Visie & Beleidsplein

Het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs

de opbrengsten van één jaar (samen)werken

Appelman, M., & Radstake, J. (2010, juni). Het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs: de opbrengsten van één jaar (samen)werken. Lichamelijke opvoeding 98 (pp. 32-35)

In dit artikel wordt teruggeblikt op de oprichting van het platform Sport, Bewegen en Onderwijs waarmee het beleidskader sport, bewegen en onderwijs (VWS en OCW) op een innovatieve, integrale wijze uitgevoerd wordt. Vervolgens worden de diverse deelprojecten beschreven, vanuit ons perspectief; dat van de LO-er! Voor de huidige LO-er biedt dit namelijk veel kansen en lijkt er een grote rol voor hem/haar weggelegd te zijn.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Appelman Het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Miriam Appelman
Jorg Radstake

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Beleidskader sport, bewegen en onderwijs
bewegingsonderwijs
onderwijsgevenden
rapportage
samenwerking