Visie & Beleidsplein

U zoekt op "volksgezondheid" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

90 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2019 Op naar een gezonde leefomgeving
Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam Uitgeverij
2019 Kennis- en innovatieagenda 2020-2023
Uitgever(s): Health-Holland
2018 Team:Fit beleidsmonitor 2017 (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sport doorstaat recessie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Volksgezondheid toekomst verkenning 2018
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2017 Spatial planning for health
Uitgever(s): Public Health England
2016 Gezonde leefomgeving, gezonde mensen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2016 Kamerbrief Rubbergranulaat in kunstgrasvelden
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Exercise: the miracle cure and the role of the doctor in promoting it
Uitgever(s): Academy of Medical Royal Colleges
2015 Hoe word je 100?
Uitgever(s): Uitgeverij Lucht bv
2015 Ruimte en gezondheid, een vanzelfsprekende combinatie?
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2015 Factsheets on health-enhancing physical activity in the 28 European Union member states of the WHO European region
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2015 Consumenten-eHealth
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2015 Bouwen aan een gezonde toekomst
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2014 Op weg naar maatschappelijke kosten-batenanalyses voor preventie en zorg
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2014 Een gezonder Nederland
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2014 Gezondheid in krimpregio's
Uitgever(s): RIVM
2014 The double burden of malnutrition
Uitgever(s): Maastricht University
2012 Gezond@Breda
Uitgever(s): Gemeente Breda
2012 De gezondheidsepidemie
Uitgever(s): Reed Business
2011 Towards better health
Uitgever(s): National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)
2011 Economie van de volksgezondheid
Uitgever(s): Koninklijke Van Gorcum BV
2011 Gezondheid telt!
Uitgever(s): GGD Hart voor Brabant
2011 Definitierapport volkgezondheid toekomst verkenning 2014
Uitgever(s): RIVM
2011 Betere gezondheid, meer participatie, lagere zorguitgaven?!
Uitgever(s): ZorgmarktAdvies
2011 Gezond aan de slag!
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2010 Ziekte in Nederland
Uitgever(s): Elsevier gezondheidszorg
2010 Van gezond naar beter
Uitgever(s): RIVM
2010 Tijd en toekomst
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2010 Maatschappelijke baten
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2010 Equity, social determinants and public health programmes
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2010 Leren van elkaar
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Buiten de gebaande paden
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), Raad voor het openbaar advies (Rob) en Onderwijsraad
2009 Jaaroverzicht 2008
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2009 Het volksgezondheidsprogramma van de Europese Unie (2003-2007)
Uitgever(s): Europese Rekenkamer
2008 Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Lisse 2008 - 2011
Uitgever(s): Gemeente Lisse
2008 Kadernota "iedereen doet gezond mee in Zundert"
Uitgever(s): Gemeente Zundert
2008 Geniet!
Uitgever(s):
2008 Nota volksgezondheidszorg 2008-2011 van de gemeenten Aalburg, Werkendam enWoudrichem
Uitgever(s): Gemeente Aalburg, gemeente Werkendam, gemeente Woudrichem
2007 Kun je gezond genieten?
Uitgever(s): TNS Nipo
2007 Physical activity and obesity
Uitgever(s): University of Bristol
2007 Maatschappij als medicijn
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2007 Witboek
Uitgever(s): Commissie van de Europese Gemeenschappen
2007 Tackling obesity by creating healthy residential environments
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2007 Nota lokaal volksgezondheid 2007-2010
Uitgever(s): Gemeente Landgraaf
2007 Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning & volksgezondheid gemeente Bergen 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Bergen
2007 Actieprogramma
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2007 Lokale aanpak volksgezondheidsbeleid Meerssen 2007-2011
Uitgever(s): Gemeente Meerssen
2007 Meedoen in Oud-Beijerland
Uitgever(s): Gemeente Oud-Beijerland
2007 Haagse nota volksgezondheid 2007 - 2011
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2007 Lokale nota volksgezondheidsbeleid 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Brunssum
2006 Volksgezondheidsmonitor Utrecht 2005
Uitgever(s): GGD Utrecht
2006 Volksgezondheidsmonitor Utrecht 2005
Uitgever(s): GGD Utrecht
2006 Werken aan gezondheid
Uitgever(s): VNG
2006 Zorg voor gezondheid
Uitgever(s): RIVM
2006 Jaaroverzicht 2005
Uitgever(s): RIVM
2006 Economie is goed voor volksgezondheid en zorg
Uitgever(s): Public Health Forum
2006 Gezond dansen
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2005 Economische evaluatie van preventie
Uitgever(s): RIVM
2005 Nota volksgezondheid en zorg
Uitgever(s): Gemeente Maassluis
2005 Nota volksgezondheid
Uitgever(s): Gemeente Twenterand
2004 At least five a week
Uitgever(s): Health Improvement and Prevention
2004 Toekomstige ontwikkelingen in overgewicht
Uitgever(s): RIVM
2004 Jaarrapportage volksgezondheid Amsterdam 2003
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2004 Effect evaluation of a comprehensive community intervention aimed at reducing socioeconomic health inequalities in the Netherlands
Uitgever(s): Oxford University Press
2004 Zwemwater in Nederland
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
2003 Ouderenonderzoek Drenthe 2002
Uitgever(s): GGD Drenthe
2003 Vademecum Gezondheidsstatistiek Nederland 2003
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2003 Kadernota lokaal volksgezondheidsbeleid
Uitgever(s): Zuidwest-Drenthe
2003 Bunschoten
Uitgever(s): Gemeente Bunschoten
2003 Op uw gezondheid!! II
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2002 Zorgnota 2003
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2002 Gezondheid op koers?
Uitgever(s): RIVM
2000 Nota volksgezondheidsbeleid in beweging
Uitgever(s): Gemeente Maassluis
1999 Zorg tussen staat en markt
Uitgever(s): Walburg Pers
1996 Bewegen gewogen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Vakgroep Medische Fysiologie en Sportgeneeskunde
1989 Voorlopige WCC standaard termen voor classificaties en definities
Uitgever(s): Nationale Raad voor de Volksgezondheid
z.j. Zorggegevens: wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
z.j. Nota volksgezondheid
Uitgever(s): Gemeente Korendijk
z.j. Nota volksgezondheidsbeleid Etten-Leur
Uitgever(s): Gemeente Etten-Leur
z.j. Meedoen in Korendijk
Uitgever(s): Gemeente Korendijk
z.j. Vierjarenbeleidsplan wmo en volksgezondheid 2007 t/m 2010
Uitgever(s): Gemeente Langedijk
z.j. Kadernota volksgezondheid 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Meppel
z.j. Moerdijk gezond?
Uitgever(s): Gemeente Moerdijk
z.j. Gezondheid in alle lagen
Uitgever(s): Gemeente Papendrecht
z.j. Beleidsnota volksgezondheid
Uitgever(s): Gemeente Rheden
z.j. Volksgezondheidsbeleid 2008-2012
Uitgever(s): Gemeente Heerlen
z.j. Ontwerprapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
z.j. Lokale paragraaf volksgezondheidsbeleid
Uitgever(s): Gemeente Elst