Visie & Beleidsplein

Alkmaarse sportaanpak voorbeeld voor andere gemeenten

Peters, M., & Arko Sports Media (2015). Alkmaarse sportaanpak voorbeeld voor andere gemeenten. Sport & Strategie.

‘Beste Initiatief op sport- en beweeggebied 2014/2015’ vormt een apart onderdeel van de verkiezing 'Sportgemeente van het Jaar', die jaarlijks wordt georganiseerd door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), sportkoepel NOC*NSF en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Volgens de publieksjury - bestaande uit beleidsprofessionals uit collega-gemeenten - sluit het plan ‘Maatschappelijk resultaat met Alkmaarse aanpak’ goed aan bij de veranderende rol van de overheid in de participatiesamenleving. "Hiermee is het een inspirerend, vernieuwend, effectief en direct toepasbaar voorbeeld voor andere gemeenten.” 

Alkmaarse sportverenigingen en sportondernemers zijn er, volgens de publieksjury, samen in geslaagd - met zorgpartners en de gemeente als partner aan de zijlijn - meer mensen mee te laten doen. "Via verkenningen, netwerkbijeenkomsten en vijf maatschappelijke pilotprojecten is de uiteindelijke opbrengst van de Alkmaarse aanpak dat sport en bewegen is vastgelegd in het WMO-beleid van de gemeente.”

Opgroeien bij de sportvereniging 

Een van die pilotprojecten draagt de naam ‘Positief opvoeden en opgroeien bij de sportvereniging’. De Opvoedpoli, Alkmaar Sport, Hockeyvereniging AMHC, Karatevereniging Funakoshi, Handbalvereniging A&O en Rugbyclub UFC zijn hierbij betrokken. 

Volgens de Alkmaarse aanpak staat bij dit project de volgende vraag centraal: "Wat kan er van een kind van acht wel en niet verwacht worden als hij of zij een wedstrijd verliest?" Het project richt zich daarbij op het adequaat omgaan met gedragsstoornissen. "Trainers en coaches krijgen tips en tricks en zo haken noch de trainers, noch de kinderen af.”

Uitrazende kinderen 

Bij een ander project, met de naam ‘Buitenschoolse opvang’, kunnen jonge kinderen na schooltijd hun energie kanaliseren en uitrazen op het sportveld. Betrokken partners zijn: BSO De Kinderkamer, SKOA Kinderopvang, Voetbalvereniging Kolping Boys en Alkmaar Sport. De combinatie tussen sportvereniging en kinderdagopvangorganisaties zorgt volgens de Alkmaarse aanpak, voor blije gezichten tijdens de buitenschoolse opvang en het versterkt het gebruik van sportvelden. 

De overige pilotprojecten richten zich op jongeren met een laag IQ en een autistische stoornis, op werkloze jongeren en op jongeren met een verstandelijke handicap.

 

Kinderen razen uit op het sportveld bij de 'Buitenschoolse Opvang',
een van de projecten van de Alkmaarse aanpak.

 

Opbrengst

De ‘opbrengst’ van de maatschappelijke pilots, is vanaf de start in het tweede kwartaal van 2014, in kaart gebracht door het Mulier Instituut.

Volgens het Mulier Instituut is de ‘opbrengst’ bij het "uitbouwen van de maatschappelijke rol van sportverenigingen via de Alkmaarse aanpak” veelzijdig. Zo hebben meer mensen via de pilotprojecten de kans gekregen om mee te doen in de samenleving. Ook zijn er nieuwe verbindingen gerealiseerd tussen sportverenigingen/-ondernemers en zorgaanbieders. Volgens de publieksjury van het ‘Beste Initiatief op sport- en beweeggebied 2014/2015’ zijn die verbindingen "succesvol en ontstaan ze vooral vanuit de samenleving zelf”. 

De toekomst voor de Alkmaarse aanpak blijft volgens het Mulier Instituut rooskleurig: "Alle deelnemende partijen hebben inzichten opgedaan die de slagingskans en het succes van toekomstige projecten vergroten.”

Hoogeveen is ‘Sportgemeente van het Jaar 2015’ geworden. ‘In de Hoogeveense beleidsplannen komt nadrukkelijk naar voren dat de gemeente een modern en duurzaam sportbeleid voert’, aldus het juryrapport. ‘Elk beleidsterrein in de gemeente is sportinclusief en daardoor staat sport midden in de Hoogeveense samenleving.

Download:

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Micha Peters
Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
participatie
projecten
samenleving
verkiezingen