Visie & Beleidsplein

U zoekt op "onderwijsgevenden" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

280 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Samen bewegen regelen in het basisonderwijs
Uitgever(s): Arko Sports Media, Jan Luiting Fonds
2021 Keuzewijzer online bewegen
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2021 Effecten en onderbouwing van energizers in het primair onderwijs
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Bewegend leren in het primair onderwijs
Uitgever(s): ACTivateyourclass.eu, Mulier Instituut
2020 Teachers' perceptions of children's sport learning capacity predicts their fundamental movement skill proficiency
Uitgever(s): Elsevier
2020 Exploring task-related student peer interactions in physical education
Uitgever(s): Jeroen Koekoek
2019 Smartpool
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Sport values in every classroom
Uitgever(s): UNESCO
2018 Beter bewegen en lopen
Uitgever(s): Loopland Gelderland
2017 Peiling bewegingsonderwijs 2017
Uitgever(s): GION Onderwijs/Onderzoek
2017 Spelen en bewegen met kleuters
Uitgever(s): KVLO
2016 Ouderbetrokkenheid valt en staat met docentbetrokkenheid bij Gym+
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Addressing and navigating the social domain in sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Recepten voor meer beweging op school zonder gedoe
Uitgever(s): Hanneke de Bruin / Marjan Verboeket
2016 Trots
Uitgever(s): KVLO
2016 Docent lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2016 Talentdag NOC*NSF
Uitgever(s): KVLO
2015 Bewegingsonderwijs op de basisschool: wie pakt het aan?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sportitude
Uitgever(s): Edu'Actief
2014 Drempels voor digitalisering
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2014 Een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Perspectives on the encouragement of healthy energy balance related behaviour in the school environment
Uitgever(s): Monique Ridder
2014 Aandachtspunten passend onderwijs
Uitgever(s): Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs
2014 Ouderbetrokkenheid en fysiek actieve kinderen: project FitSaam
Uitgever(s): KVLO
2014 ‘Many people talk the talk, but do not walk the walk’
Uitgever(s): KVLO
2014 Good practice met de leergang LO op de Pabo
Uitgever(s): KVLO
2014 Lia Voerman, ‘Feedback van docenten in de klas’
Uitgever(s): KVLO
2013 Nulmeting bewegingsonderwijs po
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Landelijk opleidingsprofiel
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, De Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Windesheim, Hanzehogeschool Groningen, Fontys
2013 Thomas-bulletin 73
Uitgever(s): Thomas van Aquino
2013 Wat beweegt het basisonderwijs?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap
2013 IPTO bevoegdheden 2011
Uitgever(s): Regioplan
2013 Kennisagenda goed leren bewegen 2014-2020
Uitgever(s): KVLO
2013 Het sociaal klimaat
Uitgever(s):
2013 Lichamelijke Opvoeding
Uitgever(s):
2013 Pesten op sportverenigingen
Uitgever(s): KVLO
2013 Adequaat reageren op wangedrag van scholieren
Uitgever(s): KVLO
2013 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2013 Een kijkje in de gymzaal van Yos Lotens
Uitgever(s): KVLO
2013 Nieuwe methode
Uitgever(s): KVLO
2013 Bezuinigingen treffen ook ons vak
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2013 Wintersport Baken Almere
Uitgever(s): KVLO
2013 Pabo sportklas
Uitgever(s): KVLO
2013 Omgaan met mensen uit verschillende culturen
Uitgever(s): KVLO
2013 Lesgeven over de grens
Uitgever(s): KVLO
2013 Same same but different
Uitgever(s): KVLO
2013 Uitdagingen voor een beginnende vakleerkracht
Uitgever(s): KVLO
2013 Kick off van een internationaal lesgeefavontuur
Uitgever(s): KVLO
2013 Winnen in een pedagogisch speelveld
Uitgever(s): KVLO
2013 Klasse(n)spel
Uitgever(s): KVLO
2013 Het speellokaal bestaat weer!
Uitgever(s): KVLO
2013 Lessendatabase
Uitgever(s): KVLO
2013 Klasse(n)spel
Uitgever(s): KVLO
2013 Kindermishandeling signaleren in en rond de gymzaal
Uitgever(s): KVLO
2013 KVLO
Uitgever(s): KVLO
2013 Hypothetische excellente docent lichamelijke opvoeding gezocht
Uitgever(s): KVLO
2013 Onderweg van student naar excellente leraar bewegen & sport
Uitgever(s): KVLO
2012 Aantrekkelijk digitaal presenteren van interventies voor het onderwijs ter bevordering van gezond eten en bewegen
Uitgever(s): KlasseTV BV
2012 Bewegingsonderwijs binnen het basisonderwijs op Aruba
Uitgever(s):
2012 Korte cursus schaken voor de basisschool
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Schaakbond
2012 Korfbal op het speciaal onderwijs (BO & VO)
Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV)
2012 Korfbal op het basisonderwijs
Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV)
2012 Korfbal op het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV)
2012 Kijkwijzers in het basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2012 Ineens stond ik er helemaal alleen voor in de gymzaal
Uitgever(s): KVLO
2012 Inline-skaten in het onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2012 LO-docent heeft belangrijke rol bij het bevorderen van vitaliteit van collega's
Uitgever(s): KVLO
2012 Wij bewegen even veel
Uitgever(s): KVLO
2012 Landelijk lerarenregister officieel geopend
Uitgever(s): KVLO
2012 Be Sports-Minded
Uitgever(s): Edu'Actief
2011 Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen
Uitgever(s): Oberon
2011 Examenvakken zonder specifieke lerarenopleiding
Uitgever(s): Regioplan
2011 Buitenspelen en schoolpleinen onder de loep
Uitgever(s):
2011 Physical education
Uitgever(s): Learning and Teaching Scotland
2011 Beeball op school
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB)
2011 Lessenmap atletiek en onderwijs
Uitgever(s): Atletiekunie
2011 Fundamentals
Uitgever(s): NIVM, KNKF
2011 Kennismaken met hockey
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)
2011 Bewegingsonderwijs op cluster 4-scholen
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2011 Congres (A)LO anno nu
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Bewegen, Sport en Voeding
2011 Docentenhandleiding lespakket
Uitgever(s): Consument en Veiligheid
2011 Het ‘Beoordelingsspectrum’
Uitgever(s): KVLO
2011 Freebiking
Uitgever(s): KVLO
2011 Een ‘nieuwe’ manier van leren in het basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2011 Verbale leerhulp via complimenten, aanwijzingen en leervragen
Uitgever(s): KVLO
2011 Freebiking
Uitgever(s): KVLO
2011 Watersporten in functie
Uitgever(s): KVLO
2011 Verschil zal er zijn
Uitgever(s): KVLO
2011 Het digitale ‘plug and play’ lespakket Sport@School
Uitgever(s): KVLO
2011 Same same but different
Uitgever(s): KVLO
2011 Denken over morgen, de rol van docenten en leerlingen
Uitgever(s): KVLO
2011 Onderzoekende sportprofessionals in de Groningse wijk
Uitgever(s): KVLO
2011 Onderwijs in bewegen
Uitgever(s): Bohn Stafleu Van Loghum
2010 Beroepsprofiel leraar lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2010 Bekwaamheidseisen in de school
Uitgever(s): Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs
2010 Kennismaken met beachvolleybal
Uitgever(s): NeVoBo
2010 Bewegingsonderwijs ASKO
Uitgever(s): Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs (AKSO)
2010 Jaarverslag 2009
Uitgever(s): KVLO
2010 A concept towards multidimensional voice coaching in female student teachers
Uitgever(s):
2010 Leerlingen lijken wel schizofreen!
Uitgever(s): KVLO
2010 Wenden en keren; freerunning of turnen leren
Uitgever(s): KVLO
2010 Van een visie op bouwen naar bouwen met een visie
Uitgever(s): KVLO
2010 Trainingsprogramma voor BSM
Uitgever(s): KVLO
2010 Het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2010 Het beroepsprofiel als spiegel
Uitgever(s): KVLO
2010 Het beroep van leraar stelt hoge eisen
Uitgever(s): KVLO
2010 Beroepsregister, ja natuurlijk!
Uitgever(s): KVLO
2010 Ren je rot
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Stressmanagement im Sportunterricht
Uitgever(s): Institut für Sport und Sportwissenschaften der Universität Basel
2009 Moving cultures
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Kunstfactor Dans
2009 Moving cultures
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Kunstfactor Dans
2009 Praktijkkennis van docenten bewegingsonderwijs die lesgeven aan multiculturele klassen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 DOiT programma
Uitgever(s): EMGO+ Instituut
2009 Kerndoelen speciaal onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2009 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2009 BSM toetsvoorbeelden
Uitgever(s): SLO
2009 Ga voor gezond! 2007-2008
Uitgever(s): NIGZ
2009 Onderwijsberoepen in Nederland
Uitgever(s): Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs
2009 Jaarverslag 2008
Uitgever(s): KVLO
2009 De polderhof: een sportactieve school
Uitgever(s): KVLO
2009 KVLO vaak informatiebron
Uitgever(s): KVLO
2009 Actieplan leerkracht (3)
Uitgever(s): KVLO
2009 Beroepsregistratie gestart
Uitgever(s): KVLO
2009 Wat hebben gymleraren eigenlijk te vertellen?
Uitgever(s): KVLO
2009 Het Actieplan LeerKracht: werk in uitvoering (1)
Uitgever(s): KVLO
2008 Aanpak alle leerlingen actief!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Alle leerlingen actief!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Passend onderwijs
Uitgever(s): Sardes
2008 Zorg voor beweging in de ALO
Uitgever(s): Uitgeverij Esstede bv
2008 41e Thomas oriëntatiedag 12 december 2008
Uitgever(s):
2008 De beste stuurlui ...
Uitgever(s): KVLO
2008 Olympische educatie op school en bij verenigingen
Uitgever(s): KVLO
2008 Bouwen aan een winnend team!
Uitgever(s): KVLO
2008 De IRP-praktijk
Uitgever(s): KVLO
2008 Lesgeven in een prachtwijk
Uitgever(s): KVLO
2008 De regisseurs van multiculturele klassen
Uitgever(s): KVLO
2008 Evalueren in Amsterdam
Uitgever(s): KVLO
2007 Naar beter bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2007 Cognitie in repetitie
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2007 Voor applaus moet je het niet doen
Uitgever(s): De Vrieseborch (onderdeel van Tirion Uitgevers BV)
2007 Handreiking schoolexamen VMBO
Uitgever(s): SLO
2007 LeerKracht!
Uitgever(s): Commissie Leraren
2007 Handreiking schoolexamen lichamelijke opvoeding havo/vwo
Uitgever(s): SLO
2007 Regelgeving voor de vernieuwde tweede fase
Uitgever(s): Tweede Fase Adviespunt
2007 Kennismaken met judo
Uitgever(s): Judo Bond Nederland
2007 Kennismaken met volleybal
Uitgever(s): NeVoBo
2007 Zorg voor beweging in de PABO
Uitgever(s): Uitgeverij Esstede bv
2007
Congres Franeker 2007
Uitgever(s):
2007 Kennismaken met sportklimmen
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging (NKBV)
2007 Leuk leren leren
Uitgever(s): KVLO
2007 Registratie leraren LO uit de startblokken
Uitgever(s): KVLO
2007 Het belang van het pedagogisch klimaat (2)
Uitgever(s): KVLO
2007 Het belang van het pedagogisch klimaat (3)
Uitgever(s): KVLO
2007 Welke leerling verdient extra zorg in het bewegingsonderwijs?
Uitgever(s): KVLO
2007 Een carrière in de LO
Uitgever(s): KVLO
2007 Loopbaanmonitor onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2007 Verstopspelen in het basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2006 Combineer en scoor!
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2006 Als botten en spieren protesteren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Kerndoelen primair onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2006 De afstemmingen tussen opleidingen Sport en Bewegen (ROC) en HBO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding en Pabo)
Uitgever(s): SLO
2005 In de greep van de sport
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2005 Landelijke vereniging van bewegingsleiders 55+
Uitgever(s): VML
2005 Dansant
Uitgever(s): PVLO vzw
2005 SLO veldonderzoek kwaliteitszorg bewegingsonderwijs
Uitgever(s): SLO
2005 Besluit vaststelling bekwaamheidseisen leraren in het basisonderwijs, SO, VSO, VO en E en B
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2005 Actief leren onderwijzen
Uitgever(s): De Vrieseborch
2004 Beroepscompetentieprofiel voor leraren lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2004 25 jaar
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2004 Kennismaken met handbal
Uitgever(s): Nederlands Handbal Verbond
2004 Leiderschap in ontwikkeling
Uitgever(s): Algemene Onderwijsbond
2004 Beweging in de onderbouw
Uitgever(s):
2003 De vakleraar lichamelijke opvoeding in het primair onderwijs
Uitgever(s): KVLO en SLO
2003 Basisdocument bewegingsonderwijs deel 2
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2003 De vakleraar lichamelijke opvoeding in het primair onderwijs
Uitgever(s): SLO, KVLO
2003 Doorlopende leerlijnen en portfolio voor het vak Lichamelijke Opvoeding
Uitgever(s): Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO)
2003 Young people and sport in England 2002
Uitgever(s): Sport England
2003 Sportdidaktik
Uitgever(s): Meyer & Meyer Verlag
2003 Physical education
Uitgever(s): Verlag Karl Hoffmann
2002 Samenspel
Uitgever(s): Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS)
2002 Een leven lang dansdocent?
Uitgever(s):
2002 Sportief!
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2002 Werkboek bewegingsonderwijs voor de basisvorming
Uitgever(s): Publicatiefonds Werkgroep Basisonderwijs
2002 De vakdocent uitgelicht
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
2001 Didactiek en beweging
Uitgever(s): Acco
2001 Collegiale visitatie in het primair onderwijs
Uitgever(s): CPS
2001 Bewegingsdidactiek
Uitgever(s): De Vrieseborch
2001 Producten voortgezet onderwijs 2001
Uitgever(s): Vereniging de Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra
2000 KVLO
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2000 Lichamelijke opvoeding, een kunst op zich
Uitgever(s): Ruigrok MC
2000 Beweegwijzer LO
Uitgever(s): Stichting Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
2000 Tijd voor bewegen
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2000 Planmatig bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Swetz & Zeitlinger
2000 Planmatig bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Swetz & Zeitlinger
2000 Planmatig bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Swetz & Zeitlinger
2000 Planmatig bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Swetz & Zeitlinger
2000 Planmatig bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Swetz & Zeitlinger
2000 Planmatig bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Swetz & Zeitlinger
2000 Academie voor Lichamelijke Opvoeding 1925-2000
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
1999 De vakleraar lichamelijke opvoeding in het primair onderwijs
Uitgever(s): Procesmanagement Primair Onderwijs
1999 PABO-katernen
Uitgever(s): Uitgeverij ESSTEDE bv
1999 Allround
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff bv
1999 Allround
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff bv
1999 Vakbekwame leraar bewegingsonderwijs via Pabo
Uitgever(s): SLO, specialisten in leerprocessen
1998 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO)
1998 Bewegingsonderwijs in het speellokaal
Uitgever(s): 't Web
1998 Kerndoelen basisvorming 1998-2003
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sdu
1998 Spelen(d) leren spe-len
Uitgever(s): De Vrieseborch Haarlem
1997 Lessons from the heart
Uitgever(s): Human Kinetics
1997 Leerlingvolgsysteem bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Stichting Motorische Remedial Teaching in Beweging
1997 Studiewijzers
Uitgever(s): Procesmanagement Voortgezet Onderwijs (PMVO)
1997 Kerndoelen basisvorming
Uitgever(s): Procesmanagement Voortgezet Onderwijs (PMVO)
1997 Basisvorming
Uitgever(s): Procesmanagement Voortgezet Onderwijs (PMVO)
1996 Beroepsprofiel en beroepscode voor leraren lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1996 Praktijkreeks bewegingsonderwijs 9
Uitgever(s): Bekadidact
1996 Lichamelijke opvoeding in de basisvorming
Uitgever(s): Bekadidact
1995 Young people and sport in England 1994
Uitgever(s): Sport England
1995 Praktijkreeks bewegingsonderwijs 6
Uitgever(s): Bekadidact
1995 Lichamelijke opvoeding in de basisvorming
Uitgever(s): Bekadidact
1995 Lichamelijke opvoeding en identiteit in het katholiek basisonderwijs
Uitgever(s): SLO, specialisten in leerplanontwikkeling
1995 Mieux enseigner l'education physique? Pensez-y!
Uitgever(s): Département des sciences de l'activité physique, Université du Québec à Trois-rivières
1994 Praktijkreeks bewegingsonderwijs 2b
Uitgever(s): Bekadidact
1994 Vakwerkplan-voorbeeld lichamelijke opvoeding 2
Uitgever(s): SLO
1994 Praktijk van de motorische basisvorming
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
1994 Eindtermen lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): Acco
1994 Teaching physical education
Uitgever(s): Macmillan College Publishing Company
1994 Eurofit
Uitgever(s): BLOSO
1994 Vakwerkplan-voorbeeld lichamelijke opvoeding 2
Uitgever(s): Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO)
1994 SLO-programmavoorstel lichamelijke opvoeding in de basisvorming
Uitgever(s): Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO)
1993 Conditieleer
Uitgever(s): Niko Toshogu Press
1993 Beoordeling van onderwijsmethoden in het basisonderwijs
Uitgever(s): RION
1993 Bouwstenen voor de basisvorming
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff
1993 "Als ze maar lekker bezig zijn..."
Uitgever(s): Universiteit van Utrecht, faculteit der Sociale Wetenschappen
1993 Vakwerkplan op maat
Uitgever(s): Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO)
1993 Vakbekwame leraar bewegingsonderwijs via Pabo
Uitgever(s): SLO
1992 Conditieleer
Uitgever(s): Nikko Toshogu Press
1992 Opvattingen over motorische remedial teaching
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1991 Praktijkreeks bewegingsonderwijs 3
Uitgever(s): Bekadidact
1990 Praktijkreeks bewegingsonderwijs 2a
Uitgever(s): Bekadidact
1990 Bewegingsopvoeding op de lagere school
Uitgever(s): Acco
1989 Coëducatieve lessen lichamelijke opvoeding in het lager beroepsonderwijs
Uitgever(s): Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen
1986 Werk in beweging
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1986 Physical education, sport and schooling
Uitgever(s): The Falmer Press
1986 Werk in beweging
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1986 Teaching physical education
Uitgever(s): Merrill Publishing Company
1984 Sociale en affectieve vorming in de lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding
1984 Alltagsbewußtsein und Handlungsorientierungen von Sportlehrern
Uitgever(s): Verlag Karl Hofmann
1979 Fysiologische achtergronden van lichamelijke opvoeding en sport
Uitgever(s): De Vrieseborch
1979 Didactiek van de lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1979 Bewegingsopvoeding voor vier- tot twaalfjarigen
Uitgever(s): Dijkstra's uitgeverij bv
1979 Training of physical education teachers
Uitgever(s): Deutscher Sportbund
1978 Lerarenopleiding lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): De Vrieseborch
1967 Basisleerplan lichamelijke oefening voor het algemeen vormend onderwijs
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1937 1862-1937, na 77 jaar
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1933 Lichamelijke oefening
Uitgever(s): Thieme
1932 Lichamelijke oefening
Uitgever(s): Thieme
1932 Lichamelijke oefening
Uitgever(s): Thieme
1927 De noodzakelijkheid van den vakonderwijzer
Uitgever(s): Nobels & Jansen
1926 Turnlehrer und Turnlehrerinnen
Uitgever(s): Weidmann
1924 Grondslagen der lichamelijke opvoeding op lagere en middelbare scholen en gymnasia
Uitgever(s): Brusse
1922 De lichamelijke opvoeding
Uitgever(s):
1893 Anatomie en physiologie
Uitgever(s): Nijgh en Van Ditmar
1884 Theorie der gymnastiek, handleiding voor den aankomenden gymnastiekleeraar
Uitgever(s): Nijgh en Van Ditmar
1856 Theoretisch-praktische Anweisung zur Ausbildung unsers Körpers durch Leibesübungen, oder Lehrbuch der gymnastischen Künste
Uitgever(s): Hallberger
1839 Handleiding tot de meest nuttige kunstmatige lichaamsoefeningen
Uitgever(s): Van Gullik en Hermans
z.j. Veiliger bewegingsonderwijs op de basisschool
Uitgever(s): Consument en Veiligheid
z.j. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor KVLO-leden
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
z.j. Handreiking medisch handelen in het basisonderwijs
Uitgever(s): PO-Raad
z.j. Afmetingen gymzalen en groepsgrootte
Uitgever(s): KVLO
z.j. Standaard borging kwaliteit schoolexamens
Uitgever(s): VO-raad
z.j. Opdrachten junior assistent 1
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)
z.j. Opdrachten junior jazzdans assistent
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)
z.j. Beroepscompetentieprofiel motorisch remedial teacher
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
z.j. Gymkids
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)
z.j. Gymkids
Uitgever(s): KNGU
z.j. Gymnastiek assistent leider 2
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)
z.j. Gymnastiek
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)
z.j. Wij krijgen voetballes!
Uitgever(s): KNVB
z.j. De gymnastiek, theoretisch en practisch beschreven te dienste van aankomende onderwijzers, gymnastiek-vereenigingen, scholen en huisgezinnen
Uitgever(s): Altmann & Roosenburg