Visie & Beleidsplein

Maatschappelijke baten

deelrapport van de VTV 2010 'van gezond naar beter'

Post, N.A.M., Zwakhals, S.L.N., & Polder, J.J. (2010). Maatschappelijke baten: deelrapport van de VTV 2010 'van gezond naar beter'. Bilthoven: Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dit rapport is het deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010, dat een overzicht biedt van de opbrengsten van volksgezondheid, preventie en zorg in Nederland. De meeste burgers vinden hun gezondheid het allerbelangrijkst, en alleen daarom al goud waard. Voor de samenleving als geheel zijn gezonde burgers cruciaal menselijk kapitaal. Lichamelijke en psychische beperkingen leiden tot het buitensluiten van groepen burgers wier participatie aan onze samenleving en economie van levensbelang is. Gezondheid is van invloed op de schoolprestaties en de loopbaan van mensen en beïnvloedt de arbeidsparticipatie, het arbeidsverzuim en de arbeidsproductiviteit. Een betere volksgezondheid draagt bij aan de economische groei en speelt een onmisbare rol bij de vermindering van de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Gezondheid is ook een belangrijke factor voor andere vormen van maatschappelijke participatie, waaronder vrijwilligerswerk en mantelzorg. Een goede volksgezondheid en een hoogontwikkelde, welvarende samenleving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor veel mensen zijn toegankelijke zorgvoorzieningen een bron van zekerheid en welbevinden. Daarnaast is de gezondheidszorg een bron van werkgelegenheid en innovatie en daarmee een economische sector van betekenis.

Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM),

Download(s)

Maatschappelijke baten : deelrapport van de VTV 2010 'van gezond naar beter'

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nikkie Post
S.L.N. Zwakhals
Johannes Polder

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheid
gezondheidseffecten
gezondheidsgedrag
kosten
kosten-batenanalyse
volksgezondheid