Visie & Beleidsplein

Evaluatie van kansrijke interventies om lichaamsbeweging in de bevolking te bevorderen

Ooms, L., & Veenhof, C. (2008). Evaluatie van kansrijke interventies om lichaamsbeweging in de bevolking te bevorderen. Utrecht: NIVEL.

Om Nederlanders op grote schaal tot een actieve leefstijl te verleiden heeft de rijksoverheid het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) in het leven geroepen (VWS, 2006). Het NASB geeft een grote impuls aan sport en beweging in Nederland en richt zich op te-weinig-actieven.

Begin 2008 heeft het ministerie van VWS binnen het NASB de wens uitgesproken te focussen op het inzetten en verder verspreiden van bewezen effectieve en/of kansrijke beweeginterventies. De komende jaren zal een aantal "bewegingsarme" gemeentes van het ministerie van VWS subsidie ontvangen, waarmee op gemeenteniveau beweeg-interventies kunnen worden ingezet. Het idee hierbij is dat de gemeentes, uit een overzicht met bewezen effectieve en/of kansrijke beweeginterventies, interventies kunnen kiezen die ze binnen hun gemeente willen inzetten. Tot op heden ontbrak echter een dergelijk overzicht.

Daarom heeft het NIVEL in de periode februari-mei 2008 met subsidie van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) onderzocht hoe een overzicht met bewezen effectieve en/of kansrijke interventies gemaakt kan worden. Hiertoe is een lijst met criteria ontwikkeld waarin met name de relevantie, effectiviteit, uitvoerbaarheid en kosten centraal staan. Vervolgens zijn 61 bestaande beweeginterventies beoordeeld op deze criteria

Uitgever(s): NIVEL,

Download(s)

Evaluatie van kansrijke interventies om lichaamsbeweging in de bevolking te bevorderen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Linda Ooms
Cindy Veenhof

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (project)
beweegstimulering
gemeenten
interventies
onderzoeken