VSG Agenda

Agenda item(s) uit de categorie Spreekuur

maart, 2024

Spreekuur afwegingskader renovatie/nieuwbouw sporthallen

Spreekuur afwegingskader renovatie/nieuwbouw sporthallen

8 maart - Digitaal

Er ligt momenteel een grote renovatie-/ nieuwbouwopgave voor veel sporthallen in Nederland. Dit komt doordat deze sportaccommodaties stammen uit de bouwjaren 1970-1980 en daarmee aan het einde van hun economische levensduur zijn. Daarmee rijst de vraag: Wat doen we met de oude sporthal?

Spreekuur
Spreekuur Inclusief sporten en bewegen voor mensen met een beperking

Spreekuur Inclusief sporten en bewegen voor mensen met een beperking

29 maart - Digitaal

Gemeenten en de lokale partners hebben een belangrijke rol in het bevorderen van inclusie in de sport voor haar inwoners met een beperking. Wat doet jouw gemeente al om hieraan bij te dragen en hoe zou je meer zicht kunnen krijgen op de problematieken die in jouw gemeente spelen?

Spreekuur

april, 2024

Spreekuur Toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen

Spreekuur Toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen

19 april - Digitaal

Het Mulier Instituut heeft de afgelopen tijd verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt sport en bewegen. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en waar liggen de belangrijke uitdagingen?

Spreekuur

mei, 2024

Spreekuur Zwemles voor kinderen uit lage-inkomensgezinnen

Spreekuur Zwemles voor kinderen uit lage-inkomensgezinnen

31 mei 2024 - Digitaal

Uit onderzoek blijkt dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen minder vaak een zwemdiploma halen dan kinderen uit gezinnen met een hoog inkomen. Mulier Instituut neemt u mee in onderzoek naar de achterliggende redenen en de financiële ondersteuningsregelingen die er zijn.

Spreekuur

juni, 2024

Spreekuur Monitor Topsport in Nederland

Spreekuur Monitor Topsport in Nederland

28 juni - Digitaal

De Monitor Topsport in Nederland (TiN) is een jaarlijkse rapportage waarin ontwikkelingen op de belangrijkste indicatoren binnen de Nederlandse topsport worden beschreven. In dit spreekuur worden de resultaten van de TiN rapportage 2024 besproken.

Spreekuur

juli, 2024

Spreekuur Monitoring Sportakkoord II

Spreekuur Monitoring Sportakkoord II

12 juli - Digitaal

Het Mulier Instituut monitort de voortgang van het Sportakkoord II. Onderdeel hiervan is de lokale monitoring van partnergemeenten waarbij gemeenten worden begeleid bij het opstellen van een monitorplan voor hun lokale sportakkoord. Tijdens dit spreekuur bespreekt Mulier Instituut voorbeelden van de monitoring in partnergemeenten en is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Spreekuur

oktober, 2024

Spreekuur Uitkomsten onderzoek Brede Regeling Combinatiefuncties

Spreekuur Uitkomsten onderzoek Brede Regeling Combinatiefuncties

18 oktober - Digitaal

Het Mulier instituut monitort jaarlijks de Brede Regeling Combinatiefuncties. Dit jaar is er extra aandacht voor de taken en opbrengsten van de profielen buurtsportcoach en clubkadercoach. In dit spreekuur worden de meest recente resultaten gepresenteerd en gaan we in gesprek over hoe de regeling in uw gemeente wordt ingezet.

Spreekuur

november, 2024

Spreekuur Gemeentelijke zorgplicht huisvesting bewegingsonderwijs

Spreekuur Gemeentelijke zorgplicht huisvesting bewegingsonderwijs

29 november - Digitaal

Basisscholen moeten vanaf 2024 minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week verzorgen. Belangrijk is dat er op gemeentelijk niveau voldoende sport- en beweeglocaties zijn. Mulier Instituut heeft onderzoek gedaan onder gemeenteambtenaren of ze aan deze verplichting kunnen doen. Tijdens dit spreekuur zal in discussie worden gegaan over de belangrijkste resultaten.

Spreekuur

Waar bent u naar op zoek?

Vereniging Sport en Gemeenten

Samen sterk voor lokale sport!