Visie & Beleidsplein

U zoekt op "participatie" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

515 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Participatietool voor buurtsport- en jongerenwerkactiviteiten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Kansencrisis
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2023 Toegenomen ongelijkheid in sport en bewegen onder COVID-19
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2022 Jeugd participatieladder voor sportverenigingen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Inclusief sporten en bewegen voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 A team of national representatives?
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2022 Diversiteit in kaderfuncties sportbonden en clubs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Silence on the field
Uitgever(s): Universiteit Leiden
2022 Gezonde stad
Uitgever(s): Uitgeverij de Graaff
2022 Deelname sport en bewegen van mensen met een lage sociaaleconomische status
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Behoeftenonderzoek mensen met een beperking, chronische aandoening en psychische klachten 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Sport voor meiden en jongens: hetzelfde, maar toch anders
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2022 Spel of knikkers?
Uitgever(s): Universiteit voor Humanistiek
2021 Vitaal ouder worden
Uitgever(s): KBO-PCOB
2021 Handreiking duurzame jongerenparticipatie
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nationale Jeugdraad (NJR), Number Five Foundation, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2021 Het belang van sporten in groepsverband
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2021 Buitenspelen in een beweegvriendelijke Omgevingswet
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Bondgenoten in de democratie
Uitgever(s): Number 5 Foundation
2021 Handboek De Ronde van …
Uitgever(s): GGD Gelderland-Zuid
2021 Evaluatie netwerkfase Living Labs Sport en Bewegen 2020
Uitgever(s): ZonMw
2021 Whitepaper Jeugd die arm opgroeit
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Guidelines for gender-responsive sports organizations
Uitgever(s): UN Women Turkey Office
2021 Physical activity promotion and the United Nations Sustainable Development Goals
Uitgever(s):
2021 Inspiratiegids Kleine Beweegsubsidie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Sport
Uitgever(s): LannooCampus
2020 Fietsen en lopen in een beweegvriendelijke Omgevingswet
Uitgever(s): CROW
2020 Op de bank zitten?
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2020 Involving parents to help improve children’s energy balance-related behaviours through a school-based intervention
Uitgever(s):
2020 Equal access and participation of migrant women and girls in sports
Uitgever(s): Camino – Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich gGmbH
2020 Eindrapportage onderzoeksproject ‘Evaluatie cocreatie ouderenvriendelijk Buitenveldert
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Urban Vitality
2020 Toegang tot de stad
Uitgever(s): Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi)
2020 "My child is already active by nature"
Uitgever(s):
2020 Burgers op de bres
Uitgever(s): Rekenkamer Rotterdam
2020 Ontmoetingen tussen sporters met en zonder verstandelijke beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Het sport- en beweeggedrag van kinderen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Samen naar een beweegvriendelijker omgeving
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Hoe gesprekken een participatieproces maken of breken
Uitgever(s):
2019 Overkoepelend evaluatieonderzoek Programma Zorg én Perspectief
Uitgever(s): NIVEL
2019 Kansen voor kinderen: een postcodetombola?
Uitgever(s): Save the children, Defence for children
2019 Volwaardige sportparticipatie is geen gelopen race
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Vrouwen in de georganiseerde sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Praat niet langer over, maar mét mensen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Jeugdparticipatie 25 vuistregels
Uitgever(s): Stichting Alexander
2018 De Nederlandse sportvereniging en ouders met een niet- Nederlandse achtergrond
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Flash Eurobarometer 455
Uitgever(s): European Commission
2018 Meting indicatoren voor de monitoring van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap
Uitgever(s): Nivel, Trimbos Instituut
2018 Gezond participeren aan de randen van het land
Uitgever(s): Platform 31
2018 Iedereen sport op maat
Uitgever(s): Meedoen met Sport
2018 De essentie van cultuurbeleid en –management
Uitgever(s): VOC Uitgevers
2018 Bevordering van de gezondheid, het welzijn en het plezier van kinderen en jongeren die betrokken zijn bij sport
Uitgever(s): Sport Parent EU
2018 Over de ongewenste gevolgen van Club Extra
Uitgever(s): KVLO
2018 Kracht van sportdata
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Universiteit van Amsterdam
2018 Ouderparticipizza
Uitgever(s): KVLO
2018 Bijdragen aan de gemeenschap bewegend participeren
Uitgever(s): KVLO
2017 Are all sport activities equal?
Uitgever(s):
2017 European practices for social integration through sport
Uitgever(s): European Forum for Urban Security
2017 Weten is nog geen doen
Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
2017 Activerende leefstijlinterventies Amsterdam 2015-2016
Uitgever(s): GGD Amsterdam
2017 Haags Sportinitiatief
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2017 Participatie en stedelijke ontwikkeling
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Involvement and commitment of members and volunteers in European Sports Clubs
Uitgever(s): University of Southern Denmark, Centre for Sports, Health and Civil Society
2017 Team Breda
Uitgever(s): Gemeente Breda
2017 Fit en gezond in Overijssel 2016
Uitgever(s): Sportservice Overijssel, GGD IJsselland, GGD Twente
2017 Handreiking activering, participatie en gezondheid van statushouders
Uitgever(s): Pharos
2017 Child participation in a context of poverty in a wealthy Western nation
Uitgever(s): Asia Sarti
2017 De sociale staat van Nederland 2017
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Sociale verbinding in de wijk
Uitgever(s): Annica Brummel
2017 Young​ ​people’s​ participation​ ​in​ sports​ ladder
Uitgever(s): Knowledge centre for sport Netherlands, Kenniscentrum Sport
2016 Burgervisie op sport, bewegen en spelen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Ouderbetrokkenheid valt en staat met docentbetrokkenheid bij Gym+
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Caparis in Beweging: van bedrijfsfitness tot compleet beweegprogramma
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Sport in het sociaal domein: werelden verbinden
Uitgever(s): Sportkracht12
2016 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Talent van de straat
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Feuilleton Hockeyclub Feijenoord
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 De dorpse doe-democratie
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 De effecten van prestatie en teamcultuur in sportteams op de waargenomen sociale inclusie binnen het team
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 LSR-niveau 2 voor gedetineerden van PI Nieuwegein
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Football clubs in the digital era: the key role of direct fan engagement and brand image for a successful Facebook strategy
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Community development through the sport canteen
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Handboek voor gezond ouder worden
Uitgever(s): Healthy Aeging Supported bij Internet and Community (HASIC)
2016 Zicht op actieve cultuurparticipatie 2016
Uitgever(s): Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fonds voor Cultuurparticipatie
2016 Assimilatie van maatschappelijke taken binnen de functie van topsporter?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Disability sports - the ability to inclusion?
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2016 De nieuwe route
Uitgever(s): Datishelder
2016 Paraparticipatisme
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2016 Vrijwilligerstekort bij sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Dossier wat werkt bij sociaal en gezond
Uitgever(s): Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken
2016 Handreiking bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving
Uitgever(s): RIVM
2015 Dichtbij huis
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 De ondernemende burger
Uitgever(s): MOVISIE
2015 Kinderen en hun ouders in beweging krijgen en houden
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sport mag steviger partner zijn in gemeentelijke transformatie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Deelname aan hardlopen en wandelen (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Interventions aimed at reducing obesity in early childhood
Uitgever(s): Association for Child and Adolescent Mental Health
2015 Kijk niet alleen wie hulp behoeft, maar ook wie iets te bieden heeft
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 VetCool® Speciaal: twee jongeren zijn enthousiast, wie volgt?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Bewonerspanel Tourstart
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2015 Grenzeloos actief
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Ouders in drie stappen enthousiast voor aanpak overgewicht
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 We hebben al veel nuttige verbindingen gelegd
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Factsheet ouderbetrokkenheid
Uitgever(s):
2015 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Alkmaarse sportaanpak voorbeeld voor andere gemeenten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Realisatie van multifunctionele accommodatie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De taal van sport begrijpt iedereen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sociale samenhang
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2015 Ouderbetrokkenheid op playgrounds: altijd zinvol en haalbaar?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Rio is not for amateurs
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Betrokken wijken
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Participatie in Vlaanderen 1
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2015 Om de jeugd
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2015 Participatie in Vlaanderen 2
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2015 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Maatschappelijke functie sportverenigingen in Gelderland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Burgervisie op sporten, bewegen en spelen in Duiven
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Bevorderende en beperkende factoren voor sportdeelname van kinderen en adolescenten met cerebrale parese volgens kinderen, ouders, sportdocenten en zorgprofessionals
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Montessori-democratie
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2015 Sport en sociale innovatie
Uitgever(s): VUBPRESS
2015 Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking, ouderen en de algemene bevolking
Uitgever(s): NIVEL
2015 Leerplan voor Vitaal Burgerschap
Uitgever(s): KVLO
2015 Promotie in de sport onverminderd populair
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Richtlijn onderzoek participatie en cohesie
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen
2015 Participatory action research
Uitgever(s): Oxford University Press
2014 Onderbouwing van argumenten voor een beweegvriendelijk omgeving
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Mee-doen is de kunst
Uitgever(s): Raad voor Cultuur
2014 Burgers en gezondheid
Uitgever(s): RIVM
2014 Burgermacht op eigen kracht?
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Quantifying the social impacts of culture and sport
Uitgever(s): Department for Culture, Media & Sport
2014 Rijk geschakeerd
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Ouderbetrokkenheid in leefstijlinterventies in het onderwijs
Uitgever(s): RIVM
2014 A longitudinal study of children's outside play using family environment and perceived physical environment as predictors
Uitgever(s):
2014 Social media en fan engagement in het Nederlandse betaald voetbal
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Parents and friends both matter
Uitgever(s): te Velde et al.
2014 Citizenship of young people
Uitgever(s): E.A.M. Geboers
2014 De vooruitgeschoven middenvelder
Uitgever(s): Boom Lemma uitgevers
2014 Praktische tips om kinderen meer te laten bewegen - 1
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Praktische tips om kinderen meer te laten bewegen - 2
Uitgever(s):
2014 Praktische tips om kinderen meer te laten bewegen - 3
Uitgever(s):
2014 Bewegen met plezier!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Sport en bewegen als middel
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Sport en bewegen als middel voor participatie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Parental characteristics have a larger effect on children's health behaviour than their body weight
Uitgever(s):
2014 Jongeren helpen ouderen, en dat door heel Slovenië
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Gemeenten aan zet voor een beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 De buurtsportcoach als 'aansluitfunctionaris' van sociale wijkteams
Uitgever(s): Arko Sport Media
2014 Moderators of the longitudinal relationship between the perceived physical environment and outside play in children
Uitgever(s):
2014 Van onderop!
Uitgever(s):
2014 Culturele activiteiten in 2012
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 VoordeBuurt
Uitgever(s): RegioBank
2014 Doe-democratie op zoek naar een nieuwe balans
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Maatschappelijke participatie 3.0
Uitgever(s): Tilburg University
2014 Themadossier arbo rendement
Uitgever(s): Rendement uitgeverij BV
2014 De beleving van junioren ten aanzien van jeugdparticipatie binnen amateur voetbalverenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Money media
Uitgever(s): Sport Management Institute
2014 The dynamic process of development through sport
Uitgever(s):
2014 Ouderbetrokkenheid en fysiek actieve kinderen: project FitSaam
Uitgever(s): KVLO
2014 Beter samenwerken in de les LO door het stimuleren van zelfregulatie
Uitgever(s): KVLO
2014 Voorwaarden voor motiverend vakmanschap
Uitgever(s): KVLO
2014 Sport and social exclusion
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2014 Aantasting van de geloofwaardigheid van een sport endorser en de rol die sportbetrokkenheid hierin speelt
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Identifying solutions to increase participation in physical activity interventions within a socio-economically disadvantaged community
Uitgever(s): Cleland et al.
2014 Sport als spektakel
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2013 Burgers maken hun buurt
Uitgever(s): Platform 31
2013 Participatie in zicht
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 Gezondheidsrace Laarbeek
Uitgever(s):
2013 Passende ambities
Uitgever(s): Platform31
2013 Beweging in de wijk
Uitgever(s): Pharos
2013 Women in the Olympic and Paralympic Games
Uitgever(s): SHARP Center for Women and Girls
2013
SportAanbiedersMonitor 2012
Uitgever(s): NOC*NSF, Mulier Instituut
2013 De dorpenmonitor
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Handreiking voor gezondheidsbevordering vanuit burgerinitiatief
Uitgever(s): Gemeente Laarbeek, GGD Brabant-Zuidoost
2013 Afstudeerscriptie sociologie
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2013 De kracht van sport
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Bureau Beweeg, IIS
2013 Social media en fan engagement
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut
2013 De doe-democratie
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
2013 Study on a possible future sport monitoring function in the EU
Uitgever(s): Mulier Institute
2013 A systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for children and adolescents
Uitgever(s): Eime et al.
2013 Ontwikkelingen in ondersteuning van mensen met lichamelijke beperkingen en de effecten van ondersteuning op participatie
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Plan (SCP), NIVEL
2013 Gezondheid en maatschappelijke participatie
Uitgever(s): RIVM
2013 De maatschappelijke betrokkenheid van het Nederlandse amateurvoetbal
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
2013 Ouders & clubs
Uitgever(s): Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
2013 Ouderbetrokkenheid
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2013 Family matters?
Uitgever(s): G. Rodenburg
2013 Samen scholen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2013 Measuring participation outcomes in rehabilitation medicine
Uitgever(s): Universitair Medisch Centrum Utrecht
2013 Ouderbetrokkenheid in relatie tot georganiseerde sportbeoefening binnen waterpolo en turnen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Iedereen kan sporten
Uitgever(s): KVLO
2013 Lichamelijke Opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2013 Van reactie naar participatie
Uitgever(s): KVLO
2013 Actief burgerschap
Uitgever(s): Tilburgse School voor Politiek en Bestuur
2013 Ouders en professionals over de activiteiten van ouderbetrokkenheid bij naschools onderwijsprogramma Playing for Success
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Prestaties van het gesponsorde sportteam en betrokkenheid met de sport
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Sport celebrity endorsement
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 My child redeems my broken dreams
Uitgever(s):
2012 Television viewing does not have to be sedentary
Uitgever(s): Jessie J. M. Meis et al.
2012 Evaluating parents and adult caregivers as "agents of change" for treating obese children
Uitgever(s): American Heart Association
2012 Van Anciaux tot Zijlstra
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Countries compared on public performance
Uitgever(s): The Netherlands Institute for Social Research (SCP)
2012 Vertrouwen in burgers
Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Amsterdam University Press
2012 Tuinman in de wijk
Uitgever(s): Creatief Beheer
2012 Toolkit jeugdparticipatie
Uitgever(s): Stichting Alexander, Verwey-Jonker Instituut
2012 Opgroenen in de wijk
Uitgever(s): Stichting Alexander
2012 Wijktalententeam
Uitgever(s): Stichting Alexander
2012 Hoge sprongen, lage drempels
Uitgever(s): Jespo vzw
2012 Wenselijke eigenschappen van beweeginterventies volgens jongeren
Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences
2012 Preparing the future
Uitgever(s): CECODHAS Housing Europe
2012 Verder met burgerschap in het onderwijs
Uitgever(s): Onderwijsraad
2012 Buurt in beweging
Uitgever(s): Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling
2012 Meedoen door toegankelijke omgeving
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2012 Evaluatie SEV-programma bewoners en invloed
Uitgever(s): SEV, Platform31
2012 Modder aan je broek
Uitgever(s): Landschapsbeheer Nederland
2012 'Ik ben hier aangenomen om te werken, niet om te sporten'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Preventie kan effectiever!
Uitgever(s): NIVEL
2012 Overzichtstudies
Uitgever(s): NIVEL
2012 10 jaar sportonderzoek en -beleid
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Motivation for employees to participate in workplace health promotion
Uitgever(s): European Agency for Safety and Health at Work
2012 Motivation for employers to carry out workplace health promotion
Uitgever(s): European Agency for Safety and Health at Work
2012 Early movers
Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF)
2012 Early movers
Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF)
2012 Het vertrouwen krijgen van jongeren
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2012 Ouderparticipatie op sportverenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Nederland participatieland?
Uitgever(s): M. Jager-Vreugdenhil, Vossiuspers UvA - Amsterdam University Press
2012 Arrangementenwaaier
Uitgever(s):
2012 Verbinding in de sportsector
Uitgever(s): Universiteit Twente
2012 Ouderbetrokkenheid en fysiek actieve kinderen
Uitgever(s): Ellen Ricke
2012 De Wajonger tussen de doelen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Wij, de overheid
Uitgever(s): Programma Ambtenaar 2.0
2012 Goud
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2011 The social impact of sport
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2011 De alledaagse kracht van de sport
Uitgever(s): SWP uitgeverij
2011 Methodiekboek 'jongerenparticipatie binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin
Uitgever(s): ZonMw, CNV Jongeren, KCJG
2011 Gezond ouder worden in Nederland
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2011 Participatie in Vlaanderen 1
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2011 Participatie in Vlaanderen 2
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2011 Eropuit!
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Stappenplan whoZnext-junior, voor het organiseren van een sportactiviteit
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Onderzoeksverslag naar het geven van aanbevelingen voor bewonersparticipatie bij (her)inrichting van een beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Jaap Kleinstapel
2011 Groen loont!
Uitgever(s): De Groene Stad
2011 Minder voor het midden
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Workplace health promotion
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2011 Kunnen meer kinderen meedoen?
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Sportief participeren
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2011 Zorg voor chronisch zieken
Uitgever(s): NIVEL
2011 De sociale staat van Nederland 2011
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Betere gezondheid, meer participatie, lagere zorguitgaven?!
Uitgever(s): ZorgmarktAdvies
2011 Opvoeden samen met de buurt
Uitgever(s): DSP-groep BV
2011 What do parents think about parental participation in school-based interventions on energy balance-related behaviours?
Uitgever(s):
2011 Boeien & binden
Uitgever(s): InSites Consulting
2011 Natuurspeelplaatsen
Uitgever(s): Natuur en Milieu Overijssel
2011 Doe maar geweldig!
Uitgever(s): NJR
2011 Het bewegen van bewoners en bouwers
Uitgever(s): Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB)
2011 WhoZnext-junior
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Combinatiefunctionarissen aan de wieg van sportinnovaties
Uitgever(s): KVLO
2011 Diversiteit en samenhang in de organisatie van maatschappelijke participatie door sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Méér dan een balletje trappen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 "It takes a neighbourhood to raise a child"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 De invloed van de sociaaleconomische status en etniciteit op ouderbetrokkenheid op brede scholen in het primair onderwijs in Rotterdam
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Sport celebrity endorsement
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2011 De invloed van demografische, psychologische en organisatorische ontwikkelingen op sport- en organisatiecommitment
Uitgever(s): Universiteit Twente
2011 Parental behaviors in team sports
Uitgever(s):
2010 De staat van jeugdparticipatie in Nederland vanuit het perspectief van gemeenten
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 Community health promotion
Uitgever(s):
2010 Sociale uitsluiting bij kinderen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Beperkt aan het werk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Resultaten beknopt onderzoek naar sport voor buitenlandse vrouwen in de gemeente Tilburg
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 Betrokkenheid loont
Uitgever(s): Ministerie van VROM, WWI
2010 Betrokkenheid loont
Uitgever(s): Ministerie van VROM, WWI
2010 Sportdeelname in cross nationaal perspectief
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Jongeren in beweging
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2010 Healthy inclusion
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 T-parties voor ouderparticipatie bij clubs
Uitgever(s): Arko Sports Media
2010 Empowerment en participatie
Uitgever(s): SWP uitgeverij
2010 De Nederlandse samenleving 2010
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2010 Onderzoek Heel Nederland fietst
Uitgever(s):
2010 Sociale samenhang
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2010 Sporten, geen probleem
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 Ouderbetrokkenheid in onderwijs en sport
Uitgever(s): Onderwijsontwikkeling en advies, Kennispraktijk voor sport, onderwijs en gezondheid, Nederlandse Sport Alliantie
2010 Trendrapport 2010 landelijke jeugdmonitor
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2010 Participatie ontward
Uitgever(s): Movisie
2010 Handboek participatie voor ouderen in zorg- en welzijnsprojecten
Uitgever(s): CSO
2010 Eindrapport project Veelkleurige Participatie Venlo
Uitgever(s): Gemeente Venlo
2010 Beweegkriebels
Uitgever(s): Grontmij Nederland B.V.
2010 Richtlijnenhandboek beleving
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2010 In welke mate zijn sportverenigingen meer dan normaal maatschappelijk actief?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2010 Maatschappelijk actief in stadsdeel Zuid
Uitgever(s): DSP-groep BV
2010 The social and community value of football
Uitgever(s): Supporters Direct, Substance
2010 The role of health and health promotion in labour force participation / De rol van gezondheid en gezondheidsbevordering in arbeidsparticipatie
Uitgever(s):
2010 Leerlingen in contact
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2010 Medespelers en tegenstanders
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap
2010 Buitenspel
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 School en ouders: invloed op het beweeggedrag is een gezamenlijke klus!
Uitgever(s): KVLO
2010 Van een visie op bouwen naar bouwen met een visie
Uitgever(s): KVLO
2010 Hoofdstuk 2: Sport, cultuur en sociale cohesie
Uitgever(s):
2010 Hoofdstuk 5 : De sport: een uit gelezen ontmoetingsplaats voor iedereen?
Uitgever(s):
2010 Het land van Oranje
Uitgever(s): Arko Sports Media
2010 Junior tennis players’ preferences for parental behaviors
Uitgever(s):
2009 Continu onderzoek burgerperspectieven
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Determinants of participation in worksite health promotion programmes
Uitgever(s): Biomed Central
2009 Verbinden door voetbal
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Koepelnota samen leven
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2009 360°participatie
Uitgever(s): Demos VZW
2009 Het goede voorbeeld
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Bewonersparticipatie via vouchers
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
2009 Adolescent body satisfaction the role of perceived parental encouragement for physical activity
Uitgever(s):
2009 Jaarrapport 2009
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2009 Perspectieven van aanbieders op deelname van allochtonen aan gezondheidsbevordering in Nederland
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Ouderbetrokkenheid in de brede school
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen, Lectoraat integraal jeugdbeleid
2009 Meedoen in Zuid-Holland
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2009 Tussen onderschatten en overvragen
Uitgever(s): SUN Trancity
2009 De burger aan zet
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2009 XXX
Uitgever(s): DSP-groep BV
2009 Who participates and why
Uitgever(s):
2009 Oudertevredenheid primair onderwijs
Uitgever(s): Centrum voor Online Onderzoek
2009 Bring the power of sports to women and girls
Uitgever(s):
2009 Bewegen beleven
Uitgever(s): KVLO
2009 Studenten zijn ‘ons goud’
Uitgever(s): KVLO
2009 Mestreech beweeg
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2008 Aard en mate van betrokkenheid van sportverenigingen
Uitgever(s): Verenging Sport en Gemeenten (VSG)
2008 Respect in en door sport
Uitgever(s): Stichting Vrijetijdstudies
2008 Jongeren doen mee... ook de moeilijk bereikbare
Uitgever(s): FORUM
2008 Een goede buur
Uitgever(s): Margreet A. Frieling
2008 Het dagelijks leven van allochtone stedelingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Meedoen en gelukkig zijn
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Bedrijfsbewegingsprogramma's
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2008 Iedereen doet mee
Uitgever(s): PRIMO nh, ACB Kenniscentrum
2008 Burgerparticipatie in beleidsvorming
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2008 'Van plan naar praktijk'
Uitgever(s): Gemeente Haarlemmermeer
2008 "Participeren moet je leren..."
Uitgever(s): Gemeente Oud-Beijerland
2008 Benut de sportvereniging in haar kracht
Uitgever(s): Kennispraktijk Steenbergen, Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen (NISB)
2008 Studentensport in Nederland
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Maatschappelijk actieve sportverenigingen in beeld
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, DSP-groep BV
2008 Over de regels en de geest
Uitgever(s): KVLO
2008 Buitenspel
Uitgever(s): Nienke van der Meij
2007 Het voordeel van thuis spelen
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut, Universiteit van Tilburg
2007 Robuuste meningen?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2007 Effecten van sport en bewegen op school
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Insituut
2007 Meedoen met beperkingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2007 Sporten om de kijkers
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, Arko Sports Media
2007 Frans-Nederlands memorandum witboek
Uitgever(s): SDu
2007 Wat kan wél! kan
Uitgever(s): SEV
2007 Europa in beweging
Uitgever(s): Academia Press
2007 Notitie jeugd- en jongerenparticipatiebeleid
Uitgever(s): Gemeente Terneuzen
2007 Jeugd, vrijetijdsbesteding & participatie
Uitgever(s): Gemeente Leiderdorp
2007 Actiebegeleidend onderzoek ter bevordering van intersectorale samenwerking en bewonersparticipatie
Uitgever(s):
2007 Vooruitblik 2007
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Building an active citizenry
Uitgever(s): Springer Science+Business Media
2007 De bestuurlijke betrokkenheid van ouders in het onderwijs
Uitgever(s): Werkgroep Ouderbetrokkenheid
2007 De bestuurlijke betrokkenheid van ouders in het onderwijs
Uitgever(s):
2006 Jeugd met beperkingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Wat de jeugd beweegt
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdswetenschappen
2006 Diversiteit in participatie in gezondheidsbevordering
Uitgever(s): Verwey-Jonker instituut
2006 Staat 'de gehandicapte' binnen de sportvereniging buitenspel?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdswetenschappen
2006 De verankering van sport in het Europese recht
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2006 Themacommissie ouderenbeleid
Uitgever(s): SDU uitgevers
2006 Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden
Uitgever(s): SCP: Sociaal Cultureel Planbureau
2006 Kansen voor sport en bewegen in de wmo
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Sport is recept voor participatie
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2006 Nederlandse Sport Alliantie (NSA)
Uitgever(s): Nederlandse Sport Alliantie
2006 Cranendonck in beweging?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdswetenschappen
2006 Stoppen of doorgaan?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdwetenschappen
2006 Van plankzeilen naar windsurfen
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Leisure studies
2006 Bevolkingsonderzoek sport en cultuur 2005
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 Van identiteit naar imago
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Gezondheid Gedrag en Maatschappij, opleiding SGM
2006 Participatie
Uitgever(s): Forum
2006 Eindevaluatie onze buurt aan zet
Uitgever(s): Verwey-Jonker instituut
2006 Sociaal en Cultureel Rapport 2006
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2006 What is the evidence on effectiveness of empowerment to improve health?
Uitgever(s): WHO
2006 LIFE21
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Sectie Communicatiewetenschap
2006 Wanneer werkt participatie?
Uitgever(s): Nicis
2006 Werkplan 2007
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2005 Wijkontwikkeling op eigen kracht
Uitgever(s): LSA
2005 Gezond actief
Uitgever(s): RIVM
2005 Jeugdparticipatiebeleid
Uitgever(s): Verwey-Jonker instituut
2005 Armoedemonitor 2005
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal bureau voor de statistiek (CBS)
2005 Onder, door of met elkaar, er schuilt nergens gevaar
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2005 Competitie
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam, afdeling Ontwikkelingspsychologie
2005 Vertrouwen door dialoog
Uitgever(s): Verwey-Jonker instituut
2005 Volhouden of afhaken
Uitgever(s): St. Human Quality & Performance, Vrije Universiteit van Amsterdam, Bewegingswetenschappen
2005 Sport, education and society
Uitgever(s): Routledge, Tayler & Francis Group
2005 Participatie en empowerment in de gezondheidsbevordering
Uitgever(s):
2005 Ruimte van ons allemaal
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM)
2005 Onderzoek naar de relatie tussen topsportsucces en sportparticipatie in Vlaanderen
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
2005 Sportief gedrag??
Uitgever(s): Gemeente Weert, Universiteit van Tilburg
2005 Werkplan 2005
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2004 Rheumatic patients at work
Uitgever(s): Astrid Chorus
2004 Individualisering en sociale integratie
Uitgever(s): SCP
2004 Sociaal en Cultureel Rapport 2004
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2004 CiB, Communities in Beweging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Rapportage sportbeoefening 2002-2004
Uitgever(s): GfK Sport Services
2004 ICT en sociale cohesie in buurten en wijken
Uitgever(s): Kenniscentrum Grote Steden
2004 Sportdeelname onderzoek gemeente Venlo 2004
Uitgever(s): Gemeente Venlo
2004 Hé, kleur op!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Ze zijn gewoon niet te binden
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2004 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann
2004 Incomplete democratization and signs of individualization
Uitgever(s): Waxmann
2004 Tijdschrift voor sociologie
Uitgever(s): Acco
2004 Involving young people in the design and care of urban spaces
Uitgever(s): Cabe Space
2004 Mobiliteit voor vrije tijd
Uitgever(s): iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap
2004 Lange termijneffecten van jeugdparticipatie
Uitgever(s):
2004 Citizen participation in decision making
Uitgever(s):
2004 Zundert in beweging
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2004 Werkplan 2004
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2003 Time-out voor nieuwe vrouwelijke sportbestuurders
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2003 Vrouwelijk Kader Graag Gezien
Uitgever(s): Projectorganisatie Vrouwelijk Kader Graag Gezien
2003 Mix & match
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2003 Vrije tijd in een tijdperk van overvloed
Uitgever(s): Dutch University Press
2003 Participatief jeugdonderzoek
Uitgever(s): Van Gorcum
2003 Vrouwelijk Kader Graag Gezien
Uitgever(s): Projectorganisatie Vrouwelijk Kader Graag Gezien
2003 Better together
Uitgever(s): Simon & Schuster Paperbacks
2003 Sport and social exclusion
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2003 De Amsterdamse Burgermonitor 2002
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2003 Werkplan 2003
Uitgever(s): verwey-Jonker Instituut
2002 Vrijwilligers in soorten en maten II
Uitgever(s): Faculty of Social & Behavioral Sciences, Tilburg University
2002 Sportsociologie
Uitgever(s): Elsevier gezondheidszorg
2002 Sociale activering in de Lopikerwaard
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2002 Samen leven in de samenleving
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
2002 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2003
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2002 Sociaal en Cultureel Rapport 2002
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2002 Ouders bij de les
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2002 Les pratiques sportives en France
Uitgever(s): Ministère des Sports et INSEP
2002 Actieve sportbeoefening in Vlaanderen
Uitgever(s): Acco
2002 Wonen, leven en uitgaan in Rotterdam 2001
Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek
2002 Wijkgericht werken aan gezondheidsbevordering in vier achterstandswijken in Rotterdam
Uitgever(s): Vereniging V&W
2002 Cultuurparticipatie van Rotterdammers 2001
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam, Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
2002 Stadsenquête Den Haag 2002
Uitgever(s): gemeente Eindhoven
2002 De Amsterdamse Burgermonitor 2001
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2002 Creating better cities with children and youth
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2001 Jeugdsport
Uitgever(s): Elsevier gezondheidszorg
2001 Cijfers in beweging
Uitgever(s): Jeugd in Beweging
2001 Beleidsverantwoording Jeugd in Beweging 1996-2001
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2001 Witboek van de Europese Commissie
Uitgever(s): Commissie van de Europese Gemeenschappen
2001 Handboek lokaal jeugdsportbeleid
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2001 Vrijetijdsbesteding en culturele diversiteit
Uitgever(s): Stimulans
2001 Richtlijn Cultuurparticipatie Onderzoek (RCO)
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam, Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
2001 Rapportage ouderen 2001
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2001 Non-participatie in vrijetijdsbesteding
Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
2001 De Amsterdamse Burgermonitor 2000
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2000 Jeugdparticipatie in en door de sport
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2000 Leerlingen regelen het zelf
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2000 Interculturalisatie
Uitgever(s): Centrum voor Beleid en Management, Universiteit Utrecht
2000 Uit of thuis?
Uitgever(s): O+S, Amsterdamse Bureau voor de Statistiek
2000 Sports in Denmark
Uitgever(s): National Olympic Committee, Sports Confederation of Denmark
2000 Werkplan 2000
Uitgever(s): Jeugd in Beweging
2000 Het bevrijde lichaam
Uitgever(s): NKS
2000 Rotterdammers over hun stad 2000
Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
2000 Checklist voor effectieve sportstimulering bij de jeugd
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
1999 Actieve ouders, actieve kinderen
Uitgever(s): NIGZ
1999 General household survey
Uitgever(s): Sport England
1999 General household survey
Uitgever(s): Sport England
1999 Rapportage ouderen 1998
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1999 Bewegung Europa
Uitgever(s): Verlag SPORT und BUCH Strauß
1999 Nationaal scholierenonderzoek 1996 deel 2
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD)
1999 Jeugdmonitor 1999
Uitgever(s): Gemeente Hengelo, afd. Onderzoek & Statistiek
1999 De Amsterdamse Burgermonitor
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
1998 Trendanalyse sport
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1998 Wie niet sport die niet wint
Uitgever(s): Gemeente Den Haag, dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn
1998 Jongerenparticipatie in de sportvereniging
Uitgever(s): Assist
1998 Bevordering van intrinsiek sportplezier
Uitgever(s): Vereniging van Gymnastiek-onderw©¦zers (L. en M.O.) in Nederland en haare afdeelingen
1998 Thuis op straat
Uitgever(s): Stichting Werken aan de Stad, Stichting Program
1998 Onderzoek sportverenigingen in het kader van het opstellen van een gemeentelijke sportbeleidsnota
Uitgever(s): Gemeente Venlo, Afdeling Beleidsplanning, -coördinatie en onderzoek
1998 Stadspanel november 1997 Deventer
Uitgever(s): Deventer bestuursdienst
1997 Op zoek naar eigen kracht
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), Sdu Uitgevers
1997 Sportief in Zoetermeer
Uitgever(s):
1997 Zwemmen in Zoetermeer
Uitgever(s):
1996 Sport für alle!? Strukturwandel Europäischer Sportsysteme im Vergleich
Uitgever(s): Verlag Karl Hofmann
1996 Challenges ahead for improving sports statistics
Uitgever(s): Italian National Olympic Committee
1996 Sport voor een leefbare samenleving
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Sportstimulering in Rotterdam
Uitgever(s): Dienst Recreatie Rotterdam
1996 Sommige zaken kun je maar beter samen aanpakken (intern rapport)
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1995 In movimento
Uitgever(s): Edizioni Calderini
1995 Foundations of sport and exercise psychology
Uitgever(s): Human Kinetics
1995 Sportclubs bekennen kleur
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
1995 Een onsje sport ... afgewogen!
Uitgever(s): Recreatie Rotterdam
1995 The importance of children's participation in physical and sporting activities
Uitgever(s): South African Rainbow Week Association
1994 Improving evaluation of sports through statistics
Uitgever(s): Italian National Olympic Committee
1994 Sport in Nederland 1994
Uitgever(s): NIPO
1994 Sociaal-culturele berichten 1994-16
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1992 Sportdeelname in Nederland
Uitgever(s): Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen
1992 VVS, vrije tijd en sociale participatie
Uitgever(s): Vereniging van de Vrijetijdssector
1992 Rapportage ouderen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1992 Leisure and new citizenship
Uitgever(s): Bilbao City Hall, Universidad de Deusto
1992 Sociaal en cultureel rapport 1992
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
1991 Een werkend perspectief
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
1991 European golf facilities
Uitgever(s): Touche Ross & Co
1986 Projecten sport en minderheden 1981/1984
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
1986 Vrijetijdsbesteding in Vlaanderen anno 1983
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Sociologisch Onderzoeksinstituut, Studiegroep voor Cultuurbevordering
1986 Het speelruimteplan
Uitgever(s): Stichting Ruimte
1985 De lokale overheid en sport overdag
Uitgever(s): Landelijke Contactraad
1984 Vrijetijdsbesteding in Vlaanderen anno 1983
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Sociologisch Onderzoeksinstituut, Studiegroep voor Cultuurbevordering
1984 Cultuur en informatieverwerking
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Utrecht, Sociologisch Instituut, Vakgroep Theorie en Methodologie van de Sociologie
1984 Sport and leisure participation and life-styles in different residential neighbourhoods
Uitgever(s): The sports council
1980 Vademecum jeugdsportkampen
Uitgever(s): NKS
1980 Sportvissen voor gehandicapten
Uitgever(s): Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS)
1980 Onderzoek speelplaatsen in oude woonbuurten
Uitgever(s): Gemeente Utrecht, Dienst voor Ruimtelijke Ordening, afdeling Onderzoek
1979 Achtergronden van niet-deelname aan cultuur en recreatie
Uitgever(s): IVA-Tilburg, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de katholieke hogeschool te Tilburg
1979 Achtergronden van niet-deelname aan cultuur en recreatie
Uitgever(s): IVA-Tilburg, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de katholieke hogeschool te Tilburg
1978 Non work time
Uitgever(s): University of Birmingham
1976 Sociaal en cultureel rapport 1976
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1974 Sportbeoefening en zijn organisatiegraad
Uitgever(s): Instituut voor Toegepaste Sociologie
1971 Onderzoek recreatie en sport in de Haagse agglomeratie
Uitgever(s): N.V. v, h Nederlandse Stichting voor Statistiek
1965 De Amsterdamse sportbevolking
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
1954 De Amsterdamse sportbevolking
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
1954 De Amsterdamse sportbevolking
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
z.j. Leren, meedoen, durven, luisteren
Uitgever(s): Gemeente Oegstgeest
z.j. Sociale vraagstukken
Uitgever(s): TSS tijdschrift voor sociale vraagstukken, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de Universiteit van Tilburg
z.j. Ontwerprapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
z.j. Participatiekaart
Uitgever(s): PLAN terra BV
z.j. De beweegvriendelijke buurt
Uitgever(s): PLYGRND
z.j. Hoe sportief is de Maastrichtenaar?
Uitgever(s): Gemeente Maastricht, Publieke Werken en Sport
z.j. Jeugd in beweging
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging