Visie & Beleidsplein

U zoekt op "samenwerking" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

467 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Kies erkend, krijg erkenning : Criteria 2024 – 2027
Uitgever(s): Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies
2023 Succesvol lokaal samenwerken om senioren in beweging te krijgen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 De verbinding van het zorg- en sportdomein
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2023 Integraal werken: echte oplossing of lege term?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Leefstijlpreventie door verbinding van het zorg- en sportdomein
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Tipkaart samenwerken met de sport- en beweegsector
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Tipkaart samenwerken op het gebied van sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Tipkaart samenwerken op het gebied van zorg, sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Position paper samenwerken aan de gezonde leefomgeving
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2022 Tipkaart samenwerken met de zorg
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022
Succesvol lokaal samenwerken tussen zorg en sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Zelfregulatie in het vmbo. Hoe doe ik dat? (2)
Uitgever(s): KVLO
2022
Hoofdlijnen Sportakkoord II
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2021 Zwemaanbieders en het sportakkoord
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Evaluatie netwerkfase Living Labs Sport en Bewegen 2020
Uitgever(s): ZonMw
2021 De regionale aanpak voor sporten en bewegen voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Een lerend netwerk starten
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2021 De kinderfysiotherapeut: verbinder tussen zorg, bewegen en sport
Uitgever(s): Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK)
2021 Barometer van sportdiensten in Vlaanderen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen KU Leuven
2021 Barometer van sportdiensten in Vlaanderen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen KU Leuven
2021 Buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Waar liggen kansen en uitdagingen?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Praktijkhandreiking werken met positieve gezondheid
Uitgever(s): Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg
2021 Samenwerken vanuit de jeugdgezondheidszorg om bewegen te stimuleren bij kinderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Rapport evaluatie regionale, bestuurlijke processamenwerking Formule 1 evenement Zandvoort 2021
Uitgever(s): Wieleman Business Communicatie
2021 Doelstelling en regelthema's voor bewegen regelen
Uitgever(s): KVLO
2021 Handboek beweegmakelaar in beweging
Uitgever(s): Sportbedrijf Deventer, Movido
2021 Traiectum: op weg naar inclusieve topsport?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Samen werk maken van preventie
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2020 Whitepaper samenwerken met de mensen om wie het gaat
Uitgever(s): Pharos
2020 Fietsen en lopen in een beweegvriendelijke Omgevingswet
Uitgever(s): CROW
2020 Sociale veiligheid is van iedereen
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2020 Barometer van sportfederaties in Vlaanderen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid KU Leuven
2020 Aanbevelingen voor intersectorale samenwerking ter versterking van gezondheidsbevordering en ziektepreventie
Uitgever(s): Chrodis+
2020 Voor een gezonde toekomst
Uitgever(s):
2020 Samen naar een beweegvriendelijker omgeving
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Samen in beweging met kwetsbare bewoners
Uitgever(s): Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle, GGD IJsselland, GGD Noord- en Oost-Gelderland, Academische Werkplaats AGORA
2019 Associations between partnership characteristics and perceived success in Dutch sport-for-health partnerships
Uitgever(s):
2019 Grenzeloos actief
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Tekort aan vrijwilligers? Ga eens langs bij de buren
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Sport en gezondheid
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Gezond Leven
2019 Bouwen aan maatschappelijke waarden
Uitgever(s): Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht
2019 Drenthe Community of Sports
Uitgever(s): Drenthe Beweegt
2019 Handboek welzijn op recept
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2019 Kennis- en innovatieagenda 2020-2023
Uitgever(s): Health-Holland
2019 Samenwerken met lokaal beweegaanbod
Uitgever(s):
2019 Nationaal Sportakkoord: Samen aan de slag met het bewegende kind
Uitgever(s): KVLO
2019 Aan het werk met groene spelen
Uitgever(s): KVLO
2019 Kennis uit bewegingsonderwijs waardevol voor kind in sportvereniging
Uitgever(s): KVLO
2019 Na 100 jaar Sportstudies Groningen
Uitgever(s): KVLO
2018 Handreiking lokale aanpak van eenzaamheid
Uitgever(s): Coalitie Erbij
2018 Interprofessioneel werken en innoveren in teams
Uitgever(s): Uitgeverij Coutinho
2018 En nu, doorpakken!
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Toolkit preventie in de wijk
Uitgever(s): RIVM
2018 White paper sport en cultuur
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018
Nationaal Sportakkoord
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2018 The national sports agreement
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2018 Welzijn op recept
Uitgever(s): Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op recept
2018 Bewegen naar elkaar
Uitgever(s): Vilans, Kenniscentrum Sport, FNO zorg voor kansen
2018 Samen werken aan bewegen
Uitgever(s): FNO zorg voor kansen, Vilans, Kenniscentrum Sport
2018 Intersectoral action for positive youth development through sport
Uitgever(s): Wageningen University
2018 Ketenaanpak: samen winst pakken
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 De verbindelaar
Uitgever(s): Burgerbrink
2018 Het succes van Stichting Life Goals
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 'Sport and Nature'
Uitgever(s): KVLO
2018 Samenwerken op wijkniveau
Uitgever(s): KVLO
2018 Begeleiding tijdens de stage
Uitgever(s): KVLO
2018 Instruction models for physical education
Uitgever(s): KVLO
2018 Vakdidactisch model Spelinzicht
Uitgever(s): KVLO
2018 Wat is TPSR en hoe kan ik dit in mijn LO-lessen toepassen?
Uitgever(s): KVLO
2018 Instruction models for physical education
Uitgever(s): KVLO
2018 Vakdidactisch model Spelinzicht
Uitgever(s): KVLO
2017 De buurtsportcoach als verbinder
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2017 Erasmus+: Europese subsidie beschikbaar voor sportprojecten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Tijd om door te pakken in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang
Uitgever(s): Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang
2017 Onderzoek naar de haalbaarheid en toepasbaarheid van Sport Impact Bonds
Uitgever(s): Society Impact, EY
2017 Van onderop organiseren
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2017 Factsheet wat je moet weten over de maatschappelijke rol van de sportvereniging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Samenwerking sport & sociaal domein in Houten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 10 tips voor buurtsportcoaches over samenwerking met het wijkteam
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Culemborg gezond en in beweging
Uitgever(s): Gemeente Culemborg
2017 De buurtsportcoach en de verbinding tussen zorg, sport en bewegen
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Academische werkplaats AMPHI, Radboud Universiteit
2017 Barometer van de sportclubs in Vlaanderen
Uitgever(s): KU Leuven
2017
Sport als playground voor integratie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Onderzoek Jeugd, Zorg en Sport
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2017 Sportbond en sportvereniging: een meervoudige relatie
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2017
Sport as a playground for integration
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Succesvol samenwerken is leren
Uitgever(s):
2017 Naar een duurzaam Nederland
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen
2017 The care sport connector in the Netherlands
Uitgever(s): Wageningen University
2017 Stip op de horizon
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2017 The broker role in de connection between the primary care sector and the sport sector
Uitgever(s):
2017 Lokaal samenspel sport en cultuur loont
Uitgever(s): Boekmanstichting
2017 Mensen met een chronische aandoening in beweging door goede samenwerking met de gezondheidszorg
Uitgever(s): Projectgroep Sport & Bewegen in de Buurt
2017 Sport en bewegen in Twente
Uitgever(s): Regio Twente
2017 Samen werken
Uitgever(s): KVLO
2017 Spellen bij de start van het schooljaar
Uitgever(s): KVLO
2017 ZPORTIVO
Uitgever(s): KVLO
2017 Praktijkgericht onderzoek met en voor docenten bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2017 Verhogen sportdeelname kinderen met beperking
Uitgever(s): KVLO
2016 De passie van een verbinder
Uitgever(s): Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
2016 Samen blijven bewegen!
Uitgever(s): Huis voor de Sport Groningen
2016 Bewegen steeds meer onderdeel van eerstelijnszorg: kansen voor sport- en beweegsector
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2016 Hoe bind en bereik je ouderen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 De gecombineerde magie van dans, basketbal en rap
Uitgever(s): Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
2016 Kennisverzameling binnen het ‘Kracht van Sport’ programma van het Oranje Fonds
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Factsheets over programma Kracht van Sport van Oranje Fonds
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Oranje Fonds, NOC*NSF
2016 Succesvolle samenwerking tussen organisaties uit sport en sociaal domein
Uitgever(s):
2016 Maatjes inzetten bij sociale sportinitiatieven
Uitgever(s):
2016 Zichtbaar maken van opbrengsten
Uitgever(s):
2016 Operationele context buurtsportcoach
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 E-book Sportveiligheid
Uitgever(s): Halt
2016 Stappenplan regionale samenwerking Grenzeloos actief
Uitgever(s): Grenzeloos actief, Kenniscentrum Sport
2016 Sport en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren
Uitgever(s): Wageningen University, FlexusJeugdplein, Rotterdam Sportsupport, Gemeente Rotterdam, Kenniscentrum Sport
2016 Innovatieve publiek-private samenwerkingsvormen onder het vergrootglas
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Vernieuwende samenwerkingen, bijzondere resultaten
Uitgever(s): Sportservice provincie Utrecht
2016 Feuilleton Hockeyclub Feijenoord
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 De sociale kracht van sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Oranje Fonds
2016 Sport over cultuur
Uitgever(s): Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
2016 Positief opgroeien in Drentse sportverenigingen
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2016 Sport in Vlaanderen onderzocht
Uitgever(s): Acco
2016 Alle menschen werden brüder
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2016 Samenwerken in de sport: wenselijk, gebrekkig en/of noodzakelijk
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Master thesis safe spaces
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 The connection between the primary care and the physical activity sector: professionals’ perceptions
Uitgever(s):
2016 The role of the care sport connector in the Netherlands
Uitgever(s):
2016 Sports policy making and the urban regime theory
Uitgever(s): NHTV University of Applied Science
2016 Buurt Onderwijs en Sport-medewerker
Uitgever(s): KVLO
2016 De beving in Nepal zette alles stil...
Uitgever(s): KVLO
2016 SG Were Di
Uitgever(s): KVLO
2015 Op zoek naar kansrijke lokale verbindingen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Succes- en faalfactoren van lokale samenwerking
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Multidisciplinaire samenwerking in de sportzorgketen
Uitgever(s): Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
2015 Beweegcoach - Goes
Uitgever(s):
2015 Actie ondernemen en gaan met elkaar!
Uitgever(s):
2015 Nóg meer focus op de regio in nieuw gehandicaptensportbeleid VWS
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Samenwerking tussen sportaanbieders en bedrijven op lokaal niveau, met als doel het verhogen van de sportparticipatie
Uitgever(s):
2015 Samenwerking tussen sportaanbieders en bedrijven op lokaal niveau, met als doel het verhogen van de sportparticipatie
Uitgever(s): Sport & Zaken
2015 Samenwerking tussen woningcorporaties en sport in de wijk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Samenwerkingsovereenkomst Sportkracht12 en VSG
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De sportvereniging als springplank
Uitgever(s): Fontys Economische Hogeschool Tilburg
2015 Kijk niet alleen wie hulp behoeft, maar ook wie iets te bieden heeft
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Breng mensen met een beperking blijvend in beweging (factsheet gehandicaptensport)
Uitgever(s): Projectgroep Sport & Bewegen in de Buurt
2015 On your mark, get set, share!
Uitgever(s): Sport Management Institute
2015 De succesfactoren van een regionaal samenwerkingsverband aangepast sporten
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Grenzeloos actief
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Nederlandse sportonderzoekers werken goed samen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportvereniging en jeugdzorg: een talentvolle combinatie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Ruimte en Gezondheid: drink eens een kopje koffie met elkaar
Uitgever(s):
2015 Betrokkenheid, daar draait het om
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De kracht van de combinatie sport en cultuur
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Nieuwe NHG leefstijlmodules bieden kansen voor sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sport voor kwetsbare jongeren - Tussenbalans onderzoeksproject Jeugd, Zorg en Sport
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 Samenwerken voor meer sport en bewegen
Uitgever(s): PO-Raad
2015 Het culturele sportevenement
Uitgever(s): Maryse Eindhoven
2015 Samenwerking maakt Nederland uniek
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De WMO en sport hebben elkaar steeds meer te bieden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 SPOTLIGHT
Uitgever(s):
2015 Red jezelf, red je vriendje
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Jeugd met overgewicht werven voor sport en leefstijlprogramma’s
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Towards financially sustainable Sport for development organisations
Uitgever(s): International Sports Alliance (ISA)
2015 Facilitators and barriers in the collaboration between the primary care and the sport sector in order to promote physical activity
Uitgever(s):
2015 Digitale handreiking Lokale integrale aanpak voor gezondheid
Uitgever(s): ZonMw
2015 Sport als de bindende factor in jeugdzorg Amsterdam
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportaanbiedersmonitor 2015
Uitgever(s): NOC*NSF
2015 Youth, care & sports
Uitgever(s): Wageningen University
2015 Sportief werken: een transitie?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Sport in de aanpak van jeugdwerkloosheid: het belang van netwerksamenwerking
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2015 "They play, we educate"
Uitgever(s): International Institute of Social Studies
2015 Evaluatie en impact analyse programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid
Uitgever(s): Bosman & Vos
2015 De corporate tribe
Uitgever(s): Vakmedianet
2015 Actie ondernemen en gaan met elkaar!
Uitgever(s): KVLO
2015 Een kickboksclub op school
Uitgever(s): KVLO
2015 Bewegingskansen door de samenwerking: een ‘good practice’
Uitgever(s): KVLO
2015 Samen sterk
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportief samenwerken
Uitgever(s): Calei Consulting
2014 De PLUS van de open club
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Communiceren en improviseren
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Tackling physical inactivity
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2014 Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving
Uitgever(s): Penderfields, Rotterdam Sportsupport
2014 Get up, stand up
Uitgever(s):
2014 Energie in het sociale domein, de samenwerking met sport zorgt voor beweging!
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2014 Bussemaker afhankelijk van gemeenten voor cultuurambities
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2014 Samenwerken aan het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2014 Samenwerking in de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties
Uitgever(s): Wagner Group
2014 PPS in perspectief
Uitgever(s): Projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt
2014 Sportverenigingen helpen Rotterdam vooruit
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2014 Sporten, zingen en levensvaardigheden leren
Uitgever(s): Universiteit van Utrecht
2014 Sport en cultuur
Uitgever(s): LKCA
2014 Alliantiekaartspel
Uitgever(s): Vakmedianet
2014 Deep democracy
Uitgever(s): Thema
2014 Versterken van (hun) capaciteit?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Multifunctionele sportaccommodaties: meer dan slechts het delen van een gebouw?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Run to The Start, klaar voor de toekomst
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Werk aan de winkel
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 Zorg meer sportminded en sport meer zorgminded
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 Sportclub polst werkgever over jongere werkloze
Uitgever(s):
2014 Gemeente Tilburg werkt hard aan het bewegingsonderwijs in de stad
Uitgever(s): KVLO
2014 Beter samenwerken in de les LO door het stimuleren van zelfregulatie
Uitgever(s): KVLO
2014 Passend Bewegingsonderwijs: de rol van de professional
Uitgever(s): KVLO
2014 Eindelijk digitaal met GymWijzer!®
Uitgever(s): KVLO
2014 Klasse(n)spel en passend onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2014 Sport Op Basisscholen (SOB) en PPS
Uitgever(s): KVLO
2014 School en vereniging een mooie combinatie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Winst met sportonderzoek en -onderwijs
Uitgever(s): NOC*NSF, ...daM uitgeverij
2013 Sportverenigingen in beeld bij de wmo
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 Denk aan sport!
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 Sporten op en rondom school
Uitgever(s): NOC*NSF
2013 Het is tijd om sportinclusief te denken
Uitgever(s):
2013 Eindevaluatie programma 'Professionals gezond versterkt'
Uitgever(s): Kwink Groep
2013 De 'zachte kanten' van samenwerking in de eerstelijnszorg
Uitgever(s): IQ Healthcare
2013 De brug bouwen tussen zorg en sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2013 International day of sport for development and peace
Uitgever(s): United Nations, General Assembly
2013 Samen sterker?
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid, Consultactief
2013 Intersectorale samenwerking voor de realisatie van de beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences
2013 Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars
Uitgever(s): Panteia: research to progress
2013 Samen werken, samen winnen
Uitgever(s): Academic Service
2013 Sport for development
Uitgever(s): NSA International, Royal Netherlands Football Association, Right To Play Netherlands, Utrecht University
2013 Buurtalliantie 2008-2013
Uitgever(s): Stichting Buurtalliantie
2013 Teamwork in een andere formatie met nieuwe spelers
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
2013 Samen scholen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2013 Lokale samenwerking
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap
2013 Huisarts en buurtsport moeten samenwerken
Uitgever(s):
2013 Hand in hand ballen
Uitgever(s): KVLO
2013 Expertisecentrum geweld
Uitgever(s): KVLO
2013 Sport en spel als middel voor het aanleren van (informele) competenties
Uitgever(s): KVLO
2013 Van gezondheidsproject naar gezond schoolbeleid
Uitgever(s): KVLO
2013 Samenwerken om individuele prestaties te bevorderen
Uitgever(s): KVLO
2013 Samenwerken als indicator van het ontwikkelen van sociale vaardigheden
Uitgever(s): KVLO
2013 Het chagrijnenspel
Uitgever(s): KVLO
2013 Samenwerkend leren in de les LO
Uitgever(s): KVLO
2013 Samenwerkend leren in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2013 Samenwerkingsvormen met matten
Uitgever(s): KVLO
2013 Brandweertje
Uitgever(s): KVLO
2013 Leidinggeven aan de sportvereniging in de 21e eeuw
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Van zorgverlener naar sportvereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Slimme sportparken
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Iedereen kan een held zijn!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 De 'Ethiopia Xperience'
Uitgever(s): Universiteit Twente
2013 De ervaring is goud!!
Uitgever(s): Hogeschool Windesheim
2013 Special Heroes, sportstimulering en de rol van ouders
Uitgever(s): Special Heroes
2012 Leren samenwerken tussen organisaties
Uitgever(s): Kluwer
2012 Lokaal integraal gezondheidsbeleid
Uitgever(s):
2012 Samenwerken is mensenwerk
Uitgever(s): Christelijke Hogeschool Windesheim, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Prioriteiten in preventie 2012 - 2015
Uitgever(s): Landelijk Overleg Thema-instituten (LOT-i)
2012 In ruimte naar de brede school
Uitgever(s): Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)
2012 GGD en publiek-private samenwerking
Uitgever(s): GGD West-Brabant
2012 Samenwerkingscompetenties beleid, onderzoek, praktijk (bop)
Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences
2012 De ROS wijkscan
Uitgever(s):
2012 Inhoudelijke monitor lokale netwerken
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2012 Samen voor zichzelf
Uitgever(s): Kluwer
2012 Op weg naar een gezonde wijk
Uitgever(s): TNO
2012 Van samen zoeken naar samen werken
Uitgever(s): Movisie
2012 Sportplusverenigingen gestart, Rotterdam vooruit?
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2012 Het egeleffect
Uitgever(s): Sdu Uitgevers bv
2012 Publiek-private samenwerking
Uitgever(s):
2012 Training effectief samenwerken
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Early movers
Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF)
2012 Duurzaamheid van wijkgerichte gezondheidsbevordering
Uitgever(s): Anita Vermeer
2012 Verdeeld in stukken, toch één
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Organisatie van regionale ondersteuning van topsporters en talenten
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut
2012 Samenwerkingsvaardig organiseren
Uitgever(s): Twynstra Gudde
2012 Slimme sportbonden op weg naar Rome via Veenendaal of Zoetermeer?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Confrontatie of coöperatie?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 De playground georganiseerd
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Samenwerken in de wijksportclub
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Laat ze maar lopen
Uitgever(s): KVLO
2012 Sportoriëntatie en -keuze in Almere
Uitgever(s): KVLO
2012 Welke richting gaan we op volgens de buitenwacht?
Uitgever(s): KVLO
2012 Ultieme vorm van buitenspelen: Outdoor & Adventure
Uitgever(s): KVLO
2012 Sportiviteit wint altijd
Uitgever(s): Vereniging Sport Utrecht, Gemeente Utrecht, KNVB
2012 Sportieve ruimte
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2012 Fitnesscentra en sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2011 Samenwerken aan zorg en ondersteuning
Uitgever(s): VNG, ZN
2011 Zwaan, kleef aan
Uitgever(s):
2011 Samen inspireren, leren en sturen
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), directie Wonen, Wijken en Integratie, Nicis Institute
2011 Framework contract EAC/50/2009 framework contract for evaluation, evaluation related services and support for impact assessment
Uitgever(s): The Evaluation Partnership
2011 Advies vernieuwing leefstijlbeleid
Uitgever(s): Landelijk Overleg Thema-instituten (LOT-i)
2011 Public-private partnerships
Uitgever(s): Blackwell Publishing Ltd.
2011 Zaalvoetbal in Zeeburg
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Leermiddelen en coöperatief leren
Uitgever(s): ALO HAN
2011 Female African coaches in sport-for-development programs
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Combinatiefuncties; de brug tussen opvang en onderwijs?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Together for great goals?
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2011 Schoolgaande atletiekverenigingen
Uitgever(s): KVLO
2011 Samen sterk voor sport!
Uitgever(s): KVLO
2011 Samen sterker?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Samen staan we sterk, toch?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Girls offside?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2010 Lokaal integraal gezondheidsbeleid
Uitgever(s):
2010 Intersectoraal samenwerken in de aanpak van gezondheidsachterstanden
Uitgever(s): RIVM
2010 Coöperatief vergaderen voor professionals
Uitgever(s): Bazalt
2010 Op zoek naar duurzame zorg
Uitgever(s): Movisie
2010 Strategische communicatie
Uitgever(s): Logeion
2010 Nieuwe verbindingen
Uitgever(s): Syntens
2010 Leerlingen in contact
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2010 Judo, samen in balans (3)
Uitgever(s): KVLO
2010 ‘Samenspel’ van spelen tot spel
Uitgever(s): KVLO
2010 Succesvolle samenwerking tussen schoolactieve handbalvereniging en basisschool
Uitgever(s): KVLO
2010 3+2 wordt al toegepast!
Uitgever(s): KVLO
2010 Taakkaarten in de les lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2010 ‘Meester, ik word helemaal gek van ze!’
Uitgever(s): KVLO
2010 Het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2010 Ravijnspel
Uitgever(s): KVLO
2010 Vaksectie-quiz: doet ‘hoe’ er nog toe?
Uitgever(s): KVLO
2010 Reinventing strategic philanthropy
Uitgever(s): Erasmus Research Institute of Management (ERIM)
2010 "Samen ontwikkelen"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Clustering: professionalisering voor kleine sportbonden?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Samenwerking: maatwerk in alle opzichten
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Sport & development e-debate
Uitgever(s): NCDO, International Platform on Sport & Development
2010 Protocol gedragsregels zwembaden
Uitgever(s): Samenwerkende zwembaden Zuid-Holland
2010 Hardloopevenementen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2009 Het spel én de knikkers
Uitgever(s): Aedes
2009 Bundelen van belangen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Sociaal en fysiek verbonden
Uitgever(s): KEI Kenniscentrum Stedelijke vernieuwing
2009 Evaluating partnerships to prevent and manage chronic disease
Uitgever(s):
2009 Kans voor open doel
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2009 Buiten de gebaande paden
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), Raad voor het openbaar advies (Rob) en Onderwijsraad
2009 Koplopers
Uitgever(s): Eiffel
2009 Buiten spelen
Uitgever(s): Uitgeverij Thema
2009 Aanpak van overgewicht bij jongeren in Doesburg
Uitgever(s): Integraal Toezicht Jeugdzaken
2009 NISB-onderzoek BOS-projecten
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2009 Netwerk gezonde leefomgeving
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2009 Netwerkorganisaties en hiërarchie
Uitgever(s):
2009 Organisatorische samenwerkingsverbanden binnen de eerste lijn - een verkenning
Uitgever(s): NIVEL
2009 Over het opzetten van een netwerkorganisatie
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2009 Factsheet Verenigingspanel
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Insituut
2009 Old Action
Uitgever(s): Old Action - ondersteuning en advies voor (sport)organisaties
2009 Volleybal: het samenspelen opzetten (3)
Uitgever(s): KVLO
2009 Kansen voor bewegen en sport in het MBO!
Uitgever(s): KVLO
2009 Volleybal: het samenspelen opzetten (2)
Uitgever(s): KVLO
2009 Volleybal: het samenspelen opzetten (1)
Uitgever(s): KVLO
2009 Sport en ontwikkelingssamenwerking
Uitgever(s): KVLO
2009 KVLO-schoolsport: lange adem, goed resultaat
Uitgever(s): KVLO
2009 Sportdagen in Lelystad: een kijkje in de keuken
Uitgever(s): KVLO
2009 Bunkertrefbal
Uitgever(s): KVLO
2009 Studenten zijn ‘ons goud’
Uitgever(s): KVLO
2009 Scoren met een één-tweetje
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Omdat sportiviteit geen grenzen kent
Uitgever(s): NCDO
2008 Een goede buur
Uitgever(s): Margreet A. Frieling
2008 Bestuurlijke verankering van innovaties in de openbare gezondheidszorg
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2008 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2008 Samen werken is samen sterker
Uitgever(s): Alliantie School & Sport, Arko Sports Media
2008 Samen werken is samen sterker
Uitgever(s): Alliantie School & Sport, Arko Sports Media
2008 Een kans voor open doel
Uitgever(s): Ministerie van Buitenlandse Zaken - Ontwikkelingssamenwerking, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2008 Natuur werkt!
Uitgever(s): Uitgeverij Zadoks
2008 Besturen van het onbekende
Uitgever(s): Uitgeverij Lemma
2008 Regimes in Zoetermeer
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Adviesrapport draagvlak voor een sportbedrijf Amsterdam Groot Oost
Uitgever(s): DSP-groep BV
2008 Samenwerking: een reële oplossing?!
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2008 Voltige: paardensport voor scholieren
Uitgever(s): KVLO
2008 Sport matcht school
Uitgever(s): KVLO
2008 Een lessenreeks acrogym in het onderwijs (1)
Uitgever(s): KVLO
2008 Lesgeven op je vijftiende, laat dat maar aan ons over...
Uitgever(s): KVLO
2008 Leerlijnen sportoriëntatie
Uitgever(s): KVLO
2008 Combinatiefunctionaris: de toekomst in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2008 De combinatiefunctionaris
Uitgever(s): KVLO
2008 Leidinggeven en samenwerken centraal
Uitgever(s): KVLO
2008 Wake up!
Uitgever(s): NCDO
2007 Lessen uit de praktijk
Uitgever(s): NCDO
2007 Steps to health
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2007 Leren van de buren
Uitgever(s): RIVM
2007 Samen werken samen leven
Uitgever(s): Ministerie van Algemene Zaken
2007 Effectief samenwerken sport en jeugd
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Samenwerken in teams
Uitgever(s): SDU Uitgevers
2007 Energie in balans 2007
Uitgever(s): Convenantbureau Overgewicht
2007 BOS uit de startblokken 2007
Uitgever(s): DSP-groep
2007 Canada's physical activity guides
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2007 Monitor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn
Uitgever(s): NIVEL
2007 Planet health
Uitgever(s): Human Kinetics Europe
2007 PPS in Nederland
Uitgever(s): Erasmus University Rotterdam
2007 Actiebegeleidend onderzoek ter bevordering van intersectorale samenwerking en bewonersparticipatie
Uitgever(s):
2007 Het maken van een videoclip (2)
Uitgever(s): KVLO
2007 Een leven in dienst van school en sport
Uitgever(s): KVLO
2007 Stand van zaken alliantie school & sport
Uitgever(s): KVLO
2007 Op weg naar sportieve (basis)scholen in Arnhem
Uitgever(s): KVLO
2007 Een gymzaal zonder dak
Uitgever(s): KVLO
2007 Bewegen en sport terug in het MBO?!
Uitgever(s): KVLO
2007 Bijscholing actieve leefstijl school en sport uit de startblokken
Uitgever(s): KVLO
2007 Brugklas softbal (2): tikspelen voor elk niveau
Uitgever(s): KVLO
2007 LO verdwaald in leergebieden...Zoektocht naar een uitweg!
Uitgever(s): KVLO
2007 Verstopspelen in het basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2006 Houd het doel voor ogen
Uitgever(s): NCDO
2006 Verslag regionale werkconferenties "kiezen voor gezond leven"
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2006 Sport and development
Uitgever(s): Uitgeverij Lannoo
2006 Sportassist
Uitgever(s): NOC*NSF
2006 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2006 Samen naar de top
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Departement Vrijetijdswetenschappen
2006 Beweegmanagement blijkt zinvol instrument
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2006 FLASH
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2006 Versterking door samenwerking?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, faculteit Sociale Wetenschappen
2006 Nederland en Australië 1606-2006
Uitgever(s): Wilton Hanford Hanover
2006 De BOS driehoek
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Handreiking gedragscodes voor buurt, vrijetijdsbesteding, sportvereniging en school
Uitgever(s): Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
2006 School en sport samen werken
Uitgever(s): DSP-Groep
2006 De kracht van sport in beeld / the power of sport visualized
Uitgever(s): NCDO
2006 Integrated health promotion strategies
Uitgever(s): S. F. Jackson et al.
2006 Verhalen uit de onderstroom
Uitgever(s): Beeldspraak
2006 BOS van start
Uitgever(s): DSP-groep BV
2006 Open fun football schools 2005
Uitgever(s): Cross Cultures Project Association
2006 Stedenband Haarlem-Mutare
Uitgever(s): Stedenband Haarlem-Mutare, NCDO, International Year of Sport and Physical Education
2005 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2005 Trauma and sport for development
Uitgever(s): W.J.H. Mulierinstituut, centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek
2005 Energie in balans
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2005 Topmanagement van sporttoppers
Uitgever(s): Arko Sports Media
2005 Verantwoorde kinderopvang bereik je samen
Uitgever(s): Gemeente Maassluis
2005 Het doel voor ogen
Uitgever(s): NCDO
2005 Sport for development and peace
Uitgever(s): Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
2005 Sport en ontwikkelingssamenwerking
Uitgever(s): NHTV
2005 Discovering community power
Uitgever(s): Asset-Based Community Development Institute, School of Education and Social Policy, Northwestern University
2005 Wijkgericht werken vergeleken
Uitgever(s): Landelijk Platform Buurt- en wijkgericht werken
2005 Topsport, een kwestie van samenwerken?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2005 Samenwerking in de bos-driehoek
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2005 Alliantie School & Sport samen sterker
Uitgever(s): Alliantie School & Sport samen sterker
2005 A perfect match!
Uitgever(s): Stedenband Haarlem-Mutare
2005 Nederland-Australië 1606-2006. Programma van activiteiten in Nederland
Uitgever(s): VOC Fonds, Australische Ambassade
2005 Events and calender
Uitgever(s): Tilburg University
2004 Keep the ball rolling
Uitgever(s): NCDO
2004 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2004 Plannen van aanpak van de 12 thema's van operatie JONG
Uitgever(s):
2004 Sport recreation and play
Uitgever(s): United Nations Children's Fund
2004 Leer als een speer
Uitgever(s): BrainWare
2004 Manual publiek private samenwerking
Uitgever(s): Consument en Veiligheid
2004 "Een nieuwe agenda"
Uitgever(s): Nederlandse Sport Alliantie (NSA)
2004 ICSSPE
Uitgever(s): ICSSPE
2004 The street football world journal
Uitgever(s): Youth Football Foundation
2004 Sportontwikkelingswerk
Uitgever(s): Martijn van Kordelaar
2003 Sport for development and peace
Uitgever(s): Verenigde Naties
2003 ISF 30 years
Uitgever(s): Print'Express
2003 Ontwikkelingssamenwerking, traumaverwerking en sport
Uitgever(s): Jacobien Nagel
2003 De balans
Uitgever(s): NCDO
2002 European sporting succes
Uitgever(s): Sports Industry Research Centre
2002 Letting girls play
Uitgever(s): Population Council
2002 Meerjarig actieplan school & sport
Uitgever(s): Samenwerkingsprogramma School & Sport
2002 Pakati penyika mbiri, tussen twee werelden
Uitgever(s):
2001 De netwerkbenadering
Uitgever(s): NIGZ
2001 Samen werken = samen scoren
Uitgever(s): NCDO
2001 Rapport studiedag samen werken = samen scoren
Uitgever(s): NCDO
2000 Sport in het kader van ontwikkelingssamenwerking
Uitgever(s): Ministerie van VWS, Ministerie van BuZa
2000 EK 2000 eindverslag
Uitgever(s): Nederlands Bureau voor Toerisme
2000 Samen in actie
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1999 Compass 1999
Uitgever(s): UK Sport
1999 Harambee
Uitgever(s): Diopter Janssens & van Bottenburg
1999 Sport in ontwikkeling
Uitgever(s): Ministerie van Buitenlandse Zaken
1998 Voorbij 2000
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Sport en ontwikkelingssamenwerking
Uitgever(s): Universiteit van Utrecht, Buitenlandse Zaken
1998 Tweede kamer der Staten-Generaal
Uitgever(s): Sdu uitgevers
1998 Opzetten van of aansluiten bij een samenwerkingsverband
Uitgever(s): Kluwer
1997 Coach the coaches
Uitgever(s): Frank van Eekeren
1997 Euro 2000 projectplan
Uitgever(s): Twynstra Gudde
1997 Samenwerking
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1996 Sommige zaken kun je maar beter samen aanpakken (intern rapport)
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1996 Score report july-december 1996
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 Convenant NOC*NSF bedrijfsleven
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 European seminar on sport management
Uitgever(s): Onderzoekseenheid Sociaalculturele Kinantropologie (SOCK)
1995 Omni-sportverenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Sociale Wetenschappen.
1995 Impressie NOC*NSF-score project Zuid-Afrika januari - juli 1995
Uitgever(s): NOC*NSF
1990 Samenhang en samenwerking tussen cultuur, recreatie, toerisme en sport
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holand
z.j. Sport en ontwikkelingssamenwerking
Uitgever(s):
z.j. Speelruimte voor publiek private samenwerking
Uitgever(s): Twynstra Gudde
z.j. Netwerkanalyse
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Wageningen Universiteit (WUR)
z.j. Integraal beleid om sport en bewegen te stimuleren
Uitgever(s):
z.j. De beweegvriendelijke buurt
Uitgever(s): PLYGRND
z.j. Aan de slag met Publiek private samenwerking
Uitgever(s): Pianoo
z.j. Topscore Amsterdam
Uitgever(s): Topscore Amsterdam