Visie & Beleidsplein

U zoekt op "projecten" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

247 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Ondersteuning gemeenten bij vergroten lhbti+-acceptatie op sportclubs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Sportfolio
Uitgever(s): Knowledge Centre for Sports & Physical Activity Netherlands, Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Citizen preferences regarding the public funding of projects promoting a healthy body weight among people with a low income
Uitgever(s): ScienceDirect
2020 Pilot projects and preparatory actions in the field of sport
Uitgever(s): European Commission
2020 Back2track
Uitgever(s): Back2Track, Bulgarian Sports Development Association
2020 Mapping study on the intergenerational dimension of sport
Uitgever(s): European Union
2020 5 Stappen om je project te borgen
Uitgever(s): FNO
2019 Whitepaper sport en bewegen in Nederland
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2019 Gezond opgroeien
Uitgever(s): Erasmus MC
2018 Sportfolio
Uitgever(s): Knowledge centre for sport Netherlands, Kenniscentrum Sport
2018 Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Onderzoek voortgang JOGG-programma’s 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Beter bewegen en lopen
Uitgever(s): Loopland Gelderland
2018 Team:Fit beleidsmonitor 2017 (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Op weg naar een monitor voor LO en schoolsport in Europa - KVLO
Uitgever(s): KVLO
2017 Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Integrated community-based approaches to prevent childhood overweight and obesity
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2017 Eindevaluatie Babyfit! en Peuterfit! Bennekom
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Onderzoek naar de haalbaarheid en toepasbaarheid van Sport Impact Bonds
Uitgever(s): Society Impact, EY
2017 JOGG-aanpak Harderwijk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 The Daily Mile
Uitgever(s): Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
2017 Guide to sports and physical activity in the Netherlands
Uitgever(s): Knowledge Centre for Sport Netherlands, Kenniscentrum Sport
2017 Sportfolio
Uitgever(s): Knowledge centre for sport Netherlands, Kenniscentrum Sport
2017 Tevredenheidsenquête diensten en ondersteuning Jongeren Op Gezond Gewicht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Opbrengst programma Kracht van Sport
Uitgever(s):
2016 Een kei in evalueren
Uitgever(s): Vigez
2016 Mapping of good practices relating to social inclusion of migrants through sport
Uitgever(s): European Commission
2016 Sport in transitieregio's
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sportfolio
Uitgever(s): Knowledge centre for sport Netherlands
2016 Tipsheet borging van lokale sport- en beweegprojecten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Projectplan Nationale Diabetes Challenge 2017
Uitgever(s): Bas van de Goor Foundation
2016 Studie over de bijdrage van sport aan de regionale ontwikkeling via de structuurfondsen
Uitgever(s): European Commission
2016 Evaluatie JOGG Noord-Veluwe
Uitgever(s): Evaluatiebureau Publieke Gezondheid
2016 Monitor Jongeren op Gezond Gewicht 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Jongeren Op Gezond Gewicht
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Wijkgerichte aanpak JOGG Smallingerland
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Zuid-Holland aan kop met Sportimpuls-projecten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sport, bewegen en gezondheid
Uitgever(s): ZonMw
2015 Europese waardering voor succesvol Drents sportproject
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Alkmaarse sportaanpak voorbeeld voor andere gemeenten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Van Sneek tot Ahoy: terugblik op de Lerende Netwerken
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Draagvlak en zichtbaarheid van sport- en beweegactiviteiten in zorginstellingen vergroten
Uitgever(s): Onbeperkt Sportief
2015 De Buurtsportcoach Academy Overijssel
Uitgever(s): Sportservice Overijssel
2015 Buurtsportcoaches steeds vaker bij Sportimpuls ingezet
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk
2015 Evaluatie Work2Move
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Bridging the divide
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Scholen inspireren scholen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2014 Sport
Uitgever(s): Publications Office of the European Union
2014 Hoe krijgen we de jeugd in beweging?
Uitgever(s): Pharos Kennis- en adviescentrum, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
2014 LO-Excellent van pilot tot PTA
Uitgever(s): KVLO
2013 Get moving!
Uitgever(s): International Olympic Committee (IOC)
2013 Zo kan het ook!
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland, de Adviesgroep
2013 Intersectorale samenwerking voor de realisatie van de beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences
2013 Sportimpuls
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid
2013 Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Mulier Instituut
2013 De gemeente Rotterdam en een beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2013 Subsidie in de sport loont
Uitgever(s):
2013 Wat haalt de Nederlandse sportvereniging uit Europa?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Een leerlingvolgsysteem voor bewegingsonderwijs in het VO
Uitgever(s): KVLO
2013 Natuursprong
Uitgever(s): Staatsbosbeheer, GDO, Jantje Beton, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Huis voor Beweging
2012 De rem op de projectencarrousel
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
2012 Flexwerkplek
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Hoge sprongen, lage drempels
Uitgever(s): Jespo vzw
2012 Meer halen uit sportevenementen
Uitgever(s): DSP-groep BV
2012 Meer halen uit sportevenementen
Uitgever(s): DSP-groep BV
2012 Sport als zorgtraject
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2012 Vmbo in beweging
Uitgever(s): KVLO
2012 Vmbo-scholen en -leerlingen in beweging!
Uitgever(s): KVLO
2012 Excelleren in LO is voor iedereen
Uitgever(s): KVLO
2011 Maatschappelijke neveneffecten van Playing for Success!
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Economic analysis of physical activity interventions
Uitgever(s): American Journal of Preventive Medicine
2011 Gezond leven in tijden van schaarste
Uitgever(s): NIGZ, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Jaarverslag 2010
Uitgever(s): Johan Cruyff Foundation
2011 Sportprojecten voor jeugd met beperking op waarde geschat
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 How to promote active ageing in Europe
Uitgever(s): AGE Platform Europe, Committee of the Regions, European Commission
2011 Good practice appraisal tool for obesity prevention programmes, projects, initiatives and interventions
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2011 Evaluatie van kansrijke beweegprogramma's om lichaamsbeweging in de Nederlandse bevolking te bevorderen
Uitgever(s): Nivel
2011 De speelbus komt langs
Uitgever(s): ZonMw
2011 Gezond leven in tijden van schaarste
Uitgever(s): Gezondheidsinstituut NIGZ, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Landelijk werken aan betere zorg voor ouderen
Uitgever(s): ZonMw
2011 Doe maar geweldig!
Uitgever(s): NJR
2011 Meedoen Alle Jeugd door Sport
Uitgever(s):
2011 Sport, quo vadis?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2010 Focusing on obesity through a health equity lens
Uitgever(s): EuroHealthNet
2010 Swim2gether
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB)
2010 Groene impuls
Uitgever(s): Groen en de Stad
2010 Nationaal Actieplan Sport en Bewegen setting sport 2010-2011
Uitgever(s): NOC*NSF
2010 Doelbewust
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2010 Zorgmonitor
Uitgever(s): GGD Rotterdam-Rijnmond
2010 Over euro en effect
Uitgever(s): Consument en Veiligheid
2010 Evaluatieonderzoek Doelbewust
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Succesvolle implementatie van sport- en beweegstimuleringsinitiatieven
Uitgever(s): School of Human Movement and Sport, Christelijke Hogeschool Windesheim
2010 Aanbevelingen voor Gezonde School in het mbo
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Otlas
Uitgever(s): SALTO-YOUTH
2010 Normalisation process theory
Uitgever(s): Murray et al.
2009 Evaluatie communicatiedoelstellingen voor bedrijfssport van sport en zaken, de coach methode, fietsen scoort en lunchwandelen
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2009 Participatie en gezondheid
Uitgever(s): TNO arbeid
2009 Kans voor open doel
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2009 Project 'overgewicht in de wijk' onder de loep
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 How to monitor and evaluate 'sport for development' projects
Uitgever(s): NSD: Network for Sport & Development
2009 Samenwerken
Uitgever(s): Marije Plantinga
2009 Samenwerken
Uitgever(s): Marije Plantinga
2009 Zakboekje gezonde wijk
Uitgever(s): Ministerie van VROM
2009 Evaluatie schoolkracht voortgezet onderwijs
Uitgever(s):
2009 NISB, Voedingscentrum en NIGZ begeleiden gemeenten bij integrale aanpak overgewicht
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2009 Het rendement van zalmgedrag
Uitgever(s): Nicis Institute
2009 De kracht van Meedoen Amsterdam
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid
2009 Tussenverslag evaluatieonderzoek Doelbewust
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Evaluation of the 'gezonde en veilige school' method
Uitgever(s): GGD Hart voor Brabant
2009 An analysis of national approaches to promoting physical activity and sports in children and adolescents
Uitgever(s): British Heart Foundation Health Promotion Research Group, University of Oxford
2009 An analysis of national approaches to promoting physical activity and sports in children and adolescents
Uitgever(s): British Heart Foundation Health Promotion Research Group, University of Oxford
2009 Old Action
Uitgever(s): Old Action - ondersteuning en advies voor (sport)organisaties
2009 Sport en ontwikkelingssamenwerking
Uitgever(s): KVLO
2009 Van schoolplein tot speelplaats
Uitgever(s): KVLO
2009 Omdat sportiviteit geen grenzen kent
Uitgever(s): NCDO
2009 Interventions for promoting physical activity among European teenagers
Uitgever(s):
2009 A better life for children and adolescents through diet and exercise
Uitgever(s): Nordic Council of Ministers
2008 Werkprogramma op projectniveau NISB 2008
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 De uitvoerbaarheid en effecten van de SMALL methode (versie 1.0)
Uitgever(s):
2008 Club zoekt kleur!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Werkplan 2008
Uitgever(s): NIVEL
2008 www.10000stappen.be
Uitgever(s): Universiteit Gent
2008 Krachtwijken en de bijdrage van NISB
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 A collaborative approach to tailored whole-school health promotion
Uitgever(s): Mariken Leurs
2008 Expert survey on physical activity programmes and physical activity promotion strategies for older people
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2008 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2008 Well@work
Uitgever(s): School of sport and exercise sciences, Loughborough Univerity, UK
2008 Diversiteitswijzer
Uitgever(s): Movisie
2008 NISB-senior projects
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Handleiding voor kostenbatenanalyses in het sociale domein
Uitgever(s): ECORYS i.s.m. Verwey-Jonker Instituut
2008 Epode
Uitgever(s):
2008 Werkboek Lokaal Actief
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2008 Verslag van de pilot sport & bewegen
Uitgever(s): Cito
2008 Evaluatie pilots sportcentrum nieuwe stijl
Uitgever(s): DSP-groep BV
2008 Combinatiefunctionaris: de toekomst in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2008 Gezonde natuur voor kinderen
Uitgever(s): Stephan Moed
2007 Werkplan 2007
Uitgever(s): NIVEL
2007 Communities in Beweging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Eindrapportage eten en bewegen met de caloriechecker en de beweegwijzer
Uitgever(s): Voedingscentrum
2007 Handboek Communities in Beweging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Arko Sports
2007 Community-projecten in Nederland
Uitgever(s): Janneke Harting, Patricia van Assema
2007 ZonMw-programma
Uitgever(s): ZonMw
2007 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2007 Tafisa magazine
Uitgever(s): Tafisa office
2007 Swim2gether
Uitgever(s): KNZB
2007 Rapportage jaar 1
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Nieuwsberichten, nr. 13, november 2007
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Bewegingsstimulering en valpreventie bij niet-Westerse allochtone ouderen
Uitgever(s): Stichting Consument en Veiligheid
2007 Zelfredzaamheid bevorderen voor allochtone vrouwen
Uitgever(s): Nicis Institute
2007 Receptenboek enjoy sports!
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2007 Evaluatie enjoy sports!
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2007 Hoe succesvol en effectief is de BOS-impuls
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2007 Canada's physical activity guides
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2007 Jeugd doet mee!
Uitgever(s): DSP-groep
2007 Playing for Success
Uitgever(s): National Foundation for Educational Research, Department for Education and Skills
2007 Bijscholing actieve leefstijl school en sport uit de startblokken
Uitgever(s): KVLO
2007 Vakoverstijgende projecten in onderbouw VO
Uitgever(s): KVLO
2007 Het netwerk onderbouw VO
Uitgever(s): KVLO
2007 Het succes van ClubExtra
Uitgever(s): KVLO
2007 Individuele aanpak staat centraal bij Lekker Fit! in Rotterdam
Uitgever(s): KVLO
2006 Jonge allochtonen en sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 Final report of the HALE (healthy ageing
Uitgever(s): RIVM
2006 Meer kwaliteit, meer kans
Uitgever(s): ZonMw
2006 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2006 Een Amsterdamse benadering
Uitgever(s): Bureau Parkstad, Universiteit van Amsterdam
2006 Kindvriendelijke projecten in de openbare ruimte
Uitgever(s): Mets & Schilt
2006 Costs of the Hartslag Limburg community heart health intervention
Uitgever(s): BioMed Central Ltd
2006 Beweegmanagement blijkt zinvol instrument
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2006 Terugblik op 5 jaar PRins-pilots
Uitgever(s): NOC*NSF
2006 Georganiseerde sport biedt meerwaarde
Uitgever(s): NOC*NSF
2006 Stedenband Haarlem-Mutare
Uitgever(s): Stedenband Haarlem-Mutare, NCDO, International Year of Sport and Physical Education
2005 Innoveren en inspireren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2005 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2005 Kansen voor sportverenigingen in de BOS-impuls
Uitgever(s): Arko Sports Media
2005 Evaluatie Jump-In pilot 2002-2004
Uitgever(s): GG&GD Amsterdam
2005 Sport is meer dan spel
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2005 Environmental determinants and interventions for physical activity
Uitgever(s): Erasmus University Rotterdam
2005 'School en sport speciaal' pilotprojecten (2001-2005)
Uitgever(s): NebasNsg, afdeling Sport en Bewegen
2004 Maatschappelijke waarde op maat
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2004 Starterskit
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Projecten en projectportfolio in control
Uitgever(s): Kluwer
2003 Overzicht jeugdsportprojecten sportbonden 2002
Uitgever(s): NOC*NSF
2003 Bewegen en gezondheid
Uitgever(s): TNO Bewegen en Gezondheid
2003 Effectief in interactie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2003 Spoorzoeken
Uitgever(s): ZonMw
2003 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media bv
2003 Bewijs voor verschil?
Uitgever(s): ZonMw
2003 Gezond sporten in Overijssel
Uitgever(s): Sportraad Overijssel
2003 Door de bomen het BOS
Uitgever(s): DSP-groep bv
2003 Niet bij voetbal alleen
Uitgever(s): EPPA Nederland
2002 Transparant en integraal
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 Activiteitenverslag NISB 2001
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 Sportbonden en breedtesportimpuls
Uitgever(s): NOC*NSF
2002 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2002 Kies voor hart en sport
Uitgever(s):
2002 Cliëntvolgsysteem Buurtgerichte Sociale Activering
Uitgever(s): NIZW Uitgeverij
2002 8 jaar Nederland in Beweging!
Uitgever(s): Nederland in Beweging!
2002 Handboek volwassenen
Uitgever(s): NOC*NSF
2002 Sport en het bevorderen van een gezondere leefstijl onder (kansarme) jongeren
Uitgever(s): Mulier Instituut
2002 De maatschappelijke bijdrage van sport
Uitgever(s):
2002 Meerjarig actieplan school & sport
Uitgever(s): Samenwerkingsprogramma School & Sport
2001 Waarden en normen in de sport, deel II
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Kansen voor beweegadvisering op maat in Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Eindverslag project revalidatie en sport
Uitgever(s): VRIN & NEBAS & ZON
2001 Topscore Amsterdam gewogen
Uitgever(s): DSP-groep
2001 De eerste 12 stappen op weg naar.....!
Uitgever(s): Marktplan Advies Groep
2000 Nieuw kader
Uitgever(s): Eindhovense Sportraad
2000 Pilots implementatie milieuzorg bij sportverenigingen 1999
Uitgever(s): Werkgroep Sport en Milieu
1999 Kies voor hart en sport
Uitgever(s): NOC*NSF : Stichting Jeugd in Beweging
1999 Best value through sport
Uitgever(s): Sport England
1999 Het zout in de pap
Uitgever(s): Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk
1999 The Newcastle exercise project
Uitgever(s): BMJ publishing Group
1998 Projectresultaten nieuwe leden en vrijwilligers 1997-1998
Uitgever(s): Sportservice Amsterdam
1998 Sport in de buurt
Uitgever(s): SONOR
1998 Kies voor hart en sport
Uitgever(s): IOS, NOC*NSF
1998 Schoolsport in beweging
Uitgever(s): Universititeit van Tilburg
1998 Schoolsport in beweging
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
1998 Partners in jeugdsportontwikkeling
Uitgever(s): Van Dijk, Van Soomeren en Partners BV (DSP)
1997 Het stimuleren van 55+ sport in een plattelandsgemeente
Uitgever(s): Sport Fryslân
1997 Projectplan vrijwilligersbeleid in de sport (VIS) 1997
Uitgever(s): NEBAS
1997 Op weg naar 4 tegen 4
Uitgever(s): KNVB
1997 Euro 2000 projectplan
Uitgever(s): Twynstra Gudde
1997 Toekomstgericht ondernemerschap
Uitgever(s): STIRT, Fonds DuurSaam
1997 Sportstimulering naar twee kanten
Uitgever(s): Sportservice Noord-Holland
1997 A directory of research projects & reports 1997/1998
Uitgever(s): English Sports Council
1996 Schoolsportagenda 1995-1996
Uitgever(s): Gemeente Maastricht, Publieke Werken en Sport, Afdeling Sportzaken
1995 Evaluatie schoolsportprojecten 1994/1995
Uitgever(s): Gemeente Maastricht, Publieke Werken en Sport, Afdeling Sportzaken
1995 Project sportzoomeren
Uitgever(s):
1994 Referentieprojecten recreatie, toerisme en sport 1994
Uitgever(s): Grontmij
1993 Sport uit de marge
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1993 Groeien naar verzelfstandiging... een case-study naar de informatievoorziening rond het project "spel en sport voor etnische groeperingen" van de Landelijke dienst voor beweging, recreatie en spel (BRES)
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Nijmegen, Instituut voor Massacommunicatie
1993 Sportstimulering en projectenbeleid
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1992 Sportstimulering en projectenbeleid
Uitgever(s): Universiteit Twente, Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek en Onderwijs
1988 Ontwikkeling van een methode ter bepaling van het gebruik van openluchtrecreatie-projecten
Uitgever(s): Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW)
z.j. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Uitgever(s): VNG
z.j. Interventiedatabase gezond en actief leven
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven
z.j. Sport & Zaken (website)
Uitgever(s): Stichting Sport & Zaken
z.j. Van interventiemodel naar praktijk
Uitgever(s): GGD Amsterdam
z.j. National alliance for youth sports
Uitgever(s): National Alliance For Youth Sports
z.j. Biowalking
Uitgever(s):
z.j. Reader 'projectformulering'
Uitgever(s): Warner strategy & fundraising
z.j. Bewegen valt goed! special
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Consument en Veiligheid
z.j. Werk aan een sportieve school
Uitgever(s): Gerlach-Klaus, Gemeente Amsterdam
z.j. Stappenplan B-Fit
Uitgever(s): Gelderse Sport Federatie
z.j. Stappenplan B-Fit
Uitgever(s): Gelderse Sport Federatie