Visie & Beleidsplein

U zoekt op "Linda Ooms" in auteurs binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

60 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Mentale gezondheid en sport- en beweegdeelname
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Sport en bewegen voor de mentale gezondheid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Health promoting sports clubs: from theoretical model to logic model
Uitgever(s): Oxford University Press
2023 Aandacht voor mentale gezondheid binnen sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Toegenomen ongelijkheid in sport en bewegen onder COVID-19
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2023 Mentale gezondheid in gemeentelijk beleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Blijer en meer zelfvertrouwen door de buurtsportcoach
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 Inclusive, sustainable, welcoming national sports federations
Uitgever(s): World Health Organization Regional Office for Europe
2023 Health promoting sports federations: theoretical foundations and guidelines
Uitgever(s): Frontiers
2022 Beleids- en organisatielandschap van sporten en bewegen voor ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Waar zijn ze gebleven?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Bewegen ter bevordering van executieve functies bij hoogbegaafde en dubbel-bijzondere kinderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Behoeftenonderzoek in de wijk de Reeshof
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) in relatie tot sport en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Hoe heeft de coronacrisis sport- en beweegstimuleringsactiviteiten door buurtsportcoaches beïnvloed?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Corona en sporten en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Can health-enhancing sporting programs in sports clubs lead to a settings-based approach? An exploratory qualitative study
Uitgever(s): MDPI
2021 Weinig extra aandacht bij gemeenten voor sociale ongelijkheid in sport- en bewegen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 Evaluatie licentiestelsel NKBV
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Eindrapportage evaluatie JILIB- en KSG-Sportimpulsprojecten ronde 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Sporten en bewegen in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Alternatief sportaanbod tijdens de coronacrisis
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Borging Sportimpulsprojecten rondes 2015-2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Evaluatie JILIB- en KSG-Sportimpulsprojecten ronde 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Psychische gezondheid, bewegen en sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Activating inactive citizens through the organized sports setting: a hurdle race
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Managementplan voor impact van hardloopevenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut, KU Leuven, Aristotle University of Thessaloniki
2020 Event impact managementplan
Uitgever(s): Mulier Instituut, KU Leuven, Aristotle University of Thessaloniki
2020 Human Capital Model (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Bevorderen van sportgedrag en actieve leefstijl bij kwetsbare groepen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Health promotion interventions in sport clubs: can we talk about a setting-based approach? A systematic mapping review
Uitgever(s): SAGE Publications
2019 Sporting programs aimed at inactive population groups in the Netherlands: factors influencing their long-term sustainability in the organized sports setting
Uitgever(s): Springer Nature
2018
Monitoring en evaluatie inzet buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2018 Characteristics of insufficiently active participants that benefit from health-enhancing physical activity (HEPA) promotion programs implemented in the sports club setting
Uitgever(s):
2018 Borging Sportimpulsprojecten ronde 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Procesevaluatie Denken en Doen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Bekendheid en inzet van erkende sport- en beweeginterventies
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sportimpuls, meting 2017
Uitgever(s): Kennispraktijk, Mulier Instituut
2017 The Start2Bike program is effective in increasing health-enhancing physical activity
Uitgever(s):
2017 Borging Sportimpulsprojecten rondes 2012 en 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Literatuuronderzoek bewegen door kinderen met overgewicht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Succesvol sportaanbod voor 50-plussers binnen de sportvereniging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Evaluatie programma Effectief Actief
Uitgever(s): NIVEL
2015 Sportmatch inwoners met een beperking
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Gelderse Sportfederatie, Uniek Sporten
2015 Sportmatch inwoners met een beperking
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Brabantse sportloketten (aangepast sporten)
2015 Sporting programs for inactive population groups
Uitgever(s):
2015 Collaboration of general practitioners and exercise providers in promotion of physical activity
Uitgever(s):
2013 Evaluatie pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012
Uitgever(s): NIVEL
2013 Effectiveness of Start to Run, a 6-week training program for novice runners, on increasing health-enhancing physical activity: a controlled study
Uitgever(s):
2012 Procesevaluatie van de methodiek sCOOLsport
Uitgever(s): NIVEL
2012 Aanvullende NASB sportprojecten
Uitgever(s): NIVEL
2011 Evaluatie van kansrijke programma's om lichaamsbeweging in de bevolking te bevorderen
Uitgever(s): NIVEL
2011 Evaluatie van kansrijke beweegprogramma's om lichaamsbeweging in de Nederlandse bevolking te bevorderen
Uitgever(s): Nivel
2011 Evaluatie van de implementatiefase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, setting sport
Uitgever(s): NIVEL
2010 Meer bewegen met Start to Run
Uitgever(s): NIVEL
2010 Vaker op de fiets met Fiets-Fit
Uitgever(s): NIVEL
2009 Evaluatie van kansrijke beweegprogramma's om lichaamsbeweging in de bevolking te bevorderen
Uitgever(s): NIVEL
2009 Evaluatie van het programma Farmaco Keten Ontwikkeling
Uitgever(s): NIVEL
2008 Evaluatie van kansrijke interventies om lichaamsbeweging in de bevolking te bevorderen
Uitgever(s): NIVEL