaptensport gemeenten en provincies onderzocht
Uitgever(s):
2016 Wicked problems and challenging opportunities
Uitgever(s): Maastricht University
2016 Gehandicaptensportbeleid in gemeenten en provincies
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Integrity & sport events
Uitgever(s): Mulier Institute, Utrecht University
2016 Energiek gezondheidsbeleid bij Koninklijke Gazelle
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Integrity & sport events
Uitgever(s): Mulier Institute, Utrecht University
2016 Sport & bewegen meerjarenprogramma 2016-2020
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2016 Factsheets over programma Kracht van Sport van Oranje Fonds
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Oranje Fonds, NOC*NSF
2016 Succesvolle samenwerking tussen organisaties uit sport en sociaal domein
Uitgever(s):
2016 Vrijwilligers in sociale sportinitiatieven
Uitgever(s):
2016 Maatjes inzetten bij sociale sportinitiatieven
Uitgever(s):
2016 Draagvlak creëren voor sociale initiatieven binnen de vereniging
Uitgever(s):
2016 Cruijff's 'velvet revolution'
Uitgever(s): University of Groningen
2016 Hoe start je een sociaal sportinitiatief?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Knokken op eigen kracht
Uitgever(s): Rekenkamercommissie Apeldoorn
2016 Gezinnen in beweging
Uitgever(s): KU Leuven, Onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid
2016 Evaluatie sportplan Brabant 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 De jeugd maar geen toekomst?
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2016 Operationele context buurtsportcoach
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 Being poor, being benched?
Uitgever(s): KU Leuven
2016 Nationale kennisagenda sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
2016 Kritische succesfactoren ter preventie van dropout in sport en fysieke activiteit bij Vlaamse jeugd
Uitgever(s): Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport 2012-2015
2016 Ruimte voor sport in Heerenveen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Kracht van Sport brengt verschillende werelden samen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Overall rapportage sociaal domein 2015
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Talent van de straat
Uitgever(s): Van Gennep
2016 Effecten van bezuinigingen op sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Performance evaluation in the arts
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2016 Amsterdamse Beweeglogica
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2016 De nieuwe generatie stadskinderen
Uitgever(s): Marcel Witvoet, nai010
2016 Actieplan sport en bewegen
Uitgever(s): Gemeente Zwolle
2016 Haalbaarheidsstudie kunstijsbaan Hoogeveen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sportagenda 2017+
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 Hoe bouw je een High Performance financiële functie?
Uitgever(s): Vakmedianet
2016 Kader sport- en beweegvisie 2016-2019
Uitgever(s): Provincie Groningen
2016 Fietsen en de gezonde stad
Uitgever(s): Technische Universiteit Eindhoven
2016 Addressing and navigating the social domain in sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Sport Toekomstverkenning
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Rotterdam vitale stad, nota publieke gezondheid 2016 - 2020
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2016 Buurtsportcoaches in beweging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Verenigingsmonitor Waterland 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 National knowledge agenda sport and exercise
Uitgever(s): Netherlands Organisation for Scientific Research
2016 Geld op en rond het veld
Uitgever(s): KU Leuven
2016 Ruimte voor sport in Utrecht 2016-2035
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Utrecht sportief en gezond
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2016 Sportdiensten in beeld
Uitgever(s): KU Leuven
2016 Sportmonitor Groningen
Uitgever(s): Onderzoek en Statistiek Groningen
2016 Dubbelspel
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Design thinking verbindt gebruikers met lokale overheid
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 De deprivatisering van Vondersweijde
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Balans van de leefomgeving 2016
Uitgever(s): Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
2016 De sociale kracht van sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Oranje Fonds
2016 Sport over cultuur
Uitgever(s): Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
2016 Beter benutten van sport in het sociaal domein
Uitgever(s): DSP-groep, Sportservice Noord-Holland
2016 Meerwaarde financiële acties verenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Maatschappelijke betekenis Special Olympics Nationale Spelen 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut, HAN Sport en Bewegen
2016 Jaarboek Sport & Strategie 2015/2016
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2016 A performance evaluation of professional football organisations in the Netherlands
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2016 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2016 Tikspelen doe je zo
Uitgever(s):
2016 IBO gezonde leefstijl
Uitgever(s): Werkgroep IBO Gezonde leefstijl
2016 Sport beweegt Rotterdam
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2016 Factsheet diversiteit in sportverenigingen
Uitgever(s): Kennisplatform Integratie & Samenleving
2016 Rotterdamse planningsnorm openbare zwembaden
Uitgever(s): Mulier Instituut, KNZB
2016 Schoolzwemmen in Rotterdam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Friese sportverenigingsmonitor 2016
Uitgever(s): Sport Fryslân, Fries Sociaal Planbureau, Mulier Instituut
2016 Friese sportverenigingsmonitor 2016
Uitgever(s): Sport Fryslân, Fries Sociaal Planbureau, Mulier Instituut
2016 Ruimte voor hockey in de regio Utrecht 2016-2035
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Ruimte voor sport in Groningen 2016-2030
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Behoefte aan overdekt zwemwater in Groningen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Which wider social roles?
Uitgever(s):
2016 De organisatie van de sport in Vlaanderen
Uitgever(s): Uitgeverij VUPRESS
2016 Van 'sport for all' naar 'fit for all'
Uitgever(s):
2016 Striking the right balance
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Sportfolio
Uitgever(s): Knowledge centre for sport Netherlands
2016 Bewegen door verbinden
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2016 Sports club policies in Europe
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Centre for Sports, Health and Civil Society
2016 Social inclusion and volunteering in sports clubs in Europe
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Department of Sports Science and Clinical Biomechanics
2016 The Netherlands
Uitgever(s):
2016 Nota sport en bewegen 2016 t/m 2020
Uitgever(s): Gemeente Hilversum
2016 Sportvisie Amsterdam 2025
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2016 Study on gender-based violence in sport
Uitgever(s): European Commission
2016 Aangepast sporten in Noord-Brabant: Sportagenda 2016-2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sport en bewegen in verkiezingsprogramma's
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Notitie buitensporttarieven
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2016 Visiedocument Veldhoven beweegt!
Uitgever(s): Gemeente Veldhoven
2016 Wijkscan Zee- en Duinwijk
Uitgever(s): Gemeente Velsen
2016 Samen in beweging
Uitgever(s): Gemeente Hellendoorn
2016 Zicht op actieve cultuurparticipatie 2016
Uitgever(s): Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fonds voor Cultuurparticipatie
2016 Samenwerken in de sport: wenselijk, gebrekkig en/of noodzakelijk
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Op zoek naar gouden data
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Utrecht sportief en gezond
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2016 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2012-2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 De Rotterdamse integrale visie op spelen, sporten, bewegen en ontmoeten
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2016 Notitie sporten met een beperking
Uitgever(s): Gemeente Dalfsen
2016 Zwemles, een investering voor je leven!
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen
2016 Zorg voor elkaar
Uitgever(s): Maatschappelijke Ontwikkeling
2016 Sportaccommodaties en financiën
Uitgever(s): Gemeente Breda
2016 Regiovisie Sportregio Noord-Limburg
Uitgever(s): Sportregio Noord-Limburg
2016 Sport- en beweegnota 2016-2019
Uitgever(s): Gemeente Hellendoorn
2016 Beleidsplan binnensportvoorzieningen 2017-2020
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2016 Sport toekomst verkenning: de drijvende krachten van sport en bewegen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2016 De nieuwe route
Uitgever(s): Datishelder
2016 Het Dordse Sportkompas
Uitgever(s): Sportbedrijf Dordrecht
2016 Sports policy making and the urban regime theory
Uitgever(s): NHTV University of Applied Science
2016 Iedereen kan meedoen: sport- en beweegvisie gemeente Westerwolde 2018-2022
Uitgever(s): Gemeente Vlagwedde, Gemeente Bellingwedde, Cittaslow
2016 Sportvisie gemeente Ermelo
Uitgever(s): Gemeente Ermelo
2016 Samen sporten in Baarn
Uitgever(s): Gemeente Baarn
2016 Sportnota Wassenaar
Uitgever(s): Gemeente Wassenaar
2016 Het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Maastricht
Uitgever(s): RekenKamer Maastricht
2016 Grootschalige sportevenementen in de stad Utrecht
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 De relatie tussen de Triathlonbond en haar lid verenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Gezonde leefomgeving, gezonde mensen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2016 Equal access for migrant volunteers to sports clubs in Europe
Uitgever(s): Camino – Werkstatt
2016 Visie op sport en bewegen in Houten in 2025
Uitgever(s): Gemeente Houten
2016 Vreemde eend in eigen bijt; hybriditeit als meerwaarde of beperking binnen een sportaccommodatie?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Route 67: een weg met obstakels en een vroegtijdige afslag?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Leerlingvolgsysteem en de samenhang met vakwerkplannen
Uitgever(s): KVLO
2016 Beleid douchen na de gymles
Uitgever(s): KVLO
2016 Hygiëne
Uitgever(s): KVLO
2016 Hygiëne en veiligheid
Uitgever(s): KVLO
2016 Richtlijnen voor veiligheid en EHBO in de gymles
Uitgever(s): KVLO
2016 Beweegactiviteiten voor vluchtelingen
Uitgever(s): KVLO
2016 Vallen is ook een sport
Uitgever(s): KVLO
2016 Natuurlijk bewegen op het plein
Uitgever(s): KVLO
2016 Touwtje springen (1)
Uitgever(s): KVLO
2016 Tumblingbaan springen op ieder niveau
Uitgever(s): KVLO
2016 Hygiëneregels veranderen in de dagelijkse praktijk LO
Uitgever(s): KVLO
2016 De persoonlijke kracht van leren binnen bewegen
Uitgever(s): KVLO
2016 Het delen van praktijkervaringen als basis voor praktijkkennis
Uitgever(s): KVLO
2016 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2016 Ruimte voor sport in Houten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Ruimte voor binnensport in Maassluis
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Appingedam gezond in beweging 2017-2020
Uitgever(s): Gemeente Appingedam
2016 De kracht van sport 2017-2021
Uitgever(s): Gemeente Gorinchem
2016 Programma van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
Uitgever(s): Ministerie van Buitenlandse Zaken
2016 Kamerbrief Verzoek om aandacht voor mensenrechtencriteria bij goed bestuur sportorganisaties en grote sportevenementen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Verslag OJCS-raad 30 en 31 mei 2016
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
2016 Kamerbrief Voortgangsbrief sport juni 2016
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Resultaten en uitvoering van het Nederlandse EU-voorzitterschap
Uitgever(s): Ministerie van Buitenlandse Zaken
2016 Kamerbrief Terugkoppeling EU-voorzitterschap VWS
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Rubbergranulaat in kunstgrasvelden
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Kamerbrief Voortgangsbrief sport november 2016
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Conclusions of the Council and of the representatives of the governments of the member states, meeting within the Council, on enhancing integrity, transparency and good governance in major sport events
Uitgever(s): Council of the European Union
2016 Kamerbrief Aanbieding programma van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
Uitgever(s): Ministerie van Buitenlandse Zaken
2016 Monitor bezuinigingen sport gemeente Vlissingen
Uitgever(s): SportZeeland
2016 International journal of sport policy and politics
Uitgever(s): Taylor & Francis (Routledge Journals)
2016 Stappenplan agendasetting gezondheid en Omgevingswet
Uitgever(s): Centrum Gezond Leven
2016 Heel Epe beweegt
Uitgever(s): Gemeente Epe
2016 Rouwen over Rio
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Nederland voetballand
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Over de grenzen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Hoe beleidsmatig werken sportverenigingen?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Financiën steeds belangrijker aandachtspunt binnen sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2016 Meerwaarde van een master
Uitgever(s): KVLO
2016 Bert van de Weerd
Uitgever(s): KVLO
2016 Lacrosse
Uitgever(s): KVLO
2016 Sneeuwballen gooien in de gymzaal
Uitgever(s): KVLO
2016 Sport, spel en bewegen in en met de natuur
Uitgever(s): KVLO
2016 Lessenreeks - Bewegen op Muziek (1)
Uitgever(s): KVLO
2016 Boefje spelen op het ‘dak van de wereld’
Uitgever(s): KVLO
2016 De kracht van buitenspelen
Uitgever(s): KVLO
2016 Everybody
Uitgever(s): KVLO
2016 Trots
Uitgever(s): KVLO
2016 Natuursprong
Uitgever(s): KVLO
2016 Burner Games
Uitgever(s): KVLO
2016 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2016 ‘Ik kan het, ik wil het zelf en ik hoor erbij!’
Uitgever(s): KVLO
2016 Zelfstandig leren in een ‘vrije-organisatie-les’
Uitgever(s): KVLO
2016 Zelfstandig ontdekken en leren tijdens spelen
Uitgever(s): KVLO
2016 Buurt Onderwijs en Sport-medewerker
Uitgever(s): KVLO
2016 Peergroep leren
Uitgever(s): KVLO
2016 Lessenreeks - Bewegen op Muziek (2)
Uitgever(s): KVLO
2016 TRX in de les lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2016 ‘Juf, leer mij het zelf te doen!’
Uitgever(s): KVLO
2016 De beving in Nepal zette alles stil...
Uitgever(s): KVLO
2016 Bewegingsonderwijs aan kinderen met doofblindheid en een meervoudige communicatieve beperking
Uitgever(s): KVLO
2016 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2016 Transformatie
Uitgever(s): KVLO
2016 Presteren
Uitgever(s): KVLO
2016 Korfbal spelen is korfbal leren
Uitgever(s): KVLO
2016 Het begint bij het bewegende kind…
Uitgever(s): KVLO
2016 Samen leren
Uitgever(s): KVLO
2016 De mbo-student
Uitgever(s): KVLO
2016 Zelfstandig ontdekken en leren
Uitgever(s): KVLO
2016 Docent lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2016 Bestaat het vak LO nog in 2032?
Uitgever(s): KVLO
2016 Pedagogisch handelen
Uitgever(s): KVLO
2016 Sportpedagogiek in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2016 Talentdag NOC*NSF
Uitgever(s): KVLO
2016 Lessenreeks - Bewegen op Muziek (3)
Uitgever(s): KVLO
2016 Fysiek ingrijpen en bijzondere risico’s
Uitgever(s): KVLO
2016 Op groei gerichte mindset
Uitgever(s): KVLO
2016 Juryrapport
Uitgever(s): KVLO
2016 Beweegdomein Spel op ALO Eindhoven
Uitgever(s): KVLO
2016 Het kiezen van videovoorbeelden voor digigym
Uitgever(s): KVLO
2016 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2016 Koningsspelen Leiden door en voor het onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2016 Beoordelingscriteria
Uitgever(s): KVLO
2016 Sport mbo-ers aan het werk
Uitgever(s): KVLO
2016 Sportieve leerlingen in de vernieuwde bovenbouw van vmbo-bb/kb (1)
Uitgever(s): KVLO
2016 Het belang van de traditionele vakkenstructuur
Uitgever(s): KVLO
2016 Zelfstandig ontdekken en leren tijdens spelen met tegengesteld belang (3)
Uitgever(s): KVLO
2016 Meester mogen we kiezen?
Uitgever(s): KVLO
2016 Profilering
Uitgever(s): KVLO
2016 SG Were Di
Uitgever(s): KVLO
2016 Beweegdomein stoeien, treffen & weerbaarheid
Uitgever(s): KVLO
2016 Stiekem met pensioen
Uitgever(s): KVLO
2016 Buitenspel
Uitgever(s): KVLO
2016 Uitdagend leerklimaat
Uitgever(s): KVLO
2016 Afscheid van een voorzitter
Uitgever(s): KVLO
2016 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2016 Beweegdomein turnen op Fontys Hogeschool Eindhoven
Uitgever(s): KVLO
2016 Video-instructie en -feedback met een tablet
Uitgever(s): KVLO
2016 Sportieve leerlingen in de vernieuwde bovenbouw van vmbo-bb/-kb (2)
Uitgever(s): KVLO
2016 Bewust uitlokken
Uitgever(s): KVLO
2016 Visie op het vak en motorisch leren
Uitgever(s): KVLO
2016 Tchoukball
Uitgever(s): KVLO
2016 Bewegen moet je leren
Uitgever(s): KVLO
2016 De uitzendkracht en arbeidsvoorwaarden
Uitgever(s): KVLO
2016 Tikspelen
Uitgever(s): KVLO
2016 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2016 ZPORTIVO
Uitgever(s): KVLO
2016 Gezonde school
Uitgever(s): KVLO
2016 Eerste Nederlandse beweegrapport
Uitgever(s): KVLO
2016 Folkore en internationalisering
Uitgever(s): KVLO
2016 Leerlingvolgsystemen en formatief toetsen
Uitgever(s): KVLO
2016 Geen transitie vergoeding bij herbenoeming
Uitgever(s): KVLO
2016 Sport-experience Kameroen
Uitgever(s): KVLO
2016 Bestaat het vak LO nog in 2032??
Uitgever(s): KVLO
2016 Waar bewegen basisschoolleerlingen eigenlijk?
Uitgever(s): KVLO
2016 LO ‘bij de buren’
Uitgever(s): KVLO
2016 Tchoukball
Uitgever(s): KVLO
2016 Icaps experience
Uitgever(s): KVLO
2016 De overgang van PO naar VO
Uitgever(s): KVLO
2016 Bewegen in Denemarken
Uitgever(s): KVLO
2016 Omgaan met seksualiteit in de gymles (1)
Uitgever(s): KVLO
2016 Verkiezing
Uitgever(s): KVLO
2016 “Het draait om monitoren wat je doet”
Uitgever(s): KVLO
2016 Touwtje springen (2)
Uitgever(s): KVLO
2016 Vormen van impliciet leren
Uitgever(s): KVLO
2016 EK Atletiek in eigen land
Uitgever(s): KVLO
2016 Tumblingbaan springen op ieder niveau
Uitgever(s): KVLO
2016 Provinciale bijeenkomsten
Uitgever(s): KVLO
2016 Aan de start met IRun2BFit
Uitgever(s): KVLO
2016 Gelderland
Uitgever(s): KVLO
2016 Gezond op het plein
Uitgever(s): KVLO
2016 Accommodatiebeleid gemeente Achtkarspelen
Uitgever(s):
2016 Vitaal sportbeleid Waddinxveen
Uitgever(s): ICS adviseurs
2016 Dossier wat werkt bij sociaal en gezond
Uitgever(s): Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken
2016 Kadernota sport 'samenspel en sport op orde 2016-2018', gemeente Tilburg
Uitgever(s): Gemeente Tilburg
2016 Doetinchem in vorm 2017-2021
Uitgever(s): Gemeente Doetinchem
2016 Sport is meer dan bewegen
Uitgever(s): Gemeente Veenendaal
2016 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2016 ALO-opleidingen over lichamelijke opvoeding, bewegen en sport
Uitgever(s): KVLO
2016 De Gymzaal van de Toekomst
Uitgever(s): KVLO
2016 Futuristische schets van bewegingsonderwijs anno 2032
Uitgever(s): KVLO
2016 Laten we het goede behouden in tijden van verandering
Uitgever(s): KVLO
2016 'Bewegen op muziek' en dans op Marnix Academie
Uitgever(s): KVLO
2016 Recente ontwikkeling
Uitgever(s): KVLO
2016 LO in 2032
Uitgever(s): KVLO
2016 LO in 2032
Uitgever(s): KVLO
2016 Worden wie je bent
Uitgever(s): KVLO
2016 Tchoukball
Uitgever(s): KVLO
2016 Bewegingsonderwijs in het jaar 2032
Uitgever(s): KVLO
2016 Een school met een nieuw onderwijsconcept
Uitgever(s): KVLO
2016 Burner Games Reloaded
Uitgever(s): KVLO
2016 Sociale kwaliteit 2016-2019
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2016 Sport in Noordwijk, sterk in beweging
Uitgever(s): Gemeente Noordwijk
2016 Nota sociaal beleid 2016-2020
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2016 Visie op krimp en leefbaarheid 2016-2020
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2016 Met sport halen we het beste uit Gelderland!
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2016 Beleidsbrief hert, holle, hannen (Friestalig)
Uitgever(s): Provincie Friesland
2016 Uitvoeringsplan ‘Mei hert, holle en hannen 2017-2018’
Uitgever(s): Provincie Friesland
2016 Door te bewegen, blijf je in evenwicht
Uitgever(s):
2016 Terug naar de basis
Uitgever(s): Gemeente Montfoort
2016 Handvatten voor een sterker ledenbestand
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandsche RoeiBond (KNRB)
2016 Sportnota 2016-2020 Lingewaard
Uitgever(s): Gemeente Lingewaard
2015 Ruimte voor sport in Alkmaar
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Wirksamkeit und Nutzen betrieblicher Gesundheitsförderung und Prävention
Uitgever(s): IGA
2015 Health-enhancing physical activity (HEPA) policy audit tool (pat)
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2015 Rapportage sport 2014
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Samenvatting en duiding van hoofdstuk 3: Sportbeleid
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Maatschappelijke ontwikkelingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Sportbeleid
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Kracht van sport en bewegen in het sociaal domein
Uitgever(s):
2015 Maten voor gemeenten 2014
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Beheersmonitor sport
Uitgever(s): BDO Accountants & Adviseurs, Christelijke Hogeschool Windesheim
2015 Cultuur herwaarderen
Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Amsterdam University Press
2015 Accentennotitie sport
Uitgever(s): Provincie Limburg
2015 International study on the organisation of sport in twelve countries and their policy towards sport federations
Uitgever(s): University of Leuven - Policy in Sports & Physical Activity Research Group, Ghent University - Team Sports Management
2015 Hoe staan sport en bewegen tot preventie en de decentralisaties in het sociaal domein?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sport mag steviger partner zijn in gemeentelijke transformatie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Agenda voor de sport 2015-2019
Uitgever(s): Gemeente Haarlem
2015 Nóg meer focus op de regio in nieuw gehandicaptensportbeleid VWS
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Kamerbrief Programma Grenzeloos actief
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019
Uitgever(s): Provincie Groningen
2015 Coalitieakkoord provincie Limburg 2015-2019
Uitgever(s): Provincie Limburg
2015 College-akkoord 2015-2019 provincie Drenthe
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2015 Ruimte voor Gelderland
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2015 Coalitieakkoord 2015-2019
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2015 In verbinding!
Uitgever(s): Provincie Utrecht
2015 Mei elkenien foar elkenien
Uitgever(s): Provincie Fryslân
2015 Sportnota 2015-2018 gemeente Enschede
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2015 Entrepreneurial behaviour of sports clubs in contributing to societal goals
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Kamerbrief Verslag schriftelijk overleg (vso) inzake vso sport en bewegen in de buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Kamerbrief Rapporten sport en bewegen in de buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Aalsmeer bewegen 2015-2018
Uitgever(s): Gemeente Aalsmeer
2015 Notitie ‘sportstimulering’ 2015-2018 gemeente De Wolden
Uitgever(s): Gemeente De Wolden
2015 Sport zet Zeist in beweging!
Uitgever(s): Gemeente Zeist
2015 Samenwerkingsovereenkomst Sportkracht12 en VSG
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Naar een optimale bezetting
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Utrecht sport
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2015 Het heeft zin om ambitieus te zijn
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Kijk niet alleen wie hulp behoeft, maar ook wie iets te bieden heeft
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Den Haag sportief in beweging
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2015 Ontwikkeling financiën sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Zichtbaarheid: de sleutelfactor voor een volwaardige plaats van sport binnen het sociale domein
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sportaccommodatieplan 2015-2022
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Afdeling Sport
2015 Kennis- en innovatieagenda sport 2015-2020
Uitgever(s): Sportinnovator
2015 Social return on investment
Uitgever(s): Sport Management Institute
2015 Sportvereniging en consument, gaat dit samen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Landschap van sportaccommodaties in Nederland
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Rechtspraak arbeidsrecht
Uitgever(s): Kluwer
2015 Arbeidsrecht
Uitgever(s): Kluwer
2015 International journal of sport policy and politics
Uitgever(s): Taylor & Francis (Routledge Journals)
2015 Recht en arbeid
Uitgever(s): Wolters Kluwer
2015 Jurisprudentie arbeidsrecht
Uitgever(s): Sdu uitgever
2015 Gezonde leerlingen op gezonde scholen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Is er synergie tussen sport en cultuur?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 85 miljoen euro voor fietsplannen stad Groningen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Op weg naar duurzame en planmatige gezondheidsbevordering op school!
Uitgever(s): De Haagse Hogeschool
2015 Geen sportcultuur zonder sportinfrastructuur
Uitgever(s): Academia Press
2015 Sportaccommodaties : wat, waar en voor wie?
Uitgever(s):
2015 Sportbeleid in Gennep
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sport- en beweegbeleid 2015-2020
Uitgever(s): Gemeente Vaals
2015 Praktijkgids sociale zekerheid 2006-2015
Uitgever(s): Vakmedianet
2015 Uitspraken sociale zekerheid 2011-2015
Uitgever(s): Sdu
2015 Grenzeloos actief
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De Nederlandse topsporter en het anti-dopingbeleid 2014-2015
Uitgever(s): Dopingautoriteit
2015 Verzameling Nederlandse wetgeving 2011-2015
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2015 Verzameling Nederlandse wetgeving 2011-2015
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2015 Tijdschrift voor Ambtenarenrecht
Uitgever(s): Reed Business, Kluwer, Elsevier Juridisch
2015 Provincies herkennen het belang van sport en bewegen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Elite sport and sport-for-all
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2015 Sport zorgt voor sociale cohesie, meer dan cultuur
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Zwembranche heeft behoefte aan eenduidig beleid tegen wangedrag
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 We hebben al veel nuttige verbindingen gelegd
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sport clubs in Europe
Uitgever(s): Springer
2015 Wat maakt een goede sportgemeente?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Voorbij de ideologie durven kijken
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Zit er nog muziek in gemeentelijke zwemparadijzen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Jaarboek Sport & Strategie 2014/2015
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2015 Sportimpuls? Clubs hebben (financiële) begeleiding nodig!
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 Jan Rijpstra
Uitgever(s):
2015 8 gouden tips om je clubinkomsten te vergroten
Uitgever(s): Le Credit Sportif, MCPR
2015 Kom maar op!
Uitgever(s): Gemeente Schiedam
2015 Gezonder en fitter, maar vooral uit je isolement
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Britse regering sluit consultatie voor nieuw sportbeleid af
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Ook ‘sport als middel’ is geld waard… Maar hoeveel?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportbeleid in Nederland
Uitgever(s): Coutinho
2015 Physical activity strategy for the WHO European Region 2016–2025
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2015 Rumoer rond lokale sportuitvoeringsorganisaties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Efficiënt gebruik van sportaccommodaties
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Gemeentelijke uitgaven aan sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Kamerbrief Gemeentelijke uitgaven aan sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 De opkomst van de sportconsument
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 Valoriseren … een kwestie van organiseren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sports governance observer 2015
Uitgever(s): Play the Game
2015 Publieksvriendelijke samenvatting 'sportieve kunst'
Uitgever(s):
2015 Factsheets on health-enhancing physical activity in the 28 European Union member states of the WHO European region
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2015 De consumentistische houding: mythe of werkelijkheid?
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 Sport in tijden van decentralisaties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De geschiedenis van de toekomst van sportaccommodaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Rio is not for amateurs
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Sportbedrijf Amstelveen wil nog efficiënter en effectiever ondernemen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Hoe vitaal zijn sportverenigingen?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Opportunities to stimulate active transport
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
2015 Be Active
Uitgever(s): European Commission, European Union
2015 Is continuering van het gezondheidsbeleid genoeg?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Back to the future
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Public sector achievement in 36 countries
Uitgever(s): The Netherlands Institute for Social Research, SCP
2015 Digitale handreiking Lokale integrale aanpak voor gezondheid
Uitgever(s): ZonMw
2015 Om de jeugd
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2015 Sport en cultuur versterken het lokale jeugdbeleid
Uitgever(s):
2015 De vereniging leeft
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2015 Sport, geld en de stad
Uitgever(s): Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen
2015 Rekenkameronderzoek sportaccommodaties Albrandswaard
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 De vereniging leeft
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2015 Maatschappelijke functie sportverenigingen in Gelderland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Vergoeding van taakuren bij de ontwikkeling van Gezonde School-beleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Gezondheidsbevordering op school
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Beter gebruik gegevens Gezonde School
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sportaanbiedersmonitor 2015
Uitgever(s): NOC*NSF
2015 Burgervisie op sporten, bewegen en spelen in Duiven
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Top 10-ambitie boven alles?!
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 De georganiseerde sportparticipatie van kinderen in Rotterdam
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Monitor bezuinigingen sport gemeente Vlissingen
Uitgever(s): SportZeeland
2015 Op weg naar 100% sportdeelname
Uitgever(s): Fontys Economische Hogeschool Tilburg
2015 Europese prijs voor Tilburg
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Rijksbegroting 2016
Uitgever(s): Ministerie van Financiën
2015 Uitvoeringsprogramma sport 2015-2016
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2015 Sportbeleid in Gennep – financiën
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Montessori-democratie
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2015 Geen blauwdruk voor succesvol sportbeleid
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Gehandicaptensport in Noord-Brabant
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Volgende halte: Gezonde school ROC Nijmegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Verenigingsmonitor Heerenveen 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Voortgangsrapportage sectorakkoorden funderend onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
2015 Dashboard bestuursakkoord po
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
2015 Paardensport voor iedereen
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS)
2015 Nota voor sport én bewegen 2016-2019 gemeente Valkenburg aan de Geul
Uitgever(s): Gemeente Valkenburg aan de Geul
2015 Agenda praktijkgericht sportonderzoek
Uitgever(s): SIA, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), HSO
2015 Sport bewegen en gezondheid deel 2
Uitgever(s): Edu'Actief b.v
2015 Onderzoek sport- en beweegbeleid Leerdam 2015
Uitgever(s): Lokale Rekenkamer Leerdam
2015 Evaluatie en impact analyse programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid
Uitgever(s): Bosman & Vos
2015 Creating sport consumers in Dutch sport policy (INTERN)
Uitgever(s): Taylor & Francis (Routledge Journals)
2015 Beleidskader zwemmen 2015-2025
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2015 Sportief werken aan je gezondheid!
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2015 Sportief werken aan je gezondheid
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2015 Sport, het hart van onze samenleving! 2016-2019
Uitgever(s): Gemeente Aalten
2015 Sport bewegen en gezondheid deel 1
Uitgever(s): Edu'Actief b.v
2015 Lokaal gezondheidsbeleid, een gedeelde verantwoordelijkheid?
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2015 Evaluation of the effectiveness of policies related to the sustainability of mega sports events
Uitgever(s): Universiteit Twente
2015 Schoolzwemmen
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2015 Kadernota Wmo 2015 - 2019
Uitgever(s): Gemeente Hellendoorn
2015 Bouwen aan een gezonde toekomst
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2015 Rotterdam groeit, beleidskader jeugd 2015-2020
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2015
Meerjarenbeleidsplan sociaal domein 2015-2018
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2015 Amsterdamse aanpak gezond gewicht
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2015 Meedoen sportbeleid 2015-2019
Uitgever(s): Gemeente Deventer
2015 Sportkader Achterhoek 2016-2019
Uitgever(s): Projectgroep Achterhoek in beweging
2015 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2015 De Wet werk en zekerheid
Uitgever(s): KVLO
2015 Het NILO
Uitgever(s): KVLO
2015 Quantified Self (2)
Uitgever(s): KVLO
2015 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2015 Over bewegingsonderwijs en schoolprestaties
Uitgever(s): KVLO
2015 SMART MOVES!
Uitgever(s): KVLO
2015 Hoe fitter hoe slimmer!
Uitgever(s): KVLO
2015 De Wet werk en zekerheid (2)
Uitgever(s): KVLO
2015 Slimmer bewegen
Uitgever(s): KVLO
2015 Groei mindset in de praktijk van LO
Uitgever(s): KVLO
2015 Spelen, sporten en bewegen in Woerden
Uitgever(s): Gemeente Woerden
2015 Beweeg- en sportnota 2015-2018 gemeente Hoorn
Uitgever(s): Gemeente Hoorn
2015 Het begint bij kijken
Uitgever(s): KVLO
2015 Utrecht fietst!
Uitgever(s): KVLO
2015 Doelen, lessen en beoordelen: één geheel
Uitgever(s): KVLO
2015 Ultimate Frisbee in het voortgezet onderwijs (2)
Uitgever(s): KVLO
2015 Het NILO (2)
Uitgever(s): KVLO
2015 Pim Mulier,
Uitgever(s): KVLO
2015 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2015 Ultimate Frisbee in het voortgezet onderwijs (3)
Uitgever(s): KVLO
2015 Get into Rugby
Uitgever(s): KVLO
2015 Een kijkje in de gymzaal van Anita van der Vlugt
Uitgever(s): KVLO
2015 Fietst jouw klas de finale?
Uitgever(s): KVLO
2015 Kinder- mishandeling voorkomen: het kan
Uitgever(s): KVLO
2015 Nieuwe master zet pedagogisch perspectief centraal
Uitgever(s): KVLO
2015 Het NILO (3)
Uitgever(s): KVLO
2015 ‘Uren LO in het VO’
Uitgever(s): KVLO
2015 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2015 Bestuurlijke vernieuwing
Uitgever(s): NOC*NSF, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Missers (2)
Uitgever(s): KVLO
2015 Van observeren naar analyseren en gericht interveniëren
Uitgever(s): KVLO
2015 Schoolatletiekdag met Athletics Challenge
Uitgever(s): KVLO
2015 De tijd is rijp voor bewegen en muziek!
Uitgever(s): KVLO
2015 Get into Rugby (2)
Uitgever(s): KVLO